» 6 / En’âm  27:

Kuran Sırası: 6
İniş Sırası: 55
Enam Suresi = Davar Suresi
Araplarin hayvanlara uyguladiklari bazi gelenekler kinandigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (WLW) = velev : ve eğer
2. تَرَىٰ (TR) = terā : bir görsen
3. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : iken
4. وُقِفُوا (WGFWE) = vuḳifū : durdurulmuş
5. عَلَى (AL) = ǎlā : başında
6. النَّارِ (ELNER) = n-nāri : ateşin
7. فَقَالُوا (FGELWE) = feḳālū : dediklerini
8. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
9. لَيْتَنِي (LYTNE) = leytenī : keşke ben
10. نُرَدُّ (NRD̃) = nuraddu : geri döndürülseydik
11. وَلَا (WLE) = ve lā : ve
12. نُكَذِّبَ (NKZ̃B) = nukeƶƶibe : yalanlamasaydık
13. بِايَاتِ (B ËYET) = biāyāti : ayetlerini
14. رَبِّنَا (RBNE) = rabbinā : Rabbimizin
15. وَنَكُونَ (WNKWN) = ve nekūne : ve olsaydık
16. مِنَ (MN) = mine : -dan
17. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : inananlar-
ve eğer | bir görsen | iken | durdurulmuş | başında | ateşin | dediklerini | EY/HEY/AH | keşke ben | geri döndürülseydik | ve | yalanlamasaydık | ayetlerini | Rabbimizin | ve olsaydık | -dan | inananlar- |

[] [REY] [] [WGF] [] [NWR] [GWL] [Y] [LYT] [RD̃D̃] [] [KZ̃B] [EYY] [RBB] [KWN] [] [EMN]
WLW TR ÎZ̃ WGFWE AL ELNER FGELWE YE LYTNE NRD̃ WLE NKZ̃B B ËYET RBNE WNKWN MN ELMÙMNYN

velev terā vuḳifū ǎlā n-nāri feḳālū leytenī nuraddu ve lā nukeƶƶibe biāyāti rabbinā ve nekūne mine l-mu'minīne
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve eğer And if
ترى ر ا ي | REY TR terā bir görsen you (could) see
إذ | ÎZ̃ iken when
وقفوا و ق ف | WGF WGFWE vuḳifū durdurulmuş they are made to stand
على | AL ǎlā başında by
النار ن و ر | NWR ELNER n-nāri ateşin the Fire
فقالوا ق و ل | GWL FGELWE feḳālū dediklerini then they (will) say,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
ليتنا ل ي ت | LYT LYTNE leytenī keşke ben I wish
نرد ر د د | RD̃D̃ NRD̃ nuraddu geri döndürülseydik were sent back
ولا | WLE ve lā ve and not
نكذب ك ذ ب | KZ̃B NKZ̃B nukeƶƶibe yalanlamasaydık we would deny
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini (the) Signs
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord
ونكون ك و ن | KWN WNKWN ve nekūne ve olsaydık and we would be
من | MN mine -dan among
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne inananlar- "the believers."""

6:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | bir görsen | iken | durdurulmuş | başında | ateşin | dediklerini | EY/HEY/AH | keşke ben | geri döndürülseydik | ve | yalanlamasaydık | ayetlerini | Rabbimizin | ve olsaydık | -dan | inananlar- |

[] [REY] [] [WGF] [] [NWR] [GWL] [Y] [LYT] [RD̃D̃] [] [KZ̃B] [EYY] [RBB] [KWN] [] [EMN]
WLW TR ÎZ̃ WGFWE AL ELNER FGELWE YE LYTNE NRD̃ WLE NKZ̃B B ËYET RBNE WNKWN MN ELMÙMNYN

velev terā vuḳifū ǎlā n-nāri feḳālū leytenī nuraddu ve lā nukeƶƶibe biāyāti rabbinā ve nekūne mine l-mu'minīne
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين

[] [ر ا ي] [] [و ق ف] [] [ن و ر] [ق و ل] [ي] [ل ي ت] [ر د د] [] [ك ذ ب] [ا ي ي] [ر ب ب] [ك و ن] [] [ا م ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | WLW velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
ترى ر ا ي | REY TR terā bir görsen you (could) see
Te,Re,,
400,200,,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إذ | ÎZ̃ iken when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
وقفوا و ق ف | WGF WGFWE vuḳifū durdurulmuş they are made to stand
Vav,Gaf,Fe,Vav,Elif,
6,100,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
على | AL ǎlā başında by
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
النار ن و ر | NWR ELNER n-nāri ateşin the Fire
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
فقالوا ق و ل | GWL FGELWE feḳālū dediklerini then they (will) say,
Fe,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
80,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

ليتنا ل ي ت | LYT LYTNE leytenī keşke ben I wish
Lam,Ye,Te,Nun,Elif,
30,10,400,50,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
أداة نداء
حرف نصب من اخوات «ان» و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ليت»
نرد ر د د | RD̃D̃ NRD̃ nuraddu geri döndürülseydik were sent back
Nun,Re,Dal,
50,200,4,
V – 1st person plural passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
ولا | WLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نكذب ك ذ ب | KZ̃B NKZ̃B nukeƶƶibe yalanlamasaydık we would deny
Nun,Kef,Zel,Be,
50,20,700,2,
V – 1st person plural (form II) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
بآيات ا ي ي | EYY B ËYET biāyāti ayetlerini (the) Signs
Be,,Ye,Elif,Te,
2,,10,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مجرور و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ونكون ك و ن | KWN WNKWN ve nekūne ve olsaydık and we would be
Vav,Nun,Kef,Vav,Nun,
6,50,20,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
من | MN mine -dan among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne inananlar- "the believers."""
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: ve eğer | تَرَىٰ: bir görsen | إِذْ: iken | وُقِفُوا: durdurulmuş | عَلَى: başında | النَّارِ: ateşin | فَقَالُوا: dediklerini | يَا: EY/HEY/AH | لَيْتَنِي: keşke ben | نُرَدُّ: geri döndürülseydik | وَلَا: ve | نُكَذِّبَ: yalanlamasaydık | بِايَاتِ: ayetlerini | رَبِّنَا: Rabbimizin | وَنَكُونَ: ve olsaydık | مِنَ: -dan | الْمُؤْمِنِينَ: inananlar- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW ve eğer | ترى TR bir görsen | إذ ÎZ̃ iken | وقفوا WGFWE durdurulmuş | على AL başında | النار ELNER ateşin | فقالوا FGELWE dediklerini | يا YE EY/HEY/AH | ليتنا LYTNE keşke ben | نرد NRD̃ geri döndürülseydik | ولا WLE ve | نكذب NKZ̃B yalanlamasaydık | بآيات B ËYET ayetlerini | ربنا RBNE Rabbimizin | ونكون WNKWN ve olsaydık | من MN -dan | المؤمنين ELMÙMNYN inananlar- |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: ve eğer | terā: bir görsen | : iken | vuḳifū: durdurulmuş | ǎlā: başında | n-nāri: ateşin | feḳālū: dediklerini | : EY/HEY/AH | leytenī: keşke ben | nuraddu: geri döndürülseydik | ve lā: ve | nukeƶƶibe: yalanlamasaydık | biāyāti: ayetlerini | rabbinā: Rabbimizin | ve nekūne: ve olsaydık | mine: -dan | l-mu'minīne: inananlar- |
Kırık Meal (Transcript) : |WLW: ve eğer | TR: bir görsen | ÎZ̃: iken | WGFWE: durdurulmuş | AL: başında | ELNER: ateşin | FGELWE: dediklerini | YE: EY/HEY/AH | LYTNE: keşke ben | NRD̃: geri döndürülseydik | WLE: ve | NKZ̃B: yalanlamasaydık | B ËYET: ayetlerini | RBNE: Rabbimizin | WNKWN: ve olsaydık | MN: -dan | ELMÙMNYN: inananlar- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ateşin başında durduruldukları zaman bir görseydin onları. Keşke dünyâya tekrar döndürseler bizi de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak derler.
Adem Uğur : Onların ateşin karşısında durdurulup "Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!" dediklerini bir görsen!..
Ahmed Hulusi : Yanma aşamasına geldikleri zaman: "Keşke geri döndürülsek, Rabbimizin delillerini yalanlamasak ve iman edenlerden olsak (Rabbanî özelliklerimizi, Esmâ'dan kaynaklanan kuvvelerimizi değerlendirsek)" dediklerini bir görsen!
Ahmet Tekin : Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: 'Ne olurdu, dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamasaydık, Allah’ı ve Rasulünü tasdik etseydik de mü’minlerden olsaydık' dediklerini bir görsen.
Ahmet Varol : Onların ateşin başında durdurulup da: 'Keşke dünyaya geri gönderilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık' dedikleri andaki hallerini bir görsen.
Ali Bulaç : Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık."
Ali Fikri Yavuz : Ateş karşısında durdurulup da şöyle söyledikleri zaman bir görsen: “- Ah ! Ne olurdu, biz dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek, müminlerden olsak!...”
Bekir Sadak : Onlarin, atesin kenarina getirilip durdurulduklarinda, «keske dunyaya tekrar dondurulseydik, Rabbimiz'in ayetlerini yalanalamasaydik ve inananlardan olsaydik» dediklerini bir gorsen!
Celal Yıldırım : Onları ateş üzerinde durdurulacakları zaman bir görsen, «Ah keşke biz geri çevrilsek de Rabbimizin âyetlerini bir daha yalanlamasak ve mü'minlerden olsak» derler.
Diyanet İşleri : Ateşin karşısında durdurulup da, “Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü’minlerden olsak” dedikleri vakit (hâllerini) bir görsen!
Diyanet İşleri (eski) : Onların, ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında, 'keşke dünyaya tekrar döndürülseydik, Rabbimiz'in ayetlerini yalanlamasaydık ve inananlardan olsaydık' dediklerini bir görsen!
Diyanet Vakfi : Onların ateşin karşısında durdurulup «Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!» dediklerini bir görsen!..
Edip Yüksel : Ateşin başında durduruldukları vakit onların 'Keşke geri döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini (vahiy ve mucizelerini) inkar etmeseydik ve inananlardan olsaydık,' dediklerini bir görsen!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: «Ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabb'imizin âyetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık» dediklerini bir görsen!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ateşin başında durdurulduklarında: «Ah! Ne olurdu geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini inkar etmeyip, mü'minlerden olsaydık!» dediklerini bir görsen!
Elmalılı Hamdi Yazır : görsen, ateşin başına durdurulub da: ah! dedikleri vakıt: ah nolurdu bir geri çevrilsek de rabbımızın âyetlerini inkâr etmesek mü'minlerden olsaktı
Fizilal-il Kuran : Cehennemin başında durdurulduklarında onların «Ah ne olaydı, dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak» dediklerini keşki görseydin!
Gültekin Onan : Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen. Derler ki: "Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve inançlılardan olsaydık."
Hakkı Yılmaz : Ve onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman, “Ah, ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamasaydık ve mü’minlerden olsaydık!” deyiverdiklerini bir görsen!
Hasan Basri Çantay : Onlar ateşin karşısında durdurulub da: «Ah bize ne olurdu, (dünyâya) bir geri döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalan saymasaydık, îman edenlerden olsaydık» dedikleri zaman (onları) bir görsen!
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Ateşe karşı durdurulduklarında ise, artık: 'Keşke biz(dünyaya) döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve mü’minlerden olsak!' dedikleri zaman (onları) bir görsen!
İbni Kesir : Bir görsen; ateşin başında durdukları: Keşke geri döndürülseydik ve Rabbımızın ayetlerini yalan saymasaydık da mü'minlerden olsaydık, dedikleri zaman.
İskender Evrenosoğlu : Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen. O zaman: “Keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin âyetlerini yalanlamazdık mü'minlerden olurduk.” dediler.
Muhammed Esed : Ateşin önünde bekletilecekleri ve "Ah, keşke (hayata) geri döndürülseydik: O zaman Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz ve müminler arasında olurduk!" diyecekleri zaman (onları) görseydin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve (onları) ateşin üzerine durdurulup da: «Eyvah bize ne olurdu bir geriye çevrilseydik ki, Rabbimizin âyetlerini tekzîp etmeseydik ve mü'minlerden olsaydık» dedikleri zaman bir görecek olsan.
Ömer Öngüt : Ateşin kenarına getirilip durdurulduklarında: “Ah ne olurdu, keşke dünyaya geri çevrilsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek ve inananlardan olsak!” dediklerini bir görsen!
Şaban Piriş : Ateşin karşısında durdurulduklarında onların: -Ah ne olurdu (dünyaya) yeniden gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve müminlerden oluruz, dediklerini bir görseydin.
Suat Yıldırım : Onlar ateşin karşısında durdurulup da "Ah n’olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de Rabbimizin âyetlerini inkâr etmesek, müminlerden olsak!" dedikleri zaman bir görsen, neler olacak neler!
Süleyman Ateş : Onların, ateşin başında durdurulmuş iken: "Âh ne olurdu keşke biz (dünyâya) geri döndürülseydik de Rabbimizin âyetlerini yalanlamasaydık, inananlardan olsaydık!" dediklerini bir görsen!
Tefhim-ul Kuran : Ateşin üstünde durdurulduklarında onları bir görsen; derler ki: «Keşke (dünyaya bir daha) geri çevrilseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık.»
Ümit Şimşek : Ateşin karşısında durdurulduklarında 'Ne olurdu, dünyaya geri gönderilseydik de Rabbimizin âyetlerini yalanlamayıp mü'minlerden olsaydık' derken onları bir görsen!
Yaşar Nuri Öztürk : Ah bir görsen, ateşin başında durdurulup da şöyle dediklerini: "Ne olurdu, geri gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden oluversek."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}