"LKM" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "KM" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# İçinde "LKM" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|لكمLKMlekumukendi"""For you"337x
| لكم LKM lekumu sizin için for you 2:22
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:29
| لكم LKM lekum size to you, 2:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:54
| لكم LKM lekum sizin for you 2:58
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 2:61
| لكم LKM lekum size [for] you 2:75
| لكم LKM lekumu size ait for you 2:94
| لكم LKM lekum size (is) for you 2:107
| لكم LKM lekumu sizin için for you 2:132
| لكم LKM lekum sizin (is) to you 2:168
| لكم LKM lekum sizin için for you, 2:184
| لكم LKM lekum size for you 2:187
| لكم LKM lekum sizin for you 2:187
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:187
| لكم LKM lekumu sizce to you 2:187
| لكم LKM lekum size (is) for you 2:208
| لكم LKM lekum sizin to you. 2:216
| لكم LKM lekum sizin için "for you;" 2:216
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:216
| لكم LKM lekumu size to you 2:219
| لكم LKM lekum sizin için for you, 2:223
| لكم LKM lekum size for you 2:229
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:232
| لكم LKM lekum size for you 2:242
| لكم LKM lekum size for you 2:247
| لكم LKM lekum size for you 2:248
| لكم LKM lekumu size for you 2:266
| لكم LKM lekum sizin için for you 2:267
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:271
| لكم LKM lekum sizin için for you. 2:280
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 3:13
| لكم LKM lekum sizin for you 3:31
| لكم LKM lekum sizin için for you 3:49
| لكم LKM lekum sizin için for you, 3:49
| لكم LKM lekum size for you 3:50
| لكم LKM lekum sizin [for] you 3:66
| لكم LKM lekum sizin for you 3:66
| لكم LKM lekum size for you 3:103
| لكم LKM lekumu size for you 3:118
| لكم LKM lekum size for you 3:126
| لكم LKM lekum sizi [for] you, 3:160
| لكم LKM lekum size karşı against you, 3:173
| لكم LKM lekum size to you 4:3
| لكم LKM lekum size to you 4:4
| لكم LKM lekum sizin için for you 4:5
| لكم LKM lekum size to you 4:11
| لكم LKM lekum sizin de for you 4:12
| لكم LKM lekum sizin for you 4:12
| لكم LKM lekum size for you 4:19
| لكم LKM lekum size to you 4:24
| لكم LKM lekum sizin için for you. 4:25
| لكم LKM lekum size to you 4:26
| لكم LKM lekum size for you 4:75
| لكم LKM lekum size (is the matter) with you 4:88
| لكم LKM lekum size for you 4:90
| لكم LKM lekum size for you 4:91
| لكم LKM lekum sizin to you 4:92
| لكم LKM lekum sizin for you 4:101
| لكم LKM lekum size for you 4:141
| لكم LKM lekum kendi for you. 4:170
| لكم LKM lekum kendi for you. 4:171
| لكم LKM lekum size to you 4:176
| لكم LKM lekum sizin için for you 5:1
| لكم LKM lekum sizin için for you 5:3
| لكم LKM lekumu sizin için for you 5:3
| لكم LKM lekumu size for you 5:4
| لكم LKM lekumu size for you 5:5
| لكم LKM lekum size for you, 5:5
| لكم LKM lekum size to you 5:15
| لكم LKM lekum size to you 5:19
| لكم LKM lekum size for you 5:21
| لكم LKM lekum size to (cause) you 5:76
| لكم LKM lekum size for you, 5:87
| لكم LKM lekum size to you 5:89
| لكم LKM lekum size for you 5:96
| لكم LKM lekum size for you 5:96
| لكم LKM lekum size to you, 5:101
| لكم LKM lekum size to you. 5:101
| لكم LKM lekum size for you? 6:6
| لكم LKM lekum size to you 6:50
| لكم LKM lekum size to you 6:50
| لكم LKM lekumu sizin için for you 6:97
| لكم LKM lekum size for you 6:119
| لكم LKM lekum size to you 6:119
| لكم LKM lekum sizin için (is) to you 6:142
| لكم LKM lekum size for you 7:10
| لكم LKM lekum sizin for you 7:39
| لكم LKM lekum sizin for you 7:59
| لكم LKM lekum size [to] you, 7:62
| لكم LKM lekum sizin for you 7:65
| لكم LKM lekum sizin için to you 7:68
| لكم LKM lekum sizin for you 7:73
| لكم LKM lekum size (it is) for you 7:73
| لكم LKM lekum size [to] you 7:79
| لكم LKM lekum sizin for you 7:85
| لكم LKM lekum sizin için for you 7:85
| لكم LKM lekum size [to] you. 7:93
| لكم LKM lekum size to you. 7:123
| لكم LKM lekum sizin for you 7:161
| لكم LKM lekum size to you, 7:194
| لكم LKM lekum sizin olduğunu for you - 8:7
| لكم LKM lekum sizin for you. 8:7
| لكم LKM lekum size [to] you, 8:9
| لكم LKM lekum sizin için for you, 8:19
| لكم LKM lekum size you 8:29
| لكم LKM lekum sizi you. 8:29
| لكم LKM lekumu sizi [to] you 8:48
| لكم LKM lekum sizin "for you.""" 8:48
| لكم LKM lekum sizi you. 8:70
| لكم LKM lekum size for you 8:72
| لكم LKM lekum sizin için for you. 9:3
| لكم LKM lekum size to you 9:7
| لكم LKM lekum size (is the matter) with you 9:38
| لكم LKM lekumu size to you 9:38
| لكم LKM lekum sizin için for you, 9:41
| لكم LKM lekum sizin için for you, 9:61
| لكم LKM lekum size (gelip) to you 9:62
| لكم LKM lekum size you. 9:94
| لكم LKM lekum siz to you 9:95
| لكم LKM lekum size to you 9:96
| لكم LKM lekum sizin for you 9:116
| لكم LKM lekum size (is) for you, 10:35
| لكم LKM lekum size for you 10:59
| لكم LKM lekum size [to] you, 10:59
| لكم LKM lekumu sizin için for you 10:67
| لكم LKM lekum size to you 11:2
| لكم LKM lekum size to you 11:14
| لكم LKM lekum sizin için to you 11:25
| لكم LKM lekum sizin in you 11:27
| لكم LKM lekum size to you 11:31
| لكم LKM lekum size [to] you, 11:34
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:50
| لكم LKM lekum sizin you have 11:61
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:64
| لكم LKM lekum sizin için for you. 11:78
| لكم LKM lekum size (is) for you 11:84
| لكم LKM lekum sizin için for you, 11:86
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 11:113
| لكم LKM lekum yalnız size for you 12:9
| لكم LKM lekum sizi has enticed you 12:18
| لكم LKM lekum sizin of yours, 12:59
| لكم LKM lekum size for you 12:60
| لكم LKM lekum size you 12:83
| لكم LKM lekum sizi you, 12:92
| لكم LKM lekum size to you, 12:96
| لكم LKM lekum sizin için for you 12:98
| لكم LKM lekum sizin for you 14:10
| لكم LKM lekum size your 14:21
| لكم LKM lekum size for you, 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:32
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:33
| لكم LKM lekumu sizin for you 14:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 14:44
| لكم LKM lekum size to you 14:45
| لكم LKM lekumu size for you 14:45
| لكم LKM lekum sizin için for you 15:20
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you, 16:5
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:10
| لكم LKM lekum size for you 16:11
| لكم LKM lekumu sizin for you 16:12
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:66
| لكم LKM lekum size for you 16:72
| لكم LKM lekum size for you 16:72
| لكم LKM lekumu size for you 16:78
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:80
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:80
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:81
| لكم LKM lekum size to you 16:92
| لكم LKM lekum sizin için for you 16:95
| لكم LKM lekumu size to you 17:6
| لكم LKM lekumu size for you 17:66
| لكم LKM lekum kendinize for you 17:68
| لكم LKM lekum kendinize for you 17:69
| لكم LKM lekum size for you 18:16
| لكم LKM lekum size for you 18:16
| لكم LKM lekum size for you 18:48
| لكم LKM lekum sizin (are) to you 18:50
| لكم LKM lekumu size for you 20:53
| لكم LKM lekum sizin için for you 20:53
| لكم LKM lekum size to you. 20:71
| لكم LKM lekum size to you 21:67
| لكم LKM lekum sizin için for you 21:80
| لكم LKM lekum sizi for you, 21:111
| لكم LKM lekum size to you. 22:5
| لكم LKM lekumu sizin için to you 22:30
| لكم LKM lekum sizin için vardır For you 22:33
| لكم LKM lekum size/sizin için for you 22:36
| لكم LKM lekum size/sizin için for you 22:36
| لكم LKM lekum size to you 22:36
| لكم LKM lekum size to you 22:37
| لكم LKM lekum sizin için to you 22:49
| لكم LKM lekum sizin to you 22:65
| لكم LKM lekum size for you 23:19
| لكم LKM lekum sizin için for you, 23:19
| لكم LKM lekum sizin için vardır for you 23:21
| لكم LKM lekum sizin için for you 23:23
| لكم LKM lekum sizin için for you 23:32
| لكم LKM lekumu sizin için for you 23:78
| لكم LKM lekum sizin için "for you;" 24:11
| لكم LKM lekum sizin için for you. 24:11
| لكم LKM lekum sizin for you 24:15
| لكم LKM lekumu size to you 24:18
| لكم LKM lekum sizi you? 24:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 24:27
| لكم LKM lekum size to you. 24:28
| لكم LKM lekumu size to you 24:28
| لكم LKM lekum sizin için for you. 24:28
| لكم LKM lekum sizin for you. 24:29
| لكم LKM lekum size/sizin için for you. 24:58
| لكم LKM lekumu size for you 24:58
| لكم LKM lekum size for you 24:59
| لكم LKM lekumu size for you 24:61
| لكم LKM lekumu sizin için for you 25:47
| لكم LKM lekum size to you. 26:49
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:107
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:125
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:143
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:162
| لكم LKM lekum sizin için for you 26:166
| لكم LKM lekum sizin için to you 26:178
| لكم LKM lekum size for you 27:60
| لكم LKM lekum sizin için for you 27:60
| لكم LKM lekum sizin you, 27:72
| لكم LKM lekum sizin için for you 28:12
| لكم LKM lekum sizin için for you 28:38
| لكم LKM lekumu sizin için for you 28:73
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:16
| لكم LKM lekum size for you 29:17
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:22
| لكم LKM lekum sizin için for you 29:25
| لكم LKM lekum size to you 29:38
| لكم LKM lekum sizin için for you 30:21
| لكم LKM lekum size to you 30:28
| لكم LKM lekum sizin için var- for you 30:28
| لكم LKM lekum size to you 31:20
| لكم LKM lekum sizin for you 32:4
| لكم LKM lekumu sizin için for you 32:9
| لكم LKM lekum size for you, 33:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 33:21
| لكم LKM lekum size for you 33:49
| لكم LKM lekum size to you 33:53
| لكم LKM lekum sizin for you 33:53
| لكم LKM lekum sizin for you 33:71
| لكم LKM lekum sizin for you 33:71
| لكم LKM lekum sizin için vardır """For you" 34:30
| لكم LKM lekum sizin için for you 34:46
| لكم LKM lekum sizindir for you. 34:47
| لكم LKM lekum size (is) to you 35:6
| لكم LKM lekum size to you. 35:14
| لكم LKM lekum sizin (is) for you 36:60
| لكم LKM lekum size for you 36:80
| لكم LKM lekum size ne oldu ki? (is) for you? 37:25
| لكم LKM lekum neyiniz var? for you 37:92
| لكم LKM lekum size (ne) oldu? What is with you? 37:154
| لكم LKM lekum sizin (is) for you 37:156
| لكم LKM lekum sizin için for you 39:6
| لكم LKM lekum sizin için in you. 39:7
| لكم LKM lekum sizin için for you 40:13
| لكم LKM lekumu sizindir For you 40:29
| لكم LKM lekum sizin için for you 40:33
| لكم LKM lekum size to you, 40:44
| لكم LKM lekum size for you 40:47
| لكم LKM lekum sizden to you. 40:60
| لكم LKM lekumu size for you 40:61
| لكم LKM lekumu size for you 40:64
| لكم LKM lekumu size for you 40:79
| لكم LKM lekum size for you 42:11
| لكم LKM lekum size for you 42:13
| لكم LKM lekum sizin for you 42:31
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 42:47
| لكم LKM lekum sizin için for you 42:47
| لكم LKM lekumu sizin için for you 43:10
| لكم LKM lekum size for you 43:10
| لكم LKM lekum size for you 43:12
| لكم LKM lekum sizin için (is) for you 43:62
| لكم LKM lekum size to you 43:63
| لكم LKM lekum sizin için vardır For you 43:73
| لكم LKM lekum sizin için to you 44:18
| لكم LKM lekumu size to you 45:12
| لكم LKM lekum size to you 45:13
| لكم LKM lekum sizin için for you 45:34
| لكم LKM lekum sizi for you 46:31
| لكم LKM lekum sizin için for you 48:11
| لكم LKM lekum size for you 48:20
| لكم LKM lekum size to you 51:50
| لكم LKM lekum size to you 51:51
| لكم LKM lekum sizin için (var mı?) for you 54:43
| لكم LKM lekum sizin için to you, 55:31
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you 57:8
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you 57:10
| لكم LKM lekumu size to you 57:17
| لكم LKM lekum sizin için for you 57:28
| لكم LKM lekum sizi you. 57:28
| لكم LKM lekum size to you 58:11
| لكم LKM lekum size for you. 58:11
| لكم LKM lekum sizin için for you 58:12
| لكم LKM lekum size to you. 58:18
| لكم LKM lekum size to you 60:2
| لكم LKM lekum sizin için for you 60:4
| لكم LKM lekum sizin için for you 60:6
| لكم LKM lekum sizin için for you 61:11
| لكم LKM lekum sizin for you 61:12
| لكم LKM lekum sizin için for you, 62:9
| لكم LKM lekum sizin için for you 63:5
| لكم LKM lekum size to you, 64:14
| لكم LKM lekum sizin için for you 64:17
| لكم LKM lekum sizi you. 64:17
| لكم LKM lekum sizin için for you, 65:6
| لكم LKM lekum size for you 66:2
| لكم LKM lekumu size for you 67:15
| لكم LKM lekum sizin for you 67:20
| لكم LKM lekumu size for you 67:23
| لكم LKM lekum size you, 68:28
| لكم LKM lekum neyiniz var? (is) for you? 68:36
| لكم LKM lekum sizin var mı? (is) for you 68:37
| لكم LKM lekum sizin için var for you 68:38
| لكم LKM lekum sizin -mı var? for you 68:39
| لكم LKM lekum sizindir for you 68:39
| لكم LKM lekum size for you 69:12
| لكم LKM lekum sizin için to you 71:2
| لكم LKM lekum sizin için for you 71:4
| لكم LKM lekum size for you 71:12
| لكم LKM lekum size for you 71:12
| لكم LKM lekum oluyor size (is) for you, 71:13
| لكم LKM lekumu sizin için for you 71:19
| لكم LKM lekum size (vermeye) for you 72:21
| لكم LKM lekum sizin for you 76:22
| لكم LKM lekum sizin for you 77:39
| لكم LKM lekum sizin için for you 79:33
| لكم LKM lekum sizin için for you 80:32
| لكم LKM lekum sizindir For you 109:6


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}