» 4 / Nisâ  60:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
5. يَزْعُمُونَ (YZAMWN) = yez'ǔmūne : zanneden(leri)
6. أَنَّهُمْ (ÊNHM) = ennehum : sadece kendilerinin
7. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inandıklarını
8. بِمَا (BME) = bimā : şeylere
9. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilene
10. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
11. وَمَا (WME) = ve mā : ve şeylere
12. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirilene
13. مِنْ (MN) = min :
14. قَبْلِكَ (GBLK) = ḳablike : ve senden önce
15. يُرِيدُونَ (YRYD̃WN) = yurīdūne : istiyorlar
16. أَنْ (ÊN) = en :
17. يَتَحَاكَمُوا (YTḪEKMWE) = yeteHākemū : hakem olarak başvurmak
18. إِلَى (ÎL) = ilā :
19. الطَّاغُوتِ (ELŦEĞWT) = T-Tāğūti : tağuta
20. وَقَدْ (WGD̃) = ve ḳad : oysa
21. أُمِرُوا (ÊMRWE) = umirū : emredilmişti
22. أَنْ (ÊN) = en :
23. يَكْفُرُوا (YKFRWE) = yekfurū : inkar etmeleri
24. بِهِ (BH) = bihi : onu
25. وَيُرِيدُ (WYRYD̃) = ve yurīdu : ve istiyor
26. الشَّيْطَانُ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTānu : Şeytan da
27. أَنْ (ÊN) = en :
28. يُضِلَّهُمْ (YŽLHM) = yuDillehum : onları saptırmak
29. ضَلَالًا (ŽLELE) = Delālen : sapkınlıkla
30. بَعِيدًا (BAYD̃E) = beǐyden : iyice
| görmedin mi | | kimseleri | zanneden(leri) | sadece kendilerinin | inandıklarını | şeylere | indirilene | sana | ve şeylere | indirilene | | ve senden önce | istiyorlar | | hakem olarak başvurmak | | tağuta | oysa | emredilmişti | | inkar etmeleri | onu | ve istiyor | Şeytan da | | onları saptırmak | sapkınlıkla | iyice |

[] [REY] [] [] [ZAM] [] [EMN] [] [NZL] [] [] [NZL] [] [GBL] [RWD̃] [] [ḪKM] [] [ŦĞY] [] [EMR] [] [KFR] [] [RWD̃] [ŞŦN] [] [ŽLL] [ŽLL] [BAD̃]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN YZAMWN ÊNHM ËMNWE BME ÊNZL ÎLYK WME ÊNZL MN GBLK YRYD̃WN ÊN YTḪEKMWE ÎL ELŦEĞWT WGD̃ ÊMRWE ÊN YKFRWE BH WYRYD̃ ELŞYŦEN ÊN YŽLHM ŽLELE BAYD̃E

elem tera ilā elleƶīne yez'ǔmūne ennehum āmenū bimā unzile ileyke ve mā unzile min ḳablike yurīdūne en yeteHākemū ilā T-Tāğūti ve ḳad umirū en yekfurū bihi ve yurīdu ş-şeyTānu en yuDillehum Delālen beǐyden
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you see
إلى | ÎL ilā [towards]
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
يزعمون ز ع م | ZAM YZAMWN yez'ǔmūne zanneden(leri) claim
أنهم | ÊNHM ennehum sadece kendilerinin that they
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inandıklarını believe
بما | BME bimā şeylere in what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilene (is) revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
وما | WME ve mā ve şeylere and what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilene was revealed
من | MN min from
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike ve senden önce before you?
يريدون ر و د | RWD̃ YRYD̃WN yurīdūne istiyorlar They wish
أن | ÊN en to
يتحاكموا ح ك م | ḪKM YTḪEKMWE yeteHākemū hakem olarak başvurmak go for judgment
إلى | ÎL ilā to
الطاغوت ط غ ي | ŦĞY ELŦEĞWT T-Tāğūti tağuta the false deities
وقد | WGD̃ ve ḳad oysa and surely
أمروا ا م ر | EMR ÊMRWE umirū emredilmişti they were ordered
أن | ÊN en to
يكفروا ك ف ر | KFR YKFRWE yekfurū inkar etmeleri reject
به | BH bihi onu [with] it.
ويريد ر و د | RWD̃ WYRYD̃ ve yurīdu ve istiyor And wishes
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTānu Şeytan da the Shaitaan
أن | ÊN en to
يضلهم ض ل ل | ŽLL YŽLHM yuDillehum onları saptırmak mislead them
ضلالا ض ل ل | ŽLL ŽLELE Delālen sapkınlıkla astray -
بعيدا ب ع د | BAD̃ BAYD̃E beǐyden iyice far away.

4:60 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi | | kimseleri | zanneden(leri) | sadece kendilerinin | inandıklarını | şeylere | indirilene | sana | ve şeylere | indirilene | | ve senden önce | istiyorlar | | hakem olarak başvurmak | | tağuta | oysa | emredilmişti | | inkar etmeleri | onu | ve istiyor | Şeytan da | | onları saptırmak | sapkınlıkla | iyice |

[] [REY] [] [] [ZAM] [] [EMN] [] [NZL] [] [] [NZL] [] [GBL] [RWD̃] [] [ḪKM] [] [ŦĞY] [] [EMR] [] [KFR] [] [RWD̃] [ŞŦN] [] [ŽLL] [ŽLL] [BAD̃]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN YZAMWN ÊNHM ËMNWE BME ÊNZL ÎLYK WME ÊNZL MN GBLK YRYD̃WN ÊN YTḪEKMWE ÎL ELŦEĞWT WGD̃ ÊMRWE ÊN YKFRWE BH WYRYD̃ ELŞYŦEN ÊN YŽLHM ŽLELE BAYD̃E

elem tera ilā elleƶīne yez'ǔmūne ennehum āmenū bimā unzile ileyke ve mā unzile min ḳablike yurīdūne en yeteHākemū ilā T-Tāğūti ve ḳad umirū en yekfurū bihi ve yurīdu ş-şeyTānu en yuDillehum Delālen beǐyden
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا

[] [ر ا ي] [] [] [ز ع م] [] [ا م ن] [] [ن ز ل] [] [] [ن ز ل] [] [ق ب ل] [ر و د] [] [ح ك م] [] [ط غ ي] [] [ا م ر] [] [ك ف ر] [] [ر و د] [ش ط ن] [] [ض ل ل] [ض ل ل] [ب ع د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi you see
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إلى | ÎL ilā [towards]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يزعمون ز ع م | ZAM YZAMWN yez'ǔmūne zanneden(leri) claim
Ye,Ze,Ayn,Mim,Vav,Nun,
10,7,70,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنهم | ÊNHM ennehum sadece kendilerinin that they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inandıklarını believe
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بما | BME bimā şeylere in what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilene (is) revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
وما | WME ve mā ve şeylere and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirilene was revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳablike ve senden önce before you?
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يريدون ر و د | RWD̃ YRYD̃WN yurīdūne istiyorlar They wish
Ye,Re,Ye,Dal,Vav,Nun,
10,200,10,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتحاكموا ح ك م | ḪKM YTḪEKMWE yeteHākemū hakem olarak başvurmak go for judgment
Ye,Te,Ha,Elif,Kef,Mim,Vav,Elif,
10,400,8,1,20,40,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VI) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الطاغوت ط غ ي | ŦĞY ELŦEĞWT T-Tāğūti tağuta the false deities
Elif,Lam,Tı,Elif,Ğayn,Vav,Te,
1,30,9,1,1000,6,400,
N – genitive noun
اسم مجرور
وقد | WGD̃ ve ḳad oysa and surely
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
حرف تحقيق
أمروا ا م ر | EMR ÊMRWE umirū emredilmişti they were ordered
,Mim,Re,Vav,Elif,
,40,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يكفروا ك ف ر | KFR YKFRWE yekfurū inkar etmeleri reject
Ye,Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
10,20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi onu [with] it.
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ويريد ر و د | RWD̃ WYRYD̃ ve yurīdu ve istiyor And wishes
Vav,Ye,Re,Ye,Dal,
6,10,200,10,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTānu Şeytan da the Shaitaan
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – nominative masculine proper noun → Satan"
اسم علم مرفوع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يضلهم ض ل ل | ŽLL YŽLHM yuDillehum onları saptırmak mislead them
Ye,Dad,Lam,He,Mim,
10,800,30,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ضلالا ض ل ل | ŽLL ŽLELE Delālen sapkınlıkla astray -
Dad,Lam,Elif,Lam,Elif,
800,30,1,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
بعيدا ب ع د | BAD̃ BAYD̃E beǐyden iyice far away.
Be,Ayn,Ye,Dal,Elif,
2,70,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi | إِلَى: | الَّذِينَ: kimseleri | يَزْعُمُونَ: zanneden(leri) | أَنَّهُمْ: sadece kendilerinin | امَنُوا: inandıklarını | بِمَا: şeylere | أُنْزِلَ: indirilene | إِلَيْكَ: sana | وَمَا: ve şeylere | أُنْزِلَ: indirilene | مِنْ: | قَبْلِكَ: ve senden önce | يُرِيدُونَ: istiyorlar | أَنْ: | يَتَحَاكَمُوا: hakem olarak başvurmak | إِلَى: | الطَّاغُوتِ: tağuta | وَقَدْ: oysa | أُمِرُوا: emredilmişti | أَنْ: | يَكْفُرُوا: inkar etmeleri | بِهِ: onu | وَيُرِيدُ: ve istiyor | الشَّيْطَانُ: Şeytan da | أَنْ: | يُضِلَّهُمْ: onları saptırmak | ضَلَالًا: sapkınlıkla | بَعِيدًا: iyice |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimseleri | يزعمون YZAMWN zanneden(leri) | أنهم ÊNHM sadece kendilerinin | آمنوا ËMNWE inandıklarını | بما BME şeylere | أنزل ÊNZL indirilene | إليك ÎLYK sana | وما WME ve şeylere | أنزل ÊNZL indirilene | من MN | قبلك GBLK ve senden önce | يريدون YRYD̃WN istiyorlar | أن ÊN | يتحاكموا YTḪEKMWE hakem olarak başvurmak | إلى ÎL | الطاغوت ELŦEĞWT tağuta | وقد WGD̃ oysa | أمروا ÊMRWE emredilmişti | أن ÊN | يكفروا YKFRWE inkar etmeleri | به BH onu | ويريد WYRYD̃ ve istiyor | الشيطان ELŞYŦEN Şeytan da | أن ÊN | يضلهم YŽLHM onları saptırmak | ضلالا ŽLELE sapkınlıkla | بعيدا BAYD̃E iyice |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi | ilā: | elleƶīne: kimseleri | yez'ǔmūne: zanneden(leri) | ennehum: sadece kendilerinin | āmenū: inandıklarını | bimā: şeylere | unzile: indirilene | ileyke: sana | ve mā: ve şeylere | unzile: indirilene | min: | ḳablike: ve senden önce | yurīdūne: istiyorlar | en: | yeteHākemū: hakem olarak başvurmak | ilā: | T-Tāğūti: tağuta | ve ḳad: oysa | umirū: emredilmişti | en: | yekfurū: inkar etmeleri | bihi: onu | ve yurīdu: ve istiyor | ş-şeyTānu: Şeytan da | en: | yuDillehum: onları saptırmak | Delālen: sapkınlıkla | beǐyden: iyice |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi | ÎL: | ELZ̃YN: kimseleri | YZAMWN: zanneden(leri) | ÊNHM: sadece kendilerinin | ËMNWE: inandıklarını | BME: şeylere | ÊNZL: indirilene | ÎLYK: sana | WME: ve şeylere | ÊNZL: indirilene | MN: | GBLK: ve senden önce | YRYD̃WN: istiyorlar | ÊN: | YTḪEKMWE: hakem olarak başvurmak | ÎL: | ELŦEĞWT: tağuta | WGD̃: oysa | ÊMRWE: emredilmişti | ÊN: | YKFRWE: inkar etmeleri | BH: onu | WYRYD̃: ve istiyor | ELŞYŦEN: Şeytan da | ÊN: | YŽLHM: onları saptırmak | ŽLELE: sapkınlıkla | BAYD̃E: iyice |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inandıklarını sananlar, Şeytan tarafından yargılanmalarını dilerler, halbuki onu inkâr etmeleri emredilmişti onlara ve Şeytan, onları tamamıyla sapıtmak, doğru yoldan pek uzak bırakmak ister.
Adem Uğur : Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tâğut'a inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tâğut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.
Ahmed Hulusi : Sana inzâl olunana ve senden önce inzâl olunana iman ettiklerini sananları görmüyor musun; inkâr etmeleri emredildiği hâlde Tağut'u aralarına hakem yapmak isterler. . . Şeytan da onları geri dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa (şirke) düşürmeyi diler.
Ahmet Tekin : Sana indirilene Kur’ân’a, senden önce indirilenlere, diğer kutsal kitaplara inandıklarını ileri sürenleri görmüyor musun? Putlaştırılmış, zalim, azgın diktatörlerle, idarelerle şeytanî güçlerle, tağut ile ilişkilerini kesmeleri emrolunduğu halde, onların hâkimiyetine teslim olmak istiyorlar. Şeytan, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlar da onların, bir daha dönemeyecekleri kadar, hak yoldan uzaklaşmalarının, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerinin önünü açmak istiyor.
Ahmet Varol : Sana ve senden öncekilere indirilene iman ettiklerini ileri sürenleri görmüyor musun ki, Tağut'un hükmüne başvurmaya kalkışıyorlar! Oysa onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklığa çekmek istemektedir. [15]
Ali Bulaç : Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister.
Ali Fikri Yavuz : Sana indirilen Kur’ân’a ve senden önce indirilen kitablara iman ettik, diye boş iddiada bulunanlara bakmaz mısın! O azgın şeytana muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu (şeytanı) tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan ise, onları çok uzak bir sapıklığa düşürmek ister. (Bu âyet-i kerime, bir münafığın, bir Yahudi ile olan dâvasına hakem olarak Hazreti Peygamberi değil de Yahudi sihirbazı azgın şeytan Kâb İbni Eşref’i seçmek istemesi ile ilgili hâdise üzerine nâzil olmuştur. Şöyle ki: Yahudi, Hz. Peygamberin hakem olmasını ısrarla istemesi sonunda Peygambere gitmişler ve Hz. Peygamber de Yahudi lehine hüküm vermiştir. Bundan sonra münafığın arzusu üzerine Hz. Ömer’e gitmişler. Hâdiseyi ve daha önce Hz. Peygamberin verdiği hükmü dinleyen Hz. Ömer: “- Allah’ın ve Peygamberin hükmüne razı olmıyan hakkında hüküm budur”, diyerek kılıcı ile münafık’ın boynunu uçurur. )
Bekir Sadak : Sana indirilen Kuran'a ve senden once indirilenlere inandiklarini iddia edenleri gormuyor musun? Putlarinin onunde muhakeme olunmalarini isterler. Oysa, onlari tanimakla emr olunmuslardi. seytan onlari derin bir sapikliga saptirmak ister.
Celal Yıldırım : Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmedin mi ? Bâtılı temsîl edenin önünde muhakeme olmak isterler ; halbuki onu tanımamak (reddedip uymamak)la emrolunmuşlardı. Şeytan onları çok uzak bir sapıklıkla saptırmak ister.
Diyanet İşleri : (Ey Muhammed!) Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tâğût’u tanımamaları kendilerine emrolunduğu hâlde, onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
Diyanet İşleri (eski) : Sana indirilen Kuran'a ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Putlarının önünde muhakeme olunmalarını isterler. Oysa, onları tanımamakla emr olunmuşlardı. Şeytan onları derin bir sapıklığa saptırmak ister.
Diyanet Vakfi : Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tâğut'a inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, Tâğut'un önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.
Edip Yüksel : Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia ettikleri halde azgınların ve despotların yasalarını uygulamak isteyenleri görmüyor musun? Oysa onu inkar etmekle emredilmişlerdi; fakat şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bakmaz mısın; o hem sana indirilene, hem senden önce indirilene iman ettiklerini söyleyip gezen kimselere ki, o azgın şeytan tarafından muhakeme edilmelerini istiyorlar. Oysa onu emrolunmuşlardı. O şeytan da onları, bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakmaz mısın şunlara: o hem sana indirilene hem senden evvel indirilene iyman ettiklerini söyler gezer kimselere? Ki o tağuta (o azgın şeytana) muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu tanımamakla emrolunmuşlardı. O Şeytan da onları bir daha dönemiyecekleri kadar uzak bir dalâle düşürmek istiyor.
Fizilal-il Kuran : Gerek sana ve gerekse senden öncekilere indirilen kitaplara inandıklarını ileri sürenleri görmüyor musun? Bunlar karşı çıkmakla, tanımamakla emredildikleri Tağutun hakemliğine başvurmak istiyorlar. Şeytan onları koyu bir sapıklığa düşürmek istiyor.
Gültekin Onan : Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlara onu yadsımaları buyrulmuştur. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister.
Hakkı Yılmaz : Kesin olarak, inanmamakla emrolundukları tâğutu aralarında hakem yapmak isteyerek kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri süren şu kişileri görmedin mi/hiç düşünmedin mi? Şeytan da onları uzak/geri dönülmez bir sapıklıkla sapıttırmak istiyor.
Hasan Basri Çantay : Sana indirilen (Kur'ân-ı kerîm) e de, senden evvel indirilmiş olan (kitab) lara da her halde îman etdiklerini boş yere iddia edenlere bir bakmadın mı ki — onu inkâr etmeleriyle emrolundukları halde — yine sihirbazın huzurunda muhaakeme olunmalarını isterler. Şeytan da onları (bir daha dönemiyecekleri kadar) uzak bir sapkınlıkla büsbütün sapıtmak ister.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Sana indirilene (Kur’ân’a) ve senden önce indirilenlere(diğer kitablara) gerçekten îmân ettiklerini iddiâ edenleri gördün mü? Tâğûta (Allah’ın yerine itâat ettikleri kimseye) muhâkeme olmak (onun hükmüne tâbi' olmak) isterler; hâlbuki onu açıkça inkâr etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan ise onları (tâğûta meylettirerek, haktan) uzak bir dalâlet ile saptırmak ister.
İbni Kesir : Sana indirilene ve senden önce inidirilenlere; inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Küfretmeleri emrolunmuş iken Tağut'un önünde muhakeme edilmelerini isterler. Halbuki şeytan, onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor.
İskender Evrenosoğlu : Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandığını zanneden kimseleri görmedin mi? O'nu (şeytanı) inkâr etmekle emrolundukları halde tagutun önünde muhakeme olunmayı istiyorlar. Ve şeytan, onları uzak bir dalâletle saptırmak (dalâlete düşürmek) istiyor.
Muhammed Esed : Sen (ey Peygamber), sana ve senden öncekilere indirilene inandıklarını iddia eden, (ama öte yandan) şeytani güçlerin hakimiyetine teslim olmakta beis görmeyenlerin farkında değil misin? Halbuki, Şeytanın kendilerini derin bir sapıklığa yöneltmek istediğini görerek onu inkar etmekle emrolunmuşlardı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sana indirilmiş olana ve senden evvel inzal edilmiş bulunana imân ettiklerini zannedenlere bakmadın mı ki, onlar Tâğût'un huzurunda muhakeme olmayı isterler. Halbuki onu inkar etmekle memur bulunmuşlardı. O şeytan ise onları (doğru yoldan) pek uzak bir sapıklıkla dalâlete düşürmek ister.
Ömer Öngüt : Resulüm! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını ileri sürerek boş iddiâlarda bulunanları görmüyor musun? Oysa onlar Tağut'un önünde muhakeme edilmelerini isterler. Oysa onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan da onları büsbütün saptırmak istiyor.
Şaban Piriş : Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Bunlar, tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Oysa, onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan, onları uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor.
Suat Yıldırım : Baksana hem sana indirilen hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden o münâfıkların yaptıklarına! Kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara o şeytanı reddetmeleri emri verilmişti. Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister.
Süleyman Ateş : Şunları görmedin mi, kendilerinin, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını sanıyorlar da hakem olarak tâğûta (o azgın şeytâna) başvurmak istiyorlar! Oysa kendilerine onu inkâr etmeleri emredilmişti. Şeytân da onları iyice saptırmak istiyor.
Tefhim-ul Kuran : Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister.
Ümit Şimşek : Görmedin mi şu kimseleri ki, sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını iddia ediyorlar, sonra da reddetmekle emrolundukları tâğutun hükmüne başvurmak istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırarak doğru yoldan iyice uzaklaştırmak istiyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Şunları görmedin mi? Kendilerinin, sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını sanarken, inkâr etmekle emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak istiyorlar. Zaten şeytan da onları geri dönülmez bir sapıklıkla sersem hale getirmek istiyor.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}