» 4 / Nisâ  116:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüpheiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. لَا (LE) = lā :
4. يَغْفِرُ (YĞFR) = yeğfiru : bağışlamaz
5. أَنْ (ÊN) = en :
6. يُشْرَكَ (YŞRK) = yuşrake : ortak koşulmasını
7. بِهِ (BH) = bihi : kendisine
8. وَيَغْفِرُ (WYĞFR) = veyeğfiru : ve bağışlar
9. مَا (ME) = mā : herşeyi
10. دُونَ (D̃WN) = dūne : başka
11. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bundan
12. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseye
13. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
14. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
15. يُشْرِكْ (YŞRK) = yuşrik : ortak koşarsa
16. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
17. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : muhakkak
18. ضَلَّ (ŽL) = Delle : sapıklığa düşmüştür
19. ضَلَالًا (ŽLELE) = Delālen : bir sapkınlıkla
20. بَعِيدًا (BAYD̃E) = beǐyden : uzak
şüpheiz | Allah | | bağışlamaz | | ortak koşulmasını | kendisine | ve bağışlar | herşeyi | başka | bundan | kimseye | dilediği | ve kim | ortak koşarsa | Allah'a | muhakkak | sapıklığa düşmüştür | bir sapkınlıkla | uzak |

[] [] [] [ĞFR] [] [ŞRK] [] [ĞFR] [] [D̃WN] [] [] [ŞYE] [] [ŞRK] [] [] [ŽLL] [ŽLL] [BAD̃]
ÎN ELLH LE YĞFR ÊN YŞRK BH WYĞFR ME D̃WN Z̃LK LMN YŞEÙ WMN YŞRK BELLH FGD̃ ŽL ŽLELE BAYD̃E

inne llahe yeğfiru en yuşrake bihi veyeğfiru dūne ƶālike limen yeşā'u ve men yuşrik billahi feḳad Delle Delālen beǐyden
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüpheiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE does not
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlamaz forgive
أن | ÊN en that
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrake ortak koşulmasını partners be associated
به | BH bihi kendisine with Him,
ويغفر غ ف ر | ĞFR WYĞFR veyeğfiru ve bağışlar but He forgives
ما | ME herşeyi [what]
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūne başka other than
ذلك | Z̃LK ƶālike bundan that
لمن | LMN limen kimseye for whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrik ortak koşarsa associates partners
بالله | BELLH billahi Allah'a with Allah
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak then surely
ضل ض ل ل | ŽLL ŽL Delle sapıklığa düşmüştür he lost (the) way,
ضلالا ض ل ل | ŽLL ŽLELE Delālen bir sapkınlıkla straying
بعيدا ب ع د | BAD̃ BAYD̃E beǐyden uzak far away.

4:116 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüpheiz | Allah | | bağışlamaz | | ortak koşulmasını | kendisine | ve bağışlar | herşeyi | başka | bundan | kimseye | dilediği | ve kim | ortak koşarsa | Allah'a | muhakkak | sapıklığa düşmüştür | bir sapkınlıkla | uzak |

[] [] [] [ĞFR] [] [ŞRK] [] [ĞFR] [] [D̃WN] [] [] [ŞYE] [] [ŞRK] [] [] [ŽLL] [ŽLL] [BAD̃]
ÎN ELLH LE YĞFR ÊN YŞRK BH WYĞFR ME D̃WN Z̃LK LMN YŞEÙ WMN YŞRK BELLH FGD̃ ŽL ŽLELE BAYD̃E

inne llahe yeğfiru en yuşrake bihi veyeğfiru dūne ƶālike limen yeşā'u ve men yuşrik billahi feḳad Delle Delālen beǐyden
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

[] [] [] [غ ف ر] [] [ش ر ك] [] [غ ف ر] [] [د و ن] [] [] [ش ي ا] [] [ش ر ك] [] [] [ض ل ل] [ض ل ل] [ب ع د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüpheiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE does not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يغفر غ ف ر | ĞFR YĞFR yeğfiru bağışlamaz forgive
Ye,Ğayn,Fe,Re,
10,1000,80,200,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrake ortak koşulmasını partners be associated
Ye,Şın,Re,Kef,
10,300,200,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع مبني للمجهول منصوب
به | BH bihi kendisine with Him,
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ويغفر غ ف ر | ĞFR WYĞFR veyeğfiru ve bağışlar but He forgives
Vav,Ye,Ğayn,Fe,Re,
6,10,1000,80,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو استئنافية
فعل مضارع
ما | ME herşeyi [what]
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūne başka other than
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike bundan that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لمن | LMN limen kimseye for whom
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills.
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يشرك ش ر ك | ŞRK YŞRK yuşrik ortak koşarsa associates partners
Ye,Şın,Re,Kef,
10,300,200,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بالله | BELLH billahi Allah'a with Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
ضل ض ل ل | ŽLL ŽL Delle sapıklığa düşmüştür he lost (the) way,
Dad,Lam,
800,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ضلالا ض ل ل | ŽLL ŽLELE Delālen bir sapkınlıkla straying
Dad,Lam,Elif,Lam,Elif,
800,30,1,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
بعيدا ب ع د | BAD̃ BAYD̃E beǐyden uzak far away.
Be,Ayn,Ye,Dal,Elif,
2,70,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüpheiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يَغْفِرُ: bağışlamaz | أَنْ: | يُشْرَكَ: ortak koşulmasını | بِهِ: kendisine | وَيَغْفِرُ: ve bağışlar | مَا: herşeyi | دُونَ: başka | ذَٰلِكَ: bundan | لِمَنْ: kimseye | يَشَاءُ: dilediği | وَمَنْ: ve kim | يُشْرِكْ: ortak koşarsa | بِاللَّهِ: Allah'a | فَقَدْ: muhakkak | ضَلَّ: sapıklığa düşmüştür | ضَلَالًا: bir sapkınlıkla | بَعِيدًا: uzak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüpheiz | الله ELLH Allah | لا LE | يغفر YĞFR bağışlamaz | أن ÊN | يشرك YŞRK ortak koşulmasını | به BH kendisine | ويغفر WYĞFR ve bağışlar | ما ME herşeyi | دون D̃WN başka | ذلك Z̃LK bundan | لمن LMN kimseye | يشاء YŞEÙ dilediği | ومن WMN ve kim | يشرك YŞRK ortak koşarsa | بالله BELLH Allah'a | فقد FGD̃ muhakkak | ضل ŽL sapıklığa düşmüştür | ضلالا ŽLELE bir sapkınlıkla | بعيدا BAYD̃E uzak |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüpheiz | llahe: Allah | : | yeğfiru: bağışlamaz | en: | yuşrake: ortak koşulmasını | bihi: kendisine | veyeğfiru: ve bağışlar | : herşeyi | dūne: başka | ƶālike: bundan | limen: kimseye | yeşā'u: dilediği | ve men: ve kim | yuşrik: ortak koşarsa | billahi: Allah'a | feḳad: muhakkak | Delle: sapıklığa düşmüştür | Delālen: bir sapkınlıkla | beǐyden: uzak |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüpheiz | ELLH: Allah | LE: | YĞFR: bağışlamaz | ÊN: | YŞRK: ortak koşulmasını | BH: kendisine | WYĞFR: ve bağışlar | ME: herşeyi | D̃WN: başka | Z̃LK: bundan | LMN: kimseye | YŞEÙ: dilediği | WMN: ve kim | YŞRK: ortak koşarsa | BELLH: Allah'a | FGD̃: muhakkak | ŽL: sapıklığa düşmüştür | ŽLELE: bir sapkınlıkla | BAYD̃E: uzak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, kendisine eş tanıyanı yarlıgamaz, bundan başka dilediği kişinin bütün suçlarını örter, yarlıgar ve kim Allah'a eş tanırsa öylesine sapıtmıştır ki tuttuğu yol, doğru yoldan pek uzaktır.
Adem Uğur : Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle Allâh kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz! Bunun dûnundakileri (derece olarak bunun altındaki suçları) dilediğine bağışlar! Kim âlemlerdeki her şeyi Esmâ'sıyla yaratan Allâh'a ("B"illâhi) şirk koşarsa (O'ndan bağımsız bir benlik düşünür, kabul ederse), gerçekten (hakikatten çok uzak) sapık bir inanca sapmıştır!
Ahmet Tekin : Allah, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında kendisine ortak koşulmasını, Allah’a imanın gerektirdiği esasların inkâr edilmesini bağışlamayacaktır. Bunun dışındaki, bunun altındaki büyük-küçük günahları, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimse için bağışlar. Kim, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşarsa, tamamen başına buyruk hareket ederek büsbütün hak yoldan uzaklaşmış, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih etmiş olur.
Ahmet Varol : Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa uzak bir sapıklığın içine düşmüştür.
Ali Bulaç : Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki Allah, kendine ortak koşanları bağışlamaz. Bu günahdan başkasını, dilediği kimseden mağfiret buyurur (bağışlar). Kim Allah’a eş (ortak) koşarsa, doğrusu çok uzak bir sapıklığa sapmıştır.
Bekir Sadak : Allah, kendisine ortak kosulmasini elbette bagislamaz, bundan baskasini diledigine bagislar. Allah'a ortak kosan kimse derin bir sapikliga sapmis olur.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz ; bun dan başka (günah ve kusurları) dilediği kimse için bağışlar. Doğrusu kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz ki o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Diyanet İşleri : Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.
Diyanet İşleri (eski) : Allah, kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur.
Diyanet Vakfi : Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.
Edip Yüksel : ALLAH kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim ALLAH'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa, hakikattan çok uzak bir sapıklığa sapmış demektir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Doğrusu Allah kendine şirk koşulmasını mağfiret buyurmaz, ondan berisini ise dilediğine mağfiret buyurur, kim de Allaha şirk koşarsa hakikatte pek uzak bir dalâle sapmıştır
Fizilal-il Kuran : Allah kendisine ortak koşma suçunu bağışlamaz. Bunun dışındaki suçları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa gerçekten koyu bir sapıklığa düşmüş olur.
Gültekin Onan : Hiç şüphesiz, Tanrı, kedisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, (onlardan) dilediğini bağışlar. Kim Tanrı'ya şirk koşarsa elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Hakkı Yılmaz : Hiç şüphesiz, Allah, Kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısında kalanları ise, onlardan dilediğini bağışlar. Kim, Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki Allah, kendisine eş tanıtması (nın günâhını) yarlığamaz. Ondan başkasını, dileyeceği kimse için, yarlığar. Kim Allaha eş tanırsa muhakkak ki o, (doğru yoldan) uzak bir sapıklıkla sapmışdır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz; bunun dışındaki(günah)ları ise, (kendi lütfundan) dilediği kimse için affeder. Artık kim Allah’a şirk koşarsa, o takdirde doğrusu (haktan) uzak bir dalâlet ile sapmış olur.
İbni Kesir : Elbette Allah; kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Kim, Allah'a şirk koşarsa; çok uzak bir dalalete düşmüş olur.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındaki şeyleri ise, dilediği kimse için mağfiret eder. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o taktirde o, uzak bir dalâletle sapmıştır.
Muhammed Esed : Allah, kendisinden başka birine ilahlık yakıştırılmasını asla bağışlamaz, (ama) dilediği kimsenin daha hafif günahlarını bağışlar: Çünkü Allahın yanı sıra başkasına ilahlık yakıştıranlar şiddetli bir sapıklığa düşmüş kimselerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Allah Teâlâ kendisine şerik koşulmasını mağfiret etmez ve bunun dûnundakini de dilediği kimseye mağfiret buyurur. Ve her kim Allah Teâlâ'ya şerik koşarsa muhakkak ki pek uzak bir dalâlete sapmıştır.
Ömer Öngüt : Allah kendisine ortak koşulmasını aslâ bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, çok uzak bir sapıklığa düşmüş olur.
Şaban Piriş : Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa o derin bir dalalete düşmüştür.
Suat Yıldırım : Şu kesin ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah’a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur.
Süleyman Ateş : Allâh, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bundan başka herşeyi dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz, Allah, kendisine şirk koşanları bağışlamaz. Bunun dışında kalanlar ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
Ümit Şimşek : Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında, dilediği kimsenin günahını bağışlar. Allah'a ortak koşan ise, pek derin bir sapıklığa düşmüştür.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}