» 2 / Bakara  234:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
Bakara Suresi = Inek Suresi
67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildigi için bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (WELZ̃YN) = velleƶīne : kimselerin
2. يُتَوَفَّوْنَ (YTWFWN) = yuteveffevne : ölen(ler)
3. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : içinizden
4. وَيَذَرُونَ (WYZ̃RWN) = ve yeƶerūne : geriye bıraktıkları
5. أَزْوَاجًا (ÊZWECE) = ezvācen : eşleri
6. يَتَرَبَّصْنَ (YTRBṦN) = yeterabbeSne : (bekleyip) gözetlerler
7. بِأَنْفُسِهِنَّ (BÊNFSHN) = bienfusihinne : kendilerini
8. أَرْبَعَةَ (ÊRBAT) = erbeǎte : dört
9. أَشْهُرٍ (ÊŞHR) = eşhurin : ay
10. وَعَشْرًا (WAŞRE) = ve ǎşran : ve on (gün)
11. فَإِذَا (FÎZ̃E) = feiƶā : zaman
12. بَلَغْنَ (BLĞN) = beleğne : bitirdiği
13. أَجَلَهُنَّ (ÊCLHN) = ecelehunne : sürelerini
14. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
15. جُنَاحَ (CNEḪ) = cunāHa : bir günah
16. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
17. فِيمَا (FYME) = fīmā :
18. فَعَلْنَ (FALN) = feǎlne : yapmalarında
19. فِي (FY) = fī : için
20. أَنْفُسِهِنَّ (ÊNFSHN) = enfusihinne : kendileri
21. بِالْمَعْرُوفِ (BELMARWF) = bil-meǎ'rūfi : uygun olanı
22. وَاللَّهُ (WELLH) = vallahu : Allah
23. بِمَا (BME) = bimā : -dan
24. تَعْمَلُونَ (TAMLWN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız-
25. خَبِيرٌ (ḢBYR) = ḣabīrun : haberdardır
kimselerin | ölen(ler) | içinizden | geriye bıraktıkları | eşleri | (bekleyip) gözetlerler | kendilerini | dört | ay | ve on (gün) | zaman | bitirdiği | sürelerini | yoktur | bir günah | size | | yapmalarında | için | kendileri | uygun olanı | Allah | -dan | yaptıklarınız- | haberdardır |

[] [WFY] [] [WZ̃R] [ZWC] [RBṦ] [NFS] [RBA] [ŞHR] [AŞR] [] [BLĞ] [ECL] [] [CNḪ] [] [] [FAL] [] [NFS] [ARF] [] [] [AML] [ḢBR]
WELZ̃YN YTWFWN MNKM WYZ̃RWN ÊZWECE YTRBṦN BÊNFSHN ÊRBAT ÊŞHR WAŞRE FÎZ̃E BLĞN ÊCLHN FLE CNEḪ ALYKM FYME FALN FY ÊNFSHN BELMARWF WELLH BME TAMLWN ḢBYR

velleƶīne yuteveffevne minkum ve yeƶerūne ezvācen yeterabbeSne bienfusihinne erbeǎte eşhurin ve ǎşran feiƶā beleğne ecelehunne felā cunāHa ǎleykum fīmā feǎlne enfusihinne bil-meǎ'rūfi vallahu bimā teǎ'melūne ḣabīrun
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | WELZ̃YN velleƶīne kimselerin And those who
يتوفون و ف ي | WFY YTWFWN yuteveffevne ölen(ler) pass away
منكم | MNKM minkum içinizden among you
ويذرون و ذ ر | WZ̃R WYZ̃RWN ve yeƶerūne geriye bıraktıkları and leave behind
أزواجا ز و ج | ZWC ÊZWECE ezvācen eşleri wives,
يتربصن ر ب ص | RBṦ YTRBṦN yeterabbeSne (bekleyip) gözetlerler (the widows) should wait
بأنفسهن ن ف س | NFS BÊNFSHN bienfusihinne kendilerini for themselves
أربعة ر ب ع | RBA ÊRBAT erbeǎte dört (for) four
أشهر ش ه ر | ŞHR ÊŞHR eşhurin ay months
وعشرا ع ش ر | AŞR WAŞRE ve ǎşran ve on (gün) and ten (days).
فإذا | FÎZ̃E feiƶā zaman Then when
بلغن ب ل غ | BLĞ BLĞN beleğne bitirdiği they reach
أجلهن ا ج ل | ECL ÊCLHN ecelehunne sürelerini their (specified) term,
فلا | FLE felā yoktur then (there is) no
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa bir günah blame
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
فيما | FYME fīmā for what
فعلن ف ع ل | FAL FALN feǎlne yapmalarında they do
في | FY için concerning
أنفسهن ن ف س | NFS ÊNFSHN enfusihinne kendileri themselves
بالمعروف ع ر ف | ARF BELMARWF bil-meǎ'rūfi uygun olanı in a fair manner.
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
بما | BME bimā -dan of what
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız- you do
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware.

2:234 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimselerin | ölen(ler) | içinizden | geriye bıraktıkları | eşleri | (bekleyip) gözetlerler | kendilerini | dört | ay | ve on (gün) | zaman | bitirdiği | sürelerini | yoktur | bir günah | size | | yapmalarında | için | kendileri | uygun olanı | Allah | -dan | yaptıklarınız- | haberdardır |

[] [WFY] [] [WZ̃R] [ZWC] [RBṦ] [NFS] [RBA] [ŞHR] [AŞR] [] [BLĞ] [ECL] [] [CNḪ] [] [] [FAL] [] [NFS] [ARF] [] [] [AML] [ḢBR]
WELZ̃YN YTWFWN MNKM WYZ̃RWN ÊZWECE YTRBṦN BÊNFSHN ÊRBAT ÊŞHR WAŞRE FÎZ̃E BLĞN ÊCLHN FLE CNEḪ ALYKM FYME FALN FY ÊNFSHN BELMARWF WELLH BME TAMLWN ḢBYR

velleƶīne yuteveffevne minkum ve yeƶerūne ezvācen yeterabbeSne bienfusihinne erbeǎte eşhurin ve ǎşran feiƶā beleğne ecelehunne felā cunāHa ǎleykum fīmā feǎlne enfusihinne bil-meǎ'rūfi vallahu bimā teǎ'melūne ḣabīrun
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

[] [و ف ي] [] [و ذ ر] [ز و ج] [ر ب ص] [ن ف س] [ر ب ع] [ش ه ر] [ع ش ر] [] [ب ل غ] [ا ج ل] [] [ج ن ح] [] [] [ف ع ل] [] [ن ف س] [ع ر ف] [] [] [ع م ل] [خ ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | WELZ̃YN velleƶīne kimselerin And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – masculine plural relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
يتوفون و ف ي | WFY YTWFWN yuteveffevne ölen(ler) pass away
Ye,Te,Vav,Fe,Vav,Nun,
10,400,6,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
منكم | MNKM minkum içinizden among you
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ويذرون و ذ ر | WZ̃R WYZ̃RWN ve yeƶerūne geriye bıraktıkları and leave behind
Vav,Ye,Zel,Re,Vav,Nun,
6,10,700,200,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أزواجا ز و ج | ZWC ÊZWECE ezvācen eşleri wives,
,Ze,Vav,Elif,Cim,Elif,
,7,6,1,3,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
يتربصن ر ب ص | RBṦ YTRBṦN yeterabbeSne (bekleyip) gözetlerler (the widows) should wait
Ye,Te,Re,Be,Sad,Nun,
10,400,200,2,90,50,
V – 3rd person feminine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
بأنفسهن ن ف س | NFS BÊNFSHN bienfusihinne kendilerini for themselves
Be,,Nun,Fe,Sin,He,Nun,
2,,50,80,60,5,50,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person feminine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هن» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أربعة ر ب ع | RBA ÊRBAT erbeǎte dört (for) four
,Re,Be,Ayn,Te merbuta,
,200,2,70,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
أشهر ش ه ر | ŞHR ÊŞHR eşhurin ay months
,Şın,He,Re,
,300,5,200,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
وعشرا ع ش ر | AŞR WAŞRE ve ǎşran ve on (gün) and ten (days).
Vav,Ayn,Şın,Re,Elif,
6,70,300,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فإذا | FÎZ̃E feiƶā zaman Then when
Fe,,Zel,Elif,
80,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
بلغن ب ل غ | BLĞ BLĞN beleğne bitirdiği they reach
Be,Lam,Ğayn,Nun,
2,30,1000,50,
V – 3rd person feminine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
أجلهن ا ج ل | ECL ÊCLHN ecelehunne sürelerini their (specified) term,
,Cim,Lam,He,Nun,
,3,30,5,50,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person feminine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هن» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلا | FLE felā yoktur then (there is) no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية تعمل عمل «أن»
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa bir günah blame
Cim,Nun,Elif,Ha,
3,50,1,8,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فيما | FYME fīmā for what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
فعلن ف ع ل | FAL FALN feǎlne yapmalarında they do
Fe,Ayn,Lam,Nun,
80,70,30,50,
V – 3rd person feminine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY için concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسهن ن ف س | NFS ÊNFSHN enfusihinne kendileri themselves
,Nun,Fe,Sin,He,Nun,
,50,80,60,5,50,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person feminine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هن» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالمعروف ع ر ف | ARF BELMARWF bil-meǎ'rūfi uygun olanı in a fair manner.
Be,Elif,Lam,Mim,Ayn,Re,Vav,Fe,
2,1,30,40,70,200,6,80,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine passive participle
جار ومجرور
والله | WELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
بما | BME bimā -dan of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız- you do
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خبير خ ب ر | ḢBR ḢBYR ḣabīrun haberdardır (is) All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,
600,2,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: kimselerin | يُتَوَفَّوْنَ: ölen(ler) | مِنْكُمْ: içinizden | وَيَذَرُونَ: geriye bıraktıkları | أَزْوَاجًا: eşleri | يَتَرَبَّصْنَ: (bekleyip) gözetlerler | بِأَنْفُسِهِنَّ: kendilerini | أَرْبَعَةَ: dört | أَشْهُرٍ: ay | وَعَشْرًا: ve on (gün) | فَإِذَا: zaman | بَلَغْنَ: bitirdiği | أَجَلَهُنَّ: sürelerini | فَلَا: yoktur | جُنَاحَ: bir günah | عَلَيْكُمْ: size | فِيمَا: | فَعَلْنَ: yapmalarında | فِي: için | أَنْفُسِهِنَّ: kendileri | بِالْمَعْرُوفِ: uygun olanı | وَاللَّهُ: Allah | بِمَا: -dan | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız- | خَبِيرٌ: haberdardır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN kimselerin | يتوفون YTWFWN ölen(ler) | منكم MNKM içinizden | ويذرون WYZ̃RWN geriye bıraktıkları | أزواجا ÊZWECE eşleri | يتربصن YTRBṦN (bekleyip) gözetlerler | بأنفسهن BÊNFSHN kendilerini | أربعة ÊRBAT dört | أشهر ÊŞHR ay | وعشرا WAŞRE ve on (gün) | فإذا FÎZ̃E zaman | بلغن BLĞN bitirdiği | أجلهن ÊCLHN sürelerini | فلا FLE yoktur | جناح CNEḪ bir günah | عليكم ALYKM size | فيما FYME | فعلن FALN yapmalarında | في FY için | أنفسهن ÊNFSHN kendileri | بالمعروف BELMARWF uygun olanı | والله WELLH Allah | بما BME -dan | تعملون TAMLWN yaptıklarınız- | خبير ḢBYR haberdardır |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: kimselerin | yuteveffevne: ölen(ler) | minkum: içinizden | ve yeƶerūne: geriye bıraktıkları | ezvācen: eşleri | yeterabbeSne: (bekleyip) gözetlerler | bienfusihinne: kendilerini | erbeǎte: dört | eşhurin: ay | ve ǎşran: ve on (gün) | feiƶā: zaman | beleğne: bitirdiği | ecelehunne: sürelerini | felā: yoktur | cunāHa: bir günah | ǎleykum: size | fīmā: | feǎlne: yapmalarında | : için | enfusihinne: kendileri | bil-meǎ'rūfi: uygun olanı | vallahu: Allah | bimā: -dan | teǎ'melūne: yaptıklarınız- | ḣabīrun: haberdardır |
Kırık Meal (Transcript) : |WELZ̃YN: kimselerin | YTWFWN: ölen(ler) | MNKM: içinizden | WYZ̃RWN: geriye bıraktıkları | ÊZWECE: eşleri | YTRBṦN: (bekleyip) gözetlerler | BÊNFSHN: kendilerini | ÊRBAT: dört | ÊŞHR: ay | WAŞRE: ve on (gün) | FÎZ̃E: zaman | BLĞN: bitirdiği | ÊCLHN: sürelerini | FLE: yoktur | CNEḪ: bir günah | ALYKM: size | FYME: | FALN: yapmalarında | FY: için | ÊNFSHN: kendileri | BELMARWF: uygun olanı | WELLH: Allah | BME: -dan | TAMLWN: yaptıklarınız- | ḢBYR: haberdardır |
Abdulbaki Gölpınarlı : İçinizden biri ölür de arkasında kadın bırakırsa bu çeşit adamların kadınları dört ay, on gün beklerler. Bu müddeti geçirdikten sonra meşru bir sûrette kendiliklerinden dilediklerine varabilirler, bu hususta size bir suç yoktur artık. Allah, ne yaparsanız, hepsinden de haberdardır.
Adem Uğur : Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.
Ahmed Hulusi : Sizden vefat edenlerin geriye bıraktıkları eşleri dört ay on gün beklerler (yeniden evlenmek isterlerse). Sürenin sonunda onların örfe göre yaptıkları davranışta (başkasıyla evlenmesinde) bir suç yoktur. Allâh tüm yaptıklarınızın oluşturucusu olarak Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : İçinizden vefat edip de, geride eşler bırakan kimselerin hanımları evlenmeyerek, kendi başlarına dört ay on gün beklerler. İddetlerini, bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendileriyle ilgili yaptıkları Kur’ân’ın ve sünnetin hükümlerine, meşrû, İslâmî kurallarla örtüşen örfe uygun işlerde size bir günah, bir vebal yoktur. Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır
Ahmet Varol : Aranızdan arkalarında eşlerini bırakarak ölenlerin karıları, kendi kendilerine, dört ay on gün beklerler. Bekleme sürelerini tamamlamalarından sonra onların kendi haklarında örfe uygun olarak yaptıklarından dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptıklarınızı bilmektedir.
Ali Bulaç : İçinizden ölenlerin (geride) bıraktığı eşler, kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. Bu bekleme süresi dolduğunda, artık onların kendi haklarında maruf (meşru) bir şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah, işlediklerinizden haberi olandır.
Ali Fikri Yavuz : Sizden vefat edenlerin geride bıraktıkları zevceler, kendi kendilerine (süslenmeden) dört ay on gün beklerler (beklesinler). Bu müddeti doldurdukları zaman, meşru surette kendi başlarına (evlenmek için) süs takınmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptığınız her şeyden tamamıyla haberdardır.
Bekir Sadak : Icinizden olenlerin birakmis oldugu esler kendi kendilerine dort ay on gun beklerler; muddetleri sona erdiginde, onlarin kendi haklarinda uygun sekilde yaptiklarindan dolayi size sorumluluk yoktur. Allah islediklerinizden haberdardir.
Celal Yıldırım : Sizden ölenlerin geriye bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler; bekleme süresini doldurunca artık kendi haklarında örfe uygun meşru biçimde yaptıkları şeylerden dolayı size günah ve sorumluluk yoktur. Allah ne yaparsanız bilir.
Diyanet İşleri : İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün (iddet) beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : İçinizden ölenlerin bırakmış olduğu eşler kendi kendilerine dört ay on gün beklerler; müddetleri sona erdiğinde, onların kendi haklarında uygun şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah işlediklerinizden haberdardır.
Diyanet Vakfi : Sizden ölenlerin, geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına (evlenmeden) dört ay on gün beklerler. Bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.
Edip Yüksel : İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri, dört ay ve on (gün) beklerler. Sürelerini doldurunca artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size sorumluluk yoktur. ALLAH yaptıklarınızdan Haberlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçinizden vefat edip de geride eşler bırakan kimselerin hanımları, kendi başlarına dört ay on gün beklerler. İddet (bekleme) sürelerini bitirdikleri zaman, artık kendileri hakkında meşru bir şekilde yapacakları hareketten size bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İçinizden ölüp de geride kadın bırakanların eşleri, dört ay on gün beklemelidir. Bu süreyi bitirdikten sonra artık kendi haklarında meşru olarak tercih edecekleri hareketten size bir sorumluluk yoktur. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İçinizden vefat edib de arkalarına kadın bırakanların zevceleri nefsilerini dört ay on gün bekletecekler, ıddetlerini bitirdilermi artık kendi haklarında meşru' olarak ıhtiyar edecekleri haraketten size mes'uliyet yok, Allah her ne yaparsanız habîrdir
Fizilal-il Kuran : Aranızdan ölenlerin geride bıraktıkları eşleri dört ay, on gün kendilerini gözetim altında tutarlar. Bu sürelerini doldurduklarında meşru olarak yaptıklarından dolayı siz sorumlu tutulmazsınız. Hiç şüphesiz ne yaparsanız Allah onu bilir.
Gültekin Onan : İçinizden ölenlerin (geride) bıraktığı eşler, kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. Bu bekleme süresi (ecele) dolduğunda, artık onların kendi haklarında maruf (meşru) bir şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Tanrı işlediklerinizden haberi olandır.
Hakkı Yılmaz : "İçinizden geçmişte yaptıklarını ve yapması gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırılanlar; ölenler ve geride eşler bırakan kimselerin hanımları da, kendiliklerinden dört ay ve on gün beklerler. Sonra süreleri sona erdiği zaman, artık kendileri hakkında örfe uygun/ herkesçe kabul gören bir şekil ile yaptıklarında sizin [bunu yapanlar ve bunu izleyenler] için bir vebal yoktur. Ve Allah, yaptıklarınıza haberdardır. "
Hasan Basri Çantay : İçinizden ölenlerin (geride) bırakdıkları zevceler kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. İşte bu müddeti bitirdikleri zaman artık onların kendileri hakkında meşru' vech ile yapdıkları şeyden dolayı size günâh yokdur, Allah ne işlerseniz (hepsinden) hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Sizden vefât edip de geride zevceler bırakanlar(ın zevceleri) ise, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Böylece bekleme müddetlerinin sonuna geldikleri zaman, artık kendileri hakkında meşrû' olarak yaptıklarında size bir günah yoktur. Allah ise, ne yapıyorsanız hakkıyla haberdar olandır.
İbni Kesir : İçinizden ölenlerin geriye bıraktıkları eşler; kendi kendilerine dört ay ve on gün beklerler. Müddetlerini bitirdikleri vakit onların, kendileri için uygun olanı yapmalarından dolayı size bir günah yoktur. Ve Allah, işlediklerinizden haberdardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve sizden vefat ettirilenlerin, geriye bıraktığı eşleri dört ay on gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman artık, kendileri hakkında marufla (örf ve adete uygun olarak) yaptıkları şeylerden sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Muhammed Esed : İçinizden biri ölür ve ardından kadınlar bırakırsa, yeniden evlenmeleri için dört ay on günlük bir bekleme süresi geçirmeleri gerekir; bekleme süresinin sonuna vardıklarında kendileri ile ilgili olarak meşru şekilde ne yaparlarsa yapsınlar bir günah yoktur. Ve Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizlerden vefat edip de geriye zevceler bırakanların zevceleri, nefisleri hakkında dört ay on gün intizarda bulunurlar. Sonra iddetlerinin sonuna erince artık nefisleri hakkında maruf veçhile yapacakları şeyden dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah Teâlâ yapacağınız şeylerden haberdardır.
Ömer Öngüt : İçinizden vefat edenlerin geride bıraktıkları eşleri, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Süreleri bitince artık kendileri için meşru olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
Şaban Piriş : İçinizden ölenlerin bırakmış olduğu hanımlar, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Müddetleri sona erdiğinde, onların kendi haklarında uygun şekilde yaptıklarından dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Suat Yıldırım : Sizden vefat eden erkeklerin eşlerinin evlenebilmeleri için dört ay on gün iddet beklemeleri gerekir. Onlar bu sürelerini tamamladıktan sonra, meşrû surette kendi haklarında verecekleri karardan ötürü size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
Süleyman Ateş : İçinizden ölenlerin, geriye bıraktıkları eşleri, dört ay on gün (bekleyip) kendilerini gözetlerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size bir günâh yoktur. Allâh yaptıklarınızı haber alır.
Tefhim-ul Kuran : İçinizden ölenlerin (geride) bıraktığı eşler, kendi kendilerine dört ay on (gün) beklerler. Bu bekleme süresi dolduğundan, artık onların kendi haklarında maruf (meşru) bir şekilde yaptıklarından dolayı size sorumluluk yoktur. Allah, işlediklerinizden haberi olandır.
Ümit Şimşek : Vefat edenlerinizin arkalarında bıraktıkları hanımlar, evlenmeden önce dört ay, on gün iddet beklesinler. İddetlerini tamamladıktan sonra, kendileri hakkında meşru şekilde yapacakları şeyden dolayı size bir günah yoktur. Allah ise sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : İçinizden ölüp de geriye zevceler bırakanların bu eşleri, dört ay on gün kendi başlarına beklerler. Sürelerini tamamladıklarında kendilerince uygun gördüklerini örfe uygun biçimde yapmalarında sizin için bir sakınca yoktur. Allah, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberdardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}