» 4 / Nisâ  170:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak ki
5. جَاءَكُمُ (CEÙKM) = cā'ekumu : size getirdi
6. الرَّسُولُ (ELRSWL) = r-rasūlu : Elçi
7. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : gerçeği
8. مِنْ (MN) = min : -den
9. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbiniz-
10. فَامِنُوا (F ËMNWE) = fe āminū : inanın
11. خَيْرًا (ḢYRE) = ḣayran : yararınıza olarak
12. لَكُمْ (LKM) = lekum : kendi
13. وَإِنْ (WÎN) = vein : eğer
14. تَكْفُرُوا (TKFRWE) = tekfurū : inkar ederseniz
15. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : bilin ki
16. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ındır
17. مَا (ME) = mā : olanlar
18. فِي (FY) = fī :
19. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : göklerde
20. وَالْأَرْضِ (WELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
21. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
22. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
23. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilendir
24. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | muhakkak ki | size getirdi | Elçi | gerçeği | -den | Rabbiniz- | inanın | yararınıza olarak | kendi | eğer | inkar ederseniz | bilin ki | Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve yerde | ve | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[Y] [EYH] [NWS] [] [CYE] [RSL] [ḪGG] [] [RBB] [EMN] [ḢYR] [] [] [KFR] [] [] [] [] [SMW] [ERŽ] [KWN] [] [ALM] [ḪKM]
YE ÊYHE ELNES GD̃ CEÙKM ELRSWL BELḪG MN RBKM F ËMNWE ḢYRE LKM WÎN TKFRWE FÎN LLH ME FY ELSMEWET WELÊRŽ WKEN ELLH ALYME ḪKYME

eyyuhā n-nāsu ḳad cā'ekumu r-rasūlu bil-Haḳḳi min rabbikum fe āminū ḣayran lekum vein tekfurū feinne lillahi s-semāvāti vel'erDi ve kāne llahu ǎlīmen Hakīmen
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
قد | GD̃ ḳad muhakkak ki Surely
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekumu size getirdi has come to you
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūlu Elçi the Messenger
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği with the truth
من | MN min -den from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord
فآمنوا ا م ن | EMN F ËMNWE fe āminū inanın so believe,
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran yararınıza olarak (it is) better
لكم | LKM lekum kendi for you.
وإن | WÎN vein eğer But if
تكفروا ك ف ر | KFR TKFRWE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve,
فإن | FÎN feinne bilin ki then indeed,
لله | LLH lillahi Allah'ındır to Allah (belongs)
ما | ME olanlar whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ WELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knowing,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

4:170 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | muhakkak ki | size getirdi | Elçi | gerçeği | -den | Rabbiniz- | inanın | yararınıza olarak | kendi | eğer | inkar ederseniz | bilin ki | Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve yerde | ve | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[Y] [EYH] [NWS] [] [CYE] [RSL] [ḪGG] [] [RBB] [EMN] [ḢYR] [] [] [KFR] [] [] [] [] [SMW] [ERŽ] [KWN] [] [ALM] [ḪKM]
YE ÊYHE ELNES GD̃ CEÙKM ELRSWL BELḪG MN RBKM F ËMNWE ḢYRE LKM WÎN TKFRWE FÎN LLH ME FY ELSMEWET WELÊRŽ WKEN ELLH ALYME ḪKYME

eyyuhā n-nāsu ḳad cā'ekumu r-rasūlu bil-Haḳḳi min rabbikum fe āminū ḣayran lekum vein tekfurū feinne lillahi s-semāvāti vel'erDi ve kāne llahu ǎlīmen Hakīmen
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [] [ج ي ا] [ر س ل] [ح ق ق] [] [ر ب ب] [ا م ن] [خ ي ر] [] [] [ك ف ر] [] [] [] [] [س م و] [ا ر ض] [ك و ن] [] [ع ل م] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
قد | GD̃ ḳad muhakkak ki Surely
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
جاءكم ج ي ا | CYE CEÙKM cā'ekumu size getirdi has come to you
Cim,Elif,,Kef,Mim,
3,1,,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūlu Elçi the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği with the truth
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
من | MN min -den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فآمنوا ا م ن | EMN F ËMNWE fe āminū inanın so believe,
Fe,,Mim,Nun,Vav,Elif,
80,,40,50,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خيرا خ ي ر | ḢYR ḢYRE ḣayran yararınıza olarak (it is) better
Hı,Ye,Re,Elif,
600,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
لكم | LKM lekum kendi for you.
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وإن | WÎN vein eğer But if
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
تكفروا ك ف ر | KFR TKFRWE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve,
Te,Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
400,20,80,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فإن | FÎN feinne bilin ki then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
لله | LLH lillahi Allah'ındır to Allah (belongs)
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ما | ME olanlar whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ WELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth.
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knowing,
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | قَدْ: muhakkak ki | جَاءَكُمُ: size getirdi | الرَّسُولُ: Elçi | بِالْحَقِّ: gerçeği | مِنْ: -den | رَبِّكُمْ: Rabbiniz- | فَامِنُوا: inanın | خَيْرًا: yararınıza olarak | لَكُمْ: kendi | وَإِنْ: eğer | تَكْفُرُوا: inkar ederseniz | فَإِنَّ: bilin ki | لِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَلِيمًا: bilendir | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | قد GD̃ muhakkak ki | جاءكم CEÙKM size getirdi | الرسول ELRSWL Elçi | بالحق BELḪG gerçeği | من MN -den | ربكم RBKM Rabbiniz- | فآمنوا F ËMNWE inanın | خيرا ḢYRE yararınıza olarak | لكم LKM kendi | وإن WÎN eğer | تكفروا TKFRWE inkar ederseniz | فإن FÎN bilin ki | لله LLH Allah'ındır | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عليما ALYME bilendir | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | ḳad: muhakkak ki | cā'ekumu: size getirdi | r-rasūlu: Elçi | bil-Haḳḳi: gerçeği | min: -den | rabbikum: Rabbiniz- | fe āminū: inanın | ḣayran: yararınıza olarak | lekum: kendi | vein: eğer | tekfurū: inkar ederseniz | feinne: bilin ki | lillahi: Allah'ındır | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎlīmen: bilendir | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | GD̃: muhakkak ki | CEÙKM: size getirdi | ELRSWL: Elçi | BELḪG: gerçeği | MN: -den | RBKM: Rabbiniz- | F ËMNWE: inanın | ḢYRE: yararınıza olarak | LKM: kendi | WÎN: eğer | TKFRWE: inkar ederseniz | FÎN: bilin ki | LLH: Allah'ındır | ME: olanlar | FY: | ELSMEWET: göklerde | WELÊRŽ: ve yerde | WKEN: ve | ELLH: Allah | ALYME: bilendir | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, şüphe yok ki peygamber, Rabbinizden gerçek olarak gelmiştir size, siz de inanın, hayırlıdır size bu. İnkâr ederseniz şüphe yok ki Allah'ındır ne varsa göklerde ve yeryüzünde ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Adem Uğur : Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar, Rasûl size Rabbinizden Hak olarak gelmiştir! Artık iman edin sizin için hayırlı olana! Eğer inkâr ederseniz, bilin ki semâlar ve arzda olan ne varsa Allâh içindir (Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması için). Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulullah, size Rabbinizden gerekçeli hikmete dayalı indirilen Kur’ân ile, İslam Dini ile toplumda hakça düzeni gerçekleştirmek için geldi. O halde, kendi hayrınızı düşünerek, kazançlarınızı hesap ederek Muhammede ve Rabbiniz katından getirdiği Dine iman edin. Eğer Allahın Rasulü Muhammedi ve İslamı tanımazlıktan gelerek inkâr eder, nankörlük ederseniz Allaha zarar veremezsiniz. Bilin ki, göklerdeki ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakla geldi. İman edin. Bu sizin için hayırlı olur. Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hakimdir.
Ali Bulaç : Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer inkâra saparsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! Gerçekten size, Rabbinizden islâm dini ile Peygamber geldi. Hakkınızda hayırlı olmak için hemen ona iman edin. Eğer inanmayacak ve küfredecek olursanız, şüphe yok ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Allah her şeyi bilicidir, hükmünde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Ey Insanlar! Peygamber Rabbiniz'den size gercekle geldi, inanin, bu sizin hayrinizadir. Inkar ederseniz, bilin ki, goklerde ve yerde olanlar Allah'indir. Allah bilendir. Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Ey insanlar I Rabbinizden size hak (din) ile bir peygamber geldi ; imân ederseniz sizin için hayırlı olur. İnkâra saparsanız (bilmiş olun ki) göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi bilendir, yegâne hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı (gerçeği) getirdi. O hâlde, kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkâr ederseniz bilin ki, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnsanlar! Peygamber Rabbiniz'den size gerçekle geldi, inanın, bu sizin hayrınızadır. İnkar ederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah bilendir. Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Resûl size Rabbinizden gerçeği getirdi (bunda şüphe yoktur), şu halde kendi iyiliğinize olarak (ona) iman edin. Eğer inkâr ederseniz, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. (O'nun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur). Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : İnsanlar! Elçi Rabbinizden gerçeği getirmiştir. Kendi yararınız için inanmalısınız. İnkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar, Resul size, Rabbi'nizden hakkı (gerçeği) getirdi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkâr ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, gerçek şu ki, Rabbinizden size hak ile peygamber geldi. Hakkınızda hayırlı olması için hemen ona iman edin! Eğer ona inanmayacak olursanız, şüphe yok ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar! hakıkat size Rabbınızdan hakk ile Resul geldi, hakkınızda hayr olmak için hemen ona iyman edin ve eğer küfr edecek olursanız şüphe yok ki Göklerde ve yerde ne varsa Allahın ve Allah alîm, hakîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, peygamber size Rabbinizden gerçeği getirdi. Buna inanınız, yararınıza olan budur. Ama eğer inkar ederseniz, biliniz ki, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'ındır. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi bilir ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Ey insanlar, kuşkusuz elçi size rabbinizden hakla geldi. Öyleyse inanın / inanmanız, sizin için hayırlıdır. Eğer küfrederseniz, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Tanrı'nındır. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Ey insanlar! Şüphesiz Elçi, size, Rabbinizden hakkı getirdi. Öyleyse kendi yararınıza olarak hakka inanın. Eğer inanmazsanız, bilin ki göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, hiç şübhesiz, Rabbinizden size hak bir peygamber gelmişdir. O halde kendi hayrınıza olarak (ona) îman edin. Eğer inkâr edib kâfir olursanız (biliniz ki) göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) Allahındır. Allah hakkıyle bilicidir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Doğrusu peygamber size Rabbinizden hak ile gelmiştir; öyle ise hakkınızda hayır olarak (ona) îmân edin! Buna rağmen inkâr ederseniz artık şübhesiz ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Allah ise, Alîm (hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Ey insanlar; Peygamber, size Rabbınızdan gerçekle geldi. Kendi yararınıza olarak hemen iman edin. Eğer küfür ederseniz; muhakkak ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah; Alim, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Resûl size Rabbiniz'den hak ile gelmişti. Öyleyse âmenû olun (ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin), (bu) sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkâr etseniz bile yeryüzünde ve göklerde olanlar (herşey) muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah Alîm'dir (en iyi bilendir), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Muhammed Esed : Ey insanlar! Elçi size Rabbinizden hakikati getirdi: o halde kendi iyiliğiniz için inanın! Ve eğer hakikati inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir peygamber hak ile gelmiştir. Artık sizin için hayır olmak üzere O'na imân ediniz. Ve eğer inkar ederseniz şüphe yok ki, göklerde ve yerde her ne varsa Allah'ındır. Ve Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hak ile gelmiştir. O halde kendi hayırınıza olarak hemen ona iman edin. Eğer kâfir olursanız, göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz ki hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : - Ey insanlar, elçi size Rabbinizden hak ile gelmiştir. Kendi iyiliğiniz için iman edin; eğer küfrederseniz, göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Allah alimdir, hakimdir.
Suat Yıldırım : Ey insanlar! Resûlullah Rabbinizden size hakkı getirdi, kendi iyiliğiniz için ona iman edin. Eğer inkâr ederseniz bilin ki göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Ey İnsanlar, Elçi size, Rabbinizden gerçeği getirdi. Kendi yararınıza olarak (ona) inanın. Eğer inkâr ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allâh'ındır. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, şüphesiz peygamber size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin, sizin için hayırlıdır. Eğer küfüre sayarsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı getirmiştir. Siz de ona iman edin; hakkınızda hayırlı olan budur. İnkâr edecek olursanız, göklerde ve yerde olan herşey Allah'ındır. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı getirdi; artık inanın ona ki hayrınıza olsun. Nankörlük ederseniz göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}