» 4 / Nisâ  77:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
5. قِيلَ (GYL) = ḳīle : denilen(leri)
6. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine
7. كُفُّوا (KFWE) = kuffū : (savaştan) çekin
8. أَيْدِيَكُمْ (ÊYD̃YKM) = eydiyekum : ellerinizi
9. وَأَقِيمُوا (WÊGYMWE) = ve eḳīmū : ve doğrulmak
10. الصَّلَاةَ (ELṦLET) = S-Salāte : SaLâTe/Desteğe
11. وَاتُوا (W ËTWE) = ve ātū : ve vermek
12. الزَّكَاةَ (ELZKET) = z-zekāte : zekatı
13. فَلَمَّا (FLME) = felemmā : zaman
14. كُتِبَ (KTB) = kutibe : yazılıdığı
15. عَلَيْهِمُ (ALYHM) = ǎleyhimu : kendilerine
16. الْقِتَالُ (ELGTEL) = l-ḳitālu : savaş
17. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : hemen
18. فَرِيقٌ (FRYG) = ferīḳun : bir grup
19. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : içlerinden
20. يَخْشَوْنَ (YḢŞWN) = yeḣşevne : korkmaya başladılar
21. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlardan
22. كَخَشْيَةِ (KḢŞYT) = keḣaşyeti : korkar gibi
23. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
24. أَوْ (ÊW) = ev : hatta
25. أَشَدَّ (ÊŞD̃) = eşedde : daha fazla
26. خَشْيَةً (ḢŞYT) = ḣaşyeten : korkuyla
27. وَقَالُوا (WGELWE) = ve ḳālū : ve dediler ki
28. رَبَّنَا (RBNE) = rabbenā : Rabbimiz
29. لِمَ (LM) = lime : niçin
30. كَتَبْتَ (KTBT) = ketebte : yazdın
31. عَلَيْنَا (ALYNE) = ǎleynā : bize
32. الْقِتَالَ (ELGTEL) = l-ḳitāle : savaş
33. لَوْلَا (LWLE) = levlā : keşke
34. أَخَّرْتَنَا (ÊḢRTNE) = eḣḣartenā : bizi erteleseydin
35. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : kadar
36. أَجَلٍ (ÊCL) = ecelin : bir süreye
37. قَرِيبٍ (GRYB) = ḳarībin : yakın
38. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
39. مَتَاعُ (MTEA) = metāǔ : geçimi
40. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
41. قَلِيلٌ (GLYL) = ḳalīlun : azdır
42. وَالْاخِرَةُ (WEL ËḢRT) = vel'āḣiratu : ve ahiret
43. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha iyidir
44. لِمَنِ (LMN) = limeni : kimse için
45. اتَّقَىٰ (ETG) = tteḳā : korunan
46. وَلَا (WLE) = ve lā :
47. تُظْلَمُونَ (TƵLMWN) = tuZlemūne : size haksızlık edilmez
48. فَتِيلًا (FTYLE) = fetīlen : kıl kadar
| görmedin mi | | kimseleri | denilen(leri) | kendilerine | (savaştan) çekin | ellerinizi | ve doğrulmak | SaLâTe/Desteğe | ve vermek | zekatı | zaman | yazılıdığı | kendilerine | savaş | hemen | bir grup | içlerinden | korkmaya başladılar | insanlardan | korkar gibi | Allah'tan | hatta | daha fazla | korkuyla | ve dediler ki | Rabbimiz | niçin | yazdın | bize | savaş | keşke | bizi erteleseydin | kadar | bir süreye | yakın | de ki | geçimi | dünya | azdır | ve ahiret | daha iyidir | kimse için | korunan | | size haksızlık edilmez | kıl kadar |

[] [REY] [] [] [GWL] [] [KFF] [YD̃Y] [GWM] [ṦLW] [ETY] [ZKW] [] [KTB] [] [GTL] [] [FRG] [] [ḢŞY] [NWS] [ḢŞY] [] [] [ŞD̃D̃] [ḢŞY] [GWL] [RBB] [] [KTB] [] [GTL] [] [EḢR] [] [ECL] [GRB] [GWL] [MTA] [D̃NW] [GLL] [EḢR] [ḢYR] [] [WGY] [] [ƵLM] [FTL]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN GYL LHM KFWE ÊYD̃YKM WÊGYMWE ELṦLET W ËTWE ELZKET FLME KTB ALYHM ELGTEL ÎZ̃E FRYG MNHM YḢŞWN ELNES KḢŞYT ELLH ÊW ÊŞD̃ ḢŞYT WGELWE RBNE LM KTBT ALYNE ELGTEL LWLE ÊḢRTNE ÎL ÊCL GRYB GL MTEA ELD̃NYE GLYL WEL ËḢRT ḢYR LMN ETG WLE TƵLMWN FTYLE

elem tera ilā elleƶīne ḳīle lehum kuffū eydiyekum ve eḳīmū S-Salāte ve ātū z-zekāte felemmā kutibe ǎleyhimu l-ḳitālu iƶā ferīḳun minhum yeḣşevne n-nāse keḣaşyeti llahi ev eşedde ḣaşyeten ve ḳālū rabbenā lime ketebte ǎleynā l-ḳitāle levlā eḣḣartenā ilā ecelin ḳarībin ḳul metāǔ d-dunyā ḳalīlun vel'āḣiratu ḣayrun limeni tteḳā ve lā tuZlemūne fetīlen
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Have not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you seen
إلى | ÎL ilā [towards]
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
قيل ق و ل | GWL GYL ḳīle denilen(leri) (when) it was said
لهم | LHM lehum kendilerine to them,
كفوا ك ف ف | KFF KFWE kuffū (savaştan) çekin """Restrain"
أيديكم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YKM eydiyekum ellerinizi your hands
وأقيموا ق و م | GWM WÊGYMWE ve eḳīmū ve doğrulmak and establish
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe the prayer
وآتوا ا ت ي | ETY W ËTWE ve ātū ve vermek and give
الزكاة ز ك و | ZKW ELZKET z-zekāte zekatı "the zakah?"""
فلما | FLME felemmā zaman Then when
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılıdığı was ordained
عليهم | ALYHM ǎleyhimu kendilerine on them
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaş the fighting,
إذا | ÎZ̃E iƶā hemen then
فريق ف ر ق | FRG FRYG ferīḳun bir grup a group
منهم | MNHM minhum içlerinden of them
يخشون خ ش ي | ḢŞY YḢŞWN yeḣşevne korkmaya başladılar [they] fear
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāse insanlardan the people
كخشية خ ش ي | ḢŞY KḢŞYT keḣaşyeti korkar gibi as (they) fear
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
أو | ÊW ev hatta or
أشد ش د د | ŞD̃D̃ ÊŞD̃ eşedde daha fazla more intense
خشية خ ش ي | ḢŞY ḢŞYT ḣaşyeten korkuyla fear,
وقالوا ق و ل | GWL WGELWE ve ḳālū ve dediler ki and they said,
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord"
لم | LM lime niçin why
كتبت ك ت ب | KTB KTBT ketebte yazdın have You ordained
علينا | ALYNE ǎleynā bize upon us
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitāle savaş [the] fighting?
لولا | LWLE levlā keşke Why not
أخرتنا ا خ ر | EḢR ÊḢRTNE eḣḣartenā bizi erteleseydin You postpone (it for) us
إلى | ÎL ilā kadar to
أجل ا ج ل | ECL ÊCL ecelin bir süreye a term,
قريب ق ر ب | GRB GRYB ḳarībin yakın "near."""
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
متاع م ت ع | MTA MTEA metāǔ geçimi """Enjoyment"
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
قليل ق ل ل | GLL GLYL ḳalīlun azdır (is) little
والآخرة ا خ ر | EḢR WEL ËḢRT vel'āḣiratu ve ahiret and the Hereafter
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) better
لمن | LMN limeni kimse için for whoever
اتقى و ق ي | WGY ETG tteḳā korunan fears (Allah)
ولا | WLE ve lā and not
تظلمون ظ ل م | ƵLM TƵLMWN tuZlemūne size haksızlık edilmez you will be wronged
فتيلا ف ت ل | FTL FTYLE fetīlen kıl kadar "(even as much as) a hair on a date-seed."""

4:77 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi | | kimseleri | denilen(leri) | kendilerine | (savaştan) çekin | ellerinizi | ve doğrulmak | SaLâTe/Desteğe | ve vermek | zekatı | zaman | yazılıdığı | kendilerine | savaş | hemen | bir grup | içlerinden | korkmaya başladılar | insanlardan | korkar gibi | Allah'tan | hatta | daha fazla | korkuyla | ve dediler ki | Rabbimiz | niçin | yazdın | bize | savaş | keşke | bizi erteleseydin | kadar | bir süreye | yakın | de ki | geçimi | dünya | azdır | ve ahiret | daha iyidir | kimse için | korunan | | size haksızlık edilmez | kıl kadar |

[] [REY] [] [] [GWL] [] [KFF] [YD̃Y] [GWM] [ṦLW] [ETY] [ZKW] [] [KTB] [] [GTL] [] [FRG] [] [ḢŞY] [NWS] [ḢŞY] [] [] [ŞD̃D̃] [ḢŞY] [GWL] [RBB] [] [KTB] [] [GTL] [] [EḢR] [] [ECL] [GRB] [GWL] [MTA] [D̃NW] [GLL] [EḢR] [ḢYR] [] [WGY] [] [ƵLM] [FTL]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN GYL LHM KFWE ÊYD̃YKM WÊGYMWE ELṦLET W ËTWE ELZKET FLME KTB ALYHM ELGTEL ÎZ̃E FRYG MNHM YḢŞWN ELNES KḢŞYT ELLH ÊW ÊŞD̃ ḢŞYT WGELWE RBNE LM KTBT ALYNE ELGTEL LWLE ÊḢRTNE ÎL ÊCL GRYB GL MTEA ELD̃NYE GLYL WEL ËḢRT ḢYR LMN ETG WLE TƵLMWN FTYLE

elem tera ilā elleƶīne ḳīle lehum kuffū eydiyekum ve eḳīmū S-Salāte ve ātū z-zekāte felemmā kutibe ǎleyhimu l-ḳitālu iƶā ferīḳun minhum yeḣşevne n-nāse keḣaşyeti llahi ev eşedde ḣaşyeten ve ḳālū rabbenā lime ketebte ǎleynā l-ḳitāle levlā eḣḣartenā ilā ecelin ḳarībin ḳul metāǔ d-dunyā ḳalīlun vel'āḣiratu ḣayrun limeni tteḳā ve lā tuZlemūne fetīlen
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا

[] [ر ا ي] [] [] [ق و ل] [] [ك ف ف] [ي د ي] [ق و م] [ص ل و] [ا ت ي] [ز ك و] [] [ك ت ب] [] [ق ت ل] [] [ف ر ق] [] [خ ش ي] [ن و س] [خ ش ي] [] [] [ش د د] [خ ش ي] [ق و ل] [ر ب ب] [] [ك ت ب] [] [ق ت ل] [] [ا خ ر] [] [ا ج ل] [ق ر ب] [ق و ل] [م ت ع] [د ن و] [ق ل ل] [ا خ ر] [خ ي ر] [] [و ق ي] [] [ظ ل م] [ف ت ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Have not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you seen
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إلى | ÎL ilā [towards]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
قيل ق و ل | GWL GYL ḳīle denilen(leri) (when) it was said
Gaf,Ye,Lam,
100,10,30,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهم | LHM lehum kendilerine to them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
كفوا ك ف ف | KFF KFWE kuffū (savaştan) çekin """Restrain"
Kef,Fe,Vav,Elif,
20,80,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أيديكم ي د ي | YD̃Y ÊYD̃YKM eydiyekum ellerinizi your hands
,Ye,Dal,Ye,Kef,Mim,
,10,4,10,20,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأقيموا ق و م | GWM WÊGYMWE ve eḳīmū ve doğrulmak and establish
Vav,,Gaf,Ye,Mim,Vav,Elif,
6,,100,10,40,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الصلاة ص ل و | ṦLW ELṦLET S-Salāte SaLâTe/Desteğe the prayer
Elif,Lam,Sad,Lam,Elif,Te merbuta,
1,30,90,30,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
وآتوا ا ت ي | ETY W ËTWE ve ātū ve vermek and give
Vav,,Te,Vav,Elif,
6,,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الزكاة ز ك و | ZKW ELZKET z-zekāte zekatı "the zakah?"""
Elif,Lam,Ze,Kef,Elif,Te merbuta,
1,30,7,20,1,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
فلما | FLME felemmā zaman Then when
Fe,Lam,Mim,Elif,
80,30,40,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الفاء استئنافية
ظرف زمان
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılıdığı was ordained
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
عليهم | ALYHM ǎleyhimu kendilerine on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitālu savaş the fighting,
Elif,Lam,Gaf,Te,Elif,Lam,
1,30,100,400,1,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
إذا | ÎZ̃E iƶā hemen then
,Zel,Elif,
,700,1,
SUR – surprise particle
حرف فجاءة
فريق ف ر ق | FRG FRYG ferīḳun bir grup a group
Fe,Re,Ye,Gaf,
80,200,10,100,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
منهم | MNHM minhum içlerinden of them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
يخشون خ ش ي | ḢŞY YḢŞWN yeḣşevne korkmaya başladılar [they] fear
Ye,Hı,Şın,Vav,Nun,
10,600,300,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāse insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
كخشية خ ش ي | ḢŞY KḢŞYT keḣaşyeti korkar gibi as (they) fear
Kef,Hı,Şın,Ye,Te merbuta,
20,600,300,10,400,
P – prefixed preposition ka
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
أو | ÊW ev hatta or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أشد ش د د | ŞD̃D̃ ÊŞD̃ eşedde daha fazla more intense
,Şın,Dal,
,300,4,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
خشية خ ش ي | ḢŞY ḢŞYT ḣaşyeten korkuyla fear,
Hı,Şın,Ye,Te merbuta,
600,300,10,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
وقالوا ق و ل | GWL WGELWE ve ḳālū ve dediler ki and they said,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord"
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لم | LM lime niçin why
Lam,Mim,
30,40,
P – prefixed preposition lām
INTG – interrogative noun
جار ومجرور
كتبت ك ت ب | KTB KTBT ketebte yazdın have You ordained
Kef,Te,Be,Te,
20,400,2,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
علينا | ALYNE ǎleynā bize upon us
Ayn,Lam,Ye,Nun,Elif,
70,30,10,50,1,
P – preposition
PRON – 1st person plural object pronoun
جار ومجرور
القتال ق ت ل | GTL ELGTEL l-ḳitāle savaş [the] fighting?
Elif,Lam,Gaf,Te,Elif,Lam,
1,30,100,400,1,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لولا | LWLE levlā keşke Why not
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
EXH – exhortation particle
حرف تحضيض
أخرتنا ا خ ر | EḢR ÊḢRTNE eḣḣartenā bizi erteleseydin You postpone (it for) us
,Hı,Re,Te,Nun,Elif,
,600,200,400,50,1,
V – 2nd person masculine singular (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā kadar to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
أجل ا ج ل | ECL ÊCL ecelin bir süreye a term,
,Cim,Lam,
,3,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قريب ق ر ب | GRB GRYB ḳarībin yakın "near."""
Gaf,Re,Ye,Be,
100,200,10,2,
ADJ – genitive masculine singular indefinite adjective
صفة مجرورة
قل ق و ل | GWL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
متاع م ت ع | MTA MTEA metāǔ geçimi """Enjoyment"
Mim,Te,Elif,Ayn,
40,400,1,70,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الدنيا د ن و | D̃NW ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
قليل ق ل ل | GLL GLYL ḳalīlun azdır (is) little
Gaf,Lam,Ye,Lam,
100,30,10,30,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
والآخرة ا خ ر | EḢR WEL ËḢRT vel'āḣiratu ve ahiret and the Hereafter
Vav,Elif,Lam,,Hı,Re,Te merbuta,
6,1,30,,600,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine singular noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
لمن | LMN limeni kimse için for whoever
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
اتقى و ق ي | WGY ETG tteḳā korunan fears (Allah)
Elif,Te,Gaf,,
1,400,100,,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تظلمون ظ ل م | ƵLM TƵLMWN tuZlemūne size haksızlık edilmez you will be wronged
Te,Zı,Lam,Mim,Vav,Nun,
400,900,30,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
فتيلا ف ت ل | FTL FTYLE fetīlen kıl kadar "(even as much as) a hair on a date-seed."""
Fe,Te,Ye,Lam,Elif,
80,400,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi | إِلَى: | الَّذِينَ: kimseleri | قِيلَ: denilen(leri) | لَهُمْ: kendilerine | كُفُّوا: (savaştan) çekin | أَيْدِيَكُمْ: ellerinizi | وَأَقِيمُوا: ve doğrulmak | الصَّلَاةَ: SaLâTe/Desteğe | وَاتُوا: ve vermek | الزَّكَاةَ: zekatı | فَلَمَّا: zaman | كُتِبَ: yazılıdığı | عَلَيْهِمُ: kendilerine | الْقِتَالُ: savaş | إِذَا: hemen | فَرِيقٌ: bir grup | مِنْهُمْ: içlerinden | يَخْشَوْنَ: korkmaya başladılar | النَّاسَ: insanlardan | كَخَشْيَةِ: korkar gibi | اللَّهِ: Allah'tan | أَوْ: hatta | أَشَدَّ: daha fazla | خَشْيَةً: korkuyla | وَقَالُوا: ve dediler ki | رَبَّنَا: Rabbimiz | لِمَ: niçin | كَتَبْتَ: yazdın | عَلَيْنَا: bize | الْقِتَالَ: savaş | لَوْلَا: keşke | أَخَّرْتَنَا: bizi erteleseydin | إِلَىٰ: kadar | أَجَلٍ: bir süreye | قَرِيبٍ: yakın | قُلْ: de ki | مَتَاعُ: geçimi | الدُّنْيَا: dünya | قَلِيلٌ: azdır | وَالْاخِرَةُ: ve ahiret | خَيْرٌ: daha iyidir | لِمَنِ: kimse için | اتَّقَىٰ: korunan | وَلَا: | تُظْلَمُونَ: size haksızlık edilmez | فَتِيلًا: kıl kadar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimseleri | قيل GYL denilen(leri) | لهم LHM kendilerine | كفوا KFWE (savaştan) çekin | أيديكم ÊYD̃YKM ellerinizi | وأقيموا WÊGYMWE ve doğrulmak | الصلاة ELṦLET SaLâTe/Desteğe | وآتوا W ËTWE ve vermek | الزكاة ELZKET zekatı | فلما FLME zaman | كتب KTB yazılıdığı | عليهم ALYHM kendilerine | القتال ELGTEL savaş | إذا ÎZ̃E hemen | فريق FRYG bir grup | منهم MNHM içlerinden | يخشون YḢŞWN korkmaya başladılar | الناس ELNES insanlardan | كخشية KḢŞYT korkar gibi | الله ELLH Allah'tan | أو ÊW hatta | أشد ÊŞD̃ daha fazla | خشية ḢŞYT korkuyla | وقالوا WGELWE ve dediler ki | ربنا RBNE Rabbimiz | لم LM niçin | كتبت KTBT yazdın | علينا ALYNE bize | القتال ELGTEL savaş | لولا LWLE keşke | أخرتنا ÊḢRTNE bizi erteleseydin | إلى ÎL kadar | أجل ÊCL bir süreye | قريب GRYB yakın | قل GL de ki | متاع MTEA geçimi | الدنيا ELD̃NYE dünya | قليل GLYL azdır | والآخرة WEL ËḢRT ve ahiret | خير ḢYR daha iyidir | لمن LMN kimse için | اتقى ETG korunan | ولا WLE | تظلمون TƵLMWN size haksızlık edilmez | فتيلا FTYLE kıl kadar |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi | ilā: | elleƶīne: kimseleri | ḳīle: denilen(leri) | lehum: kendilerine | kuffū: (savaştan) çekin | eydiyekum: ellerinizi | ve eḳīmū: ve doğrulmak | S-Salāte: SaLâTe/Desteğe | ve ātū: ve vermek | z-zekāte: zekatı | felemmā: zaman | kutibe: yazılıdığı | ǎleyhimu: kendilerine | l-ḳitālu: savaş | iƶā: hemen | ferīḳun: bir grup | minhum: içlerinden | yeḣşevne: korkmaya başladılar | n-nāse: insanlardan | keḣaşyeti: korkar gibi | llahi: Allah'tan | ev: hatta | eşedde: daha fazla | ḣaşyeten: korkuyla | ve ḳālū: ve dediler ki | rabbenā: Rabbimiz | lime: niçin | ketebte: yazdın | ǎleynā: bize | l-ḳitāle: savaş | levlā: keşke | eḣḣartenā: bizi erteleseydin | ilā: kadar | ecelin: bir süreye | ḳarībin: yakın | ḳul: de ki | metāǔ: geçimi | d-dunyā: dünya | ḳalīlun: azdır | vel'āḣiratu: ve ahiret | ḣayrun: daha iyidir | limeni: kimse için | tteḳā: korunan | ve lā: | tuZlemūne: size haksızlık edilmez | fetīlen: kıl kadar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi | ÎL: | ELZ̃YN: kimseleri | GYL: denilen(leri) | LHM: kendilerine | KFWE: (savaştan) çekin | ÊYD̃YKM: ellerinizi | WÊGYMWE: ve doğrulmak | ELṦLET: SaLâTe/Desteğe | W ËTWE: ve vermek | ELZKET: zekatı | FLME: zaman | KTB: yazılıdığı | ALYHM: kendilerine | ELGTEL: savaş | ÎZ̃E: hemen | FRYG: bir grup | MNHM: içlerinden | YḢŞWN: korkmaya başladılar | ELNES: insanlardan | KḢŞYT: korkar gibi | ELLH: Allah'tan | ÊW: hatta | ÊŞD̃: daha fazla | ḢŞYT: korkuyla | WGELWE: ve dediler ki | RBNE: Rabbimiz | LM: niçin | KTBT: yazdın | ALYNE: bize | ELGTEL: savaş | LWLE: keşke | ÊḢRTNE: bizi erteleseydin | ÎL: kadar | ÊCL: bir süreye | GRYB: yakın | GL: de ki | MTEA: geçimi | ELD̃NYE: dünya | GLYL: azdır | WEL ËḢRT: ve ahiret | ḢYR: daha iyidir | LMN: kimse için | ETG: korunan | WLE: | TƵLMWN: size haksızlık edilmez | FTYLE: kıl kadar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin savaştan el çekin ve namaz kılın, zekât verin denenleri? Onlara savaş farz edilince içlerinden bir kısmı, insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hattâ daha da fazla korkmaya başladılar da ne olurdu, yakın olan ölümümüze dek bu emri geciktirseydin, bize savaşı emretmeseydin dediler. De ki: Dünyanın zevki azdır, âhiretse sakınanlar için daha hayırlıdır ve onlar, hurma çekirdeğinin içindeki incecik kıl kadar bile zulüm görmezler.
Adem Uğur : Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekâtı verin, denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca, içlerinden bir gurup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da "Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın! Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir müddet savaşı farz kılmasan) olmaz mıydı?" dediler. Onlara de ki: "Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez."
Ahmed Hulusi : Kendilerine, "(Kötülükten) ellerinizi çekin, salâtı (namazı) ikame edin ve zekâtı verin" denilenleri görmedin mi? Ne zaman ki üzerlerine savaş yazıldı, bir de ne göresin, onlardan bir kısmı, insanlardan, Allâh'tan haşyet edip ürperdikleri gibi, hatta daha şiddetli bir dehşetle korkuyorlar. . . "Rabbimiz, niçin üzerimize savaşı yazdın; bizi yakın bir sona kadar erteleseydin?" dediler. . . De ki: "Dünya zevki pek kısadır! Sonsuz gelecek ise korunanlar için daha hayırlıdır. . . Size kıl kadar zulmedilmez. "
Ahmet Tekin : Kendilerine: 'Müşriklerle fiilî çatışmaya girmekten kaçının, savaşı aklınızdan çıkarın, namazı âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın, vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin' denilen kimseleri görmüyor musun? Kendilerine savaşmak, yazılı emir halinde farz kılınınca, onlardan bir grup, Allah’tan korkar gibi, yahut daha fazla bir korku ile insanlardan korkuyorlar. 'Rabbimiz, savaşı bize niçin yazılı bir emir haline getirdin? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın' dediler. Sen de: 'Dünya zevki azdır. Âhiret hayatı ebedî yurt ise, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan, takvâ esaslarını benimseyen mü’minler için daha hayırlıdır. Kıl kadar da, haksızlığa uğramayacaksınız' de.
Ahmet Varol : Kendilerine: 'Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin' denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında, içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar ve: 'Ey Rabb'imiz! Bizim üzerimize savaşı niçin farz kıldın? Yakın bir zamana kadar bize mühlet verseydin olmaz mıydı?' dediler. De ki: 'Dünyanın geçimliği azdır. Ahiret ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır ve bir kıl kadar dahi haksızlığa uğratılmazsınız.'
Ali Bulaç : Kendilerine "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin" denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi -hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?" dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret, ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız."
Ali Fikri Yavuz : Kendilerine: “-Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekâtı verin”, denilmiş olanlara bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine savaş farz kılınınca, içlerinden bir topluluk, Allah’dan korkar gibi hatta daha şiddetli bir korku ile insanlardan korkuyor. Onlar: “-Ey Rabbimiz, üzerimize şu savaşı neye farz kıldın, ne olurdu bizi yakın bir vakte kadar geri bırakaydın!” dediler. Onlara şöyle de: “- Dünyanın zevki pek azdır. Ahiret ise sakınanlar için muhakkak hayırlıdır; ve kıl kadar haksızlığa uğramazsınız.
Bekir Sadak : Kendilerine: «Elinizi savastan cekin, namaz kilin, zekat verin» denenleri gormedin mi? Onlara savas farz kilindiginda, iclerinden bir takimi hemen, insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha cok korkarlar ve «Rabbimiz! Bize savasi nicin farz kildin, bizi yakin bir zamana kadar tehir edemez miydin? derler. De ki: «Dunya gecimligi azdir, ahiret, Allah'a karsi gelmekten sakinan icin hayirlidir, size zerre kadar zulmedilmez".
Celal Yıldırım : Kendilerine, «ellerinizi savaştan çekin ; namazı kılın, zekâtı verin» denilen kimseleri görmedin mi ? Savaş üzerlerine farz kılınınca içlerinden bir topluluk (düşmanları olan) insanlardan, Allah'tan korkar gibi veya daha fazla korkarlar ve : «Ey Rabbimiz ! Neden üzerimize savaşı farz kıldın ? Bizi yakın bir zamana kadar geciktiremez miydin ?» derler. De ki: Dünya geçimliği ne de olsa azdır. Âhiret ise, Allah'tan korkup kötülüklerden sakınanlar için daha hayırlıdır ; hem hurma çekirdeğindeki fitil kadar haksızlığa uğratılmazsınız.
Diyanet İşleri : Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.”
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerine: 'Elinizi savaştan çekin, namaz kılın, zekat verin' denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında, içlerinden bir takımı hemen, insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve 'Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir edemez miydin?' derler. De ki: 'Dünya geçimliği azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için hayırlıdır, size zerre kadar zulmedilmez'.
Diyanet Vakfi : Kendilerine, ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekâtı verin, denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca, içlerinden bir gurup hemen Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korku ile insanlardan korkmaya başladılar da «Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın! Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir müddet savaşı farz kılmasan) olmaz mıydı?» dediler. Onlara de ki: «Dünya menfaati önemsizdir, Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size kıl payı kadar haksızlık edilmez.»
Edip Yüksel : Kendilerine, 'Elinizi savaştan çekin, namazı gözetin, zekatı verin,' denilenlere dikkat etmedin mi? Kendilerine savaşmaları emredildiğinde, insanlardan ALLAH'tan korkar gibi, belki daha fazla korkmaya başladılar ve 'Rabbimiz, neden bize savaşı yükledin, bizi yakın bir zamana kadar erteleyemez miydin!,' dediler. De ki, 'Bu dünyanın varlığı azdır, erdemliler için ahiret daha hayırlıdır; en ufak bir haksızlığa uğratılmayacaksınız.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendilerine, «Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin» denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve «Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Ne olurdu bize azıcık bir müddet daha tanımış olsaydın da biraz daha yaşasaydık?» derler. Onlara de ki: «Dünya zevki ne de olsa azdır, ahiret, Allah'a karşı gelmekten sakınan için daha hayırlıdır ve size kıl kadar haksızlık edilmez.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bakmaz mısın, o kendilerine: «Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekat verin!» denilen kimselere? Şimdi üzerlerine savaş farz kılınınca bazıları insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha fazla korkmaya başladılar ve: «Ey bizim Rabbimiz, niçin bize bu savaşı farz kıldın? Ne olurdu kısa bir süre daha bize mühlet verseydin!» dediler. De ki: «Dünya zevki ne de olsa azdır; ahiret ise Allah'tan korkanlar için sırf hayırdır. Hem kıl kadar hakkınız da yenmez.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakmaz mısın o: kendilerine ellerinizi çekin ve namaz kılın, zekât verin denilmiş olan kimselere? Şimdi üzerlerine kıtal yazılınca insanlardan Allahdan korkarcasına veya daha bile ziyade korkuyorlar ve şöyle dediler: «Ey bizim rabbımız! Niçin üzerimize bu kıtali yazdın! Nolurdu bizi yakın bir ecele tehir edeydin? De ki: Dünya zevkı ne olsa azdır, Ahıret ise Allahdan korkanlar için sırf hayırdır hem kıl kadar hakkınız yenmez
Fizilal-il Kuran : Daha önce kendilerine 'savaştan uzak durun, namazı kılın ve zekatı verin' direktifi verilmiş olanları görmüyor musun? Şimdi üzerlerine farz kılınınca, onların; Allah'tan korkar gibi ya da bundan bile daha fazla, insanlardan korkan bir grubu «Ey Rabbimiz niye üzerimize savaşmayı farz kıldın, bize biraz daha mühlet tanısaydın olmaz mıydı?» dediler. Onlara de ki; «Dünya zevki kısa sürelidir. Ahiret ise sakınanlar için daha hayırlıdır. Orada kıl payı bile haksızlığa uğramazsınız.»
Gültekin Onan : Kendilerine; "Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin" denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup insanlardan Tanrı'dan korkar gibi -hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve: "Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir süreye (ecelin) ertelemeli değil miydin?" dediler. De ki: "Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız."
Hakkı Yılmaz : (77,78) "Kendilerine, “Elinizi çekin, salâtı ikame edin [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun], zekâtı/vergiyi verin” denilenleri görmedin mi/ hiç düşünmedin mi? Sonra savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, Allah'a duydukları saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti gibi yahut daha şiddetli olarak insanlara saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyarlar. Ve “Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?” dediler. De ki: “Dünyanın kazanımı, çok azdır. Âhiret ise Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için daha hayırlıdır ve siz “bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar” bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, kireçle/betonla son derece sağlam yapılmış kaleler içinde bulunsanız bile.” Ve onlara bir iyilik isabet ederse, “Bu Allah'tandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, “Bu sendendir” derler. De ki: “Hepsi Allah'tandır.” Bunlara rağmen bu topluma ne oluyor ki, neredeyse hepten söz anlamayacaklar? "
Hasan Basri Çantay : (Evvelce) kendilerine «Ellerinizi (muhaarebeden) çekin, dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin» denilen kimselere bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine muhaarebe yazılınca (farzedilince) içlerinden bir zümre, insan (dan başka bir şey olmayan düşman) lardan Allahdan korkar gibi, hattâ daha şiddetli bir korku ile korkuyorlar. Onlar: «Ey Rabbimiz üzerimize (şu) muhaarebeyi neye yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar gecikdirmeli değil miydin» dediler. (Onlara) de ki: «Dünyânın fâidesi pek azdır, Âhiret ise sakınanlar için elbet daha hayırlıdır. Siz hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız».
Hayrat Neşriyat : (Mekke’de iken savaşmayı isteyip de) kendilerine: 'Ellerinizi (şimdilik sa vaştan) çekin, namazı hak kıyla edâ edin ve zekâtı verin!' denilen kimse leri görmedin mi? Şimdi (Me dîne’de)onlara savaş (farz olarak) yazılınca içlerinden bir fırka, Allah’dan korkarcasına, hattâ daha şiddetli bir korkuyla in san lardan korkmaya başladılar. Ve şöyle dediler: 'Rabbimiz! Bize savaşı niçin (farz olarak) yazdın? Ne olurdu, bizi yakın bir vakte (yatağımızda öleceğimiz vakte)kadar te’hîr etseydin!'(Ey Resûlüm! Onlara) de ki: 'Dünya menfaati az dır. Hem âhiret, (günahlar dan) sakınan için hayırlıdır ve (orada) kıl kadar haksızlığa uğratılmazsı nız.'
İbni Kesir : Kendilerine: Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin, denilmiş olanlara bakmaz mısın? Şimdi onların üzerine savaş farz kılınınca; içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha şiddetli bir korku ile insanlardan korkuyorlar. Bunlar: Ey Rabbımız, üzerimize şu savaşı niye farz kıldın? Ne olurdu bizi yakın bir geleceğe kadar geri bırakaydın, dediler. Onlara de ki: Dünyanın geçimi azdır. Ahiret ise, müttakiler için elbet daha hayırlıdır. Ve kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaksınız.
İskender Evrenosoğlu : Kendilerine: “Ellerinizi (savaştan) çekin, namazı kılın ve zekâtı verin.” denilen kimseleri görmedin mi? Halbuki onların üzerine savaş yazıldığı (farz kılındığı) zaman, onlardan bir kısmı, (düşmanları olan) insanlardan, Allah'tan korkar gibi veya daha da çok korkarlar ve: “Rabbimiz niçin üzerimize savaşı farz kıldın, bizi yakın bir zamana kadar tehir etseydin (geciktirseydin) olmaz mıydı?” dediler. De ki: “Dünya metaı (menfaati) azdır ve ahiret ise takva sahibi olan kimseler için daha hayırlıdır. Ve siz, kıl kadar (hurma çekirdeğindeki lif kadar bile) zulmedilmezsiniz.”
Muhammed Esed : Kendilerine "Ellerinizi çekin, namazlarınızda dikkatli ve daim olun, arındırıcı (mali) yükümlülüğünüzü yerine getirin!" denilenlerden haberdar değil misiniz? Ama onlara (Allah yolunda) savaşmaları emredilir emredilmez, bazısı, Allahtan korkması gerektiği gibi -hatta daha büyük bir korkuyla- insanlardan korkmaya başlar ve "Ey Rabbimiz! Neden bize savaşmayı emrettin? Keşke bize biraz mühlet verseydin!" derler. De ki: "Bu dünyanın keyfi ve rahatlığı çok kısa ömürlüdür ama ahiret, Allaha karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar için en iyisidir, çünkü hiç biriniz, kıl kadar haksızlığa uğramayacaksınız.
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseleri görmez misin ki, onlara: «Ellerinizi çekiniz ve namaz kılınız, zekât veriniz» denilmişti. Vaktâ ki üzerlerine cihad yazıldı, o zaman içlerinden birtakımı, Allah Teâlâ'dan korkarcasına veya daha ziyâde insanlardan korkar oldular. Ve onlar, «Ey Rabbimiz! Ne için üzerimize cihadı yazdın? Ne olurdu bizi yakın bir müddete kadar tehir etseydin» dediler. De ki: «Dünyanın faidesi pek azdır, ahiret ise muttakî olanlar için elbette hayırlıdır. Ve siz kıl kadar zulme uğramayacaksınızdır.»
Ömer Öngüt : Kendilerine: “Ellerinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekâtı verin. ” denilen kimseleri görmedin mi? Üzerlerine savaş farz kılınınca içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla korkmaya başladılar. “Rabbimiz! Bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir süreye kadar tehir etsen (savaş emrini bir süre geciktirsen) olmaz mıydı?” dediler. Onlara de ki: “Dünyanın geçimliği azdır, Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır. Size zerre kadar zulmedilmez. ”
Şaban Piriş : Kendilerine “elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekatı verin." denilenleri görmedin mi? Oysa savaş onlara farz kılındığında, onlardan bir grup, Allah’tan korkar gibi insanlardan korkarak (hatta daha da fazla bir korku ile) “Rabbimiz niye savaşı bize farz kıldın. Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?” dediler. De ki: -Dünyanın faydası çok azdır. Ahiret ise Allah’tan korkanlar için daha hayırlıdır, en ufak haksızlığa uğratılmayacaksınız.
Suat Yıldırım : Baksana o kimselere ki, savaş zamanı değilken kendilerine: "Savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekâtı verin!" denilmişti. Sonra onlara savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı insanlardan, Allah’tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup şöyle diyorlar: "Ya Rabbenâ, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya!" Onlara de ki: "Dünya zevki pek azdır, âhiret ise günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz."
Süleyman Ateş : Kendilerine: "Ellerinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekâtı verin!" denilenleri görmedin mi? Kendilerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir grup, insanlardan, Allah'tan korkar gibi hattâ daha fazla korkmaya başladılar: "Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (savaş emrini bir süre geciktirsen) olmaz mıydı?" dediler. De ki: "dünyâ geçimi azdır, korunan için âhiret daha iyidir. Size kıl kadar haksızlık edilmez."
Tefhim-ul Kuran : Kendilerine; «Elinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekâtı verin» denenleri görmedin mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında, onlardan bir grup, insanlardan Allah'tan korkar gibi -hatta daha da şiddetli bir korkuyla- korkuya kapılıyorlar ve «Rabbimiz, ne diye savaşı üzerimize yazdın, bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin?» dediler. De ki: «Dünyanın metaı azdır, ahiret ise muttakiler için daha hayırlıdır ve siz 'bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmayacaksınız.»
Ümit Şimşek : Vaktiyle kendilerine 'Ellerinizi savaştan çekin; namazı kılın, zekâtı verin' denilen kimseleri görmedin mi? Onlara savaş farz olduğunda, içlerinden bir zümre, Allah'tan korkar gibi, hattâ daha da şiddetli bir korkuyla insanlardan korkuyorlar ve diyorlar ki: 'Rabbimiz, bize niçin savaşı farz kıldın? Keşke bize biraz daha mühlet verseydin!' De ki: Dünyanın safâsı pek kısa sürer. Âhiret ise, takvâ sahipleri için daha hayırlıdır; orada kıl kadar bir haksızlığa uğramazsınız.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendilerine, "Ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin!" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkmuş gibi, hatta daha şiddetli bir korkuyla korkar oldu. Ve şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ne diye yazdın üzerimize savaşı; yakın bir süreye kadar bizi erteleseydin ya!" De ki: "Dünya nimeti çok azdır. Kötülükten sakınan için âhiret daha hayırlıdır. Bir kıl kadar bile zulme uğratılmazsınız."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}