» 9 / Tevbe  123:

Kuran Sırası: 9
İniş Sırası: 113
Tevbe Suresi = Tövbe Suresi
ismini 104. ayetinde yer alan Allah’in tövbeleri çokça kabul ettigi çokça bagisladiginin ifade edilmesinden alir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. قَاتِلُوا (GETLWE) = ḳātilū : savaşın
6. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerle
7. يَلُونَكُمْ (YLWNKM) = yelūnekum : yakınınızda bulunan
8. مِنَ (MN) = mine : -den
9. الْكُفَّارِ (ELKFER) = l-kuffāri : kafirler-
10. وَلْيَجِدُوا (WLYCD̃WE) = velyecidū : ve bulsunlar
11. فِيكُمْ (FYKM) = fīkum : sizde
12. غِلْظَةً (ĞLƵT) = ğilZeten : bir katılık
13. وَاعْلَمُوا (WEALMWE) = veǎ'lemū : ve bilin ki
14. أَنَّ (ÊN) = enne : şüphesiz
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
16. مَعَ (MA) = meǎ : beraberdir
17. الْمُتَّقِينَ (ELMTGYN) = l-mutteḳīne : korunanlarla
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | savaşın | kimselerle | yakınınızda bulunan | -den | kafirler- | ve bulsunlar | sizde | bir katılık | ve bilin ki | şüphesiz | Allah | beraberdir | korunanlarla |

[Y] [EYH] [] [EMN] [GTL] [] [WLY] [] [KFR] [WCD̃] [] [ĞLƵ] [ALM] [] [] [] [WGY]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE GETLWE ELZ̃YN YLWNKM MN ELKFER WLYCD̃WE FYKM ĞLƵT WEALMWE ÊN ELLH MA ELMTGYN

eyyuhā elleƶīne āmenū ḳātilū elleƶīne yelūnekum mine l-kuffāri velyecidū fīkum ğilZeten veǎ'lemū enne llahe meǎ l-mutteḳīne
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe!
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) O you who believe!
قاتلوا ق ت ل | GTL GETLWE ḳātilū savaşın Fight
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who
يلونكم و ل ي | WLY YLWNKM yelūnekum yakınınızda bulunan (are) close to you
من | MN mine -den of
الكفار ك ف ر | KFR ELKFER l-kuffāri kafirler- the disbelievers,
وليجدوا و ج د | WCD̃ WLYCD̃WE velyecidū ve bulsunlar and let them find
فيكم | FYKM fīkum sizde in you
غلظة غ ل ظ | ĞLƵ ĞLƵT ğilZeten bir katılık harshness.
واعلموا ع ل م | ALM WEALMWE veǎ'lemū ve bilin ki And know
أن | ÊN enne şüphesiz that
الله | ELLH llahe Allah Allah
مع | MA meǎ beraberdir (is) with
المتقين و ق ي | WGY ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlarla those who fear (Him).

9:123 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | savaşın | kimselerle | yakınınızda bulunan | -den | kafirler- | ve bulsunlar | sizde | bir katılık | ve bilin ki | şüphesiz | Allah | beraberdir | korunanlarla |

[Y] [EYH] [] [EMN] [GTL] [] [WLY] [] [KFR] [WCD̃] [] [ĞLƵ] [ALM] [] [] [] [WGY]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE GETLWE ELZ̃YN YLWNKM MN ELKFER WLYCD̃WE FYKM ĞLƵT WEALMWE ÊN ELLH MA ELMTGYN

eyyuhā elleƶīne āmenū ḳātilū elleƶīne yelūnekum mine l-kuffāri velyecidū fīkum ğilZeten veǎ'lemū enne llahe meǎ l-mutteḳīne
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ق ت ل] [] [و ل ي] [] [ك ف ر] [و ج د] [] [غ ل ظ] [ع ل م] [] [] [] [و ق ي]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler O you who believe!
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) O you who believe!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
قاتلوا ق ت ل | GTL GETLWE ḳātilū savaşın Fight
Gaf,Elif,Te,Lam,Vav,Elif,
100,1,400,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form III) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يلونكم و ل ي | WLY YLWNKM yelūnekum yakınınızda bulunan (are) close to you
Ye,Lam,Vav,Nun,Kef,Mim,
10,30,6,50,20,40,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الكفار ك ف ر | KFR ELKFER l-kuffāri kafirler- the disbelievers,
Elif,Lam,Kef,Fe,Elif,Re,
1,30,20,80,1,200,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
وليجدوا و ج د | WCD̃ WLYCD̃WE velyecidū ve bulsunlar and let them find
Vav,Lam,Ye,Cim,Dal,Vav,Elif,
6,30,10,3,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيكم | FYKM fīkum sizde in you
Fe,Ye,Kef,Mim,
80,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
غلظة غ ل ظ | ĞLƵ ĞLƵT ğilZeten bir katılık harshness.
Ğayn,Lam,Zı,Te merbuta,
1000,30,900,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
واعلموا ع ل م | ALM WEALMWE veǎ'lemū ve bilin ki And know
Vav,Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne şüphesiz that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
مع | MA meǎ beraberdir (is) with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
المتقين و ق ي | WGY ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlarla those who fear (Him).
Elif,Lam,Mim,Te,Gaf,Ye,Nun,
1,30,40,400,100,10,50,
N – genitive masculine plural (form VIII) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | قَاتِلُوا: savaşın | الَّذِينَ: kimselerle | يَلُونَكُمْ: yakınınızda bulunan | مِنَ: -den | الْكُفَّارِ: kafirler- | وَلْيَجِدُوا: ve bulsunlar | فِيكُمْ: sizde | غِلْظَةً: bir katılık | وَاعْلَمُوا: ve bilin ki | أَنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | مَعَ: beraberdir | الْمُتَّقِينَ: korunanlarla |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | قاتلوا GETLWE savaşın | الذين ELZ̃YN kimselerle | يلونكم YLWNKM yakınınızda bulunan | من MN -den | الكفار ELKFER kafirler- | وليجدوا WLYCD̃WE ve bulsunlar | فيكم FYKM sizde | غلظة ĞLƵT bir katılık | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | مع MA beraberdir | المتقين ELMTGYN korunanlarla |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | ḳātilū: savaşın | elleƶīne: kimselerle | yelūnekum: yakınınızda bulunan | mine: -den | l-kuffāri: kafirler- | velyecidū: ve bulsunlar | fīkum: sizde | ğilZeten: bir katılık | veǎ'lemū: ve bilin ki | enne: şüphesiz | llahe: Allah | meǎ: beraberdir | l-mutteḳīne: korunanlarla |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | GETLWE: savaşın | ELZ̃YN: kimselerle | YLWNKM: yakınınızda bulunan | MN: -den | ELKFER: kafirler- | WLYCD̃WE: ve bulsunlar | FYKM: sizde | ĞLƵT: bir katılık | WEALMWE: ve bilin ki | ÊN: şüphesiz | ELLH: Allah | MA: beraberdir | ELMTGYN: korunanlarla |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, önce kâfirlerden yakınınızda bulunanlarla savaşın, onlar, sizde bir şiddet ve azim bulsunlar ve bilin ki Allah, hiç şüphe yok, çekinenlerle berâberdir.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler! Küffardan (gerçeği inkâr edenlerden) size yakın olanlarla savaşın! Sizde şiddet, aziym, yoğun iman yaşamını bulsunlar. . . Bilin ki Allâh korunanlarla beraberdir!
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, yakın çevrenizdeki, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas eden münkirler ve kâfirlerle savaşın. Sizde bir güç, kuvvet olduğunu görerek çekinsinler. Bilin ki Allah kendisine sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlarla, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minlerle müttakılerle beraberdir.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Kâfirlerden size yakın olanlarla savaşın [7]. Sizde bir sertlik bulsunlar. Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, inkâr edenlerden size en yakın olanlarla savaşın; sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir.
Ali Fikri Yavuz : Ey müminler! Önce, kâfirlerden size yakın bulunanlarla savaşın. Onlar, sizde, şiddet ve kuvvet bulsunlar. Biliniz ki, Allah, takva sahipleriyle beraberdir.
Bekir Sadak : Ey inananlar! Yakininizda bulunan inkarcilarla savasin; sizi kendilerine karsi sert bulsunlar. Bilin ki Allah, kendisine karsi gelmekten sakinanlarla beraberdir.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Kâfirlerden (coğrafî bakımdan) size yakın olanlarla savaşın. Onlar sizde sertlik ve üstün gayret görsünler. Bilin ki, Allah (kötülüklerden ve adaletsizlikten) sakınıp korunanlarla beraberdir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Kâfirlerden (öncelikle) yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey inananlar! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın; sizi kendilerine karşı sert bulsunlar. Bilin ki Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Kâfirlerden yakınınızda olanlara karşı savaşın ve onlar (savaş anında) sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah sakınanlarla beraberdir.
Edip Yüksel : Ey inananlar, sizi kuşatıp saldıran kafirlerle savaşın. Sizde sertlik bulsunlar. Bilin ki ALLAH erdemlilerle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler, önce yakın çevrenizdeki kâfirlerle savaşın ki, sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve iyi bilin ki, Allah müttakilerle beraberdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, kafirlerden yakınınızda olanlarla çarpışın ki, onlar sizde kalın =çetin bir kuvvet olduğunu görsünler; bilin ki, Allah kötülüklerden sakınanlarla beraberdir!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Kâfirlerin size yakın olanlarıyle çarpışın, hem onlar sizde kalın bir kuvvet görsünler ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir
Fizilal-il Kuran : Ey mü'minler en yakınınızdaki kâfirler ile savaşınız, bunlar sizde sertlik bulsunlar ve biliniz ki, Allah kendisinden korkanlar ile beraberdir.
Gültekin Onan : Ey inananlar, kafirlerden size en yakın olanlarla savaşın; sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Tanrı takva sahipleriyle beraberdir.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kimseler! İnkârcılardan tehlike oluşturan kişiler ile savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Ve şüphesiz Allah'ın, Kendi koruması altına girmiş kimseler ile birlikte olduğunu biliniz.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, kâfirlerden size yakın olanlarla muhaarebe edin. Onlar sizde büyük bir azm-ü şiddet bulsunlar. Bilin ki Allah muhakkak takvaa saahibleriyle beraberdir.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Kâfirlerden (öncelikle) sizin yakınınızda olanlarıyla savaşın;(öyle ki) sizde bir şiddet bulsunlar! Ve bilin ki şübhesiz Allah, takvâ sâhibleriyle berâberdir.
İbni Kesir : Ey iman edenler; kafirlerden size yakın olanlarla savaşın. Ve onlar sizde sertlik görsünler. Ve bilin ki; Allah, muhakkak müttakilerle beraberdir.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler)! Küffardan (kâfirlerden) size en yakın olanlarla savaşın ve sizde bir kuvvet (azîm) bulsunlar! Ve biliniz ki; Allah, muhakkak takva sahipleriyle beraberdir.
Muhammed Esed : Siz ey imana erişenler! Hakkı inkar eden kimselerden yakınınızda olanlarla savaşın; (öyle ki) sizi kendilerine karşı sert ve direngen bulsunlar: ve bilin ki, Allah, kendisine karşı yüksek bir sorumluluk bilinci taşıyanlarla beraberdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Kâfirlerden civarınızda bulunanlar ile mukatelede bulunun ve onlar sizde bir şiddet bulsunlar ve biliniz ki, Allah Teâlâ muttakîler ile beraberdir.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Yakınınızda bulunan kâfirlerle savaşın. Onlar sizde büyük bir azim ve sertlik görsünler. Bilin ki Allah takvâ sahipleriyle beraberdir.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Sizde büyük bir güç olduğunu görmeleri için yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın. Allah’ın muttakilerle beraber olduğunu bilin.
Suat Yıldırım : Ey müminler! Size nesep ve mekân bakımından yakın olan kâfirlerle savaşın, onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, yakınınızda bulunan kâfirlerle savaşın, (onlar), sizde bir katılık bulsunlar. Bilin ki Allâh, korunanlarla beraberdir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, küfre sapanlardan size en yakın olanlarla savaşın; sizde 'bir güç ve caydırıcılık' görsünler. Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Yakınınızdaki kâfirlerle savaşın ki sizde sertlik bulsunlar. Şunu da bilin ki Allah takvâ sahipleriyle beraberdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Küfre sapanların yakınınızda bulunanlarıyla savaşın. Sizde bir sertlik bulsunlar. Şunu bilin ki Allah, sakınanlarla beraberdir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}