» 4 / Nisâ  128:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنِ (WÎN) = ve ini : ve eğer
2. امْرَأَةٌ (EMRÊT) = mraetun : bir kadın
3. خَافَتْ (ḢEFT) = ḣāfet : korkarsa
4. مِنْ (MN) = min :
5. بَعْلِهَا (BALHE) = beǎ'lihā : kocasının
6. نُشُوزًا (NŞWZE) = nuşūzen : huysuzluğundan
7. أَوْ (ÊW) = ev : yahut
8. إِعْرَاضًا (ÎAREŽE) = iǎ'rāDan : yüz çevirmesinden
9. فَلَا (FLE) = felā : yoktur
10. جُنَاحَ (CNEḪ) = cunāHa : günah
11. عَلَيْهِمَا (ALYHME) = ǎleyhimā : ikisine de
12. أَنْ (ÊN) = en :
13. يُصْلِحَا (YṦLḪE) = yuSliHā : düzeltmelerinde
14. بَيْنَهُمَا (BYNHME) = beynehumā : aralarını
15. صُلْحًا (ṦLḪE) = SulHen : anlaşma ile
16. وَالصُّلْحُ (WELṦLḪ) = ve SSulHu : ve barış
17. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daima iyidir
18. وَأُحْضِرَتِ (WÊḪŽRT) = ve uHDirati : ve hazırdır
19. الْأَنْفُسُ (ELÊNFS) = l-enfusu : nefisler
20. الشُّحَّ (ELŞḪ) = ş-şuHHa : cimriliğe
21. وَإِنْ (WÎN) = vein : eğer
22. تُحْسِنُوا (TḪSNWE) = tuHsinū : güzel geçinir
23. وَتَتَّقُوا (WTTGWE) = ve tetteḳū : ve sakınırsanız
24. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : şüphesiz
25. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
26. كَانَ (KEN) = kāne :
27. بِمَا (BME) = bimā : şeyleri
28. تَعْمَلُونَ (TAMLWN) = teǎ'melūne : yaptıklarınız
29. خَبِيرًا (ḢBYRE) = ḣabīran : haber alır
ve eğer | bir kadın | korkarsa | | kocasının | huysuzluğundan | yahut | yüz çevirmesinden | yoktur | günah | ikisine de | | düzeltmelerinde | aralarını | anlaşma ile | ve barış | daima iyidir | ve hazırdır | nefisler | cimriliğe | eğer | güzel geçinir | ve sakınırsanız | şüphesiz | Allah | | şeyleri | yaptıklarınız | haber alır |

[] [MRE] [ḢWF] [] [BAL] [NŞZ] [] [ARŽ] [] [CNḪ] [] [] [ṦLḪ] [BYN] [ṦLḪ] [ṦLḪ] [ḢYR] [ḪŽR] [NFS] [ŞḪḪ] [] [ḪSN] [WGY] [] [] [KWN] [] [AML] [ḢBR]
WÎN EMRÊT ḢEFT MN BALHE NŞWZE ÊW ÎAREŽE FLE CNEḪ ALYHME ÊN YṦLḪE BYNHME ṦLḪE WELṦLḪ ḢYR WÊḪŽRT ELÊNFS ELŞḪ WÎN TḪSNWE WTTGWE FÎN ELLH KEN BME TAMLWN ḢBYRE

ve ini mraetun ḣāfet min beǎ'lihā nuşūzen ev iǎ'rāDan felā cunāHa ǎleyhimā en yuSliHā beynehumā SulHen ve SSulHu ḣayrun ve uHDirati l-enfusu ş-şuHHa vein tuHsinū ve tetteḳū feinne llahe kāne bimā teǎ'melūne ḣabīran
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve ini ve eğer And if
امرأة م ر ا | MRE EMRÊT mraetun bir kadın a woman
خافت خ و ف | ḢWF ḢEFT ḣāfet korkarsa fears
من | MN min from
بعلها ب ع ل | BAL BALHE beǎ'lihā kocasının her husband
نشوزا ن ش ز | NŞZ NŞWZE nuşūzen huysuzluğundan ill-conduct
أو | ÊW ev yahut or
إعراضا ع ر ض | ARŽ ÎAREŽE iǎ'rāDan yüz çevirmesinden desertion
فلا | FLE felā yoktur then (there is) no
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa günah sin
عليهما | ALYHME ǎleyhimā ikisine de on both of them
أن | ÊN en that
يصلحا ص ل ح | ṦLḪ YṦLḪE yuSliHā düzeltmelerinde they make terms of peace
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā aralarını between themselves -
صلحا ص ل ح | ṦLḪ ṦLḪE SulHen anlaşma ile a reconciliation
والصلح ص ل ح | ṦLḪ WELṦLḪ ve SSulHu ve barış and [the] reconciliation
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daima iyidir (is) best.
وأحضرت ح ض ر | ḪŽR WÊḪŽRT ve uHDirati ve hazırdır And are swayed
الأنفس ن ف س | NFS ELÊNFS l-enfusu nefisler the souls
الشح ش ح ح | ŞḪḪ ELŞḪ ş-şuHHa cimriliğe (by) greed.
وإن | WÎN vein eğer But if
تحسنوا ح س ن | ḪSN TḪSNWE tuHsinū güzel geçinir you do good
وتتقوا و ق ي | WGY WTTGWE ve tetteḳū ve sakınırsanız and fear (Allah),
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
بما | BME bimā şeyleri of what
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız you do
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haber alır All-Aware.

4:128 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | bir kadın | korkarsa | | kocasının | huysuzluğundan | yahut | yüz çevirmesinden | yoktur | günah | ikisine de | | düzeltmelerinde | aralarını | anlaşma ile | ve barış | daima iyidir | ve hazırdır | nefisler | cimriliğe | eğer | güzel geçinir | ve sakınırsanız | şüphesiz | Allah | | şeyleri | yaptıklarınız | haber alır |

[] [MRE] [ḢWF] [] [BAL] [NŞZ] [] [ARŽ] [] [CNḪ] [] [] [ṦLḪ] [BYN] [ṦLḪ] [ṦLḪ] [ḢYR] [ḪŽR] [NFS] [ŞḪḪ] [] [ḪSN] [WGY] [] [] [KWN] [] [AML] [ḢBR]
WÎN EMRÊT ḢEFT MN BALHE NŞWZE ÊW ÎAREŽE FLE CNEḪ ALYHME ÊN YṦLḪE BYNHME ṦLḪE WELṦLḪ ḢYR WÊḪŽRT ELÊNFS ELŞḪ WÎN TḪSNWE WTTGWE FÎN ELLH KEN BME TAMLWN ḢBYRE

ve ini mraetun ḣāfet min beǎ'lihā nuşūzen ev iǎ'rāDan felā cunāHa ǎleyhimā en yuSliHā beynehumā SulHen ve SSulHu ḣayrun ve uHDirati l-enfusu ş-şuHHa vein tuHsinū ve tetteḳū feinne llahe kāne bimā teǎ'melūne ḣabīran
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

[] [م ر ا] [خ و ف] [] [ب ع ل] [ن ش ز] [] [ع ر ض] [] [ج ن ح] [] [] [ص ل ح] [ب ي ن] [ص ل ح] [ص ل ح] [خ ي ر] [ح ض ر] [ن ف س] [ش ح ح] [] [ح س ن] [و ق ي] [] [] [ك و ن] [] [ع م ل] [خ ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve ini ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
امرأة م ر ا | MRE EMRÊT mraetun bir kadın a woman
Elif,Mim,Re,,Te merbuta,
1,40,200,,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
خافت خ و ف | ḢWF ḢEFT ḣāfet korkarsa fears
Hı,Elif,Fe,Te,
600,1,80,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعلها ب ع ل | BAL BALHE beǎ'lihā kocasının her husband
Be,Ayn,Lam,He,Elif,
2,70,30,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
نشوزا ن ش ز | NŞZ NŞWZE nuşūzen huysuzluğundan ill-conduct
Nun,Şın,Vav,Ze,Elif,
50,300,6,7,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊW ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إعراضا ع ر ض | ARŽ ÎAREŽE iǎ'rāDan yüz çevirmesinden desertion
,Ayn,Re,Elif,Dad,Elif,
,70,200,1,800,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
فلا | FLE felā yoktur then (there is) no
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
نافية تعمل عمل «أن»
جناح ج ن ح | CNḪ CNEḪ cunāHa günah sin
Cim,Nun,Elif,Ha,
3,50,1,8,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
عليهما | ALYHME ǎleyhimā ikisine de on both of them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,Elif,
70,30,10,5,40,1,
P – preposition
PRON – 3rd person dual object pronoun
جار ومجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يصلحا ص ل ح | ṦLḪ YṦLḪE yuSliHā düzeltmelerinde they make terms of peace
Ye,Sad,Lam,Ha,Elif,
10,90,30,8,1,
V – 3rd person masculine dual (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل
بينهما ب ي ن | BYN BYNHME beynehumā aralarını between themselves -
Be,Ye,Nun,He,Mim,Elif,
2,10,50,5,40,1,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person dual possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
صلحا ص ل ح | ṦLḪ ṦLḪE SulHen anlaşma ile a reconciliation
Sad,Lam,Ha,Elif,
90,30,8,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
والصلح ص ل ح | ṦLḪ WELṦLḪ ve SSulHu ve barış and [the] reconciliation
Vav,Elif,Lam,Sad,Lam,Ha,
6,1,30,90,30,8,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine noun
الواو استئنافية
اسم مرفوع
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daima iyidir (is) best.
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
وأحضرت ح ض ر | ḪŽR WÊḪŽRT ve uHDirati ve hazırdır And are swayed
Vav,,Ha,Dad,Re,Te,
6,,8,800,200,400,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person feminine singular (form IV) passive perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض مبني للمجهول
الأنفس ن ف س | NFS ELÊNFS l-enfusu nefisler the souls
Elif,Lam,,Nun,Fe,Sin,
1,30,,50,80,60,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الشح ش ح ح | ŞḪḪ ELŞḪ ş-şuHHa cimriliğe (by) greed.
Elif,Lam,Şın,Ha,
1,30,300,8,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
وإن | WÎN vein eğer But if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
تحسنوا ح س ن | ḪSN TḪSNWE tuHsinū güzel geçinir you do good
Te,Ha,Sin,Nun,Vav,Elif,
400,8,60,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وتتقوا و ق ي | WGY WTTGWE ve tetteḳū ve sakınırsanız and fear (Allah),
Vav,Te,Te,Gaf,Vav,Elif,
6,400,400,100,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
بما | BME bimā şeyleri of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
تعملون ع م ل | AML TAMLWN teǎ'melūne yaptıklarınız you do
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خبيرا خ ب ر | ḢBR ḢBYRE ḣabīran haber alır All-Aware.
Hı,Be,Ye,Re,Elif,
600,2,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنِ: ve eğer | امْرَأَةٌ: bir kadın | خَافَتْ: korkarsa | مِنْ: | بَعْلِهَا: kocasının | نُشُوزًا: huysuzluğundan | أَوْ: yahut | إِعْرَاضًا: yüz çevirmesinden | فَلَا: yoktur | جُنَاحَ: günah | عَلَيْهِمَا: ikisine de | أَنْ: | يُصْلِحَا: düzeltmelerinde | بَيْنَهُمَا: aralarını | صُلْحًا: anlaşma ile | وَالصُّلْحُ: ve barış | خَيْرٌ: daima iyidir | وَأُحْضِرَتِ: ve hazırdır | الْأَنْفُسُ: nefisler | الشُّحَّ: cimriliğe | وَإِنْ: eğer | تُحْسِنُوا: güzel geçinir | وَتَتَّقُوا: ve sakınırsanız | فَإِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | بِمَا: şeyleri | تَعْمَلُونَ: yaptıklarınız | خَبِيرًا: haber alır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve eğer | امرأة EMRÊT bir kadın | خافت ḢEFT korkarsa | من MN | بعلها BALHE kocasının | نشوزا NŞWZE huysuzluğundan | أو ÊW yahut | إعراضا ÎAREŽE yüz çevirmesinden | فلا FLE yoktur | جناح CNEḪ günah | عليهما ALYHME ikisine de | أن ÊN | يصلحا YṦLḪE düzeltmelerinde | بينهما BYNHME aralarını | صلحا ṦLḪE anlaşma ile | والصلح WELṦLḪ ve barış | خير ḢYR daima iyidir | وأحضرت WÊḪŽRT ve hazırdır | الأنفس ELÊNFS nefisler | الشح ELŞḪ cimriliğe | وإن WÎN eğer | تحسنوا TḪSNWE güzel geçinir | وتتقوا WTTGWE ve sakınırsanız | فإن FÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | كان KEN | بما BME şeyleri | تعملون TAMLWN yaptıklarınız | خبيرا ḢBYRE haber alır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ini: ve eğer | mraetun: bir kadın | ḣāfet: korkarsa | min: | beǎ'lihā: kocasının | nuşūzen: huysuzluğundan | ev: yahut | iǎ'rāDan: yüz çevirmesinden | felā: yoktur | cunāHa: günah | ǎleyhimā: ikisine de | en: | yuSliHā: düzeltmelerinde | beynehumā: aralarını | SulHen: anlaşma ile | ve SSulHu: ve barış | ḣayrun: daima iyidir | ve uHDirati: ve hazırdır | l-enfusu: nefisler | ş-şuHHa: cimriliğe | vein: eğer | tuHsinū: güzel geçinir | ve tetteḳū: ve sakınırsanız | feinne: şüphesiz | llahe: Allah | kāne: | bimā: şeyleri | teǎ'melūne: yaptıklarınız | ḣabīran: haber alır |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎN: ve eğer | EMRÊT: bir kadın | ḢEFT: korkarsa | MN: | BALHE: kocasının | NŞWZE: huysuzluğundan | ÊW: yahut | ÎAREŽE: yüz çevirmesinden | FLE: yoktur | CNEḪ: günah | ALYHME: ikisine de | ÊN: | YṦLḪE: düzeltmelerinde | BYNHME: aralarını | ṦLḪE: anlaşma ile | WELṦLḪ: ve barış | ḢYR: daima iyidir | WÊḪŽRT: ve hazırdır | ELÊNFS: nefisler | ELŞḪ: cimriliğe | WÎN: eğer | TḪSNWE: güzel geçinir | WTTGWE: ve sakınırsanız | FÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | KEN: | BME: şeyleri | TAMLWN: yaptıklarınız | ḢBYRE: haber alır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kadın, kocasının kendisine eziyet edeceğinden, yahut kendisini ihmal edeceğinden korkarsa karıyla kocanın, kendi aralarında uzlaşıp barışmaları hususunda her ikisine de vebal yok ve barış, daha hayırlıdır da. Zâten nefislerde nekeslik meyli vardır, fakat iyilik eder, hoş geçinir ve sakınırsanız şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Adem Uğur : Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ahmed Hulusi : Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, aralarını düzeltmelerinde kendileri üzerine bir mahzur yoktur. . . Anlaşıp barışma hayırlıdır; benliklerde hırsa meyil vardır. . . Eğer ihsan üzere olur ve korunarak yaşarsanız, muhakkak ki Allâh yapmakta olduklarınızı (yaratanı olarak) Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Eğer bir kadın, kocasının kurulu aile düzenini bozmasından yahut kendisine ilgisiz davranmasından endişe ederse, boşanmaksızın aralarında bir anlaşma yaparak evliliklerini devam ettirmelerinde, sosyal ilişkilerini yeniden düzenlemelerinde, geliştirmelerinde onlara günah yoktur. Sulh, ayrılmaktan ve geçimsiz yaşamaktan daima hayırlıdır. Nefisler ihtiraslı davranmaya her zaman hazırlıklıdır. Eğer iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarınıza, ilişkilerinize, görevlerinize, hayatınıza yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinizde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan müslüman olur, Allah’a sığınır, emirlerine yapışır, günahlardan arınıp, azaptan korunur, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olursanız bilin ki, Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.
Ahmet Varol : Eğer bir kadın kocasının huysuzluk etmesinden veya kendisinden yüz çevirmesinden çekinirse aralarında bir anlaşmaya varmak için çalışmalarında kendileri için bir sakınca yoktur. Anlaşmak hayırlı olandır. Nefisler sürekli kıskançlık duygusunun etkisindedir. Eğer iyilik eder ve sakınırsanız şüphesiz Allah sizin işlediklerinizden haberdardır.
Ali Bulaç : Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yaptıklarınızdan haberi olandır.
Ali Fikri Yavuz : Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ediyorsa, bir anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde karı-koca üzerine günah yoktur. Sulh en hayırlı bir iştir. Zâten nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır. Eğer iyi geçinip arayı düzeltir, zulüm ve geçimsizlikten sakınırsanız, elbette Allah, yapacağınız her şeyden tamamen haberdârdır.
Bekir Sadak : Eger kadin, kocasinin serkesliginden veya aldirissizligindan endise ederse, aralarinda anlasmaya calismalarinda kendilerine bir engel yoktur. Anlasmak daha hayirlidir. Nefisler kiskancliga meyyaldir. Eger iyi davranir ve haksizliktan yakinirsaniz bilin ki, Allah islediklerinizden suphesiz haberdardir.
Celal Yıldırım : Eğer bir kadının, kocasının ilgisizliğinden veya (kendisinden) yüzçevirmesinden endişe ederse, kendi aralarında anlaşıp uzlaşmaya gayret etmelerinde (evliliklerinin devamında yarar varsa devamına, yoksa ayrılmalarına karar vermelerinde) bir sakınca yoktur. Barışmak ve anlaşmak (herhalde) hayırlıdır. Nefsler aşırı cimrilik, bencillik ve kıskançlıktan yana hazırlanagelmiştir. Eğer iyilikle davranır, (ilgisizlikten) sakınırsanız, Allah şüphesiz yapageldiğiniz şeylerden haberlidir.
Diyanet İşleri : Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Diyanet İşleri (eski) : Eğer kadın, kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır ve haksızlıktan sakınırsaniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.
Diyanet Vakfi : Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Edip Yüksel : Bir kadın kocasının huysuzluğundan, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ediyorsa uzlaşmayla tekrar aralarını düzeltmeleri daha uygun. Uzlaşma daha iyidir. Kişi bencil ve kıskanç davranmağa eğilimlidir. İyilik yapar ve erdemli davranırsanız, elbette ALLAH yaptıklarınızı haber alır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Sulh hep hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ederse, barışarak aralarını düzeltmelerinde bir mahzur yoktur. Anlaşma her zaman hayırdır. Nefisler ise kıskançlığa hazırlanagelmiştir. Eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki, Allah yapacağınız her şeyden haberdardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve eğer bir kadın kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ediyorsa bir sulh ile aralarını düzeltmelerinde kendilerine bir günâh yoktur, sulh hep hayırdır, nefislerse kıskançlığa hazırlanagelmiştir, eğer arayı düzeltir ve geçimsizlikten sakınırsanız şüphe yok ki Allah her ne yaparsanız habîr bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Eğer kadın, kocasının geçimsizlik çıkaracağından veya kendisini ihmal edeceğinden endişe ederse bu çiftin anlaşma yolu ile ilişkilerini yeniden düzene koymalarının bir sakıncası yoktur. Anlaşma her zaman hayırlıdır. Nefisler cimriliğe, bencilliğe eğilimlidirler. Eğer iyi davranır, Allah'tan korkarsanız, hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Gültekin Onan : Eğer bir kadın, kocasının nüşuzundan veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Tanrı, yaptıklarınızdan haberi olandır.
Hakkı Yılmaz : (128-130) "Ve eğer bir kadın, kocasının hâlinden; diklenmesinden veyahut kendisinden uzaklaşmasından korkarsa, artık aralarında bir barış yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Ve barış hayırlıdır. Ve nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Eğer iyileştirir-güzelleştirirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz, artık şüphesiz Allah, yapmış olduğunuz şeylere haberdardır. Ve kadınlarınız arasında adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız da asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Ve eğer düzeltirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz artık şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Eğer onlardan karı-koca ayrılırlarsa, Allah, hepsini geniş armağanlarından zenginleştirir. Ve Allah, ilmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : Eğer bir kadın, kocasının uzaklaşmasından (yatağını terk etmesinden, nafakasında ihmâl göstermesinden), yahud (her hangi bir suretle kendisinden) yüz çevirmesinden endişe ederse sulh ile aralarını düzeltmekde ikisine de vebal yokdur. Sulh daha hayırlıdır. Zâten nefislerde kıskançlık hazırlanmışdır. Eğer iyi geçinir, (kadınlara cefâdan) sakınırsanız şübhesiz ki Allah, yapacağınız her şeyden tamamen haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Fakat bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya (kendisinden) yüz çevirmesinden endişe ederse, o takdirde anlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine bir günah yoktur. Hem sulh (anlaşmak) daha hayırlıdır. Zâten nefisler kıskançlığa yatkındır. Ama iyilik eder ve (geçimsizlikten) sakınırsanız, artık şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.
İbni Kesir : Eğer kadın; kocasının serkeşliğinden veya yüz çevirmesinden endişe ederse; anlaşma yoluyla aralarını bulmalarında kendileri için bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi davranır ve sakınırsanız; Allah işlediklerinizden haberdardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve şâyet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında sulh (anlaşma) yapılarak ıslah edilmesinde (uzlaşmasında) onların ikisine de bir günah yoktur ve sulh (anlaşma) daha hayırlıdır. Nefsler cimriliğe (kıskançlığa ve hırsa) hazır kılınmıştır (meyilli yaratılmıştır). Ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o taktirde, muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Muhammed Esed : Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden veya kendisini terk etmesinden korkarsa (iki taraf) arasında anlaşarak sorunlarını çözebilirler; zira karşılıklı anlaşma en iyi yoldur ve bencillik, insan ruhunda her zaman mevcuttur. Fakat iyilik yapar ve Ona karşı sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer bir kadın kocasının kaçıp nefret etmesinden veya yüz çevirmesinden korkarsa aralarını sulh ile ıslah etmelerinden dolayı üzerlerine bir günah yoktur ve sulh hayırlıdır. Ve nefislerde cimrilik hazırlanmıştır. Ve eğer ihsan eder ve ittikada bulunursanız şüphe yok ki, Allah Teâlâ yapacağınız şeyden tamamen haberdardır.
Ömer Öngüt : Eğer kadın kocasının ilgisizliğinden veya kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, (bazı fedakârlıklarla) sulh olup aralarını düzeltmelerinde bir günah yoktur. Sulh ise daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyi geçinir ve Allah'tan korkarsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Şaban Piriş : Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirmesinden korkuyorsa, bir anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde bir günah yoktur. Anlaşma daha iyidir. Nefisler kıskançlığa meyyaldir. Eğer iyilik eder ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.
Suat Yıldırım : Eğer bir kadın kocasının kötü mualelesinden ve kendisinden yüzçevirmesinden endişe ederse, bazı fedakârlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahzur yoktur. Barışma, elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır (İyi davranışlarınızın karşılığını size fazlasıyla verecektir).
Süleyman Ateş : Ve eğer bir kadın, kocasının huysuzluğundan, yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günâh yoktur. Barış dâimâ iyidir. Zaten nefisler cimriliğe hazır duruma getirilmiştir (insanın mayasında cimrilik vardır). Eğer güzel geçinir, (kötülükten) sakınırsanız, Allâh yaptıklarınızı haber alır (yaptığınız güzel işler boşa gitmez).
Tefhim-ul Kuran : Eğer bir kadın, kocasının zulüm ile eziyet etmesinden veya ondan yüz çevirip uzaklaşmasından korkarsa, barış ile aralarını bulup düzeltmekte ikisi için de sakınca yoktur. Barış daha hayırlıdır. Nefisler ise 'kıskançlığa ve bencil tutkulara' hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik yapar ve sakınırsanız, şüphesiz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.
Ümit Şimşek : Bir kadın eğer kocasının geçimsizlik veya ihmalinden korkarsa, sulh yoluyla anlaşmalarında ikisi için de bir günah yoktur. Sulh elbette daha hayırlıdır. Nefisler ise cimriliğe yatkındır. Eğer siz iyilik edip haksızlıktan sakınacak olursanız, hiç şüphesiz Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer bir kadın kocasının sadakatsızliğinden, yahut kendisine sırt çevirmesinden endişe ederse aralarını bir barış girişimiyle düzeltmelerinde kendileri için bir sakınca yoktur. Ve barış hep hayırdır. Nefisler, cimrilik ve doymazlığa hazır hale getirilmiştir. Güzel davranır, sakınıp korunursanız Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}