» 2 / Bakara  235:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
Bakara Suresi = Inek Suresi
67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildigi için bu ismi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (WLE) = ve lā : yoktur
2. جُنَاحَ (CNEḪ) = cunāHa : bir günah
3. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
4. فِيمَا (FYME) = fīmā :
5. عَرَّضْتُمْ (ARŽTM) = ǎrraDtum : üstü kapalı biçimde bildirmenizden
6. بِهِ (BH) = bihi : ona
7. مِنْ (MN) = min :
8. خِطْبَةِ (ḢŦBT) = ḣiTbeti : evlenme isteğinizi
9. النِّسَاءِ (ELNSEÙ) = n-nisā'i : kadınlara
10. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
11. أَكْنَنْتُمْ (ÊKNNTM) = eknentum : gizlemenizden
12. فِي (FY) = fī :
13. أَنْفُسِكُمْ (ÊNFSKM) = enfusikum : içinizde
14. عَلِمَ (ALM) = ǎlime : bilir
15. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
16. أَنَّكُمْ (ÊNKM) = ennekum : şüphesiz sizin
17. سَتَذْكُرُونَهُنَّ (STZ̃KRWNHN) = seteƶkurūnehunne : onları anacağınızı
18. وَلَٰكِنْ (WLKN) = velākin : fakat
19. لَا (LE) = lā :
20. تُوَاعِدُوهُنَّ (TWEAD̃WHN) = tuvāǐdūhunne : sakın onlarla sözleşmeyin
21. سِرًّا (SRE) = sirran : gizli(buluşma)ya
22. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
23. أَنْ (ÊN) = en :
24. تَقُولُوا (TGWLWE) = teḳūlū : söylemeniz
25. قَوْلًا (GWLE) = ḳavlen : bir söz
26. مَعْرُوفًا (MARWFE) = meǎ'rūfen : iyi (meşru)
27. وَلَا (WLE) = ve lā :
28. تَعْزِمُوا (TAZMWE) = teǎ'zimū : ve kalkışmayın
29. عُقْدَةَ (AGD̃T) = ǔḳdete : akdine (kıymaya)
30. النِّكَاحِ (ELNKEḪ) = n-nikāHi : nikah
31. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
32. يَبْلُغَ (YBLĞ) = yebluğa : ulaşıncaya
33. الْكِتَابُ (ELKTEB) = l-kitābu : yazılanın (iddetinin)
34. أَجَلَهُ (ÊCLH) = ecelehu : sonuna
35. وَاعْلَمُوا (WEALMWE) = veǎ'lemū : ve bilin ki
36. أَنَّ (ÊN) = enne : şüphesiz
37. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
38. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilir
39. مَا (ME) = mā : şeyi
40. فِي (FY) = fī :
41. أَنْفُسِكُمْ (ÊNFSKM) = enfusikum : içinizden geçen
42. فَاحْذَرُوهُ (FEḪZ̃RWH) = feHƶerūhu : O'ndan sakının
43. وَاعْلَمُوا (WEALMWE) = veǎ'lemū : ve yine bilin ki
44. أَنَّ (ÊN) = enne : şüphesiz
45. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
46. غَفُورٌ (ĞFWR) = ğafūrun : bağışlayandır
47. حَلِيمٌ (ḪLYM) = Halīmun : halimdir
yoktur | bir günah | size | | üstü kapalı biçimde bildirmenizden | ona | | evlenme isteğinizi | kadınlara | yahut | gizlemenizden | | içinizde | bilir | Allah | şüphesiz sizin | onları anacağınızı | fakat | | sakın onlarla sözleşmeyin | gizli(buluşma)ya | dışında | | söylemeniz | bir söz | iyi (meşru) | | ve kalkışmayın | akdine (kıymaya) | nikah | kadar | ulaşıncaya | yazılanın (iddetinin) | sonuna | ve bilin ki | şüphesiz | Allah | bilir | şeyi | | içinizden geçen | O'ndan sakının | ve yine bilin ki | şüphesiz | Allah | bağışlayandır | halimdir |

[] [CNḪ] [] [] [ARŽ] [] [] [ḢŦB] [NSW] [] [KNN] [] [NFS] [ALM] [] [] [Z̃KR] [] [] [WAD̃] [SRR] [] [] [GWL] [GWL] [ARF] [] [AZM] [AGD̃] [NKḪ] [] [BLĞ] [KTB] [ECL] [ALM] [] [] [ALM] [] [] [NFS] [ḪZ̃R] [ALM] [] [] [ĞFR] [ḪLM]
WLE CNEḪ ALYKM FYME ARŽTM BH MN ḢŦBT ELNSEÙ ÊW ÊKNNTM FY ÊNFSKM ALM ELLH ÊNKM STZ̃KRWNHN WLKN LE TWEAD̃WHN SRE ÎLE ÊN TGWLWE GWLE MARWFE WLE TAZMWE AGD̃T ELNKEḪ ḪT YBLĞ ELKTEB ÊCLH WEALMWE ÊN ELLH YALM ME FY ÊNFSKM FEḪZ̃RWH WEALMWE ÊN ELLH ĞFWR ḪLYM

ve lā cunāHa ǎleykum fīmā ǎrraDtum bihi min ḣiTbeti n-nisā'i ev eknentum enfusikum ǎlime llahu ennekum seteƶkurūnehunne velākin tuvāǐdūhunne sirran illā en teḳūlū ḳavlen meǎ'rūfen ve lā teǎ'zimū ǔḳdete n-nikāHi Hattā yebluğa l-kitābu ecelehu veǎ'lemū enne llahe yeǎ'lemu enfusikum feHƶerūhu veǎ'lemū enne llahe ğafūrun Halīmun
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā yoktur And (there is) no
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa bir günah blame
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
فيما | FYME fīmā in what
عرضتم ع ر ض | ARŽ ARŽTM ǎrraDtum üstü kapalı biçimde bildirmenizden you hint
به | BH bihi ona [with it]
من | MN min of
خطبة خ ط ب | ḢŦB ḢŦBT ḣiTbeti evlenme isteğinizi marriage proposal
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlara [to] the women
أو | ÊW ev yahut or
أكننتم ك ن ن | KNN ÊKNNTM eknentum gizlemenizden you conceal it
في | FY in
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum içinizde yourselves.
علم ع ل م | ALM ALM ǎlime bilir Knows
الله | ELLH llahu Allah Allah
أنكم | ÊNKM ennekum şüphesiz sizin that you
ستذكرونهن ذ ك ر | Z̃KR STZ̃KRWNHN seteƶkurūnehunne onları anacağınızı will mention them,
ولكن | WLKN velākin fakat [and] but
لا | LE (do) not
تواعدوهن و ع د | WAD̃ TWEAD̃WHN tuvāǐdūhunne sakın onlarla sözleşmeyin promise them (widows)
سرا س ر ر | SRR SRE sirran gizli(buluşma)ya secretly
إلا | ÎLE illā dışında except
أن | ÊN en that
تقولوا ق و ل | GWL TGWLWE teḳūlū söylemeniz you say
قولا ق و ل | GWL GWLE ḳavlen bir söz a saying
معروفا ع ر ف | ARF MARWFE meǎ'rūfen iyi (meşru) honorable.
ولا | WLE ve lā And (do) not
تعزموا ع ز م | AZM TAZMWE teǎ'zimū ve kalkışmayın resolve (on)
عقدة ع ق د | AGD̃ AGD̃T ǔḳdete akdine (kıymaya) the knot
النكاح ن ك ح | NKḪ ELNKEḪ n-nikāHi nikah (of) marriage
حتى | ḪT Hattā kadar until
يبلغ ب ل غ | BLĞ YBLĞ yebluğa ulaşıncaya reaches
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābu yazılanın (iddetinin) the prescribed term
أجله ا ج ل | ECL ÊCLH ecelehu sonuna its end.
واعلموا ع ل م | ALM WEALMWE veǎ'lemū ve bilin ki And know
أن | ÊN enne şüphesiz that
الله | ELLH llahe Allah Allah
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir knows
ما | ME şeyi what
في | FY (is) within
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum içinizden geçen yourselves
فاحذروه ح ذ ر | ḪZ̃R FEḪZ̃RWH feHƶerūhu O'ndan sakının so beware of Him.
واعلموا ع ل م | ALM WEALMWE veǎ'lemū ve yine bilin ki And know
أن | ÊN enne şüphesiz that
الله | ELLH llahe Allah Allah
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFWR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
حليم ح ل م | ḪLM ḪLYM Halīmun halimdir Most Forbearing.

2:235 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yoktur | bir günah | size | | üstü kapalı biçimde bildirmenizden | ona | | evlenme isteğinizi | kadınlara | yahut | gizlemenizden | | içinizde | bilir | Allah | şüphesiz sizin | onları anacağınızı | fakat | | sakın onlarla sözleşmeyin | gizli(buluşma)ya | dışında | | söylemeniz | bir söz | iyi (meşru) | | ve kalkışmayın | akdine (kıymaya) | nikah | kadar | ulaşıncaya | yazılanın (iddetinin) | sonuna | ve bilin ki | şüphesiz | Allah | bilir | şeyi | | içinizden geçen | O'ndan sakının | ve yine bilin ki | şüphesiz | Allah | bağışlayandır | halimdir |

[] [CNḪ] [] [] [ARŽ] [] [] [ḢŦB] [NSW] [] [KNN] [] [NFS] [ALM] [] [] [Z̃KR] [] [] [WAD̃] [SRR] [] [] [GWL] [GWL] [ARF] [] [AZM] [AGD̃] [NKḪ] [] [BLĞ] [KTB] [ECL] [ALM] [] [] [ALM] [] [] [NFS] [ḪZ̃R] [ALM] [] [] [ĞFR] [ḪLM]
WLE CNEḪ ALYKM FYME ARŽTM BH MN ḢŦBT ELNSEÙ ÊW ÊKNNTM FY ÊNFSKM ALM ELLH ÊNKM STZ̃KRWNHN WLKN LE TWEAD̃WHN SRE ÎLE ÊN TGWLWE GWLE MARWFE WLE TAZMWE AGD̃T ELNKEḪ ḪT YBLĞ ELKTEB ÊCLH WEALMWE ÊN ELLH YALM ME FY ÊNFSKM FEḪZ̃RWH WEALMWE ÊN ELLH ĞFWR ḪLYM

ve lā cunāHa ǎleykum fīmā ǎrraDtum bihi min ḣiTbeti n-nisā'i ev eknentum enfusikum ǎlime llahu ennekum seteƶkurūnehunne velākin tuvāǐdūhunne sirran illā en teḳūlū ḳavlen meǎ'rūfen ve lā teǎ'zimū ǔḳdete n-nikāHi Hattā yebluğa l-kitābu ecelehu veǎ'lemū enne llahe yeǎ'lemu enfusikum feHƶerūhu veǎ'lemū enne llahe ğafūrun Halīmun
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم

[] [ج ن ح] [] [] [ع ر ض] [] [] [خ ط ب] [ن س و] [] [ك ن ن] [] [ن ف س] [ع ل م] [] [] [ذ ك ر] [] [] [و ع د] [س ر ر] [] [] [ق و ل] [ق و ل] [ع ر ف] [] [ع ز م] [ع ق د] [ن ك ح] [] [ب ل غ] [ك ت ب] [ا ج ل] [ع ل م] [] [] [ع ل م] [] [] [ن ف س] [ح ذ ر] [ع ل م] [] [] [غ ف ر] [ح ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā yoktur And (there is) no
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
نافية تعمل عمل «أن»
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa bir günah blame
Cim,Nun,Elif,Ha,
3,50,1,8,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فيما | FYME fīmā in what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
عرضتم ع ر ض | ARŽ ARŽTM ǎrraDtum üstü kapalı biçimde bildirmenizden you hint
Ayn,Re,Dad,Te,Mim,
70,200,800,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi ona [with it]
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خطبة خ ط ب | ḢŦB ḢŦBT ḣiTbeti evlenme isteğinizi marriage proposal
Hı,Tı,Be,Te merbuta,
600,9,2,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlara [to] the women
Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
1,30,50,60,1,,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أكننتم ك ن ن | KNN ÊKNNTM eknentum gizlemenizden you conceal it
,Kef,Nun,Nun,Te,Mim,
,20,50,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum içinizde yourselves.
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
علم ع ل م | ALM ALM ǎlime bilir Knows
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أنكم | ÊNKM ennekum şüphesiz sizin that you
,Nun,Kef,Mim,
,50,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
ستذكرونهن ذ ك ر | Z̃KR STZ̃KRWNHN seteƶkurūnehunne onları anacağınızı will mention them,
Sin,Te,Zel,Kef,Re,Vav,Nun,He,Nun,
60,400,700,20,200,6,50,5,50,
FUT – prefixed future particle sa
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولكن | WLKN velākin fakat [and] but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
REM – prefixed resumption particle
AMD – amendment particle
الواو استئنافية
حرف استدراك
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تواعدوهن و ع د | WAD̃ TWEAD̃WHN tuvāǐdūhunne sakın onlarla sözleşmeyin promise them (widows)
Te,Vav,Elif,Ayn,Dal,Vav,He,Nun,
400,6,1,70,4,6,5,50,
V – 2nd person masculine plural (form III) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سرا س ر ر | SRR SRE sirran gizli(buluşma)ya secretly
Sin,Re,Elif,
60,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تقولوا ق و ل | GWL TGWLWE teḳūlū söylemeniz you say
Te,Gaf,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,100,6,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
قولا ق و ل | GWL GWLE ḳavlen bir söz a saying
Gaf,Vav,Lam,Elif,
100,6,30,1,
N – accusative masculine indefinite verbal noun
اسم منصوب
معروفا ع ر ف | ARF MARWFE meǎ'rūfen iyi (meşru) honorable.
Mim,Ayn,Re,Vav,Fe,Elif,
40,70,200,6,80,1,
ADJ – accusative masculine indefinite passive participle
صفة منصوبة
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تعزموا ع ز م | AZM TAZMWE teǎ'zimū ve kalkışmayın resolve (on)
Te,Ayn,Ze,Mim,Vav,Elif,
400,70,7,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عقدة ع ق د | AGD̃ AGD̃T ǔḳdete akdine (kıymaya) the knot
Ayn,Gaf,Dal,Te merbuta,
70,100,4,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
النكاح ن ك ح | NKḪ ELNKEḪ n-nikāHi nikah (of) marriage
Elif,Lam,Nun,Kef,Elif,Ha,
1,30,50,20,1,8,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يبلغ ب ل غ | BLĞ YBLĞ yebluğa ulaşıncaya reaches
Ye,Be,Lam,Ğayn,
10,2,30,1000,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābu yazılanın (iddetinin) the prescribed term
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
أجله ا ج ل | ECL ÊCLH ecelehu sonuna its end.
,Cim,Lam,He,
,3,30,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واعلموا ع ل م | ALM WEALMWE veǎ'lemū ve bilin ki And know
Vav,Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,30,40,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne şüphesiz that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilir knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) within
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusikum içinizden geçen yourselves
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فاحذروه ح ذ ر | ḪZ̃R FEḪZ̃RWH feHƶerūhu O'ndan sakının so beware of Him.
Fe,Elif,Ha,Zel,Re,Vav,He,
80,1,8,700,200,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
واعلموا ع ل م | ALM WEALMWE veǎ'lemū ve yine bilin ki And know
Vav,Elif,Ayn,Lam,Mim,Vav,Elif,
6,1,70,30,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne şüphesiz that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFWR ğafūrun bağışlayandır (is) Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
حليم ح ل م | ḪLM ḪLYM Halīmun halimdir Most Forbearing.
Ha,Lam,Ye,Mim,
8,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: yoktur | جُنَاحَ: bir günah | عَلَيْكُمْ: size | فِيمَا: | عَرَّضْتُمْ: üstü kapalı biçimde bildirmenizden | بِهِ: ona | مِنْ: | خِطْبَةِ: evlenme isteğinizi | النِّسَاءِ: kadınlara | أَوْ: yahut | أَكْنَنْتُمْ: gizlemenizden | فِي: | أَنْفُسِكُمْ: içinizde | عَلِمَ: bilir | اللَّهُ: Allah | أَنَّكُمْ: şüphesiz sizin | سَتَذْكُرُونَهُنَّ: onları anacağınızı | وَلَٰكِنْ: fakat | لَا: | تُوَاعِدُوهُنَّ: sakın onlarla sözleşmeyin | سِرًّا: gizli(buluşma)ya | إِلَّا: dışında | أَنْ: | تَقُولُوا: söylemeniz | قَوْلًا: bir söz | مَعْرُوفًا: iyi (meşru) | وَلَا: | تَعْزِمُوا: ve kalkışmayın | عُقْدَةَ: akdine (kıymaya) | النِّكَاحِ: nikah | حَتَّىٰ: kadar | يَبْلُغَ: ulaşıncaya | الْكِتَابُ: yazılanın (iddetinin) | أَجَلَهُ: sonuna | وَاعْلَمُوا: ve bilin ki | أَنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | يَعْلَمُ: bilir | مَا: şeyi | فِي: | أَنْفُسِكُمْ: içinizden geçen | فَاحْذَرُوهُ: O'ndan sakının | وَاعْلَمُوا: ve yine bilin ki | أَنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | غَفُورٌ: bağışlayandır | حَلِيمٌ: halimdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE yoktur | جناح CNEḪ bir günah | عليكم ALYKM size | فيما FYME | عرضتم ARŽTM üstü kapalı biçimde bildirmenizden | به BH ona | من MN | خطبة ḢŦBT evlenme isteğinizi | النساء ELNSEÙ kadınlara | أو ÊW yahut | أكننتم ÊKNNTM gizlemenizden | في FY | أنفسكم ÊNFSKM içinizde | علم ALM bilir | الله ELLH Allah | أنكم ÊNKM şüphesiz sizin | ستذكرونهن STZ̃KRWNHN onları anacağınızı | ولكن WLKN fakat | لا LE | تواعدوهن TWEAD̃WHN sakın onlarla sözleşmeyin | سرا SRE gizli(buluşma)ya | إلا ÎLE dışında | أن ÊN | تقولوا TGWLWE söylemeniz | قولا GWLE bir söz | معروفا MARWFE iyi (meşru) | ولا WLE | تعزموا TAZMWE ve kalkışmayın | عقدة AGD̃T akdine (kıymaya) | النكاح ELNKEḪ nikah | حتى ḪT kadar | يبلغ YBLĞ ulaşıncaya | الكتاب ELKTEB yazılanın (iddetinin) | أجله ÊCLH sonuna | واعلموا WEALMWE ve bilin ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | يعلم YALM bilir | ما ME şeyi | في FY | أنفسكم ÊNFSKM içinizden geçen | فاحذروه FEḪZ̃RWH O'ndan sakının | واعلموا WEALMWE ve yine bilin ki | أن ÊN şüphesiz | الله ELLH Allah | غفور ĞFWR bağışlayandır | حليم ḪLYM halimdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: yoktur | cunāHa: bir günah | ǎleykum: size | fīmā: | ǎrraDtum: üstü kapalı biçimde bildirmenizden | bihi: ona | min: | ḣiTbeti: evlenme isteğinizi | n-nisā'i: kadınlara | ev: yahut | eknentum: gizlemenizden | : | enfusikum: içinizde | ǎlime: bilir | llahu: Allah | ennekum: şüphesiz sizin | seteƶkurūnehunne: onları anacağınızı | velākin: fakat | : | tuvāǐdūhunne: sakın onlarla sözleşmeyin | sirran: gizli(buluşma)ya | illā: dışında | en: | teḳūlū: söylemeniz | ḳavlen: bir söz | meǎ'rūfen: iyi (meşru) | ve lā: | teǎ'zimū: ve kalkışmayın | ǔḳdete: akdine (kıymaya) | n-nikāHi: nikah | Hattā: kadar | yebluğa: ulaşıncaya | l-kitābu: yazılanın (iddetinin) | ecelehu: sonuna | veǎ'lemū: ve bilin ki | enne: şüphesiz | llahe: Allah | yeǎ'lemu: bilir | : şeyi | : | enfusikum: içinizden geçen | feHƶerūhu: O'ndan sakının | veǎ'lemū: ve yine bilin ki | enne: şüphesiz | llahe: Allah | ğafūrun: bağışlayandır | Halīmun: halimdir |
Kırık Meal (Transcript) : |WLE: yoktur | CNEḪ: bir günah | ALYKM: size | FYME: | ARŽTM: üstü kapalı biçimde bildirmenizden | BH: ona | MN: | ḢŦBT: evlenme isteğinizi | ELNSEÙ: kadınlara | ÊW: yahut | ÊKNNTM: gizlemenizden | FY: | ÊNFSKM: içinizde | ALM: bilir | ELLH: Allah | ÊNKM: şüphesiz sizin | STZ̃KRWNHN: onları anacağınızı | WLKN: fakat | LE: | TWEAD̃WHN: sakın onlarla sözleşmeyin | SRE: gizli(buluşma)ya | ÎLE: dışında | ÊN: | TGWLWE: söylemeniz | GWLE: bir söz | MARWFE: iyi (meşru) | WLE: | TAZMWE: ve kalkışmayın | AGD̃T: akdine (kıymaya) | ELNKEḪ: nikah | ḪT: kadar | YBLĞ: ulaşıncaya | ELKTEB: yazılanın (iddetinin) | ÊCLH: sonuna | WEALMWE: ve bilin ki | ÊN: şüphesiz | ELLH: Allah | YALM: bilir | ME: şeyi | FY: | ÊNFSKM: içinizden geçen | FEḪZ̃RWH: O'ndan sakının | WEALMWE: ve yine bilin ki | ÊN: şüphesiz | ELLH: Allah | ĞFWR: bağışlayandır | ḪLYM: halimdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Alacağınız kadınlara, onları alacağınızı anlatmanızda, yahut da bunu gizlemenizde bir beis yok. Allah bilir ki siz, onları anacak, hatırlayacaksınız. Yalnız onlarla gizlice de sözleşmeyin, doğru ve yolunda bir söz söylerseniz o başka. Farz olan müddet geçmedikçe nikah bağını bağlamaya kalkışmayın. Şüphe yok ki Allah, gönlünüzdekini de bilir, bundan dolayı çekinin ondan. Bilin ki Allah suçları örter, cezada acele etmez.
Adem Uğur : (İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.
Ahmed Hulusi : (Bekleme sürecindeki) kadınlara evlenme isteğinizi hissettirmenizde veya içinizde saklamanızda bir suç yoktur. Allâh bilir ki sizin onlara meyliniz olacaktır. Fakat örf dışında, gizlice beraberliğe yeltenmeyin. Bekleme süresi doluncaya kadar nikâh bağını kurmayın. Bilin ki Allâh bilinçlerinizdekini bilir; bundan dolayı O'ndan sakının. Bilin ki Allâh Ğafûr'dur, Haliym'dir.
Ahmet Tekin : Böyle dul kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı bir biçimde çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki, siz onları aklınızdan çıkarmayacaksınız. Fakat onlarla gizlice randevulaşmayın. Meşrû bir şekilde, İslâmî kurallarla örtüşen örfe uygun konuşmanızda bir beis yoktur. Yazarak tesbit ettiğiniz, yazılı kanundaki farz olan iddet, bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikâh akdine kesin karar vermeyin. Allah’ın, gönlünüzdekini bildiğini bilin. Onun azâbından kendinizi koruyun. Allah’ın kullarını daima koruma kalkanına aldığını, çok bağışlayıcı, kudretli, âdil ve müsamahakâr olduğunu, fırsatlar ve imkânlar tanıdığını da bilin.
Ahmet Varol : Bu kadınlara kendileriyle evlenme arzusunda olduğunuzu sezdirmenizde veya kalplerinizde böyle bir arzu taşımanızda sizin için sakınca yoktur. Allah onları içinizden geçireceğinizi bildi. Güzel bir söz söylemeniz dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Bekleme süresi tamam oluncaya kadar nikah bağını bağlamaya da kalkmayın ve bilin ki Allah sizin içinizden geçenleri bilmektedir. Şu halde O'ndan sakının. Yine bilin ki Allah bağışlayandır, hilim sahibidir.
Ali Bulaç : (İddeti bekleyen) Kadınları nikahlamak istediğinizi (onlara) sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Gerçekte Allah, sizin onları (kalbinizden geçirip) anacağınızı bilir. Sakın bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikah bağını bağlamaya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak davranandır.
Ali Fikri Yavuz : Kocası ölen kadınları, iddetleri sona erdikten sonra nikâhlamaya niyyet ettiğiniz takdirde, daha iddet dolmadan onlara talip olduğunuzu işaret etmenizde (çaktırmanızda) veya böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızda size bir beis yoktur. Allah biliyor ki, siz onları muhakkak anacaksınız. Yalnız onlarla gizlice anlaşıp nikâh ve münasebet kurmayın. Ancak meşru olan işaret ve çıtlatma sözler söyliyebilirsiniz. Takdir edilen iddet sona ermedikçe nikâh akdine azmetmeyin. Bilin ki Allah, gerçekten gönlünüzde ne varsa onu bilir. Artık ondan sakının ve bilin ki, Allah çok bağışlayıcıdır, halîmdir.
Bekir Sadak : Boyle kadinlara kapali bir sekilde evlenme teklif etmenizde veya icinizden onlarla evlenmeyi gecirmenizde size sorumluluk yoktur. Allah onlari anacaginizi bilir. Sakin mesru sozler disinda onlarla gizlice sozlesmeyin, muddet sona erene kadar nikah akdine kalkismayin. Icinizde olani Allah'in bildigini bilin de O'ndan cekinin. Allah'in bagislayan ve Halim oldugunu bilin. *
Celal Yıldırım : Bu durumda olan kadınlara evlenme isteğinizi kapalı bir şekilde çıtlatmanızda, ya da içinizde gizli tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah bilir ki onları herhalde anımsıyacaksınız; ama meşru sözler dışında kendileriyle gizlice söyleşmeyin; gerekli şer'î bekleme süresi sona ermeyince nikâh akdine kalkışmayın. Bilin ki, Allah içinizde olanları (içinizden geçenleri) bilir. Artık Allah'tan korkup sakının ve yine bilin ki, Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak ve incelik yansıtan sabır sahibidir.
Diyanet İşleri : (Vefat iddeti beklemekte olan) kadınlara kendileri ile evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak anlatmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur. Allah biliyor ki, siz onlara (bunu er geç mutlaka) söyleyeceksiniz. Meşru sözler söylemeniz dışında sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin. Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikâh yapmaya kalkışmayın. Şunu da bilin ki, Allah içinizden geçeni hakkıyla bilir. Onun için Allah’a karşı gelmekten sakının ve yine şunu da bilin ki Allah gerçekten çok bağışlayandır, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)
Diyanet İşleri (eski) : Böyle kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizden onlarla evlenmeyi geçirmenizde size sorumluluk yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Sakın meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin, müddet sona erene kadar nikah akdine kalkışmayın. İçinizde olanı Allah'ın bildiğini bilin de O'ndan çekinin. Allah'ın bağışlayan ve Halim olduğunu bilin.
Diyanet Vakfi : (İddet beklemekte olan) kadınlarla evlenme hususundaki düşüncelerinizi üstü kapalı biçimde anlatmanızda veya onu içinizde gizli tutmanızda size günah yoktur. Allah bilir ki siz onları anacaksınız. Lâkin, meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Farz olan bekleme müddeti dolmadan, nikâh kıymaya kalkışmayın. Bilin ki Allah, gönlünüzdekileri bilir. Bu sebeple Allah'tan sakının. Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir.
Edip Yüksel : Evlenme önerilerinizi o kadınlara bildirmenizden, ya da bu niyetinizi içinizde tutmanızdan dolayı size bir günah yoktur. ALLAH onlar hakkında düşüneceğinizi bilir. Onlarla uygun ve erdemli bir şekilde konuşma amacının dışında gizlice sözleşip buluşmayın. Bekleme süreleri dolmadan onlarla nikah bağını kurmaya kalkışmayın. Bilin ki ALLAH içinizde olanı bilir; öyleyse O'ndan çekinin. Yine bilin ki ALLAH Bağışlayandır, Şefkatlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Böyle kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda size bir vebal yoktur. Allah biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız. Fakat meşru bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan iddet sona erinceye kadar da nikâh akdine azmetmeyin (kesin karar vermeyin). Bilin ki Allah gönlünüzdekini bilir. Öyle ise O'nun azabından sakının. Yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kadınlara evlenme arzusunda olduğunuzu çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Allah, sizin onları mutlaka anacağınızı biliyor; ancak meşru ve helal söz dışında onlarla gizli buluşma için sözleşmeyin. Farz olan iddet sona ermeden nikah kıymaya kalkışmayın. Allah'ın gönlünüzde ne varsa onu bildiğini bilin ve O'ndan sakının! Yine bilin ki, Allah, çok bağışlayıcı ve çok halimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kadınlara namzedliği çıtlatmanızda veya gönlünüzde tutmanızda da size bir beis yoktur, Allah biliyor ki siz onları mutlaka anacaksınız, ancak kendileriyle bir gizliye va'dleşmeyin yalnız meşru' bir söz söylemeniz başka, Farzolan ıddet sonunu bulamadıkça da nikâhın akdine azmetmeyin, muhakkak Allah gönlünüzde ne varsa bilir, bunu bilin de ondan hazer edin, Hem de bilin ki Allah gafur, halîmdir
Fizilal-il Kuran : Kadınları nikahla isteyeceğinizi tariz yoluyla bildirmenizden veya böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızdan dolayı size bir vebal yoktur. Allah bilmiştir ki, siz onları mutlaka hatırlayacaksınız. Fakat onlarla gizlice vaidleşmeyin. Meşru bir sözle söylemeniz müstesna, iddet nihayet bulmadıkça nikah bağını bağlamaya azmetmeyin. Ve bilin ki, şüphesiz Allah; gönüllerinizde olanı bilir. Artık O’ndan sakının. Ve yine bilin ki şüphesiz Allah, Gafur’dur, Halim’dir.
Gültekin Onan : (İddeti bekleyen) Kadınları nikahlamak istediğinizi (onlara) sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Gerçekte Tanrı, sizin onları (kalbinizden geçirip) anacağınızı bilir. Sakın bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin. Bekleme süresi (ecelih) tamamlanıncaya kadar nikah bağını bağlamaya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki elbette Tanrı kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, kuşkusuz Tanrı bağışlayandır, (kullara) yumuşak davranandır.
Hakkı Yılmaz : Ve bu kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde çıtlatmanızda veya içinizde tutmanızda size bir günah yoktur. Allah, şüphesiz sizin onları anacağınızı bilir. Fakat örfe uygun/ herkesçe kabul gören bir şekilde bir söz söylemekten başka bir şekilde kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Farz olan süre sona erinceye kadar da nikâh akdine kesin karar vermeyin. Bilin ki şüphesiz Allah içinizdekini bilir. Öyle ise O'ndan sakının. Yine bilin ki şüphesiz Allah kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, çok yumuşak davranandır.
Hasan Basri Çantay : (Vefat ıddetini bekleyen) kadınları nikâhla isteyeceğinizi çıtlatmanızda, yahud böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızda üzerinize bir vebal yokdur, Allah bilmişdir ki siz onları mutlakaa hatırlayacaksınız. Ancak kendileriyle gizlice va'dleşmeyin. (Çıtlatma suretinde) meşru' bir söz söylemeniz ise başka. (Farz olan ıddet), sonunu buluncaya kadar da nikâh bağını bağlamıya azmetmeyin ve bilin ki Allah kalblerinizde olanı muhakkak biliyor. Artık ondan sakının ve yine bilin ki şübhesiz Allah çok yarlığayıcıdır, gerçek hilm saahibidir (cezada acele edici değildir).
Hayrat Neşriyat : (Kocaları ölen) kadınlarla evlenmek isteğini(zi onlara, üstü kapalı bir söz veya hareket gibi) kendisiyle îmâ ettiğiniz şey husûsunda veya (böyle bir arzuyu) gönüllerinizde gizlemenizde size bir günah yoktur. Allah, gerçekten sizin onları (nikâhlarına) ileride (tâlib olarak) anacağınızı bilmiştir; fakat meşrû' bir söz söylemeniz dışında, onlarla gizlice anlaşmayın! (Üzerinize farz olarak) yazılmış olan bekleme müddeti sona erinceye kadar da nikâh akdine azmetmeyin! Hem bilin ki gerçekten Allah, içinizde olanı bilir, bu sebeble O’ndan sakının! Yine bilin ki şübhesiz Allah, Gafûr (çok mağfiret eden)dir, Halîm (cezâlandırmakta hiç acele etmeyen)dir.
İbni Kesir : Böyle kadınları nikahlamak isteğinizi bildirmenizden veya bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızdan dolayı size bir vebal yoktur. Allah bilmiştir k; siz, onları mutlaka hatırlayacaksınız, fakat uygun bir sözle söylememeniz müstesna, onlarla gizlice sözleşmeyin. İddeti nihayet bulmadıkça nikah bağını bağlamaya kalkmayın. Ve bilin ki; şüphesiz Allah, gönüllerinizde olanı bilir. Artık O'ndan sakının. Ve yine bilin ki; şüphesiz Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : (Bekleme süresi içindeki kadınlara), onlarla evlenme istediğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde (böyle bir arzuyu) gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah, sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara (örf ve adete uygun) bir söz söylemeniz hariç (üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında), sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikâh akdine azmetmeyin. Ve Allah'ın, içinizde olanı bildiğini bilin! Artık O'ndan sakının. Allah'ın, Gafûr (ve) Halîm olduğunu bilin!
Muhammed Esed : Ancak bu kadınlar(dan herhangi birin)e evlenme niyetinizi hissettirmenizde veya açığa vurmadan böyle bir niyet taşımanızda sizin için bir günah yoktur: (Çünkü) Allah, onlara evlenme teklifinde bulunma niyetinizi bilir. Ama yine de, onlara karşı duygularınızı gizlilik içinde bildirmek yerine onlarla en uygun ve makul şekilde konuşun; ve emredilen (bekleme süresi) sona ermeden önce evlilik bağını kurmaya kalkışmayın. Unutmayın ki Allah aklınızdan geçenleri bilir. Bu nedenle O'na karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; ve bilin ki Allah çok affedicidir, çok tahammül (hilm) sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kadınlar ile evleneceğinize dair ta'riz tarîkıyla rağbetinizi göstermenizden veya bu rağbeti gönlünüzde gizlediğinizden dolayı üzerinize bir günah yoktur. Allah Teâlâ bilmiştir ki, siz onları elbette anacaksınızdır. Ancak kendileriyle gizlice vaadleşmeyiniz. Ancak maruf veçhile bir söz söylemeniz müstesna. Ve iddet-i vefat nihâyet bulmadıkça da akd-i nikaha azmetmeyiniz ve biliniz ki, Allah Teâlâ gönüllerinizde olanı şüphe yok ki bilir. Artık ondan sakınınız ve biliniz ki Hak Teâlâ şüphesiz gafûrdur, halîmdir.
Ömer Öngüt : Kocası ölen dul kadınları, iddetleri sona erdikten sonra nikâhlamaya niyet ettiğiniz takdirde, daha iddetleri dolmadan onlara talip olduğunuzu hissettirmenizde veya böyle bir arzuyu içinizde tutmanızda size bir vebâl yoktur. Çünkü Allah, sizin onları anacağınızı bilmektedir. Kendileriyle gizlice sözleşmeyin. Ancak isteğinizi meşru olan işaret ve imâlarla belirtebilirsiniz, çıtlatma sözler söyleyebilirsiniz. Farz olan iddetleri sona ermedikçe nikâh akdine azmetmeyin ve iyi bilin ki Allah kalplerinizde olanı muhakkak biliyor. O'ndan korkun ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, Halîm'dir.
Şaban Piriş : Böyle kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizden onlarla evlenmeyi geçirmenizde size bir günah yoktur. Allah, sizin onları düşündüğünüzü bilmektedir. Fakat, meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin, müddet sona erene kadar nikah akdine kalkışmayın. İçinizde olanı Allah’ın bildiğini bilin de, O’ndan çekinin. Allah’ın bağışlayan ve sabırlı olduğunu bilin.
Suat Yıldırım : Sizden bu hanımlarla evlenmeyi düşünenlerin bu müddet esnasında, onlara bu niyetlerini çıtlatmalarında veya gönüllerinde tutmalarında bir beis yoktur. Allah sizin onları hatırınızdan geçireceğinizi pek iyi bilmektedir. Ancak meşrû sözler dışında, onlarla gizlice buluşma hususunda sözleşmeyin! Bekleme süresi sona ermeden nikâh akdine girişmeyin! Allah’ın içinizde saklı olan her şeye hakkıyla vakıf olduğunu bilerek O’nun emrine aykırı davranmaktan sakının! Hem de bilin ki Allah çok affedici, çok müsamahalıdır, cezayı çabuklaştırmaz.
Süleyman Ateş : Böyle (iddetini bekleyen) kadınlara evlenme isteğinizi üstü kapalı biçimde bildirmenizden, yahut içinizde tutmanızdan dolayı size bir günâh yoktur. (Çünkü) Allâh, sizin onları anacağınızı bilmektedir. Sakın (kapalı evlenme teklifi sırasında), iyi söz söylemeniz dışında, onlarla bir gizli(buluşma)ya sözleşmeyin ve farz olan bekleme süresi dolmadan nikâh bağını bağlamağa kalkmayın ve bilin ki, Allâh içinizden geçeni bilir. O'ndan sakının ve yine bilin ki, Allâh bağışlayandır, halimdir (cezâ vermekte aceleci değildir).
Tefhim-ul Kuran : (İddeti bekleyen) Kadınları nikâhlamak istediğinizi (onlara) sezdirmenizde ya da böyle bir isteği gönlünüzde saklamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Gerçekte Allah, sizin onları (kalbinizden geçirip) anacağınızı bilmiştir. Sakın bilinen (meşru) sözler dışında onlarla gizlice vaadleşmeyin; bekleme süresi tamamlanıncaya kadar nikâh bağını bağlamaya kesin karar vermeyin. Ve bilin ki, elbette Allah kalbinizden geçeni bilmektedir. Artık ondan kaçının. Ve bilin ki, şüphesiz Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak davranandır.
Ümit Şimşek : Vefat iddeti bekleyen kadınlara, evlenme isteğinizi çıtlatmanızda da bir günah yoktur, içinizde saklamanızda da. Bu niyetinizi onlara açacağınızı Allah biliyor. Fakat meşru bir söz dışında, onlarla gizlice buluşmak için sözleşmeyin. İddetleri dolmadan da nikâh akdine girişmeyin. Şunu da bilin ki, Allah, gönlünüzde olanı bilir; onun için, Allah'ın emrine karşı gelmekten kaçının. Ayrıca şunu da bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır ve hilim sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : İddet bekleyen kadınlara evlenme isteğinizi dolaylı yoldan anlatmanızda veya böyle bir şeyi içinizde saklamanızda sizin için hiç bir günah yoktur. Allah bilmiştir ki, siz onları mutlaka anacaksınız, unutmayacaksınız. Bu sırada onlarla, örfün normal göreceği sözlerle konuşma dışında gizli bir buluşma için anlaşmayın. Ve zorunlu olan süre doluncaya kadar nikahı bağlamaya girişmeyin. Bilin ki Allah, benliklerinizin içindekini bilir. O'ndan sakının. Ve bilin ki Allah çok affedicidir, çok yumuşak davranışlıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}