» 4 / Nisâ  32:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (WLE) = ve lā :
2. تَتَمَنَّوْا (TTMNWE) = tetemennev : göz dikmeyin
3. مَا (ME) = mā : şeylere
4. فَضَّلَ (FŽL) = feDDele : üstün kıldığı
5. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
6. بِهِ (BH) = bihi : onunla
7. بَعْضَكُمْ (BAŽKM) = beǎ'Dekum : bir kısmınızı
8. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : karşı
9. بَعْضٍ (BAŽ) = beǎ'Din : diğerine
10. لِلرِّجَالِ (LLRCEL) = lirricāli : erkeklere vardır
11. نَصِيبٌ (NṦYB) = neSībun : bir pay
12. مِمَّا (MME) = mimmā : şeylerden
13. اكْتَسَبُوا (EKTSBWE) = ktesebū : kazandıkları
14. وَلِلنِّسَاءِ (WLLNSEÙ) = velinnisā'i : ve kadınlara vardır
15. نَصِيبٌ (NṦYB) = neSībun : bir pay
16. مِمَّا (MME) = mimmā : şeylerden
17. اكْتَسَبْنَ (EKTSBN) = ktesebne : kazandıkları
18. وَاسْأَلُوا (WESÊLWE) = veselū : isteyin
19. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Alla'ın
20. مِنْ (MN) = min : -ndan
21. فَضْلِهِ (FŽLH) = feDlihi : lutfu-
22. إِنَّ (ÎN) = inne : kuşkusuz
23. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
24. كَانَ (KEN) = kāne :
25. بِكُلِّ (BKL) = bikulli : her
26. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
27. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilendir
| göz dikmeyin | şeylere | üstün kıldığı | Allah'ın | onunla | bir kısmınızı | karşı | diğerine | erkeklere vardır | bir pay | şeylerden | kazandıkları | ve kadınlara vardır | bir pay | şeylerden | kazandıkları | isteyin | Alla'ın | -ndan | lutfu- | kuşkusuz | Allah | | her | şeyi | bilendir |

[] [MNY] [] [FŽL] [] [] [BAŽ] [] [BAŽ] [RCL] [NṦB] [] [KSB] [NSW] [NṦB] [] [KSB] [SEL] [] [] [FŽL] [] [] [KWN] [KLL] [ŞYE] [ALM]
WLE TTMNWE ME FŽL ELLH BH BAŽKM AL BAŽ LLRCEL NṦYB MME EKTSBWE WLLNSEÙ NṦYB MME EKTSBN WESÊLWE ELLH MN FŽLH ÎN ELLH KEN BKL ŞYÙ ALYME

ve lā tetemennev feDDele llahu bihi beǎ'Dekum ǎlā beǎ'Din lirricāli neSībun mimmā ktesebū velinnisā'i neSībun mimmā ktesebne veselū llahe min feDlihi inne llahe kāne bikulli şey'in ǎlīmen
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā And (do) not
تتمنوا م ن ي | MNY TTMNWE tetemennev göz dikmeyin covet
ما | ME şeylere what
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDDele üstün kıldığı (has) bestowed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
به | BH bihi onunla [with it]
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dekum bir kısmınızı some of you
على | AL ǎlā karşı over
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din diğerine others.
للرجال ر ج ل | RCL LLRCEL lirricāli erkeklere vardır For men
نصيب ن ص ب | NṦB NṦYB neSībun bir pay (is) a share
مما | MME mimmā şeylerden of what
اكتسبوا ك س ب | KSB EKTSBWE ktesebū kazandıkları they earned,
وللنساء ن س و | NSW WLLNSEÙ velinnisā'i ve kadınlara vardır and for women
نصيب ن ص ب | NṦB NṦYB neSībun bir pay (is) a share
مما | MME mimmā şeylerden of what
اكتسبن ك س ب | KSB EKTSBN ktesebne kazandıkları they earned.
واسألوا س ا ل | SEL WESÊLWE veselū isteyin And ask
الله | ELLH llahe Alla'ın Allah
من | MN min -ndan of
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi lutfu- His bounty.
إن | ÎN inne kuşkusuz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her of every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knower.

4:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| göz dikmeyin | şeylere | üstün kıldığı | Allah'ın | onunla | bir kısmınızı | karşı | diğerine | erkeklere vardır | bir pay | şeylerden | kazandıkları | ve kadınlara vardır | bir pay | şeylerden | kazandıkları | isteyin | Alla'ın | -ndan | lutfu- | kuşkusuz | Allah | | her | şeyi | bilendir |

[] [MNY] [] [FŽL] [] [] [BAŽ] [] [BAŽ] [RCL] [NṦB] [] [KSB] [NSW] [NṦB] [] [KSB] [SEL] [] [] [FŽL] [] [] [KWN] [KLL] [ŞYE] [ALM]
WLE TTMNWE ME FŽL ELLH BH BAŽKM AL BAŽ LLRCEL NṦYB MME EKTSBWE WLLNSEÙ NṦYB MME EKTSBN WESÊLWE ELLH MN FŽLH ÎN ELLH KEN BKL ŞYÙ ALYME

ve lā tetemennev feDDele llahu bihi beǎ'Dekum ǎlā beǎ'Din lirricāli neSībun mimmā ktesebū velinnisā'i neSībun mimmā ktesebne veselū llahe min feDlihi inne llahe kāne bikulli şey'in ǎlīmen
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما

[] [م ن ي] [] [ف ض ل] [] [] [ب ع ض] [] [ب ع ض] [ر ج ل] [ن ص ب] [] [ك س ب] [ن س و] [ن ص ب] [] [ك س ب] [س ا ل] [] [] [ف ض ل] [] [] [ك و ن] [ك ل ل] [ش ي ا] [ع ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تتمنوا م ن ي | MNY TTMNWE tetemennev göz dikmeyin covet
Te,Te,Mim,Nun,Vav,Elif,
400,400,40,50,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form V) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeylere what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDDele üstün kıldığı (has) bestowed
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
به | BH bihi onunla [with it]
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
بعضكم ب ع ض | BAŽ BAŽKM beǎ'Dekum bir kısmınızı some of you
Be,Ayn,Dad,Kef,Mim,
2,70,800,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
على | AL ǎlā karşı over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din diğerine others.
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
للرجال ر ج ل | RCL LLRCEL lirricāli erkeklere vardır For men
Lam,Lam,Re,Cim,Elif,Lam,
30,30,200,3,1,30,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
نصيب ن ص ب | NṦB NṦYB neSībun bir pay (is) a share
Nun,Sad,Ye,Be,
50,90,10,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مما | MME mimmā şeylerden of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
اكتسبوا ك س ب | KSB EKTSBWE ktesebū kazandıkları they earned,
Elif,Kef,Te,Sin,Be,Vav,Elif,
1,20,400,60,2,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وللنساء ن س و | NSW WLLNSEÙ velinnisā'i ve kadınlara vardır and for women
Vav,Lam,Lam,Nun,Sin,Elif,,
6,30,30,50,60,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
N – genitive feminine plural noun
الواو عاطفة
جار ومجرور
نصيب ن ص ب | NṦB NṦYB neSībun bir pay (is) a share
Nun,Sad,Ye,Be,
50,90,10,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
مما | MME mimmā şeylerden of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
اكتسبن ك س ب | KSB EKTSBN ktesebne kazandıkları they earned.
Elif,Kef,Te,Sin,Be,Nun,
1,20,400,60,2,50,
V – 3rd person feminine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والنون ضمير متصل في محل رفع فاعل
واسألوا س ا ل | SEL WESÊLWE veselū isteyin And ask
Vav,Elif,Sin,,Lam,Vav,Elif,
6,1,60,,30,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Alla'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
من | MN min -ndan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi lutfu- His bounty.
Fe,Dad,Lam,He,
80,800,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne kuşkusuz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
بكل ك ل ل | KLL BKL bikulli her of every
Be,Kef,Lam,
2,20,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knower.
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تَتَمَنَّوْا: göz dikmeyin | مَا: şeylere | فَضَّلَ: üstün kıldığı | اللَّهُ: Allah'ın | بِهِ: onunla | بَعْضَكُمْ: bir kısmınızı | عَلَىٰ: karşı | بَعْضٍ: diğerine | لِلرِّجَالِ: erkeklere vardır | نَصِيبٌ: bir pay | مِمَّا: şeylerden | اكْتَسَبُوا: kazandıkları | وَلِلنِّسَاءِ: ve kadınlara vardır | نَصِيبٌ: bir pay | مِمَّا: şeylerden | اكْتَسَبْنَ: kazandıkları | وَاسْأَلُوا: isteyin | اللَّهَ: Alla'ın | مِنْ: -ndan | فَضْلِهِ: lutfu- | إِنَّ: kuşkusuz | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | بِكُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | عَلِيمًا: bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تتمنوا TTMNWE göz dikmeyin | ما ME şeylere | فضل FŽL üstün kıldığı | الله ELLH Allah'ın | به BH onunla | بعضكم BAŽKM bir kısmınızı | على AL karşı | بعض BAŽ diğerine | للرجال LLRCEL erkeklere vardır | نصيب NṦYB bir pay | مما MME şeylerden | اكتسبوا EKTSBWE kazandıkları | وللنساء WLLNSEÙ ve kadınlara vardır | نصيب NṦYB bir pay | مما MME şeylerden | اكتسبن EKTSBN kazandıkları | واسألوا WESÊLWE isteyin | الله ELLH Alla'ın | من MN -ndan | فضله FŽLH lutfu- | إن ÎN kuşkusuz | الله ELLH Allah | كان KEN | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | عليما ALYME bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | tetemennev: göz dikmeyin | : şeylere | feDDele: üstün kıldığı | llahu: Allah'ın | bihi: onunla | beǎ'Dekum: bir kısmınızı | ǎlā: karşı | beǎ'Din: diğerine | lirricāli: erkeklere vardır | neSībun: bir pay | mimmā: şeylerden | ktesebū: kazandıkları | velinnisā'i: ve kadınlara vardır | neSībun: bir pay | mimmā: şeylerden | ktesebne: kazandıkları | veselū: isteyin | llahe: Alla'ın | min: -ndan | feDlihi: lutfu- | inne: kuşkusuz | llahe: Allah | kāne: | bikulli: her | şey'in: şeyi | ǎlīmen: bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |WLE: | TTMNWE: göz dikmeyin | ME: şeylere | FŽL: üstün kıldığı | ELLH: Allah'ın | BH: onunla | BAŽKM: bir kısmınızı | AL: karşı | BAŽ: diğerine | LLRCEL: erkeklere vardır | NṦYB: bir pay | MME: şeylerden | EKTSBWE: kazandıkları | WLLNSEÙ: ve kadınlara vardır | NṦYB: bir pay | MME: şeylerden | EKTSBN: kazandıkları | WESÊLWE: isteyin | ELLH: Alla'ın | MN: -ndan | FŽLH: lutfu- | ÎN: kuşkusuz | ELLH: Allah | KEN: | BKL: her | ŞYÙ: şeyi | ALYME: bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ın, bâzılarınızı, bir kısmınıza üstün etmesine haset etmeyin. Erkeklerin, kendi kazançlarından payları var, kadınların da kendi kazançlarından payları var. Allah'tan, lütfünü, inâyetini dileyin, çünkü şüphe yok ki Allah her şeyi tamamıyla bilir.
Adem Uğur : Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.
Ahmed Hulusi : Allâh'ın bazılarınızı, fazlından verdikleriyle diğerlerinden üstün kılmasına haset etmeyin. Erkeklere de kazandıklarının karşılığı bir nimet vardır. Kadınlara da kazandıklarının karşılığı bir nimet vardır. Allâh'tan fazlını niyaz edin. Kesinlikle Allâh her şeyin (Esmâ'sıyla hakikati olarak) Aliym'idir.
Ahmet Tekin : Allah’ın, lütufta bulunarak, sizin birbirinize üstün olmanıza vesile kıldığı özelliklere sahip olmayı istemeye, arzulamaya kalkmayın. Erkeklerin işledikleri sâlih amellerden, yaptıkları hayırlardan, kazandıkları sevaplardan dolayı mükâfatları vardır. Kadınların da işledikleri sâlih amellerden, yaptıkları hayırlardan, kazandıkları sevaplardan dolayı mükâfatları vardır. Allah’ın lütfundan isteyin. Her şey, Allah’ın bilgisi, planı, iradesi dahilinde gerçekleşmektedir.
Ahmet Varol : Allah'ın, onunla kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkekler için de kazandıklarından bir pay vardır; kadınlar için de kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.
Ali Bulaç : Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah her şeyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Bir de Allah’ın bazınıza, diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklerin kendi kazandıklarından bir payı var, kadınların da kendi kazandıklarından bir payı vardır. İsteklerinizi Allah’ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Bekir Sadak : Allah'in sizi birbirinizden ustun kildigi seyleri ozlemeyin. Erkeklere, kazandiklarindan bir pay, kadinlara da kazandiklarindan bir pay vardir. Allah'tan bol nimet isteyin. Dogrusu Allah her seyi bilir.
Celal Yıldırım : Allah'ın kiminizi kiminizden üstün kıldığı hususları temenni edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Siz Allah'tan bol nîmetini, cömertçe ihsanını isteyin. Şüphesiz ki Allah, her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri : Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere, kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan bol nimet isteyin. Doğrusu Allah her şeyi bilir.
Diyanet Vakfi : Allah'ın sizi, birbirinizden üstün kıldığı şeyleri (başkasında olup da sizde olmayanı) hasretle arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'tan lütfunu isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.
Edip Yüksel : ALLAH'ın herbirinize bağışladığı yeteneklere imrenmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. ALLAH'tan size lütfunu bağışlamasını isteyin. ALLAH her şeyi Bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de Allah'ın bazınıza, diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere hak ettiklerinden bir pay vardır. Kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. İsteklerinizi Allah'ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de Allah'ın bazınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri istemeyin. Erkeklere çalışmalarından bir pay, kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. Çalışın da Allah'tan lütfunu isteyin. Her zaman Allah herşeyi iyi biliyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de Allahın ba'zınıza diğerinden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin, erkeklere çalışmalarından bir nasıb vardır, kadınlara da çalışmalarından bir nasıb vardır, çalışın da Allahdan fazlını isteyin, her halde Allah her şeye alîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Aranızda derece farkı doğuran ilahi bağışlara özlem beslemeyiniz. Erkekler kazançlarından pay aldıkları gibi kadınlar da kazançlarından pay alırlar. İstediklerinizi Allah'ın kereminden isteyiniz. Hiç şüphesiz Allah her şeyi bilir.
Gültekin Onan : Tanrı'nın kendisiyle kiminizi kiminize göre üstün kıldığı şeyi (malı) temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından pay (olduğu gibi) kadınlara da kazandıklarından pay vardır. Tanrı'dan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Tanrı her şeyi bilendir.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah'ın bazınıza, diğerlerinizden fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Ve Allah'ın fazlından isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Allahın, kiminizi kiminizden üstün kılmıya vesile yapdığı şeyleri ummayın. Erkeklerin, kendi kazandıklarından bir payı olduğu gibi kadınların da yine kendi kazandıklarından bir hissesi vardır. Allahdan, Onun lutf-ü inayetinden isteyin. Şübhesiz ki Allah her şey'i hakkıyle bilendir.
Hayrat Neşriyat : Hem Allah’ın bazınızı, bazınızdan kendisi ile üstün kıl(maya vesîle yap)tığı şeyleritemennî etmeyin! Erkeklere kazandıklarından bir nasib vardır, kadınlara da kazandıklarındanbir nasib vardır. O hâlde Allah’dan lütfunu isteyin! Muhakkak ki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.
İbni Kesir : Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri özlemeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın lütfundan isteyin. Muhakkak ki Allah; herşeyi bilici olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve Allah'ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin (istemeyin). Erkekler için, kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de, kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah'tan, O'nun fazlından isteyin. Muhakkak ki Allah, herşeyi en iyi bilendir.
Muhammed Esed : O halde Allahın kimilerinize diğerlerinden daha fazla bağışladığı nimetlere imrenmeyin. Erkekler kendi kazançlarından bir fayda sağlarlar, kadınlar da kendi kazançlarından... Bu nedenle lütfu(ndan size bahşetmesini) Allahtan dileyin; şüphesiz Allah, her şeyin tam bilgisine maliktir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Allah Teâlâ'nın bazınıza diğer bazınız üzerine ihsan buyurmuş olduğu şeyi temenni etmeyiniz. Erkekler için kazançlarından bir nâsip vardır. Kadınlar için de kazançlarından bir nâsib vardır. Ve Allah Teâlâ'dan fazlını isteyiniz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ herşeyi hakkıyla bilicidir.
Ömer Öngüt : Allah'ın bir ikram olarak bir kısmınızı diğerine üstün kıldığı şeyleri istekle arzu etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. İsteklerinizi Allah'ın fazlından ve kereminden isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.
Şaban Piriş : Allah’ın, sayesinde bir kısmınızı bir kısmınıza üstün kıldığı şeyi temenni etmeyin. Erkekler için kazandıklarından bir nasip olduğu gibi, kadınlar için de kazandıklarından bir nasip vardır. Allah’ın kendi fazlından (bağışından) isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir.
Suat Yıldırım : Bir de Allah’ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah’ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş : Allâh'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere göz dikmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay var, kadınlara da kazandıklarından bir pay var. Allah'tan, O'nun lutfunu isteyin. Kuşkusuz Allâh, her şeyi bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyi temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir pay (olduğu gibi), kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun fazlını (ihsanını) isteyin. Gerçekten, Allah, her şeyi bilendir.
Ümit Şimşek : Bir kısmınıza Allah'ın fazladan verdiği nimetlere göz dikmeyin. Erkeklerin de kendi çalışmalarından bir nasibi vardır, kadınların da kendi çalışmalarından bir nasibi vardır. Siz Allah'ın lütfundan dilekte bulunun. Şüphesiz ki Allah herşeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın, bir kısmınıza bir kısmınızdan farklı olarak lütfettiği şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay var; kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay var. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin! Allah, herşeyi iyice bilmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}