» 4 / Nisâ  127:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَسْتَفْتُونَكَ (WYSTFTWNK) = ve yesteftūneke : senden fetva istiyorlar
2. فِي (FY) = fī : hakkında
3. النِّسَاءِ (ELNSEÙ) = n-nisā'i : kadınlar
4. قُلِ (GL) = ḳuli : de ki
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
6. يُفْتِيكُمْ (YFTYKM) = yuftīkum : size hükmünü açıklıyor
7. فِيهِنَّ (FYHN) = fīhinne : onlar hakkında
8. وَمَا (WME) = ve mā : vardır
9. يُتْلَىٰ (YTL) = yutlā : okunan(ayet)ler
10. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
11. فِي (FY) = fī :
12. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitapta
13. فِي (FY) = fī : hakkında
14. يَتَامَى (YTEM) = yetāmā : öksüz
15. النِّسَاءِ (ELNSEÙ) = n-nisā'i : kadınlar
16. اللَّاتِي (ELLETY) = l-lātī : onlar ki
17. لَا (LE) = lā :
18. تُؤْتُونَهُنَّ (TÙTWNHN) = tu'tūnehunne : onlara vermiyorsunuz
19. مَا (ME) = mā : olanı
20. كُتِبَ (KTB) = kutibe : yazılmış
21. لَهُنَّ (LHN) = lehunne : kendilerine
22. وَتَرْغَبُونَ (WTRĞBWN) = ve terğabūne : ve istiyorsunuz
23. أَنْ (ÊN) = en :
24. تَنْكِحُوهُنَّ (TNKḪWHN) = tenkiHūhunne : kendileriyle evlenmek
25. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ (WELMSTŽAFYN) = velmusteD'ǎfīne : ve zavallı
26. مِنَ (MN) = mine : hakkında
27. الْوِلْدَانِ (ELWLD̃EN) = l-vildāni : çocuklar
28. وَأَنْ (WÊN) = ve en : ve hakkında
29. تَقُومُوا (TGWMWE) = teḳūmū : yerine getirmeniz
30. لِلْيَتَامَىٰ (LLYTEM) = lilyetāmā : öksüzlere karşı
31. بِالْقِسْطِ (BELGSŦ) = bil-ḳisTi : adaleti
32. وَمَا (WME) = ve mā :
33. تَفْعَلُوا (TFALWE) = tef'ǎlū : yapacağınız
34. مِنْ (MN) = min : her
35. خَيْرٍ (ḢYR) = ḣayrin : hayrı
36. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : muhakkak ki
37. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
38. كَانَ (KEN) = kāne :
39. بِهِ (BH) = bihi : onu
40. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilir
senden fetva istiyorlar | hakkında | kadınlar | de ki | Allah | size hükmünü açıklıyor | onlar hakkında | vardır | okunan(ayet)ler | size | | Kitapta | hakkında | öksüz | kadınlar | onlar ki | | onlara vermiyorsunuz | olanı | yazılmış | kendilerine | ve istiyorsunuz | | kendileriyle evlenmek | ve zavallı | hakkında | çocuklar | ve hakkında | yerine getirmeniz | öksüzlere karşı | adaleti | | yapacağınız | her | hayrı | muhakkak ki | Allah | | onu | bilir |

[FTY] [] [NSW] [GWL] [] [FTY] [] [] [TLW] [] [] [KTB] [] [YTM] [NSW] [] [] [ETY] [] [KTB] [] [RĞB] [] [NKḪ] [ŽAF] [] [WLD̃] [] [GWM] [YTM] [GSŦ] [] [FAL] [] [ḢYR] [] [] [KWN] [] [ALM]
WYSTFTWNK FY ELNSEÙ GL ELLH YFTYKM FYHN WME YTL ALYKM FY ELKTEB FY YTEM ELNSEÙ ELLETY LE TÙTWNHN ME KTB LHN WTRĞBWN ÊN TNKḪWHN WELMSTŽAFYN MN ELWLD̃EN WÊN TGWMWE LLYTEM BELGSŦ WME TFALWE MN ḢYR FÎN ELLH KEN BH ALYME

ve yesteftūneke n-nisā'i ḳuli llahu yuftīkum fīhinne ve mā yutlā ǎleykum l-kitābi yetāmā n-nisā'i l-lātī tu'tūnehunne kutibe lehunne ve terğabūne en tenkiHūhunne velmusteD'ǎfīne mine l-vildāni ve en teḳūmū lilyetāmā bil-ḳisTi ve mā tef'ǎlū min ḣayrin feinne llahe kāne bihi ǎlīmen
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستفتونك ف ت ي | FTY WYSTFTWNK ve yesteftūneke senden fetva istiyorlar And they seek your ruling
في | FY hakkında concerning
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlar the women.
قل ق و ل | GWL GL ḳuli de ki Say,
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
يفتيكم ف ت ي | FTY YFTYKM yuftīkum size hükmünü açıklıyor gives you the ruling
فيهن | FYHN fīhinne onlar hakkında about them
وما | WME ve mā vardır and what
يتلى ت ل و | TLW YTL yutlā okunan(ayet)ler is recited
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
في | FY in
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
في | FY hakkında concerning
يتامى ي ت م | YTM YTEM yetāmā öksüz orphans
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlar (of) girls
اللاتي | ELLETY l-lātī onlar ki (to) whom
لا | LE not
تؤتونهن ا ت ي | ETY TÙTWNHN tu'tūnehunne onlara vermiyorsunuz (do) you give them
ما | ME olanı what
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılmış is ordained
لهن | LHN lehunne kendilerine for them
وترغبون ر غ ب | RĞB WTRĞBWN ve terğabūne ve istiyorsunuz and you desire
أن | ÊN en to
تنكحوهن ن ك ح | NKḪ TNKḪWHN tenkiHūhunne kendileriyle evlenmek marry them,
والمستضعفين ض ع ف | ŽAF WELMSTŽAFYN velmusteD'ǎfīne ve zavallı and the ones who are weak
من | MN mine hakkında of
الولدان و ل د | WLD̃ ELWLD̃EN l-vildāni çocuklar the children
وأن | WÊN ve en ve hakkında and to
تقوموا ق و م | GWM TGWMWE teḳūmū yerine getirmeniz stand
لليتامى ي ت م | YTM LLYTEM lilyetāmā öksüzlere karşı for orphans
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaleti with justice.
وما | WME ve mā And whatever
تفعلوا ف ع ل | FAL TFALWE tef'ǎlū yapacağınız you do
من | MN min her of
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayrı good
فإن | FÎN feinne muhakkak ki then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
به | BH bihi onu about it
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilir All-Knowing.

4:127 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

senden fetva istiyorlar | hakkında | kadınlar | de ki | Allah | size hükmünü açıklıyor | onlar hakkında | vardır | okunan(ayet)ler | size | | Kitapta | hakkında | öksüz | kadınlar | onlar ki | | onlara vermiyorsunuz | olanı | yazılmış | kendilerine | ve istiyorsunuz | | kendileriyle evlenmek | ve zavallı | hakkında | çocuklar | ve hakkında | yerine getirmeniz | öksüzlere karşı | adaleti | | yapacağınız | her | hayrı | muhakkak ki | Allah | | onu | bilir |

[FTY] [] [NSW] [GWL] [] [FTY] [] [] [TLW] [] [] [KTB] [] [YTM] [NSW] [] [] [ETY] [] [KTB] [] [RĞB] [] [NKḪ] [ŽAF] [] [WLD̃] [] [GWM] [YTM] [GSŦ] [] [FAL] [] [ḢYR] [] [] [KWN] [] [ALM]
WYSTFTWNK FY ELNSEÙ GL ELLH YFTYKM FYHN WME YTL ALYKM FY ELKTEB FY YTEM ELNSEÙ ELLETY LE TÙTWNHN ME KTB LHN WTRĞBWN ÊN TNKḪWHN WELMSTŽAFYN MN ELWLD̃EN WÊN TGWMWE LLYTEM BELGSŦ WME TFALWE MN ḢYR FÎN ELLH KEN BH ALYME

ve yesteftūneke n-nisā'i ḳuli llahu yuftīkum fīhinne ve mā yutlā ǎleykum l-kitābi yetāmā n-nisā'i l-lātī tu'tūnehunne kutibe lehunne ve terğabūne en tenkiHūhunne velmusteD'ǎfīne mine l-vildāni ve en teḳūmū lilyetāmā bil-ḳisTi ve mā tef'ǎlū min ḣayrin feinne llahe kāne bihi ǎlīmen
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما

[ف ت ي] [] [ن س و] [ق و ل] [] [ف ت ي] [] [] [ت ل و] [] [] [ك ت ب] [] [ي ت م] [ن س و] [] [] [ا ت ي] [] [ك ت ب] [] [ر غ ب] [] [ن ك ح] [ض ع ف] [] [و ل د] [] [ق و م] [ي ت م] [ق س ط] [] [ف ع ل] [] [خ ي ر] [] [] [ك و ن] [] [ع ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستفتونك ف ت ي | FTY WYSTFTWNK ve yesteftūneke senden fetva istiyorlar And they seek your ruling
Vav,Ye,Sin,Te,Fe,Te,Vav,Nun,Kef,
6,10,60,400,80,400,6,50,20,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو استئنافية
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlar the women.
Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
1,30,50,60,1,,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
قل ق و ل | GWL GL ḳuli de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
الله | ELLH llahu Allah """Allah"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يفتيكم ف ت ي | FTY YFTYKM yuftīkum size hükmünü açıklıyor gives you the ruling
Ye,Fe,Te,Ye,Kef,Mim,
10,80,400,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فيهن | FYHN fīhinne onlar hakkında about them
Fe,Ye,He,Nun,
80,10,5,50,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
جار ومجرور
وما | WME ve mā vardır and what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يتلى ت ل و | TLW YTL yutlā okunan(ayet)ler is recited
Ye,Te,Lam,,
10,400,30,,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
عليكم | ALYKM ǎleykum size to you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
في | FY hakkında concerning
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
يتامى ي ت م | YTM YTEM yetāmā öksüz orphans
Ye,Te,Elif,Mim,,
10,400,1,40,,
N – genitive plural noun
اسم مجرور
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlar (of) girls
Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
1,30,50,60,1,,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
اللاتي | ELLETY l-lātī onlar ki (to) whom
Elif,Lam,Lam,Elif,Te,Ye,
1,30,30,1,400,10,
REL – feminine plural relative pronoun
اسم موصول
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
تؤتونهن ا ت ي | ETY TÙTWNHN tu'tūnehunne onlara vermiyorsunuz (do) you give them
Te,,Te,Vav,Nun,He,Nun,
400,,400,6,50,5,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ما | ME olanı what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
كتب ك ت ب | KTB KTB kutibe yazılmış is ordained
Kef,Te,Be,
20,400,2,
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهن | LHN lehunne kendilerine for them
Lam,He,Nun,
30,5,50,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person feminine plural personal pronoun
جار ومجرور
وترغبون ر غ ب | RĞB WTRĞBWN ve terğabūne ve istiyorsunuz and you desire
Vav,Te,Re,Ğayn,Be,Vav,Nun,
6,400,200,1000,2,6,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تنكحوهن ن ك ح | NKḪ TNKḪWHN tenkiHūhunne kendileriyle evlenmek marry them,
Te,Nun,Kef,Ha,Vav,He,Nun,
400,50,20,8,6,5,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هن» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
والمستضعفين ض ع ف | ŽAF WELMSTŽAFYN velmusteD'ǎfīne ve zavallı and the ones who are weak
Vav,Elif,Lam,Mim,Sin,Te,Dad,Ayn,Fe,Ye,Nun,
6,1,30,40,60,400,800,70,80,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural (form X) passive participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
من | MN mine hakkında of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الولدان و ل د | WLD̃ ELWLD̃EN l-vildāni çocuklar the children
Elif,Lam,Vav,Lam,Dal,Elif,Nun,
1,30,6,30,4,1,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
وأن | WÊN ve en ve hakkında and to
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
SUB – subordinating conjunction
الواو عاطفة
حرف مصدري
تقوموا ق و م | GWM TGWMWE teḳūmū yerine getirmeniz stand
Te,Gaf,Vav,Mim,Vav,Elif,
400,100,6,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لليتامى ي ت م | YTM LLYTEM lilyetāmā öksüzlere karşı for orphans
Lam,Lam,Ye,Te,Elif,Mim,,
30,30,10,400,1,40,,
P – prefixed preposition lām
N – genitive plural noun
جار ومجرور
بالقسط ق س ط | GSŦ BELGSŦ bil-ḳisTi adaleti with justice.
Be,Elif,Lam,Gaf,Sin,Tı,
2,1,30,100,60,9,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وما | WME ve mā And whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
تفعلوا ف ع ل | FAL TFALWE tef'ǎlū yapacağınız you do
Te,Fe,Ayn,Lam,Vav,Elif,
400,80,70,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min her of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayrı good
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
فإن | FÎN feinne muhakkak ki then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
به | BH bihi onu about it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilir All-Knowing.
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَسْتَفْتُونَكَ: senden fetva istiyorlar | فِي: hakkında | النِّسَاءِ: kadınlar | قُلِ: de ki | اللَّهُ: Allah | يُفْتِيكُمْ: size hükmünü açıklıyor | فِيهِنَّ: onlar hakkında | وَمَا: vardır | يُتْلَىٰ: okunan(ayet)ler | عَلَيْكُمْ: size | فِي: | الْكِتَابِ: Kitapta | فِي: hakkında | يَتَامَى: öksüz | النِّسَاءِ: kadınlar | اللَّاتِي: onlar ki | لَا: | تُؤْتُونَهُنَّ: onlara vermiyorsunuz | مَا: olanı | كُتِبَ: yazılmış | لَهُنَّ: kendilerine | وَتَرْغَبُونَ: ve istiyorsunuz | أَنْ: | تَنْكِحُوهُنَّ: kendileriyle evlenmek | وَالْمُسْتَضْعَفِينَ: ve zavallı | مِنَ: hakkında | الْوِلْدَانِ: çocuklar | وَأَنْ: ve hakkında | تَقُومُوا: yerine getirmeniz | لِلْيَتَامَىٰ: öksüzlere karşı | بِالْقِسْطِ: adaleti | وَمَا: | تَفْعَلُوا: yapacağınız | مِنْ: her | خَيْرٍ: hayrı | فَإِنَّ: muhakkak ki | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | بِهِ: onu | عَلِيمًا: bilir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويستفتونك WYSTFTWNK senden fetva istiyorlar | في FY hakkında | النساء ELNSEÙ kadınlar | قل GL de ki | الله ELLH Allah | يفتيكم YFTYKM size hükmünü açıklıyor | فيهن FYHN onlar hakkında | وما WME vardır | يتلى YTL okunan(ayet)ler | عليكم ALYKM size | في FY | الكتاب ELKTEB Kitapta | في FY hakkında | يتامى YTEM öksüz | النساء ELNSEÙ kadınlar | اللاتي ELLETY onlar ki | لا LE | تؤتونهن TÙTWNHN onlara vermiyorsunuz | ما ME olanı | كتب KTB yazılmış | لهن LHN kendilerine | وترغبون WTRĞBWN ve istiyorsunuz | أن ÊN | تنكحوهن TNKḪWHN kendileriyle evlenmek | والمستضعفين WELMSTŽAFYN ve zavallı | من MN hakkında | الولدان ELWLD̃EN çocuklar | وأن WÊN ve hakkında | تقوموا TGWMWE yerine getirmeniz | لليتامى LLYTEM öksüzlere karşı | بالقسط BELGSŦ adaleti | وما WME | تفعلوا TFALWE yapacağınız | من MN her | خير ḢYR hayrı | فإن FÎN muhakkak ki | الله ELLH Allah | كان KEN | به BH onu | عليما ALYME bilir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yesteftūneke: senden fetva istiyorlar | : hakkında | n-nisā'i: kadınlar | ḳuli: de ki | llahu: Allah | yuftīkum: size hükmünü açıklıyor | fīhinne: onlar hakkında | ve mā: vardır | yutlā: okunan(ayet)ler | ǎleykum: size | : | l-kitābi: Kitapta | : hakkında | yetāmā: öksüz | n-nisā'i: kadınlar | l-lātī: onlar ki | : | tu'tūnehunne: onlara vermiyorsunuz | : olanı | kutibe: yazılmış | lehunne: kendilerine | ve terğabūne: ve istiyorsunuz | en: | tenkiHūhunne: kendileriyle evlenmek | velmusteD'ǎfīne: ve zavallı | mine: hakkında | l-vildāni: çocuklar | ve en: ve hakkında | teḳūmū: yerine getirmeniz | lilyetāmā: öksüzlere karşı | bil-ḳisTi: adaleti | ve mā: | tef'ǎlū: yapacağınız | min: her | ḣayrin: hayrı | feinne: muhakkak ki | llahe: Allah | kāne: | bihi: onu | ǎlīmen: bilir |
Kırık Meal (Transcript) : |WYSTFTWNK: senden fetva istiyorlar | FY: hakkında | ELNSEÙ: kadınlar | GL: de ki | ELLH: Allah | YFTYKM: size hükmünü açıklıyor | FYHN: onlar hakkında | WME: vardır | YTL: okunan(ayet)ler | ALYKM: size | FY: | ELKTEB: Kitapta | FY: hakkında | YTEM: öksüz | ELNSEÙ: kadınlar | ELLETY: onlar ki | LE: | TÙTWNHN: onlara vermiyorsunuz | ME: olanı | KTB: yazılmış | LHN: kendilerine | WTRĞBWN: ve istiyorsunuz | ÊN: | TNKḪWHN: kendileriyle evlenmek | WELMSTŽAFYN: ve zavallı | MN: hakkında | ELWLD̃EN: çocuklar | WÊN: ve hakkında | TGWMWE: yerine getirmeniz | LLYTEM: öksüzlere karşı | BELGSŦ: adaleti | WME: | TFALWE: yapacağınız | MN: her | ḢYR: hayrı | FÎN: muhakkak ki | ELLH: Allah | KEN: | BH: onu | ALYME: bilir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar, de ki: Onlar hakkındaki fetvayı Allah veriyor ve kendilerine verilmesi icap eden mîrası vermediğiniz ve beğenip almadığınız yetim kızlarla âciz çocuklar hakkında ve yetimlere adâletle muâmele hususunda işte size kitapta okunan hüküm. Hayra ait neler yaparsanız şüphe yok ki Allah hepsini bilir.
Adem Uğur : Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.
Ahmed Hulusi : Kadınlar hakkında senden, haklara dair açıklama istiyorlar. . . De ki: "Onlarla ilgili hükümler hakkında açıklamayı size Allâh veriyor!" Onlar için yazılmış hakları kendilerine vermediğiniz ve (üstelik) kendileriyle nikâhlamaya (evlenmeye) rağbet ettiğiniz yetim kızlar ile zor durumdaki çocuklara ve bir de yetimlere adaleti ikame etmeniz hakkında bilgiler yüzünüze okunuyor. . . Ne hayır yaparsanız, muhakkak ki Allâh onu Aliym'dir (çünkü yaptığınız hayrın yaratanı O'dur).
Ahmet Tekin : Senden, kadınların, kızların durumları, meseleleri ile ilgili açıklama yapmanı istiyorlar. Sen: 'Onlara ait hükmü size Allah açıklıyor. Kendilerine yazılı olarak tanınmış hakları vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar, hür dul kadınlar ve çaresiz zavallı çocuklar hakkında Kur’ân’da size okunan diğer ayetlerle birlikte şu açıklamayı da yapıyor: Yetimleri himayede, sosyal adâleti, sosyal güvenliklerini, refah paylarını artırarak teminde, yetim haklarına riayette ve yetim mallarını idarede adâletle muamele etmenizi emrediyor. Yerine getireceğiniz ilâhi emirlerin, onlara yapacağınız iyiliklerin, ihsanın, izzetin, ikramın hepsini Allah biliyor, mükâfatsız bırakmayacak.' de.
Ahmet Varol : Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: 'Onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor. Bu, onlar için belirlenen hakları vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı arzuladığınız yetim kadınlar ve zayıf durumdaki çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adaletli davranmanız konusunda size Kitap'ta bildirilenlerdir. Hayır adına her ne işlerseniz Allah onu bilir.'
Ali Bulaç : Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.
Ali Fikri Yavuz : Bir de, kadınlar hakkında senden fetva (dinin hükmünü) istiyorlar (sana miraslarını soruyorlar). De ki, onlara dair fetvayı, size Allah veriyor: Kendilerine farz kılınan mirâsı vermediğiniz ve nikâhlamalarını da beğenip istemediğiniz yetim kızlar hakkında, mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere insaf ile bakmanız hakkında, yüzünüze karşı okunan kitabda âyetler var. Hayır olarak yapacağınız şeyi Allah hakkıyla bilicidir.
Bekir Sadak : Kadinlar hakkinda senden fetva isterler, de ki: «Onlar hakkinda fetvayi size Allah veriyor: «Bu fetva, kendilerine yazilan seyi vermediginiz ve kendileriyle evlenmeyi arzuladiginiz yetim kadinlara ve bir de zavalli cocuklara ve yetimlere dogrulukla bakmaniz hususunda Kitap'da size okunandir". Ne iyilik yaparsaniz Allah onu suphesiz bilir.
Celal Yıldırım : Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkında fetvayı Allah size verir; kendileri için farz kılınıp takdir edilen (mehir ve mirası) vermediğiniz ve nikâhlarına da istek göstermediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle, insafla davranmanız hakkında Kitab'da size okunan hükümler vardır. Hayırdan ne işlerseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir.
Diyanet İşleri : Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor.” Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere âdil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.
Diyanet İşleri (eski) : Kadınlar hakkında senden fetva isterler, de ki: 'Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor: 'Bu fetva, kendilerine yazılan şeyi vermeyip kendileriyle evlenmeyi arzuladığınız yetim kadınlara ve bir de zavallı çocuklara ve yetimlere doğrulukla bakmanız hususunda Kitap'da size okunandır'. Ne iyilik yaparsaniz Allah onu şüphesiz bilir.
Diyanet Vakfi : Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında size okunan âyetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.
Edip Yüksel : Sana kadınlar hakkında soruyorlar. De ki, 'ALLAH bu Kitap yoluyla kadınlar hakkında sizi aydınlatıyor. Yasal hakları olan mallarını vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz kadınların yetimleri ve zavallı çoçukları hakkında Kitapta size okunan ayetler yetimlere adaletli davranmanızı emretmektedir.Yaptığınız her iyiliği ALLAH Biliyor.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki fetvayı size Allah veriyor: Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlanmayı istemediğiniz öksüz kızlar ve zavallı çocuklara ve bir de yetimlere adaletle davranmanız hakkında Kitap'ta size okunan âyetler vardır. Sizin her yaptığınız iyiliği, muhakkak Allah bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: «Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor; Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz öksüz kızlar, mağdur çocuklar ve yetimlere adil davranmanız hakkında kitapta yüzünüze karşı okunup duran ayetler var!» Daha da hayra dair ne yaparsanız, şüphe yok ki, Allah onu da biliyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de senden kadınlar hakkında fetvâ isteyorlar, de ki onlar hakkındaki fetvâyı size Allah veriyor: Yazılmış hakları olan mirası kendilerine vermediğiniz ve nikâhlamayı istemediğiniz öksüz kızlar hakkında ve mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere insaf ile bakmanız hakkında kitabda yüzünüze karşı okunub duran âyetler var, daha da hayra dâir ne yaparsanız şüphe yok ki Allah ona da alîm bulunuyor.
Fizilal-il Kuran : onlar senden kadınlara ilişkin fetva isterler. De ki; Allah onlar hakkında size şu fetvayı veriyor: Bu fetva, paylarına düşen mirası vermediğiniz, yada nikahlamak istemediğiniz yetim kadınlar, mağdur çocuklar ve yetimlere karşı adil davranmanız konusunda, size okunan Kur'an ayetleridir. Ne iyilik yaparsanız, kuşkusuz Allah onu bilir.
Gültekin Onan : Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: "Onlara ilişkin fetvayı size Tanrı veriyor. (Bu fetva,) Kendilerine yazılan (hakları veya miras)ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Tanrı onu bilir.
Hakkı Yılmaz : Senden o kadınlar [yetimlere bakmakla yükümlü kadınlar] hakkında fetva istiyorlar. De ki: Onlar hakkında fetvayı Allah ve ‘kendilerine farz kılınmış olanı vermediğiniz ve kendilerini nikâhlamaya rağbet etmediğiniz kadınların yetimleri hakkındaki ve ezilmek istenen çocuklar hakkında ve yetimler için hakkaniyeti ayakta tutmanız hakkında, Kitap'ta/Kur’ân'da size okunanlar’ verir. Ve hayırdan ne işlerseniz, biliniz ki, şüphesiz Allah, onu en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki: «Onlara dâir fetvayı size Allah veriyor: Kendileri için yazılmış (farz edilmiş) olan (mîras) ı onlara vermediğiniz ve nikahlamalarını da beğenib istemediğiniz yetîm kızlar ve (henüz ergin olmayan) küçük çocuklar hakkında, bir de yetimlere karşı adaleti ayakda tutmanız (onlara iyi bakmanız) hususunda (işte) kitabda okunub duran (âyet) ler! Hayırdan daha ne yaparsanız şübhesiz Allah onu da hakkıyle bilicidir.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Kadınlar (ve onların mîrasları) hakkında da senden fetvâ istiyorlar. De ki: 'Onlar hakkında size Allah fetvâ veriyor: Kendilerine yazılmış olan (hak ettikleri mîrâs)ı onlara vermeyip kendilerini nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar ile çâresiz bırakılmış çocuklar hakkında ve yetimlere karşı adâleti yerine getirmeniz husûsunda Kitab’da (Kur’ân’da) size okunan (âyet)ler var.' Böylece hayır olarak her ne yaparsanız, artık şübhesiz Allah, onu hakkıyla bilendir.
İbni Kesir : Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: Onlara dair fetvayı size Allah veriyor. Kendilerine yazılmış olanı vermediğiniz ve nikahlamayı istemediğiniz yetim kızlar hakkında, mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere insafla bakmanız hakkında kitabda sizlere okunan ayetler var. Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah, onu bilicidir.
İskender Evrenosoğlu : Ve kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah, onlar için yazılmış (farz kılınmış) olduğu halde, onlara vermediğiniz haklar ve kendilerini nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar ve çocuklardan aciz olanlar hakkında ve yetimlere adaletle davranmanız konusunda Kitab'da size tilavet edilmekte olanlarla (âyetlerle) size fetva veriyor. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o taktirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.
Muhammed Esed : Onlar, kadınlar ile ilgili düzenlemeler konusunda kendilerini aydınlatmanı istiyorlar. De ki: "(Bizzat) Allah onlarla ilgili hükümler konusunda sizi aydınlatmaktadır"; nitekim kendiniz onlarla evlenmek istediğinizden haklarını vermediğiniz (sorumluluğunuz altındaki) yetim kızlar ile kimsesiz çocuklar ve sizin yetimlere karşı adaletli davranma yükümlülüğünüz hakkında size tebliğ edilen bu ilahi kelamda (Allahın iradesi tezahür etmiş)tir. Ve ne iyilik yaparsanız, unutmayın ki Allah onu tamamıyla bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki: «Onların hakkında size fetvayı Allah Teâlâ veriyor ve kendileri için yazılmış olanı kendilerine vermediğiniz ve kendilerini nikahlamaya rağbet eylediğiniz yetim kadınlar hakkındaki ve zayıf bir durumda bulunan çocuklar hakkındaki ve yetimlere karşı adâletle hareket etmeniz hakkındaki size tilâvet olunan âyetlerde (bu hususlarda size fetva vermektedir). Ve siz hayırdan her ne yaparsanız şüphe yok ki Allah Teâlâ onu bihakkın bilicidir.»
Ömer Öngüt : Resulüm! Senden kadınlar hakkında fetvâ istiyorlar. De ki: “Onlar hakkındaki fetvâyı size Allah veriyor: Kendilerine yazılmış olanı (mirası) vermediğiniz ve nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar, mağdur çocuklar ve yetimlere karşı âdil davranmanız hakkında Kitap'ta size okunan âyetler var. ” Ne hayır yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir.
Şaban Piriş : Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar de ki: “Size, onlar hakkında Allah fetva veriyor: -Kendilerine farz kılınan mirası vermediğiniz ve onları nikahlamaya rağbet ettiğiniz yetim kızlar hakkında, mağdur çocuklar hakkında ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda, size okunan kitapta (fetvalar vardır.) İyilik olarak yapacağınız şeyi Allah hakkıyla bilir.
Suat Yıldırım : Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki: Onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor: Haklarını vermeyerek nikâhlamak istediğiniz yetim kadınlarla küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği, Allah mutlaka bilir.
Süleyman Ateş : Senden, kadınlar hakkında fetvâ istiyorlar. De ki: "Allâh, size onlar hakkında hükmünü açıklıyor: Kendilerine yazılmış olan(mirâs hakların)ı vermeyip kendileriyle evlenmek istediğiniz öksüz kadınlar, zavallı çocuklar ve öksüzlere karşı adâleti yerine getirmeniz hakkında Kitapta size okunan(âyet)ler (de Allâh'ın hükmünü açıklamaktadır)". Yapacağınız her hayrı muhakkak ki Allâh bilir.
Tefhim-ul Kuran : Kadınlar konusunda senden fetva isterler. De ki: «Onlara ilişkin fetvayı size Allah veriyor. Bunun yanısıra size bu kitapta okunmakta olan emirleri, yani kendilerine yazılan (hakları veya mirası) ı vermediğiniz ve kendilerini nikahlamayı istediğiniz yetim kadınlar ve zayıf çocuklar (hakkında) ile yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız konusunda size Kitap'ta okunmakta olanlardır. Hayır adına her ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.
Ümit Şimşek : Kadınlar hakkında senden fetvâ istiyorlar. De ki: Size onlar hakkındaki hükmü Allah açıklıyor. Haklarını vermeksizin nikâhlamak istediğiniz yetim kızlar ile güçsüz ve korunmasız çocuklar hakkındaki hükümler ve yetimlerin hakkını âdil bir şekilde gözetmenize dair emirler, kitapta size okunuyor. Hayır olarak siz ne işlerseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Senden kadınlar hakkında fetva soruyorlar. De ki: "Onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor." Yazılmış hakları olanı kendilerine vermeyip de kendileriyle nikâhlanmak istediğiniz kadınların yetimleri hakkında, ezilip horlanan çocuklar hakkında, yetimler için adaleti yerine getirmeniz hakkında. Kitap'ta olup da yüzünüze karşı okunan şeyler var. Hayır olarak yaptığınız her şeyi Allah, hakkıyla bilmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}