» 4 / Nisâ  75:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (WME) = ve mā : ne oldu?
2. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
3. لَا (LE) = lā :
4. تُقَاتِلُونَ (TGETLWN) = tuḳātilūne : savaşmıyorsunuz
5. فِي (FY) = fī :
6. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
8. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ (WELMSTŽAFYN) = velmusteD'ǎfīne : ve zayıf
9. مِنَ (MN) = mine : (uğrunda)
10. الرِّجَالِ (ELRCEL) = r-ricāli : erkekler
11. وَالنِّسَاءِ (WELNSEÙ) = ve nnisā'i : ve kadınlar
12. وَالْوِلْدَانِ (WELWLD̃EN) = velvildāni : ve çocuklar
13. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
14. يَقُولُونَ (YGWLWN) = yeḳūlūne : diyorlar
15. رَبَّنَا (RBNE) = rabbenā : Rabbimiz
16. أَخْرِجْنَا (ÊḢRCNE) = eḣricnā : bizi çıkar
17. مِنْ (MN) = min :
18. هَٰذِهِ (HZ̃H) = hāƶihi : şu
19. الْقَرْيَةِ (ELGRYT) = l-ḳaryeti : kentten
20. الظَّالِمِ (ELƵELM) = Z-Zālimi : zalim
21. أَهْلُهَا (ÊHLHE) = ehluhā : halkı
22. وَاجْعَلْ (WECAL) = vec'ǎl : ve ver
23. لَنَا (LNE) = lenā : bize
24. مِنْ (MN) = min :
25. لَدُنْكَ (LD̃NK) = ledunke : katından
26. وَلِيًّا (WLYE) = veliyyen : bir koruyucu
27. وَاجْعَلْ (WECAL) = vec'ǎl : ve ver
28. لَنَا (LNE) = lenā : bize
29. مِنْ (MN) = min :
30. لَدُنْكَ (LD̃NK) = ledunke : katından
31. نَصِيرًا (NṦYRE) = neSīran : bir yardımcı
ne oldu? | size | | savaşmıyorsunuz | | yolunda | Allah | ve zayıf | (uğrunda) | erkekler | ve kadınlar | ve çocuklar | kimseler | diyorlar | Rabbimiz | bizi çıkar | | şu | kentten | zalim | halkı | ve ver | bize | | katından | bir koruyucu | ve ver | bize | | katından | bir yardımcı |

[] [] [] [GTL] [] [SBL] [] [ŽAF] [] [RCL] [NSW] [WLD̃] [] [GWL] [RBB] [ḢRC] [] [] [GRY] [ƵLM] [EHL] [CAL] [] [] [LD̃N] [WLY] [CAL] [] [] [LD̃N] [NṦR]
WME LKM LE TGETLWN FY SBYL ELLH WELMSTŽAFYN MN ELRCEL WELNSEÙ WELWLD̃EN ELZ̃YN YGWLWN RBNE ÊḢRCNE MN HZ̃H ELGRYT ELƵELM ÊHLHE WECAL LNE MN LD̃NK WLYE WECAL LNE MN LD̃NK NṦYRE

ve mā lekum tuḳātilūne sebīli llahi velmusteD'ǎfīne mine r-ricāli ve nnisā'i velvildāni elleƶīne yeḳūlūne rabbenā eḣricnā min hāƶihi l-ḳaryeti Z-Zālimi ehluhā vec'ǎl lenā min ledunke veliyyen vec'ǎl lenā min ledunke neSīran
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | WME ve mā ne oldu? And what
لكم | LKM lekum size for you
لا | LE (that) not
تقاتلون ق ت ل | GTL TGETLWN tuḳātilūne savaşmıyorsunuz you fight
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah,
والمستضعفين ض ع ف | ŽAF WELMSTŽAFYN velmusteD'ǎfīne ve zayıf and (for) those who are weak
من | MN mine (uğrunda) among
الرجال ر ج ل | RCL ELRCEL r-ricāli erkekler the men
والنساء ن س و | NSW WELNSEÙ ve nnisā'i ve kadınlar and the women
والولدان و ل د | WLD̃ WELWLD̃EN velvildāni ve çocuklar and the children,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
يقولون ق و ل | GWL YGWLWN yeḳūlūne diyorlar say,
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord"
أخرجنا خ ر ج | ḢRC ÊḢRCNE eḣricnā bizi çıkar take us out
من | MN min of
هذه | HZ̃H hāƶihi şu this
القرية ق ر ي | GRY ELGRYT l-ḳaryeti kentten [the] town
الظالم ظ ل م | ƵLM ELƵELM Z-Zālimi zalim [the] oppressor(s)
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehluhā halkı (are) its people
واجعل ج ع ل | CAL WECAL vec'ǎl ve ver and appoint
لنا | LNE lenā bize for us
من | MN min from
لدنك ل د ن | LD̃N LD̃NK ledunke katından Yourself
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen bir koruyucu a protector
واجعل ج ع ل | CAL WECAL vec'ǎl ve ver and appoint
لنا | LNE lenā bize for us
من | MN min from
لدنك ل د ن | LD̃N LD̃NK ledunke katından Yourself
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran bir yardımcı a helper.

4:75 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne oldu? | size | | savaşmıyorsunuz | | yolunda | Allah | ve zayıf | (uğrunda) | erkekler | ve kadınlar | ve çocuklar | kimseler | diyorlar | Rabbimiz | bizi çıkar | | şu | kentten | zalim | halkı | ve ver | bize | | katından | bir koruyucu | ve ver | bize | | katından | bir yardımcı |

[] [] [] [GTL] [] [SBL] [] [ŽAF] [] [RCL] [NSW] [WLD̃] [] [GWL] [RBB] [ḢRC] [] [] [GRY] [ƵLM] [EHL] [CAL] [] [] [LD̃N] [WLY] [CAL] [] [] [LD̃N] [NṦR]
WME LKM LE TGETLWN FY SBYL ELLH WELMSTŽAFYN MN ELRCEL WELNSEÙ WELWLD̃EN ELZ̃YN YGWLWN RBNE ÊḢRCNE MN HZ̃H ELGRYT ELƵELM ÊHLHE WECAL LNE MN LD̃NK WLYE WECAL LNE MN LD̃NK NṦYRE

ve mā lekum tuḳātilūne sebīli llahi velmusteD'ǎfīne mine r-ricāli ve nnisā'i velvildāni elleƶīne yeḳūlūne rabbenā eḣricnā min hāƶihi l-ḳaryeti Z-Zālimi ehluhā vec'ǎl lenā min ledunke veliyyen vec'ǎl lenā min ledunke neSīran
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

[] [] [] [ق ت ل] [] [س ب ل] [] [ض ع ف] [] [ر ج ل] [ن س و] [و ل د] [] [ق و ل] [ر ب ب] [خ ر ج] [] [] [ق ر ي] [ظ ل م] [ا ه ل] [ج ع ل] [] [] [ل د ن] [و ل ي] [ج ع ل] [] [] [ل د ن] [ن ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | WME ve mā ne oldu? And what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative noun
الواو استئنافية
اسم استفهام
لكم | LKM lekum size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
لا | LE (that) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تقاتلون ق ت ل | GTL TGETLWN tuḳātilūne savaşmıyorsunuz you fight
Te,Gaf,Elif,Te,Lam,Vav,Nun,
400,100,1,400,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والمستضعفين ض ع ف | ŽAF WELMSTŽAFYN velmusteD'ǎfīne ve zayıf and (for) those who are weak
Vav,Elif,Lam,Mim,Sin,Te,Dad,Ayn,Fe,Ye,Nun,
6,1,30,40,60,400,800,70,80,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural (form X) passive participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
من | MN mine (uğrunda) among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرجال ر ج ل | RCL ELRCEL r-ricāli erkekler the men
Elif,Lam,Re,Cim,Elif,Lam,
1,30,200,3,1,30,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
والنساء ن س و | NSW WELNSEÙ ve nnisā'i ve kadınlar and the women
Vav,Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
6,1,30,50,60,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والولدان و ل د | WLD̃ WELWLD̃EN velvildāni ve çocuklar and the children,
Vav,Elif,Lam,Vav,Lam,Dal,Elif,Nun,
6,1,30,6,30,4,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يقولون ق و ل | GWL YGWLWN yeḳūlūne diyorlar say,
Ye,Gaf,Vav,Lam,Vav,Nun,
10,100,6,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord"
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم منصوب و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أخرجنا خ ر ج | ḢRC ÊḢRCNE eḣricnā bizi çıkar take us out
,Hı,Re,Cim,Nun,Elif,
,600,200,3,50,1,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperative verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل أمر و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
هذه | HZ̃H hāƶihi şu this
He,Zel,He,
5,700,5,
DEM – feminine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
القرية ق ر ي | GRY ELGRYT l-ḳaryeti kentten [the] town
Elif,Lam,Gaf,Re,Ye,Te merbuta,
1,30,100,200,10,400,
N – genitive noun
اسم مجرور
الظالم ظ ل م | ƵLM ELƵELM Z-Zālimi zalim [the] oppressor(s)
Elif,Lam,Zı,Elif,Lam,Mim,
1,30,900,1,30,40,
ADJ – genitive active participle
صفة مجرورة
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehluhā halkı (are) its people
,He,Lam,He,Elif,
,5,30,5,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واجعل ج ع ل | CAL WECAL vec'ǎl ve ver and appoint
Vav,Elif,Cim,Ayn,Lam,
6,1,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
لنا | LNE lenā bize for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
لدنك ل د ن | LD̃N LD̃NK ledunke katından Yourself
Lam,Dal,Nun,Kef,
30,4,50,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen bir koruyucu a protector
Vav,Lam,Ye,Elif,
6,30,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
واجعل ج ع ل | CAL WECAL vec'ǎl ve ver and appoint
Vav,Elif,Cim,Ayn,Lam,
6,1,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
لنا | LNE lenā bize for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
لدنك ل د ن | LD̃N LD̃NK ledunke katından Yourself
Lam,Dal,Nun,Kef,
30,4,50,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran bir yardımcı a helper.
Nun,Sad,Ye,Re,Elif,
50,90,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ne oldu? | لَكُمْ: size | لَا: | تُقَاتِلُونَ: savaşmıyorsunuz | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | وَالْمُسْتَضْعَفِينَ: ve zayıf | مِنَ: (uğrunda) | الرِّجَالِ: erkekler | وَالنِّسَاءِ: ve kadınlar | وَالْوِلْدَانِ: ve çocuklar | الَّذِينَ: kimseler | يَقُولُونَ: diyorlar | رَبَّنَا: Rabbimiz | أَخْرِجْنَا: bizi çıkar | مِنْ: | هَٰذِهِ: şu | الْقَرْيَةِ: kentten | الظَّالِمِ: zalim | أَهْلُهَا: halkı | وَاجْعَلْ: ve ver | لَنَا: bize | مِنْ: | لَدُنْكَ: katından | وَلِيًّا: bir koruyucu | وَاجْعَلْ: ve ver | لَنَا: bize | مِنْ: | لَدُنْكَ: katından | نَصِيرًا: bir yardımcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ne oldu? | لكم LKM size | لا LE | تقاتلون TGETLWN savaşmıyorsunuz | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | والمستضعفين WELMSTŽAFYN ve zayıf | من MN (uğrunda) | الرجال ELRCEL erkekler | والنساء WELNSEÙ ve kadınlar | والولدان WELWLD̃EN ve çocuklar | الذين ELZ̃YN kimseler | يقولون YGWLWN diyorlar | ربنا RBNE Rabbimiz | أخرجنا ÊḢRCNE bizi çıkar | من MN | هذه HZ̃H şu | القرية ELGRYT kentten | الظالم ELƵELM zalim | أهلها ÊHLHE halkı | واجعل WECAL ve ver | لنا LNE bize | من MN | لدنك LD̃NK katından | وليا WLYE bir koruyucu | واجعل WECAL ve ver | لنا LNE bize | من MN | لدنك LD̃NK katından | نصيرا NṦYRE bir yardımcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ne oldu? | lekum: size | : | tuḳātilūne: savaşmıyorsunuz | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | velmusteD'ǎfīne: ve zayıf | mine: (uğrunda) | r-ricāli: erkekler | ve nnisā'i: ve kadınlar | velvildāni: ve çocuklar | elleƶīne: kimseler | yeḳūlūne: diyorlar | rabbenā: Rabbimiz | eḣricnā: bizi çıkar | min: | hāƶihi: şu | l-ḳaryeti: kentten | Z-Zālimi: zalim | ehluhā: halkı | vec'ǎl: ve ver | lenā: bize | min: | ledunke: katından | veliyyen: bir koruyucu | vec'ǎl: ve ver | lenā: bize | min: | ledunke: katından | neSīran: bir yardımcı |
Kırık Meal (Transcript) : |WME: ne oldu? | LKM: size | LE: | TGETLWN: savaşmıyorsunuz | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | WELMSTŽAFYN: ve zayıf | MN: (uğrunda) | ELRCEL: erkekler | WELNSEÙ: ve kadınlar | WELWLD̃EN: ve çocuklar | ELZ̃YN: kimseler | YGWLWN: diyorlar | RBNE: Rabbimiz | ÊḢRCNE: bizi çıkar | MN: | HZ̃H: şu | ELGRYT: kentten | ELƵELM: zalim | ÊHLHE: halkı | WECAL: ve ver | LNE: bize | MN: | LD̃NK: katından | WLYE: bir koruyucu | WECAL: ve ver | LNE: bize | MN: | LD̃NK: katından | NṦYRE: bir yardımcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne oluyor size ki zayıf ve âciz erkeklerle kadınlar ve çocuklar, Rabbimiz bizi ahalisi zâlim olan şu şehirden çıkar, bize katından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla deyip dururlarken siz, Allah yolunda savaşmıyorsunuz?
Adem Uğur : Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!" diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!
Ahmed Hulusi : Size ne oluyor da Allâh yolunda, "Rabbimiz, halkı zâlim olan şu yöreden bizi kurtar, ledünnünden bize bir veliyy meydana getir ve ledünnünden bir zafer oluştur" diye yakaran düşkün erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?
Ahmet Tekin : Nerde kaldı müslümanlığınız, niçin Allah’ın emrinden uzak duruyor: 'Ey Rabbimiz, bizleri, idarecileri baskı, zulüm ve işkence yapan bu memleketten çıkar, özgürlüğümüze kavuştur, bize tarafından idareciler, sahipler, koruyucular gönder, bize katından yardım edenler yolla' diye yalvarıp duran, temel hak ve hürriyetleri kısıtlanmış, baskıcı, zâlim idareler altında ezilen çaresiz erkeklerin, kadınların ve çocukların kurtarılması uğrunda, Allah yolunda, İslâm uğrunda ordular yola çıkarmıyor, savaşmıyorsunuz?
Ahmet Varol : Size ne oluyor da, Allah yolunda ve 'Ey Rabb'imiz! Halkı zalim olan şu kasabadan bizi çıkar; bize kendi katından bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder' diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?
Ali Bulaç : Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
Ali Fikri Yavuz : Size ne oluyor ki, Medine’ye hicret edemiyerek, Mekke’de biçare kalıp: “- Ey Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan şu memleketten çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna Allah yolunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?
Bekir Sadak : Size ne oluyor da: «Rabbimiz! Bizi halki zalim olan bu sehirden cikar, katindan bize bir sahip cikan gonder katindan bize bir yardimci lutfet» diyen zavalli cocuklar, erkekler ve kadinlar ugrunda ve Allah yolunda savasmiyorsunuz?
Celal Yıldırım : Size ne oluyor da Allah yolunda ve «Rabbimiz ! Halkı zâlim olan şu ülkeden bizi çıkarıp kurtar ve kendi katından işlerimizi düzene koyacak bir sahip ve kendi tarafından bize bir yardımcı gönder» diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?!
Diyanet İşleri : Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri halkı zalim olan şu memleketten çıkar, katından bize bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?
Diyanet İşleri (eski) : Size ne oluyor da: 'Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lutfet' diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?
Diyanet Vakfi : Size ne oldu da Allah yolunda ve «Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!» diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!
Edip Yüksel : Size ne oldu ki 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et,' diye feryad eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen hâlâ ALLAH yolunda savaşmıyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: «Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder» diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve: «Ey bizim Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan bu memleketten çıkar, tarafından bize bir sahip gönder ve yine tarafından bize bir yardımcı gönder.» diye yalvarıp duran o ezilmiş erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda çarpışmıyorsunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem siz neyinize çarpışmayasınız? Allah yolunda ve o zebun edilmiş erkekler, kadınlar, yavrular uğurunda ki «yarebbena, bizleri bu ahalisi zâlim memleketten çıkar, tarafından bize bir sahib gönder, tarafından bize bir yardımcı gönder!» diye yalvarıb duruyorlar.
Fizilal-il Kuran : Niye Allah yolunda ve 'Ey rabbimiz, bizi şu zalimlerin yaşadığı beldeden çıkar, bize katından bir kurtarıcı, kendi katından bir destekçi gönder' diye yalvaran ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz.
Gültekin Onan : Size ne oluyor ki, Tanrı yolunda ve : "Rabbimiz, bizi ehli zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
Hakkı Yılmaz : Size ne oluyor da, Allah yolunda ve “Ey Rabbimiz! Bizleri bu halkı kendi benliklerine haksızlık eden kimseler olan memleketten çıkar, nezdinden bize bir koruyucu, yol gösterici yakın, nezdinden iyi bir yardımcı kıl” diyen zayıf düşürülmüş erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?
Hasan Basri Çantay : Size ne oluyor ki Allah yolunda - ve acz-ü ıztırab içinde bırakılıb: «Ey Rabbimiz, bizi ahâlîsi zaalim olan şu memleketden (kurtarıb) çıkar, bize tarafından bir saahib gönder, bize katından bir yardımcı yolla» diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?
Hayrat Neşriyat : Hem size ne oldu ki, Allah yolunda ve (Mekke’de mahsur ve) çâresiz bırakılan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda (O’nun rızâsı için) savaşmıyorsunuz? Onlar ki: 'Rabbimiz! Bizi (de) halkı zâlim olan (mü’minlerin hicretiyle tamâmen müşriklerin elinde kalan) bu şehirden (Mekke’den) çıkar, bize tarafından bir sâhib gönder ve bize tarafından bir yardımcı gönder!' diyorlardı.
İbni Kesir : Siz ne oluyor da: Rabbımız, halkı zalim olan şu şehirden bizi kurtar, katından bize bir sahib gönder, bir yardımcı yolla, diyen; zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz?
İskender Evrenosoğlu : Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda ve "Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu kasabadan bizi çıkar ve katından bir velî ve katından bize bir yardımcı kıl (gönder)." diyen zayıf ve aciz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?
Muhammed Esed : Nasıl olur da Allah yolunda savaşmayı ve "Ey Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu topraklardan kurtar(ıp özgürlüğe kavuştur) ve rahmetinle bizim için bir koruyucu ve destek olacak bir yardımcı gönder!" diye yalvaran çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmayı reddedersiniz?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sizin için ne var ki, Allah Teâlâ'nın yolunda ve erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan zaafa düşürülmüş olan birtakım biçareler uğrunda savaşta bulunmayasınız? Onlar ki: «Ey Rabbimiz! Bizi şu ahalisi zalim olan şehirden çıkar ve bizim için kendi tarafından bir hâmi gönder ve bizim için kendi indinden bir yardımcı tayin buyur!» diye niyaz etmektedirler.
Ömer Öngüt : Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Halbuki zayıf (güçsüz) erkekler, kadınlar ve çocuklar: “Ey Rabbimiz! Bizi, halkı zâlim olan şu şehirden çıkar, bize kendi katından bir veli ver, bize kendi katından bir yardımcı ver. ” diyorlar.
Şaban Piriş : Size ne oluyor da Allah yolunda ve “Rabbimiz bizi, idarecileri zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder bize katından bir yardımcı yolla!” diyen çaresiz adamlar, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?!
Suat Yıldırım : Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan:"Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla!" diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?
Süleyman Ateş : Size ne oldu ki Allâh yolunda ve "Rabbimiz bizi şu, halkı zâlim kentten çıkar, bize katından bir koruyucu ver, bize katından bir yardımcı ver!" diyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?
Tefhim-ul Kuran : Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve «Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize katından bir yardım eden yolla» diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
Ümit Şimşek : Size ne oluyor ki Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Oysa çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar, 'Ey Rabbimiz! Ahalisi zalim olan bu beldeden bizi çıkar. Bize yüce katından bir dost gönder; yüce katından bir yardımcı gönder' diye dua edip duruyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!" diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}