» 16 / Nahl  124:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
Nahl Suresi = Ari Suresi
68-69. ayetlerinde Allah’in balarisina daglardan agaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayi bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : şüphesiz
2. جُعِلَ (CAL) = cuǐle : (farz) kılındı
3. السَّبْتُ (ELSBT) = s-sebtu : cumartesi günü
4. عَلَى (AL) = ǎlā : üzerinde
5. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
6. اخْتَلَفُوا (EḢTLFWE) = ḣtelefū : ayrılığa düşen(ler)
7. فِيهِ (FYH) = fīhi : onun
8. وَإِنَّ (WÎN) = ve inne : ve şüphesiz
9. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
10. لَيَحْكُمُ (LYḪKM) = leyeHkumu : elbette hükmünü verecektir
11. بَيْنَهُمْ (BYNHM) = beynehum : aralarında
12. يَوْمَ (YWM) = yevme : günü
13. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
14. فِيمَا (FYME) = fīmā : şey hakkında
15. كَانُوا (KENWE) = kānū :
16. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
17. يَخْتَلِفُونَ (YḢTLFWN) = yeḣtelifūne : ayrılığa düştükleri
şüphesiz | (farz) kılındı | cumartesi günü | üzerinde | kimseler | ayrılığa düşen(ler) | onun | ve şüphesiz | Rabbin | elbette hükmünü verecektir | aralarında | günü | kıyamet | şey hakkında | | onda | ayrılığa düştükleri |

[] [CAL] [SBT] [] [] [ḢLF] [] [] [RBB] [ḪKM] [BYN] [YWM] [GWM] [] [KWN] [] [ḢLF]
ÎNME CAL ELSBT AL ELZ̃YN EḢTLFWE FYH WÎN RBK LYḪKM BYNHM YWM ELGYEMT FYME KENWE FYH YḢTLFWN

innemā cuǐle s-sebtu ǎlā elleƶīne ḣtelefū fīhi ve inne rabbeke leyeHkumu beynehum yevme l-ḳiyāmeti fīmā kānū fīhi yeḣtelifūne
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Only
جعل ج ع ل | CAL CAL cuǐle (farz) kılındı was appointed
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebtu cumartesi günü the Sabbath
على | AL ǎlā üzerinde for
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
اختلفوا خ ل ف | ḢLF EḢTLFWE ḣtelefū ayrılığa düşen(ler) differed
فيه | FYH fīhi onun in it.
وإن | WÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
ليحكم ح ك م | ḪKM LYḪKM leyeHkumu elbette hükmünü verecektir will surely judge
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum aralarında between them
يوم ي و م | YWM YWM yevme günü (on) the Day
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection
فيما | FYME fīmā şey hakkında in what
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū they used (to)
فيه | FYH fīhi onda [in it]
يختلفون خ ل ف | ḢLF YḢTLFWN yeḣtelifūne ayrılığa düştükleri differ.

16:124 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | (farz) kılındı | cumartesi günü | üzerinde | kimseler | ayrılığa düşen(ler) | onun | ve şüphesiz | Rabbin | elbette hükmünü verecektir | aralarında | günü | kıyamet | şey hakkında | | onda | ayrılığa düştükleri |

[] [CAL] [SBT] [] [] [ḢLF] [] [] [RBB] [ḪKM] [BYN] [YWM] [GWM] [] [KWN] [] [ḢLF]
ÎNME CAL ELSBT AL ELZ̃YN EḢTLFWE FYH WÎN RBK LYḪKM BYNHM YWM ELGYEMT FYME KENWE FYH YḢTLFWN

innemā cuǐle s-sebtu ǎlā elleƶīne ḣtelefū fīhi ve inne rabbeke leyeHkumu beynehum yevme l-ḳiyāmeti fīmā kānū fīhi yeḣtelifūne
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

[] [ج ع ل] [س ب ت] [] [] [خ ل ف] [] [] [ر ب ب] [ح ك م] [ب ي ن] [ي و م] [ق و م] [] [ك و ن] [] [خ ل ف]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
جعل ج ع ل | CAL CAL cuǐle (farz) kılındı was appointed
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebtu cumartesi günü the Sabbath
Elif,Lam,Sin,Be,Te,
1,30,60,2,400,
"N – nominative masculine noun → Sabbath"
اسم مرفوع
على | AL ǎlā üzerinde for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اختلفوا خ ل ف | ḢLF EḢTLFWE ḣtelefū ayrılığa düşen(ler) differed
Elif,Hı,Te,Lam,Fe,Vav,Elif,
1,600,400,30,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi onun in it.
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وإن | WÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليحكم ح ك م | ḪKM LYḪKM leyeHkumu elbette hükmünü verecektir will surely judge
Lam,Ye,Ha,Kef,Mim,
30,10,8,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
اللام لام التوكيد
فعل مضارع
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum aralarında between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,
2,10,50,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يوم ي و م | YWM YWM yevme günü (on) the Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – accusative masculine noun → Day of Resurrection"
اسم منصوب
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
فيما | FYME fīmā şey hakkında in what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
كانوا ك و ن | KWN KENWE kānū they used (to)
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
فيه | FYH fīhi onda [in it]
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
يختلفون خ ل ف | ḢLF YḢTLFWN yeḣtelifūne ayrılığa düştükleri differ.
Ye,Hı,Te,Lam,Fe,Vav,Nun,
10,600,400,30,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّمَا: şüphesiz | جُعِلَ: (farz) kılındı | السَّبْتُ: cumartesi günü | عَلَى: üzerinde | الَّذِينَ: kimseler | اخْتَلَفُوا: ayrılığa düşen(ler) | فِيهِ: onun | وَإِنَّ: ve şüphesiz | رَبَّكَ: Rabbin | لَيَحْكُمُ: elbette hükmünü verecektir | بَيْنَهُمْ: aralarında | يَوْمَ: günü | الْقِيَامَةِ: kıyamet | فِيمَا: şey hakkında | كَانُوا: | فِيهِ: onda | يَخْتَلِفُونَ: ayrılığa düştükleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنما ÎNME şüphesiz | جعل CAL (farz) kılındı | السبت ELSBT cumartesi günü | على AL üzerinde | الذين ELZ̃YN kimseler | اختلفوا EḢTLFWE ayrılığa düşen(ler) | فيه FYH onun | وإن WÎN ve şüphesiz | ربك RBK Rabbin | ليحكم LYḪKM elbette hükmünü verecektir | بينهم BYNHM aralarında | يوم YWM günü | القيامة ELGYEMT kıyamet | فيما FYME şey hakkında | كانوا KENWE | فيه FYH onda | يختلفون YḢTLFWN ayrılığa düştükleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |innemā: şüphesiz | cuǐle: (farz) kılındı | s-sebtu: cumartesi günü | ǎlā: üzerinde | elleƶīne: kimseler | ḣtelefū: ayrılığa düşen(ler) | fīhi: onun | ve inne: ve şüphesiz | rabbeke: Rabbin | leyeHkumu: elbette hükmünü verecektir | beynehum: aralarında | yevme: günü | l-ḳiyāmeti: kıyamet | fīmā: şey hakkında | kānū: | fīhi: onda | yeḣtelifūne: ayrılığa düştükleri |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNME: şüphesiz | CAL: (farz) kılındı | ELSBT: cumartesi günü | AL: üzerinde | ELZ̃YN: kimseler | EḢTLFWE: ayrılığa düşen(ler) | FYH: onun | WÎN: ve şüphesiz | RBK: Rabbin | LYḪKM: elbette hükmünü verecektir | BYNHM: aralarında | YWM: günü | ELGYEMT: kıyamet | FYME: şey hakkında | KENWE: | FYH: onda | YḢTLFWN: ayrılığa düştükleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Cumartesi gününün hürmeti, ancak o gün hakkında ihtilâfa düşenlere farzedilmiştir ve şüphe yok ki Rabbin, kıyâmet günü, ihtilâfa düştükleri şeyler hususunda aralarında hükmeder onların.
Adem Uğur : Cumartesi tatili, ancak onda ihtilaf edenlere (farz) kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin, muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir.
Ahmed Hulusi : Es Sebt (Cumartesi Günü kutsallığı), sadece onda ayrılığa düşmüş kimseler (İsrailoğulları) üzerine (farz) kılındı. . . Muhakkak ki Rabbin, kıyamet günü, ihtilaf ettikleri şey hakkında onlar arasında elbette hüküm verecektir.
Ahmet Tekin : Cumartesi tatili, 'İbrâhim, yahudi veya hristiyandır; bu tatil İbrahim şeriatının bir hükmüdür’ diye iddiada bulunarak ihtilâf çıkaranlara konuldu. Kıyamet günü Rabbin onları ihtilâf etmeye devam ettikleri konularda hesaba çekerek hükmünü verecektir.
Ahmet Varol : Cumartesi(ni kutsal tutmak) ancak onun hakkında ayrılığa düşenlerin üzerine farz kılındı. Muhakkak Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verir.
Ali Bulaç : Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz Rabbin, onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
Ali Fikri Yavuz : (İbadet etmek için tatil günümüz, Cuma olmasında Cumartesi olsun diye) hakkında ayrılığa düştükleri Cumartesi günü, (Mûsa’ya itiraz eden) o yahûdi’lere (ibadet için) farz kılındı. Elbette Rabbin, onların ihtilâf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet günü, aralarında hükmünü verecektir.
Bekir Sadak : Cumartesi ibadeti, ancak o gun uzerinde cekisenlere farz kilindi. Rabbin, ayriliga dustukleri seylerde, kiyamet gunu aralarinda hukmedecektir.
Celal Yıldırım : Cumartesi (tatil ve ibâdeti) ancak onda görüş ayrılığına düşüp çekişenlere farz kılınmıştır. Şüphesiz ki Rabbin, onların ayrılığa düşüp çekiştikleri şey hakkında Kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
Diyanet İşleri : Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Diyanet İşleri (eski) : Cumartesi ibadeti, ancak o gün üzerinde çekişenlere farz kılındı. Rabbin, ayrılığa düştükleri şeylerde, kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
Diyanet Vakfi : Cumartesi tatili, ancak onda ihtilaf edenlere (farz) kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin, muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir.
Edip Yüksel : Cumartesi (tatili), sadece onda ayrılığa düşenlere farz kılınmıştı. Rabbin, ayrılığa düştükleri konuda diriliş günü aralarında hüküm verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Cumartesi günü (avlanmamak), ancak onda ihtilafa düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin onların ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet günü, aralarında elbette hükmünü verecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Cumartesi gününü tutmak, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz ki; Rabbin, onların o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında kıyamet gününde aralarında hükmünü mutlaka verecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sebt tutmak ancak onda ıhtilâf edenlere farz kılındı, her halde rabbın onların o ıhtilâf edegeldikleri şeyler hakkında Kıyamet günü beynlerinde hukmünü elbette verecek
Fizilal-il Kuran : Cumartesi günü yasağı, bu konuda anlaşmazlığa düşenler (yahudiler) için kondu. Hiç şüphesiz Rabbin kıyamet günü anlaşmazlığa düştükleri konularda, haklarında hüküm verecektir.
Gültekin Onan : Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz rabbin, onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
Hakkı Yılmaz : "Sebt; Düşünüp taşınma günü, ancak, Sebt/düşünüp taşınma günü konusunda anlaşmazlığa düşen kimseler üzerine kılındı. Ve şüphesiz senin Rabbin onların içinde anlaşmazlığa düşüp durdukları şeyler hakkında kıyâmet günü aralarında kesinlikle hüküm verecektir. "
Hasan Basri Çantay : Cumartesi ta'tîli ancak onda ihtilâfa düşenlere (farz) edilmişdi. Şübhesiz ki Rabbin onların ihtilâf edegeldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecekdir.
Hayrat Neşriyat : Cumartesi (ibâdeti) ancak onda ihtilâfa düşen (yahudi)lere (farz) kılınmıştı. Muhakkak ki Rabbin, üzerinde ihtilâfa düşmekte oldukları şeyler hakkında, kıyâmet günü aralarında elbette hüküm verecektir.
İbni Kesir : Cumartesi; ancak o gün üzerinde ihtilafa düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbın; onların ihtilaf edegeldikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
İskender Evrenosoğlu : Sadece onun hakkında ihtilâfa düşenlerin üzerine cumartesi (balık avlama yasak) kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin, kıyâmet günü, onların arasında hakkında ihtilâf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek.
Muhammed Esed : Sebt gününün gözetilmesi sadece, onun hakkında uyuşmaz görüşler ileri sürüp çekişenlere emredilmişti; şüphe yok ki, bu çekişip durdukları konuda, Kıyamet Günü onların aralarında elbette senin Rabbin hükmedecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Cumartesi tatili, ancak onda ihtilâf edenlere (farz) kılınmıştı. Ve şüphe yok ki, senin Rabbin Kıyamet günü onların arasında ihtilâf ettikleri şey hakkında elbette hükmedecektir.
Ömer Öngüt : Cumartesi (tatil ve ibadeti), ancak onda ihtilâf edenlere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, aralarında ihtilâfa düştükleri şey hakkında kıyamet günü hükmünü verecektir.
Şaban Piriş : Cumartesi (yasağı) sadece onun hakkında ihtilaf edenlere buyurulmuştur. Rabbin, onların hakkında ihtilafa düştükleri konuda, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
Suat Yıldırım : Sebt (cumartesi) tatili, ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmişti. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir.
Süleyman Ateş : Cumartesi (gününü ta'til ve ibâdet günü yapmak), onda ayrılığa düşen(yahûdi)lere (farz) kılındı. Rabbin, elbette ayrılığa düştükleri şey hakkında kıyâmet günü aralarında hükmünü verecektir.
Tefhim-ul Kuran : Cumartesi, ancak onda ihtilafa düşenlere (farz) kılındı. Şüphesiz senin Rabbin, onların ihtilaf ettikleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir.
Ümit Şimşek : Cumartesi yasağı, onda anlaşmazlığa düşenler için konmuştu. Rabbin ise, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}