» 4 / Nisâ  36:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاعْبُدُوا (WEABD̃WE) = veǎ'budū : ve kulluk edin
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
3. وَلَا (WLE) = ve lā :
4. تُشْرِكُوا (TŞRKWE) = tuşrikū : ortak koşmayın
5. بِهِ (BH) = bihi : O'na
6. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir şeyi
7. وَبِالْوَالِدَيْنِ (WBELWELD̃YN) = ve bil-vālideyni : ve ana babaya
8. إِحْسَانًا (ÎḪSENE) = iHsānen : iyilik edin
9. وَبِذِي (WBZ̃Y) = ve biƶī : ve
10. الْقُرْبَىٰ (ELGRB) = l-ḳurbā : akrabaya
11. وَالْيَتَامَىٰ (WELYTEM) = velyetāmā : ve öksüzlere
12. وَالْمَسَاكِينِ (WELMSEKYN) = velmesākīni : ve yoksullara
13. وَالْجَارِ (WELCER) = velcāri : ve komşuya
14. ذِي (Z̃Y) = ƶī :
15. الْقُرْبَىٰ (ELGRB) = l-ḳurbā : yakın
16. وَالْجَارِ (WELCER) = velcāri : ve komşuya
17. الْجُنُبِ (ELCNB) = l-cunubi : uzak
18. وَالصَّاحِبِ (WELṦEḪB) = ve SSāHibi : ve arkadaşa
19. بِالْجَنْبِ (BELCNB) = bil-cenbi : yan(ınız)daki
20. وَابْنِ (WEBN) = vebni : ve
21. السَّبِيلِ (ELSBYL) = s-sebīli : yolcuya
22. وَمَا (WME) = ve mā : ve
23. مَلَكَتْ (MLKT) = meleket : altında bulunanlara
24. أَيْمَانُكُمْ (ÊYMENKM) = eymānukum : ellerinizin
25. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
26. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
27. لَا (LE) = lā :
28. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
29. مَنْ (MN) = men : kimselerin
30. كَانَ (KEN) = kāne :
31. مُخْتَالًا (MḢTELE) = muḣtālen : kurumlu
32. فَخُورًا (FḢWRE) = feḣūran : böbürlenen
ve kulluk edin | Allah'a | | ortak koşmayın | O'na | hiçbir şeyi | ve ana babaya | iyilik edin | ve | akrabaya | ve öksüzlere | ve yoksullara | ve komşuya | | yakın | ve komşuya | uzak | ve arkadaşa | yan(ınız)daki | ve | yolcuya | ve | altında bulunanlara | ellerinizin | şüphesiz | Allah | | sevmez | kimselerin | | kurumlu | böbürlenen |

[ABD̃] [] [] [ŞRK] [] [ŞYE] [WLD̃] [ḪSN] [] [GRB] [YTM] [SKN] [CWR] [] [GRB] [CWR] [CNB] [ṦḪB] [CNB] [BNY] [SBL] [] [MLK] [YMN] [] [] [] [ḪBB] [] [KWN] [ḢYL] [FḢR]
WEABD̃WE ELLH WLE TŞRKWE BH ŞYÙE WBELWELD̃YN ÎḪSENE WBZ̃Y ELGRB WELYTEM WELMSEKYN WELCER Z̃Y ELGRB WELCER ELCNB WELṦEḪB BELCNB WEBN ELSBYL WME MLKT ÊYMENKM ÎN ELLH LE YḪB MN KEN MḢTELE FḢWRE

veǎ'budū llahe ve lā tuşrikū bihi şey'en ve bil-vālideyni iHsānen ve biƶī l-ḳurbā velyetāmā velmesākīni velcāri ƶī l-ḳurbā velcāri l-cunubi ve SSāHibi bil-cenbi vebni s-sebīli ve mā meleket eymānukum inne llahe yuHibbu men kāne muḣtālen feḣūran
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واعبدوا ع ب د | ABD̃ WEABD̃WE veǎ'budū ve kulluk edin And worship
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
ولا | WLE ve lā And (do) not
تشركوا ش ر ك | ŞRK TŞRKWE tuşrikū ortak koşmayın associate
به | BH bihi O'na with Him
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything,
وبالوالدين و ل د | WLD̃ WBELWELD̃YN ve bil-vālideyni ve ana babaya and to the parents
إحسانا ح س ن | ḪSN ÎḪSENE iHsānen iyilik edin (do) good,
وبذي | WBZ̃Y ve biƶī ve and with
القربى ق ر ب | GRB ELGRB l-ḳurbā akrabaya the relatives,
واليتامى ي ت م | YTM WELYTEM velyetāmā ve öksüzlere and the orphans,
والمساكين س ك ن | SKN WELMSEKYN velmesākīni ve yoksullara and the needy
والجار ج و ر | CWR WELCER velcāri ve komşuya and the neighbor
ذي | Z̃Y ƶī (who is)
القربى ق ر ب | GRB ELGRB l-ḳurbā yakın near,
والجار ج و ر | CWR WELCER velcāri ve komşuya and the neighbor
الجنب ج ن ب | CNB ELCNB l-cunubi uzak (who is) farther away,
والصاحب ص ح ب | ṦḪB WELṦEḪB ve SSāHibi ve arkadaşa and the companion
بالجنب ج ن ب | CNB BELCNB bil-cenbi yan(ınız)daki by your side
وابن ب ن ي | BNY WEBN vebni ve and the
السبيل س ب ل | SBL ELSBYL s-sebīli yolcuya traveler
وما | WME ve mā ve and what
ملكت م ل ك | MLK MLKT meleket altında bulunanlara possess[ed]
أيمانكم ي م ن | YMN ÊYMENKM eymānukum ellerinizin your right hands.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
من | MN men kimselerin (the one) who
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
مختالا خ ي ل | ḢYL MḢTELE muḣtālen kurumlu [a] proud
فخورا ف خ ر | FḢR FḢWRE feḣūran böbürlenen (and) [a] boastful.

4:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kulluk edin | Allah'a | | ortak koşmayın | O'na | hiçbir şeyi | ve ana babaya | iyilik edin | ve | akrabaya | ve öksüzlere | ve yoksullara | ve komşuya | | yakın | ve komşuya | uzak | ve arkadaşa | yan(ınız)daki | ve | yolcuya | ve | altında bulunanlara | ellerinizin | şüphesiz | Allah | | sevmez | kimselerin | | kurumlu | böbürlenen |

[ABD̃] [] [] [ŞRK] [] [ŞYE] [WLD̃] [ḪSN] [] [GRB] [YTM] [SKN] [CWR] [] [GRB] [CWR] [CNB] [ṦḪB] [CNB] [BNY] [SBL] [] [MLK] [YMN] [] [] [] [ḪBB] [] [KWN] [ḢYL] [FḢR]
WEABD̃WE ELLH WLE TŞRKWE BH ŞYÙE WBELWELD̃YN ÎḪSENE WBZ̃Y ELGRB WELYTEM WELMSEKYN WELCER Z̃Y ELGRB WELCER ELCNB WELṦEḪB BELCNB WEBN ELSBYL WME MLKT ÊYMENKM ÎN ELLH LE YḪB MN KEN MḢTELE FḢWRE

veǎ'budū llahe ve lā tuşrikū bihi şey'en ve bil-vālideyni iHsānen ve biƶī l-ḳurbā velyetāmā velmesākīni velcāri ƶī l-ḳurbā velcāri l-cunubi ve SSāHibi bil-cenbi vebni s-sebīli ve mā meleket eymānukum inne llahe yuHibbu men kāne muḣtālen feḣūran
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا

[ع ب د] [] [] [ش ر ك] [] [ش ي ا] [و ل د] [ح س ن] [] [ق ر ب] [ي ت م] [س ك ن] [ج و ر] [] [ق ر ب] [ج و ر] [ج ن ب] [ص ح ب] [ج ن ب] [ب ن ي] [س ب ل] [] [م ل ك] [ي م ن] [] [] [] [ح ب ب] [] [ك و ن] [خ ي ل] [ف خ ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واعبدوا ع ب د | ABD̃ WEABD̃WE veǎ'budū ve kulluk edin And worship
Vav,Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
6,1,70,2,4,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تشركوا ش ر ك | ŞRK TŞRKWE tuşrikū ortak koşmayın associate
Te,Şın,Re,Kef,Vav,Elif,
400,300,200,20,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi O'na with Him
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything,
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وبالوالدين و ل د | WLD̃ WBELWELD̃YN ve bil-vālideyni ve ana babaya and to the parents
Vav,Be,Elif,Lam,Vav,Elif,Lam,Dal,Ye,Nun,
6,2,1,30,6,1,30,4,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine dual noun
الواو عاطفة
جار ومجرور
إحسانا ح س ن | ḪSN ÎḪSENE iHsānen iyilik edin (do) good,
,Ha,Sin,Elif,Nun,Elif,
,8,60,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
وبذي | WBZ̃Y ve biƶī ve and with
Vav,Be,Zel,Ye,
6,2,700,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine singular noun
الواو عاطفة
جار ومجرور
القربى ق ر ب | GRB ELGRB l-ḳurbā akrabaya the relatives,
Elif,Lam,Gaf,Re,Be,,
1,30,100,200,2,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
واليتامى ي ت م | YTM WELYTEM velyetāmā ve öksüzlere and the orphans,
Vav,Elif,Lam,Ye,Te,Elif,Mim,,
6,1,30,10,400,1,40,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والمساكين س ك ن | SKN WELMSEKYN velmesākīni ve yoksullara and the needy
Vav,Elif,Lam,Mim,Sin,Elif,Kef,Ye,Nun,
6,1,30,40,60,1,20,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والجار ج و ر | CWR WELCER velcāri ve komşuya and the neighbor
Vav,Elif,Lam,Cim,Elif,Re,
6,1,30,3,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
ذي | Z̃Y ƶī (who is)
Zel,Ye,
700,10,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
القربى ق ر ب | GRB ELGRB l-ḳurbā yakın near,
Elif,Lam,Gaf,Re,Be,,
1,30,100,200,2,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
والجار ج و ر | CWR WELCER velcāri ve komşuya and the neighbor
Vav,Elif,Lam,Cim,Elif,Re,
6,1,30,3,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
الجنب ج ن ب | CNB ELCNB l-cunubi uzak (who is) farther away,
Elif,Lam,Cim,Nun,Be,
1,30,3,50,2,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
والصاحب ص ح ب | ṦḪB WELṦEḪB ve SSāHibi ve arkadaşa and the companion
Vav,Elif,Lam,Sad,Elif,Ha,Be,
6,1,30,90,1,8,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
بالجنب ج ن ب | CNB BELCNB bil-cenbi yan(ınız)daki by your side
Be,Elif,Lam,Cim,Nun,Be,
2,1,30,3,50,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وابن ب ن ي | BNY WEBN vebni ve and the
Vav,Elif,Be,Nun,
6,1,2,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
السبيل س ب ل | SBL ELSBYL s-sebīli yolcuya traveler
Elif,Lam,Sin,Be,Ye,Lam,
1,30,60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وما | WME ve mā ve and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
ملكت م ل ك | MLK MLKT meleket altında bulunanlara possess[ed]
Mim,Lam,Kef,Te,
40,30,20,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
أيمانكم ي م ن | YMN ÊYMENKM eymānukum ellerinizin your right hands.
,Ye,Mim,Elif,Nun,Kef,Mim,
,10,40,1,50,20,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimselerin (the one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
مختالا خ ي ل | ḢYL MḢTELE muḣtālen kurumlu [a] proud
Mim,Hı,Te,Elif,Lam,Elif,
40,600,400,1,30,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
فخورا ف خ ر | FḢR FḢWRE feḣūran böbürlenen (and) [a] boastful.
Fe,Hı,Vav,Re,Elif,
80,600,6,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاعْبُدُوا: ve kulluk edin | اللَّهَ: Allah'a | وَلَا: | تُشْرِكُوا: ortak koşmayın | بِهِ: O'na | شَيْئًا: hiçbir şeyi | وَبِالْوَالِدَيْنِ: ve ana babaya | إِحْسَانًا: iyilik edin | وَبِذِي: ve | الْقُرْبَىٰ: akrabaya | وَالْيَتَامَىٰ: ve öksüzlere | وَالْمَسَاكِينِ: ve yoksullara | وَالْجَارِ: ve komşuya | ذِي: | الْقُرْبَىٰ: yakın | وَالْجَارِ: ve komşuya | الْجُنُبِ: uzak | وَالصَّاحِبِ: ve arkadaşa | بِالْجَنْبِ: yan(ınız)daki | وَابْنِ: ve | السَّبِيلِ: yolcuya | وَمَا: ve | مَلَكَتْ: altında bulunanlara | أَيْمَانُكُمْ: ellerinizin | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يُحِبُّ: sevmez | مَنْ: kimselerin | كَانَ: | مُخْتَالًا: kurumlu | فَخُورًا: böbürlenen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واعبدوا WEABD̃WE ve kulluk edin | الله ELLH Allah'a | ولا WLE | تشركوا TŞRKWE ortak koşmayın | به BH O'na | شيئا ŞYÙE hiçbir şeyi | وبالوالدين WBELWELD̃YN ve ana babaya | إحسانا ÎḪSENE iyilik edin | وبذي WBZ̃Y ve | القربى ELGRB akrabaya | واليتامى WELYTEM ve öksüzlere | والمساكين WELMSEKYN ve yoksullara | والجار WELCER ve komşuya | ذي Z̃Y | القربى ELGRB yakın | والجار WELCER ve komşuya | الجنب ELCNB uzak | والصاحب WELṦEḪB ve arkadaşa | بالجنب BELCNB yan(ınız)daki | وابن WEBN ve | السبيل ELSBYL yolcuya | وما WME ve | ملكت MLKT altında bulunanlara | أيمانكم ÊYMENKM ellerinizin | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يحب YḪB sevmez | من MN kimselerin | كان KEN | مختالا MḢTELE kurumlu | فخورا FḢWRE böbürlenen |
Kırık Meal (Okunuş) : |veǎ'budū: ve kulluk edin | llahe: Allah'a | ve lā: | tuşrikū: ortak koşmayın | bihi: O'na | şey'en: hiçbir şeyi | ve bil-vālideyni: ve ana babaya | iHsānen: iyilik edin | ve biƶī: ve | l-ḳurbā: akrabaya | velyetāmā: ve öksüzlere | velmesākīni: ve yoksullara | velcāri: ve komşuya | ƶī: | l-ḳurbā: yakın | velcāri: ve komşuya | l-cunubi: uzak | ve SSāHibi: ve arkadaşa | bil-cenbi: yan(ınız)daki | vebni: ve | s-sebīli: yolcuya | ve mā: ve | meleket: altında bulunanlara | eymānukum: ellerinizin | inne: şüphesiz | llahe: Allah | : | yuHibbu: sevmez | men: kimselerin | kāne: | muḣtālen: kurumlu | feḣūran: böbürlenen |
Kırık Meal (Transcript) : |WEABD̃WE: ve kulluk edin | ELLH: Allah'a | WLE: | TŞRKWE: ortak koşmayın | BH: O'na | ŞYÙE: hiçbir şeyi | WBELWELD̃YN: ve ana babaya | ÎḪSENE: iyilik edin | WBZ̃Y: ve | ELGRB: akrabaya | WELYTEM: ve öksüzlere | WELMSEKYN: ve yoksullara | WELCER: ve komşuya | Z̃Y: | ELGRB: yakın | WELCER: ve komşuya | ELCNB: uzak | WELṦEḪB: ve arkadaşa | BELCNB: yan(ınız)daki | WEBN: ve | ELSBYL: yolcuya | WME: ve | MLKT: altında bulunanlara | ÊYMENKM: ellerinizin | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LE: | YḪB: sevmez | MN: kimselerin | KEN: | MḢTELE: kurumlu | FḢWRE: böbürlenen |
Abdulbaki Gölpınarlı : İbâdet edin Allah'a ve ona hiçbir şeyi eş etmeyin. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara, uzak komşulara, yolda kalmışlara ve sahibi olduğunuz köle ve cariyelere iyilik edin, çünkü Allah, kendini beğenip övenleri sevmez.
Adem Uğur : Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.
Ahmed Hulusi : Allâh'a kulluk edin ve hakikatiniz olana hiçbir şeyi şirk koşmayın (hiçbir varlığa tanrılık pâyesi vermeyin)! Ana-babanıza, yakınlarınıza, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara ve uzak komşulara, yol arkadaşınıza, yolda kalmışlara ve eliniz altındakilere ihsanda bulunun. Muhakkak Allâh kibirlenip övünenleri sevmez.
Ahmet Tekin : Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, Allah’a kulluk ve ibadet edin, O’nun şeriatına bağlanın, O’na boyun eğin. İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, gizli şirke düşmeyin. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, dullara, çevresi, çaresi olmayan yoksullara, yakınlığı olan müslüman komşulara, yabancı, gayrimüslim komşulara, yanında bulunan arkadaşlara (eşine, hizmetkârlara ve arkadaşlarına), yolda kalan muhtaç yolcuya, meşrû şekilde sahip olduğunuz, üzerlerinde meşrû haklarınız ve otoriteniz ve kendileriyle düzgün insanî münasebetleriniz olan köle, câriye ve hizmetkârlara ve sözleşmeli işçilerinize devamlı iyi davranın, ihsan ile muamelede bulunun. Allah kibirlenen ve övünen hiç kimseyi sevmez.
Ahmet Varol : Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakındaki arkadaşa, yolcuya ve sahibi olduğunuz köle ve cariyelere iyilik edin. Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez.
Ali Bulaç : Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.
Ali Fikri Yavuz : Allah’a ibadet edin ve ona hiç bir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya ve babaya iyilik edin; akrabaya da, öksüzlere de, yoksallara da, yakın komşuya da, yakın arkadaşa da, yolda kalmışa da, ellerinizdeki kölelere de... Allah, kurumlu ve böbürlenen kimseleri sevmez.
Bekir Sadak : Allah'a kulluk edin, O'na bir seyi ortak kosmayin. Ana babaya, yakinlara, yetimlere, duskunlere, yakin komsuya, uzak komsuya, yaninizdaki arkadasa, yolcuya ve elinizin altinda bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini begenip ogunenleri eblette sevmez.
Celal Yıldırım : Allah'a ibâdet edin (kulluk vecîbelerini yerine getirin), hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Anaya, babaya iyilik edin ; hısımlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sahip olduğunuz elinizin altındaki (köle, câriye, hizmetçi, işçi)lere de iyilik edin, (alçak gönüllü, güzel sözlü davranın). Şüphesiz ki, Allah kendini beğenip böbürleneni ve övüneni sevmez.
Diyanet İşleri : Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'a kulluk edin, O'na bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah, kendini beğenip öğünenleri elbette sevmez.
Diyanet Vakfi : Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.
Edip Yüksel : ALLAH'a kulluk edin O'na hicbirşeyi ve kimseyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi olduklarına iyi davranın. ALLAH kendini beğenmiş kibirli kişileri sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'a ibadet edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra babaya, anaya, akrabanıza, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizdeki köle ve cariyelere iyilik edin. Allah, kurumlu, öğüngen olanların hiçbirini sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem Allaha ibadet edin ve ona hiç bir şeyi şerik koşmayın, sonra babaya anaya ihsan edin, akribanıza da öksüzlere de, yoksullara da, yakın komşuya da, uzak komşuya da, arkadaşa da yolda kalmışa da, ellerinizdeki memlûklere de, her halde Allah kurumlu, öğüngen olanların hiç birini sevmez
Fizilal-il Kuran : Allah'a kulluk ediniz. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Ana-babaya akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara, uzak komşulara, yakın arkadaşlara, yarı yolda kalanlara, elinizin altındakilere iyilik ediniz. Allah kendini beğenmiş kibirlileri kesinlikle sevmez.
Gültekin Onan : Tanrı'ya ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Tanrı, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.
Hakkı Yılmaz : (36-38) "Ve Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve de anaya-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen; cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve âhiret gününe iman etmedikleri hâlde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve Biz, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan kimin için akran/yakın arkadaş olursa, o ne kötü bir arkadaştır! "
Hasan Basri Çantay : Allaha ibâdet edin, ona hiç bir şey'i eş tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ ellerinizin mâlik olduğu kimselere (memlûklerinize) iyilik edin. Allah, kendini beğenen ve dâima böbürlenen kimseyi sevmez.
Hayrat Neşriyat : Ve Allah’a ibâdet edin, hem O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın; sonra ana-babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunan (kölelere ve bütün canlı)lara iyilik (edin)! Şübhe yok ki Allah, kendini beğenen, çok övünen kimseleri sevmez.
İbni Kesir : Allah'a ibadet edin. O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya da iyilik. Yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve sağ elinizin sahib olduklarına da. Allah, kendini beğenip böbürlenenleri elbette sevmez.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah'a kul olun. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve ana-babaya, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa (eşlere), yolda kalmışa ve elinizin altında sahip olduklarınıza (köleye, cariyeye, işçilere) ihsanla davranın. Muhakkak ki Allah, kibirli olan ve övünen kimseleri sevmez.
Muhammed Esed : (Yalnızca) Allaha kulluk edin ve Ondan başka hiçbir şeye asla ilahlık yakıştırmayın. Anne-babanıza ve yakın akrabanıza, yetimlere ve muhtaçlara, kendi çevrenizden olan komşulara ve yabancı komşulara, yanınızdaki-yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya ve meşru yollarla malik olduklarınıza iyilik yapın. Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ'ya ibadet ediniz ve O'na hiçbir şeyi şerik koşmayınız. Ve anaya babaya iyilik ediniz. Ve karâbet sahibine ve yetimlere ve yoksullara ve yakın komşuya ve uzak komşuya ve yanınızdaki arkadaşa ve yolcu olana ve sağ ellerinizin mâlik olduğuna (da iyilik ediniz). Şüphe yok ki, Allah Teâlâ mütekebbir, müftehir olanı sevmez.
Ömer Öngüt : Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya ve uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışlara ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip böbürlenenleri elbette sevmez.
Şaban Piriş : Allah’a kulluk edin ve O’na hiç bir şeyi şirk koşmayın. Anaya babaya da iyilik edin, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, elinizin altındaki (köle, cariye, işçi, hizmetçi vb.)lere de iyilik edin. Şüphesiz Allah, büyüklük taslayıp, böbürlenen hiç bir kimseyi sevmez.
Suat Yıldırım : Yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki (köle, cariye, hizmetçi, işçi) lere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah kendini beğenen ve övünüp duran kimseleri sevmez.
Süleyman Ateş : Allah'a kulluk edin, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya, akrabâya, öksüzlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yan(ınız)daki arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allâh, kurumlu, böbürlenen insanları sevmez.
Tefhim-ul Kuran : Allah'a ibadet edin ve O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.
Ümit Şimşek : Hiçbir şeyi Ona ortak koşmadan Allah'a kulluk edin. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındaki hizmetçi ve kölelere iyilik edin. Şu bir gerçek ki, Allah kendini beğenenleri ve böbürlenenleri hiç sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a kulluk edin. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetim ve öksüzlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, size bağımlı olanlara iyi ve güzel davranın. Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}