» 4 / Nisâ  159:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (WÎN) = ve in : ve andolsun
2. مِنْ (MN) = min : her biri
3. أَهْلِ (ÊHL) = ehli : ehlinin
4. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitap
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : ancak
6. لَيُؤْمِنَنَّ (LYÙMNN) = leyu'minenne : mutlaka inanacaktır
7. بِهِ (BH) = bihi : ona
8. قَبْلَ (GBL) = ḳable : önce
9. مَوْتِهِ (MWTH) = mevtihi : ölümünden
10. وَيَوْمَ (WYWM) = ve yevme : günü de
11. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
12. يَكُونُ (YKWN) = yekūnu : O olacaktır
13. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onların aleyhine
14. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahid
ve andolsun | her biri | ehlinin | Kitap | ancak | mutlaka inanacaktır | ona | önce | ölümünden | günü de | kıyamet | O olacaktır | onların aleyhine | şahid |

[] [] [EHL] [KTB] [] [EMN] [] [GBL] [MWT] [YWM] [GWM] [KWN] [] [ŞHD̃]
WÎN MN ÊHL ELKTEB ÎLE LYÙMNN BH GBL MWTH WYWM ELGYEMT YKWN ALYHM ŞHYD̃E

ve in min ehli l-kitābi illā leyu'minenne bihi ḳable mevtihi ve yevme l-ḳiyāmeti yekūnu ǎleyhim şehīden
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in ve andolsun And (there is) not
من | MN min her biri from
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehlinin (the) People
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap (of) the Book
إلا | ÎLE illā ancak but
ليؤمنن ا م ن | EMN LYÙMNN leyu'minenne mutlaka inanacaktır surely he believes
به | BH bihi ona in him
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳable önce before
موته م و ت | MWT MWTH mevtihi ölümünden his death.
ويوم ي و م | YWM WYWM ve yevme günü de And (on the) Day
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection
يكون ك و ن | KWN YKWN yekūnu O olacaktır he will be
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların aleyhine against them
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid a witness.

4:159 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve andolsun | her biri | ehlinin | Kitap | ancak | mutlaka inanacaktır | ona | önce | ölümünden | günü de | kıyamet | O olacaktır | onların aleyhine | şahid |

[] [] [EHL] [KTB] [] [EMN] [] [GBL] [MWT] [YWM] [GWM] [KWN] [] [ŞHD̃]
WÎN MN ÊHL ELKTEB ÎLE LYÙMNN BH GBL MWTH WYWM ELGYEMT YKWN ALYHM ŞHYD̃E

ve in min ehli l-kitābi illā leyu'minenne bihi ḳable mevtihi ve yevme l-ḳiyāmeti yekūnu ǎleyhim şehīden
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا

[] [] [ا ه ل] [ك ت ب] [] [ا م ن] [] [ق ب ل] [م و ت] [ي و م] [ق و م] [ك و ن] [] [ش ه د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in ve andolsun And (there is) not
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
نافية بمنزلة «ليس»
من | MN min her biri from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehlinin (the) People
,He,Lam,
,5,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap (of) the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā ancak but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
ليؤمنن ا م ن | EMN LYÙMNN leyu'minenne mutlaka inanacaktır surely he believes
Lam,Ye,,Mim,Nun,Nun,
30,10,,40,50,50,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
به | BH bihi ona in him
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳable önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
موته م و ت | MWT MWTH mevtihi ölümünden his death.
Mim,Vav,Te,He,
40,6,400,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويوم ي و م | YWM WYWM ve yevme günü de And (on the) Day
Vav,Ye,Vav,Mim,
6,10,6,40,
"REM – prefixed resumption particle
T – accusative masculine time adverb → Day of Resurrection"
الواو استئنافية
ظرف زمان منصوب
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
يكون ك و ن | KWN YKWN yekūnu O olacaktır he will be
Ye,Kef,Vav,Nun,
10,20,6,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onların aleyhine against them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahid a witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: ve andolsun | مِنْ: her biri | أَهْلِ: ehlinin | الْكِتَابِ: Kitap | إِلَّا: ancak | لَيُؤْمِنَنَّ: mutlaka inanacaktır | بِهِ: ona | قَبْلَ: önce | مَوْتِهِ: ölümünden | وَيَوْمَ: günü de | الْقِيَامَةِ: kıyamet | يَكُونُ: O olacaktır | عَلَيْهِمْ: onların aleyhine | شَهِيدًا: şahid |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve andolsun | من MN her biri | أهل ÊHL ehlinin | الكتاب ELKTEB Kitap | إلا ÎLE ancak | ليؤمنن LYÙMNN mutlaka inanacaktır | به BH ona | قبل GBL önce | موته MWTH ölümünden | ويوم WYWM günü de | القيامة ELGYEMT kıyamet | يكون YKWN O olacaktır | عليهم ALYHM onların aleyhine | شهيدا ŞHYD̃E şahid |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: ve andolsun | min: her biri | ehli: ehlinin | l-kitābi: Kitap | illā: ancak | leyu'minenne: mutlaka inanacaktır | bihi: ona | ḳable: önce | mevtihi: ölümünden | ve yevme: günü de | l-ḳiyāmeti: kıyamet | yekūnu: O olacaktır | ǎleyhim: onların aleyhine | şehīden: şahid |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎN: ve andolsun | MN: her biri | ÊHL: ehlinin | ELKTEB: Kitap | ÎLE: ancak | LYÙMNN: mutlaka inanacaktır | BH: ona | GBL: önce | MWTH: ölümünden | WYWM: günü de | ELGYEMT: kıyamet | YKWN: O olacaktır | ALYHM: onların aleyhine | ŞHYD̃E: şahid |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kitap ehlinden hiçbiri kalmayacak ki onun ölümünden önce ona inanmasın, o da kıyâmet günü, onların aleyhine tanık olacak.
Adem Uğur : Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.
Ahmed Hulusi : Nitekim (geçmişteki) hakikat bilgisine uyanlardan hiçbiri yoktur ki, ölümü anında Ona (bildirdiğine) iman etmiş olmasın! Kıyamet sürecinde aleyhlerinde şahitlik yapacaktır.
Ahmet Tekin : Ehl-i kitaptan her biri, ölmeden önce onun ilâh olmadığına, insan neslinden bir Rasul olduğuna, gerçek hüviyetine kesinlikle iman edecektir. Îsâ da, kıyamet günü onların aleyhinde şâhitlik edecektir.
Ahmet Varol : Kitap ehlinden ölümünden önce ona inanmayacak yoktur. Kıyamet gününde o, onların aleyhine şahitlik eder. [27]
Ali Bulaç : Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.
Ali Fikri Yavuz : Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce (can çekişirken) İsa’ya iman etmiş olmasın. (Fakat hayattan ümid kesme zamanında iman etmek bir fayda vermez). İsa ise kıyâmet gününde küfürlerinden dolayı aleyhlerine şahid olacaktır.
Bekir Sadak : Kitap ehlinden, olmeden once, Isa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektigi gibi inanmadiklarindan, kiyamet gunu onlarin aleyhine sahit olur.
Celal Yıldırım : Kitap Ehli'nden hiç kimse yok ki, ölmeden önce O'na imân edecek olmasın. Kıyamet gününde İsâ onların, (dosdoğru imân etmiyenlerin) aleyhinde şâhid olacaktır.
Diyanet İşleri : Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) iman edecek olmasın. Kıyamet günü, o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : Kitap ehlinden, ölmeden önce, İsa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektiği gibi inanmadıklarından, kıyamet günü onların aleyhine şahit olur.
Diyanet Vakfi : Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.
Edip Yüksel : Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce ona inanmak zorunda idi. Diriliş Günü ise o onlara karşı tanık olacaktır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa'ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit olacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve Ehli kitabdan hiç biri yoktur ki celâlim hakkı için ölümünden evvel ona mutlak iyman edecek olmasın, kıyamet günü de o aleyhlerine şahid olacak
Fizilal-il Kuran : Kitap Ehli'nden hiç kimse yoktur ki, ölümünün eşiğinde İsa'ya iman etmemiş olsun. Fakat kıyamet günü İsa, onların aleyhinde şahitlik edecektir.
Gültekin Onan : Andolsun, Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.
Hakkı Yılmaz : Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce sana indirilene/Kur’ân'a inanmayacak kimse yoktur. Kıyâmet günü de, sana indirilen/Kur’ân, onların aleyhine iyi bir şâhit olacaktır.
Hasan Basri Çantay : Ehl-i kitabdan hiç biri haaric olmamak üzere, ölümünden evvel, andolsun, ona (Îsâya) mutlakaa iman edecek, o da kıyaamet günü kendileri aleyhine bir şâhid olacakdır.
Hayrat Neşriyat : Hem ehl-i kitabdan hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce mutlaka ona îmân edecek olmasın! Kıyâmet gününde ise, onların (kendisine îmân etmeyenlerin) aleyhine şâhidlik edecektir.
İbni Kesir : Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki; ölümünden önce ona inanacak olmasın. O da kıyamet günü aleyhlerinde şahid olacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Ve ancak, kitap ehlinden olanlar (onu tekzip eden Yahudiler ve “Allah'ın oğlu” diyen Nasraniler), O'na ölümünden önce mutlaka îmân edecekler. Ve o, kıyâmet günü onların üzerine şahit olacak.
Muhammed Esed : Nitekim geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun; ve Kıyamet Günü İsa, (bizzat) onların aleyhine hakikate şahitlik yapacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve ehl-i kitaptan hiçbir fert yoktur ki illâ ölümünden evvel elbette O'na imân edecektir! Ve kıyamet gününde onların aleyhine bir şahit olacaktır.
Ömer Öngüt : Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce İsâ'ya muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şâhit olacaktır.
Şaban Piriş : Kitap ehlinden, ölmeden önce ona kesin olarak inanan olursa, O, kıyamet günü onlara şahitlik eder .
Suat Yıldırım : Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.
Süleyman Ateş : Andolsun, kitâp ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona inanacak olmasın. Kıyâmet günü de O, (Îsâ) onların aleyhine şâhid olacaktır.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.
Ümit Şimşek : Kitap Ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya inanmasın. Kıyamet gününde ise İsa onlar hakkında şahitlik edecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}