» 3 / Âl-i Imrân  55:

Kuran Sırası: 3
İniş Sırası: 89
Ali Imran Suresi = Imran Ailesi Suresi
Imran ailesinden bahsedildiginden bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : hani
2. قَالَ (GEL) = ḳāle : demişti
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
5. عِيسَىٰ (AYS) = ǐysā : Îsa
6. إِنِّي (ÎNY) = innī : elbette ben
7. مُتَوَفِّيكَ (MTWFYK) = muteveffīke : senin canını alacağım
8. وَرَافِعُكَ (WREFAK) = ve rāfiǔke : ve seni yükselteceğim
9. إِلَيَّ (ÎLY) = ileyye : bana
10. وَمُطَهِّرُكَ (WMŦHRK) = ve muTahhiruke : ve seni temizleyeceğim
11. مِنَ (MN) = mine : -den
12. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler-
13. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : inkar eden
14. وَجَاعِلُ (WCEAL) = ve cāǐlu : ve tutacağım
15. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
16. اتَّبَعُوكَ (ETBAWK) = ttebeǔke : sana uyan
17. فَوْقَ (FWG) = fevḳa : üstünde
18. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerim
19. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : inkar eden
20. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : kadar
21. يَوْمِ (YWM) = yevmi : gününe
22. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
23. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
24. إِلَيَّ (ÎLY) = ileyye : bana olacaktır
25. مَرْجِعُكُمْ (MRCAKM) = merciǔkum : dönüşünüz
26. فَأَحْكُمُ (FÊḪKM) = fe eHkumu : ben hükmedeceğim
27. بَيْنَكُمْ (BYNKM) = beynekum : aranızda
28. فِيمَا (FYME) = fīmā : şeyler (hakkında)
29. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : sizin
30. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
31. تَخْتَلِفُونَ (TḢTLFWN) = teḣtelifūne : ayrılığa düştüğünüz
hani | demişti | Allah | EY/HEY/AH | Îsa | elbette ben | senin canını alacağım | ve seni yükselteceğim | bana | ve seni temizleyeceğim | -den | kimseler- | inkar eden | ve tutacağım | kimseleri | sana uyan | üstünde | kimselerim | inkar eden | kadar | gününe | kıyamet | sonra | bana olacaktır | dönüşünüz | ben hükmedeceğim | aranızda | şeyler (hakkında) | sizin | onda | ayrılığa düştüğünüz |

[] [GWL] [] [Y] [AYS] [] [WFY] [RFA] [] [ŦHR] [] [] [KFR] [CAL] [] [TBA] [FWG] [] [KFR] [] [YWM] [GWM] [] [] [RCA] [ḪKM] [BYN] [] [KWN] [] [ḢLF]
ÎZ̃ GEL ELLH YE AYS ÎNY MTWFYK WREFAK ÎLY WMŦHRK MN ELZ̃YN KFRWE WCEAL ELZ̃YN ETBAWK FWG ELZ̃YN KFRWE ÎL YWM ELGYEMT S̃M ÎLY MRCAKM FÊḪKM BYNKM FYME KNTM FYH TḢTLFWN

ḳāle llahu ǐysā innī muteveffīke ve rāfiǔke ileyye ve muTahhiruke mine elleƶīne keferū ve cāǐlu elleƶīne ttebeǔke fevḳa elleƶīne keferū ilā yevmi l-ḳiyāmeti ṧumme ileyye merciǔkum fe eHkumu beynekum fīmā kuntum fīhi teḣtelifūne
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذ | ÎZ̃ hani When
قال ق و ل | GWL GEL ḳāle demişti said
الله | ELLH llahu Allah Allah
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
عيسى ع يس ى | AYS AYS ǐysā Îsa Isa
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed, I
متوفيك و ف ي | WFY MTWFYK muteveffīke senin canını alacağım (will) take you
ورافعك ر ف ع | RFA WREFAK ve rāfiǔke ve seni yükselteceğim and raise you
إلي | ÎLY ileyye bana to Myself
ومطهرك ط ه ر | ŦHR WMŦHRK ve muTahhiruke ve seni temizleyeceğim and purify you
من | MN mine -den from
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden disbelieve[d],
وجاعل ج ع ل | CAL WCEAL ve cāǐlu ve tutacağım and I will make
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
اتبعوك ت ب ع | TBA ETBAWK ttebeǔke sana uyan follow[ed] you
فوق ف و ق | FWG FWG fevḳa üstünde superior
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerim (to) those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden disbelieve[d]
إلى | ÎL ilā kadar on
يوم ي و م | YWM YWM yevmi gününe (the) Day
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
إلي | ÎLY ileyye bana olacaktır to Me
مرجعكم ر ج ع | RCA MRCAKM merciǔkum dönüşünüz (is) your return
فأحكم ح ك م | ḪKM FÊḪKM fe eHkumu ben hükmedeceğim and I will judge
بينكم ب ي ن | BYN BYNKM beynekum aranızda between you
فيما | FYME fīmā şeyler (hakkında) about what
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum sizin you were
فيه | FYH fīhi onda [in it]
تختلفون خ ل ف | ḢLF TḢTLFWN teḣtelifūne ayrılığa düştüğünüz differing.

3:55 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hani | demişti | Allah | EY/HEY/AH | Îsa | elbette ben | senin canını alacağım | ve seni yükselteceğim | bana | ve seni temizleyeceğim | -den | kimseler- | inkar eden | ve tutacağım | kimseleri | sana uyan | üstünde | kimselerim | inkar eden | kadar | gününe | kıyamet | sonra | bana olacaktır | dönüşünüz | ben hükmedeceğim | aranızda | şeyler (hakkında) | sizin | onda | ayrılığa düştüğünüz |

[] [GWL] [] [Y] [AYS] [] [WFY] [RFA] [] [ŦHR] [] [] [KFR] [CAL] [] [TBA] [FWG] [] [KFR] [] [YWM] [GWM] [] [] [RCA] [ḪKM] [BYN] [] [KWN] [] [ḢLF]
ÎZ̃ GEL ELLH YE AYS ÎNY MTWFYK WREFAK ÎLY WMŦHRK MN ELZ̃YN KFRWE WCEAL ELZ̃YN ETBAWK FWG ELZ̃YN KFRWE ÎL YWM ELGYEMT S̃M ÎLY MRCAKM FÊḪKM BYNKM FYME KNTM FYH TḢTLFWN

ḳāle llahu ǐysā innī muteveffīke ve rāfiǔke ileyye ve muTahhiruke mine elleƶīne keferū ve cāǐlu elleƶīne ttebeǔke fevḳa elleƶīne keferū ilā yevmi l-ḳiyāmeti ṧumme ileyye merciǔkum fe eHkumu beynekum fīmā kuntum fīhi teḣtelifūne
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

[] [ق و ل] [] [ي] [ع يس ى] [] [و ف ي] [ر ف ع] [] [ط ه ر] [] [] [ك ف ر] [ج ع ل] [] [ت ب ع] [ف و ق] [] [ك ف ر] [] [ي و م] [ق و م] [] [] [ر ج ع] [ح ك م] [ب ي ن] [] [ك و ن] [] [خ ل ف]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إذ | ÎZ̃ hani When
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
قال ق و ل | GWL GEL ḳāle demişti said
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

عيسى ع يس ى | AYS AYS ǐysā Îsa Isa
Ayn,Ye,Sin,,
70,10,60,,
"VOC – prefixed vocative particle ya
PN – nominative proper noun → Jesus"
أداة نداء
اسم علم مرفوع
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
متوفيك و ف ي | WFY MTWFYK muteveffīke senin canını alacağım (will) take you
Mim,Te,Vav,Fe,Ye,Kef,
40,400,6,80,10,20,
N – nominative masculine (form V) active participle
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ورافعك ر ف ع | RFA WREFAK ve rāfiǔke ve seni yükselteceğim and raise you
Vav,Re,Elif,Fe,Ayn,Kef,
6,200,1,80,70,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine active participle
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلي | ÎLY ileyye bana to Myself
,Lam,Ye,
,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
ومطهرك ط ه ر | ŦHR WMŦHRK ve muTahhiruke ve seni temizleyeceğim and purify you
Vav,Mim,Tı,He,Re,Kef,
6,40,9,5,200,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine (form II) active participle
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler- those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden disbelieve[d],
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وجاعل ج ع ل | CAL WCEAL ve cāǐlu ve tutacağım and I will make
Vav,Cim,Elif,Ayn,Lam,
6,3,1,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine active participle
الواو عاطفة
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اتبعوك ت ب ع | TBA ETBAWK ttebeǔke sana uyan follow[ed] you
Elif,Te,Be,Ayn,Vav,Kef,
1,400,2,70,6,20,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فوق ف و ق | FWG FWG fevḳa üstünde superior
Fe,Vav,Gaf,
80,6,100,
LOC – accusative masculine location adverb
ظرف مكان منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerim (to) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden disbelieve[d]
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā kadar on
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YWM YWM yevmi gününe (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – genitive masculine noun → Day of Resurrection"
اسم مجرور
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection.
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إلي | ÎLY ileyye bana olacaktır to Me
,Lam,Ye,
,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
مرجعكم ر ج ع | RCA MRCAKM merciǔkum dönüşünüz (is) your return
Mim,Re,Cim,Ayn,Kef,Mim,
40,200,3,70,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فأحكم ح ك م | ḪKM FÊḪKM fe eHkumu ben hükmedeceğim and I will judge
Fe,,Ha,Kef,Mim,
80,,8,20,40,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 1st person singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
بينكم ب ي ن | BYN BYNKM beynekum aranızda between you
Be,Ye,Nun,Kef,Mim,
2,10,50,20,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فيما | FYME fīmā şeyler (hakkında) about what
Fe,Ye,Mim,Elif,
80,10,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum sizin you were
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
فيه | FYH fīhi onda [in it]
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
تختلفون خ ل ف | ḢLF TḢTLFWN teḣtelifūne ayrılığa düştüğünüz differing.
Te,Hı,Te,Lam,Fe,Vav,Nun,
400,600,400,30,80,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِذْ: hani | قَالَ: demişti | اللَّهُ: Allah | يَا: EY/HEY/AH | عِيسَىٰ: Îsa | إِنِّي: elbette ben | مُتَوَفِّيكَ: senin canını alacağım | وَرَافِعُكَ: ve seni yükselteceğim | إِلَيَّ: bana | وَمُطَهِّرُكَ: ve seni temizleyeceğim | مِنَ: -den | الَّذِينَ: kimseler- | كَفَرُوا: inkar eden | وَجَاعِلُ: ve tutacağım | الَّذِينَ: kimseleri | اتَّبَعُوكَ: sana uyan | فَوْقَ: üstünde | الَّذِينَ: kimselerim | كَفَرُوا: inkar eden | إِلَىٰ: kadar | يَوْمِ: gününe | الْقِيَامَةِ: kıyamet | ثُمَّ: sonra | إِلَيَّ: bana olacaktır | مَرْجِعُكُمْ: dönüşünüz | فَأَحْكُمُ: ben hükmedeceğim | بَيْنَكُمْ: aranızda | فِيمَا: şeyler (hakkında) | كُنْتُمْ: sizin | فِيهِ: onda | تَخْتَلِفُونَ: ayrılığa düştüğünüz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إذ ÎZ̃ hani | قال GEL demişti | الله ELLH Allah | يا YE EY/HEY/AH | عيسى AYS Îsa | إني ÎNY elbette ben | متوفيك MTWFYK senin canını alacağım | ورافعك WREFAK ve seni yükselteceğim | إلي ÎLY bana | ومطهرك WMŦHRK ve seni temizleyeceğim | من MN -den | الذين ELZ̃YN kimseler- | كفروا KFRWE inkar eden | وجاعل WCEAL ve tutacağım | الذين ELZ̃YN kimseleri | اتبعوك ETBAWK sana uyan | فوق FWG üstünde | الذين ELZ̃YN kimselerim | كفروا KFRWE inkar eden | إلى ÎL kadar | يوم YWM gününe | القيامة ELGYEMT kıyamet | ثم S̃M sonra | إلي ÎLY bana olacaktır | مرجعكم MRCAKM dönüşünüz | فأحكم FÊḪKM ben hükmedeceğim | بينكم BYNKM aranızda | فيما FYME şeyler (hakkında) | كنتم KNTM sizin | فيه FYH onda | تختلفون TḢTLFWN ayrılığa düştüğünüz |
Kırık Meal (Okunuş) : |: hani | ḳāle: demişti | llahu: Allah | : EY/HEY/AH | ǐysā: Îsa | innī: elbette ben | muteveffīke: senin canını alacağım | ve rāfiǔke: ve seni yükselteceğim | ileyye: bana | ve muTahhiruke: ve seni temizleyeceğim | mine: -den | elleƶīne: kimseler- | keferū: inkar eden | ve cāǐlu: ve tutacağım | elleƶīne: kimseleri | ttebeǔke: sana uyan | fevḳa: üstünde | elleƶīne: kimselerim | keferū: inkar eden | ilā: kadar | yevmi: gününe | l-ḳiyāmeti: kıyamet | ṧumme: sonra | ileyye: bana olacaktır | merciǔkum: dönüşünüz | fe eHkumu: ben hükmedeceğim | beynekum: aranızda | fīmā: şeyler (hakkında) | kuntum: sizin | fīhi: onda | teḣtelifūne: ayrılığa düştüğünüz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎZ̃: hani | GEL: demişti | ELLH: Allah | YE: EY/HEY/AH | AYS: Îsa | ÎNY: elbette ben | MTWFYK: senin canını alacağım | WREFAK: ve seni yükselteceğim | ÎLY: bana | WMŦHRK: ve seni temizleyeceğim | MN: -den | ELZ̃YN: kimseler- | KFRWE: inkar eden | WCEAL: ve tutacağım | ELZ̃YN: kimseleri | ETBAWK: sana uyan | FWG: üstünde | ELZ̃YN: kimselerim | KFRWE: inkar eden | ÎL: kadar | YWM: gününe | ELGYEMT: kıyamet | S̃M: sonra | ÎLY: bana olacaktır | MRCAKM: dönüşünüz | FÊḪKM: ben hükmedeceğim | BYNKM: aranızda | FYME: şeyler (hakkında) | KNTM: sizin | FYH: onda | TḢTLFWN: ayrılığa düştüğünüz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hani o zaman Allah yâ İsa demişti, seni öldürecek de benim, kendime yüceltecek de, kâfirlerden kurtarıp arıtacak da. Sana uyanları kıyamete dek kâfirlere üst edeceğim. Sonra, dönüp geleceğiniz yer, benim tapımdır, aranızda, aykırılığa düştüğünüz şeylerin hükmünü de ben vereceğim.
Adem Uğur : Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.
Ahmed Hulusi : Hani Allâh şöyle buyurmuştu: "Seni ben vefat ettireceğim (önceki açıklamaya atıfla, gizli suikastla seni öldüremezler, seni ben, vâden dolunca vefat ettireceğim). . . Seni kendime ref' edeceğim (hakikatinin yüceliklerini yaşatacağım); hakikati reddedenler (kâfirler) arasından alarak arındıracağım ve sana tâbi olanları kıyamet sürecine kadar, hakikati inkâr edenlerden değerli - üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Aranızda ayrılığa düştüğünüz konularda, hükmü ben vereceğim. "
Ahmet Tekin : Hani Allah Îsâ’ya: 'Ey Îsâ, ecelin gelince ruhunu alıp ölümünü ben gerçekleştireceğim. Sana yapılan iftiralarla ilgili muhakemeyi huzurumda alenî yapacağım. Seni inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin karalamalarından, iftiralarından arındırıp, temize çıkaracağım' buyurmuştu. 'Ya Muhammed, kıyamete kadar, sana tâbi olan müslümanları, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin üstünde tutacağım. Sonra hesap vermek üzere benim huzuruma getirileceksiniz. Farklı düşünmeye, farklı uygulamaya devam ettiğiniz konularda, aranızda mahkeme görevini ben yapacağım, ben hüküm vereceğim.'
Ahmet Varol : Hani Allah şöyle demişti: 'Ey İsa! Ben seni eceline erdireceğim, kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Sana uyanları da kıyamet gününe kadar inkarcıların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Üzerinde ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda ben hüküm veririm.'
Ali Bulaç : Hani Allah, İsa'ya demişti ki: "Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni Kendime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkâra sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim."
Ali Fikri Yavuz : O vakit Allah şöyle buyurdu: “- Ey İsâ! Şüphe yok ki seni, (ecelin bitince) öldüreceğim, seni bana yükselteceğim, seni küfredenlerin içinden tertemiz kurtaracağım ve sana bağlı olanları, kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz de yalnız banadır. O vakit ihtilâf ettiğiniz şeyler hakkında aranızdaki hükmü ben vereceğim.
Bekir Sadak : (55-56) Allah demisti ki: «Ey Isa! Ben seni eceline yetirecegim, seni kendime yukseltecegim, inkar edenlerden seni tertemiz ayiracagim; sana uyanlari, kiyamet gunune kadar, inkar edenlerin ustunde tutacagim. Sonra donusunuz Banadir. Ayriliga dustugunuz hususlarda aranizda hukmedecegim. kar edenleri de dunya ve ahirette siddetli azaba ugratacagim. Onlarin hic yardimcilari olmayacaktir.»
Celal Yıldırım : O vakit Allah şöyle buyurdu : «Ey İsâ ! elbette seni eceline yetireceğim (vakti saati gelince ruhunu alacağım); seni kendime yükselteceğim ve seni inkarcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra da dönüşünüz banadır; ihtilâfa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim.»
Diyanet İşleri : Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”
Diyanet İşleri (eski) : (55-56) Allah demişti ki: 'Ey İsa! Ben seni eceline yetireceğim, seni kendime yükselteceğim, inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım; sana uyanları, kıyamet gününe kadar, inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz Banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim. İnkar edenleri de dünya ve ahirette şiddetli azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları olmayacaktır.'
Diyanet Vakfi : Allah buyurmuştu ki: Ey İsa! Seni vefat ettireceğim, seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.
Edip Yüksel : ALLAH İsa'ya şöyle demişti: 'Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O zaman Allah şöyle dedi: «Ey İsa, şüphesiz ki seni öldüreceğim, seni kendime yükselteceğim ve seni inkârcılardan temizleyeceğim. Hem sana uyanları, kıyamete kadar o küfredenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır, ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmedeceğim».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O vakit ki, Allah şöyle buyurdu: «Ey İsa, gerçekten seni öldüreceğim, seni kendime kaldıracağım, seni o inkar edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar, o inkarcılardan üstün kılacağım. Sonra da hep dönüşünüz Bana olacak ve o zaman anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hükmü Ben vereceğim.»
Elmalılı Hamdi Yazır : O vakit ki Allah buyurdu: ya İsa! emin ol ben seni eceline yetireceğim ve seni bana ref' edeceğim ve seni o küfredenlerden pâkliyeceğim ve sana tabi' olanları o küfredenlerin kıyamet gününe kadar fevkında kılacağım, sonrada hep dönümünüz banadır, ıhtılâf edib durduğunuz şeyler hakkında o vakit aranızda hükmü ben vereceğim
Fizilal-il Kuran : Hani Allah şöyle demişti; 'Ey İsa, ben senin canını alacak, katıma yükseltecek ve kâfirlerin iftiralarından arındıracağım, sana uyanları da kıyamet gününe kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra hepiniz bana döneceksiniz ve ben anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda hüküm vereceğim.'
Gültekin Onan : Hani Tanrı, İsa'ya demişti ki : "Ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim, seni kendime yükselteceğim, seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfredenlerin üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim".
Hakkı Yılmaz : (55-57) "Hani Allah: “Ey Îsâ! Şüphesiz ki Ben seni geçmişte yaptıklarını ve yapman gerekirken yapmadıklarını bir bir hatırlattırıcıyım/öldürücüyüm, seni Kendime yükselticiyim ve seni kâfirlerden; Benim ilâhlığımı ve rabliğimi bilerek reddeden kimselerden temizleyiciyim. Ve de sana uyan kimseleri, kıyâmete kadar kâfirlerin; Benim ilâhlığımı, rabliğimi bilerek reddeden o kişilerin üstünde tutucuyum. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır. Sonra da ayrılığa düştüğünüz şeylerde aranızda hükmedeceğim. Kâfirlere; Benim ilâhlığımı ve rabliğimi bilerek reddeden şu kimselere gelince de, onlara dünyada ve âhirette şiddetli bir azapla azap edeceğim. Onlar için yardımcılardan bir şey de olmayacaktır. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere gelince de, Allah, onların ödüllerini tastamam ödeyecektir. Ve Allah, şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanları sevmez” demişti. "
Hasan Basri Çantay : O zaman Allah şöyle de (miş) di: «Ey İsâ, şübhesiz ki seni öldürecek olan (onlar değil) benim, seni kendime yükseltib kaldıracak, seni küfredenlerin içinden tertemiz (kurtarıb) çıkaracak ve sana tâbi olanları kıyaamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacak da (benim). Sonra dönüşünüz (de) yalınız bana (olacak) dır. İşte (o zaman) aranızda, hakkında ihtilâf etmekde olduğunuz şeylerin hükmünü ben vereceğim».
Hayrat Neşriyat : O vakit Allah şöyle buyurdu: 'Ey Îsâ! Seni (kıyâmete yakın) vefât ettirecek olan ve seni kendime yükseltici ve seni o inkâr edenlerden (onların iftirâlarından) temizleyici ve sana tâbi' olanları kıyâmet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacak olan, şübhesiz benim! Sonra dönüşünüz ancak banadır; artık hakkında ihtilâf etmekte olduğunuz şeyler husûsunda aranızda (ben) hüküm vereceğim!'
İbni Kesir : Hani Allah demişti ki: Ey İsa; seni öldürecek olan Benim. Seni kendime yükseltip kaldıracak, sen, kafirlerin içinden tertemiz çıkaracak ve sana tabi olanları, kıyamet gününe kadar küfredenlerden üstün tutacak da Benim Sonra dönüşünüz yalnız Banadır. Ayrılığa düştüğünüz konularda aranızda Ben hükmedeceğim.
İskender Evrenosoğlu : Allah, şöyle buyurmuştu: “Ey Îsâ! Muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni Kendime (katıma) yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan Benim. Sana tâbî olanları kıyâmet gününe kadar, kâfirlerden üstün kılacak olan Benim. Sonra sizin merciiniz Benim (dönüşünüz Bana'dır). O zaman sizin ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim.”
Muhammed Esed : O zaman Allah: "Ey İsa!" demişti, "Seni ölüme yollayacağım ve Katıma yücelteceğim ve seni hakikati inkara şartlanmış olanlar(ın arasın)dan çekip arındıracağım; sana tabi olanları, Kıyamet Günü, hakikati inkara şartlanmış olanların (kat kat) üstüne çıkaracağım. Sonunda hepiniz Bana döneceksiniz ve aranızda anlaşmazlığa düştüğünüz her konuda Ben hüküm vereceğim."
Ömer Nasuhi Bilmen : O vakit ki, Allah Teâlâ buyurdu: «Ya İsâ! Muhakkak seni vefat ettirecek olan Ben'im ve seni Bana yükselteceğim ve seni küfredenlerden tertemiz kılacağım ve sana tâbi olanları kıyamete kadar seni inkâr edenlerin fevkinde bulunduracağım. Sonra dönüşünüz Bana olacaktır. İşte o zaman, kendisinde ihtilâf etmiş olduğunuz şeyler hakkında Ben hükmedeceğim.»
Ömer Öngüt : O vakit Allah şöyle buyurdu: “Ey İsâ! Ben seni eceline yetireceğim ve seni nezdime yükselteceğim, seni inkâr edenlerden tertemiz ayıracağım, sana tâbi olanları kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacağım. Sonra da dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. ”
Şaban Piriş : Allah, İsa’ya şöyle buyurmuştu: -Ey İsa, seni vefat ettireceğim ve seni katıma yükselteceğim. İnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra bana döneceksiniz. Sizin aranızda, hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda hüküm vereceğim.
Suat Yıldırım : O zaman Allah şöyle buyurmuştu: "Îsâ! seni öldürecek olan, onlar değil Ben’im. Seni Kendi nezdime yükseltecek, seni inkârcıların içinden kurtarıp temize çıkaracak ve sana tâbi olanları ta kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacak olan da Ben’im. Sonra hepinizin dönüşü Bana olacak. Ben de aranızda ihtilâf ettiğiniz konularda hükmümü vereceğim.
Süleyman Ateş : Allâh demişti ki: "Ey Îsâ, ben senin canını alacağım, seni bana yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyâmet gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim."
Tefhim-ul Kuran : Hani Allah, İsa'ya demişti ki: «Ey İsa, doğrusu senin hayatına Ben son vereceğim, seni kendime yükselteceğim, seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca Bana'dır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda Ben hükmedeceğim.»
Ümit Şimşek : O vakit Allah şöyle buyurdu: Ey İsa, seni öldürecek olan Benim. Seni kendi nezdime yükseltecek ve inkâr edenlerin elinden kurtarıp temize çıkaracağım ve sana uyanları da kıyamete kadar kâfirlere üstün kılacağım. Sonra hepinizin dönüşü Banadır; Ben de anlaşmazlığa düştüğünüz şey hakkında hükmümü veririm.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah şunu da demişti: "Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}