» 4 / Nisâ  157:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَوْلِهِمْ (WGWLHM) = ve ḳavlihim : ve demelerinden (ötürü)
2. إِنَّا (ÎNE) = innā : elbette
3. قَتَلْنَا (GTLNE) = ḳatelnā : biz öldürdük
4. الْمَسِيحَ (ELMSYḪ) = l-mesīHa : Mesih'i
5. عِيسَى (AYS) = ǐysā : Îsa
6. ابْنَ (EBN) = bne : oğlu
7. مَرْيَمَ (MRYM) = meryeme : Meryem
8. رَسُولَ (RSWL) = rasūle : elçisi
9. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
10. وَمَا (WME) = ve mā : oysa
11. قَتَلُوهُ (GTLWH) = ḳatelūhu : onu öldürmediler
12. وَمَا (WME) = ve mā : ve
13. صَلَبُوهُ (ṦLBWH) = Salebūhu : asmadılar
14. وَلَٰكِنْ (WLKN) = velākin : fakat
15. شُبِّهَ (ŞBH) = şubbihe : benzer gösterildi
16. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine
17. وَإِنَّ (WÎN) = ve inne : ve şüphesiz
18. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
19. اخْتَلَفُوا (EḢTLFWE) = ḣtelefū : ayrılığa düşenler
20. فِيهِ (FYH) = fīhi : onun hakkında
21. لَفِي (LFY) = lefī : içindedirler
22. شَكٍّ (ŞK) = şekkin : tam bir kuşku
23. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan yana
24. مَا (ME) = mā : yoktur
25. لَهُمْ (LHM) = lehum : onların
26. بِهِ (BH) = bihi : o hususta
27. مِنْ (MN) = min : hiç
28. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgileri
29. إِلَّا (ÎLE) = illā : sadece
30. اتِّبَاعَ (ETBEA) = ttibāǎ : uyuyorlar
31. الظَّنِّ (ELƵN) = Z-Zenni : zanna
32. وَمَا (WME) = ve mā :
33. قَتَلُوهُ (GTLWH) = ḳatelūhu : onu öldürmediler
34. يَقِينًا (YGYNE) = yeḳīnen : yakinen
ve demelerinden (ötürü) | elbette | biz öldürdük | Mesih'i | Îsa | oğlu | Meryem | elçisi | Allah'ın | oysa | onu öldürmediler | ve | asmadılar | fakat | benzer gösterildi | kendilerine | ve şüphesiz | | ayrılığa düşenler | onun hakkında | içindedirler | tam bir kuşku | ondan yana | yoktur | onların | o hususta | hiç | bilgileri | sadece | uyuyorlar | zanna | | onu öldürmediler | yakinen |

[GWL] [] [GTL] [] [] [BNY] [] [RSL] [] [] [GTL] [] [ṦLB] [] [ŞBH] [] [] [] [ḢLF] [] [] [ŞKK] [] [] [] [] [] [ALM] [] [TBA] [ƵNN] [] [GTL] [YGN]
WGWLHM ÎNE GTLNE ELMSYḪ AYS EBN MRYM RSWL ELLH WME GTLWH WME ṦLBWH WLKN ŞBH LHM WÎN ELZ̃YN EḢTLFWE FYH LFY ŞK MNH ME LHM BH MN ALM ÎLE ETBEA ELƵN WME GTLWH YGYNE

ve ḳavlihim innā ḳatelnā l-mesīHa ǐysā bne meryeme rasūle llahi ve mā ḳatelūhu ve mā Salebūhu velākin şubbihe lehum ve inne elleƶīne ḣtelefū fīhi lefī şekkin minhu lehum bihi min ǐlmin illā ttibāǎ Z-Zenni ve mā ḳatelūhu yeḳīnen
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقولهم ق و ل | GWL WGWLHM ve ḳavlihim ve demelerinden (ötürü) And for their saying,
إنا | ÎNE innā elbette """Indeed, we"
قتلنا ق ت ل | GTL GTLNE ḳatelnā biz öldürdük killed
المسيح | ELMSYḪ l-mesīHa Mesih'i the Messiah,
عيسى | AYS ǐysā Îsa Isa,
ابن ب ن ي | BNY EBN bne oğlu son
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam,
رسول ر س ل | RSL RSWL rasūle elçisi (the) Messenger
الله | ELLH llahi Allah'ın "(of) Allah."""
وما | WME ve mā oysa And not
قتلوه ق ت ل | GTL GTLWH ḳatelūhu onu öldürmediler they killed him
وما | WME ve mā ve and not
صلبوه ص ل ب | ṦLB ṦLBWH Salebūhu asmadılar they crucified him
ولكن | WLKN velākin fakat but
شبه ش ب ه | ŞBH ŞBH şubbihe benzer gösterildi it was made to appear (so)
لهم | LHM lehum kendilerine to them.
وإن | WÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
اختلفوا خ ل ف | ḢLF EḢTLFWE ḣtelefū ayrılığa düşenler differ
فيه | FYH fīhi onun hakkında in it
لفي | LFY lefī içindedirler (are) surely in
شك ش ك ك | ŞKK ŞK şekkin tam bir kuşku doubt
منه | MNH minhu ondan yana about it.
ما | ME yoktur Not
لهم | LHM lehum onların for them
به | BH bihi o hususta about it
من | MN min hiç [of]
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgileri (any) knowledge
إلا | ÎLE illā sadece except
اتباع ت ب ع | TBA ETBEA ttibāǎ uyuyorlar (the) following
الظن ظ ن ن | ƵNN ELƵN Z-Zenni zanna (of) assumption.
وما | WME ve mā And not
قتلوه ق ت ل | GTL GTLWH ḳatelūhu onu öldürmediler they killed him,
يقينا ي ق ن | YGN YGYNE yeḳīnen yakinen certainly.

4:157 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve demelerinden (ötürü) | elbette | biz öldürdük | Mesih'i | Îsa | oğlu | Meryem | elçisi | Allah'ın | oysa | onu öldürmediler | ve | asmadılar | fakat | benzer gösterildi | kendilerine | ve şüphesiz | | ayrılığa düşenler | onun hakkında | içindedirler | tam bir kuşku | ondan yana | yoktur | onların | o hususta | hiç | bilgileri | sadece | uyuyorlar | zanna | | onu öldürmediler | yakinen |

[GWL] [] [GTL] [] [] [BNY] [] [RSL] [] [] [GTL] [] [ṦLB] [] [ŞBH] [] [] [] [ḢLF] [] [] [ŞKK] [] [] [] [] [] [ALM] [] [TBA] [ƵNN] [] [GTL] [YGN]
WGWLHM ÎNE GTLNE ELMSYḪ AYS EBN MRYM RSWL ELLH WME GTLWH WME ṦLBWH WLKN ŞBH LHM WÎN ELZ̃YN EḢTLFWE FYH LFY ŞK MNH ME LHM BH MN ALM ÎLE ETBEA ELƵN WME GTLWH YGYNE

ve ḳavlihim innā ḳatelnā l-mesīHa ǐysā bne meryeme rasūle llahi ve mā ḳatelūhu ve mā Salebūhu velākin şubbihe lehum ve inne elleƶīne ḣtelefū fīhi lefī şekkin minhu lehum bihi min ǐlmin illā ttibāǎ Z-Zenni ve mā ḳatelūhu yeḳīnen
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا

[ق و ل] [] [ق ت ل] [] [] [ب ن ي] [] [ر س ل] [] [] [ق ت ل] [] [ص ل ب] [] [ش ب ه] [] [] [] [خ ل ف] [] [] [ش ك ك] [] [] [] [] [] [ع ل م] [] [ت ب ع] [ظ ن ن] [] [ق ت ل] [ي ق ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقولهم ق و ل | GWL WGWLHM ve ḳavlihim ve demelerinden (ötürü) And for their saying,
Vav,Gaf,Vav,Lam,He,Mim,
6,100,6,30,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنا | ÎNE innā elbette """Indeed, we"
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
قتلنا ق ت ل | GTL GTLNE ḳatelnā biz öldürdük killed
Gaf,Te,Lam,Nun,Elif,
100,400,30,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
المسيح | ELMSYḪ l-mesīHa Mesih'i the Messiah,
Elif,Lam,Mim,Sin,Ye,Ha,
1,30,40,60,10,8,
"PN – accusative proper noun → Messiah"
اسم علم منصوب
عيسى | AYS ǐysā Îsa Isa,
Ayn,Ye,Sin,,
70,10,60,,
"PN – accusative proper noun → Jesus"
اسم علم منصوب
ابن ب ن ي | BNY EBN bne oğlu son
Elif,Be,Nun,
1,2,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
مريم | MRYM meryeme Meryem (of) Maryam,
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"PN – genitive feminine proper noun → Maryam"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
رسول ر س ل | RSL RSWL rasūle elçisi (the) Messenger
Re,Sin,Vav,Lam,
200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın "(of) Allah."""
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وما | WME ve mā oysa And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
قتلوه ق ت ل | GTL GTLWH ḳatelūhu onu öldürmediler they killed him
Gaf,Te,Lam,Vav,He,
100,400,30,6,5,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وما | WME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
صلبوه ص ل ب | ṦLB ṦLBWH Salebūhu asmadılar they crucified him
Sad,Lam,Be,Vav,He,
90,30,2,6,5,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولكن | WLKN velākin fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
SUP – prefixed supplemental particle
AMD – amendment particle
الواو زائدة
حرف استدراك
شبه ش ب ه | ŞBH ŞBH şubbihe benzer gösterildi it was made to appear (so)
Şın,Be,He,
300,2,5,
V – 3rd person masculine singular (form II) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهم | LHM lehum kendilerine to them.
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وإن | WÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
الواو استئنافية
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
اختلفوا خ ل ف | ḢLF EḢTLFWE ḣtelefū ayrılığa düşenler differ
Elif,Hı,Te,Lam,Fe,Vav,Elif,
1,600,400,30,80,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi onun hakkında in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
لفي | LFY lefī içindedirler (are) surely in
Lam,Fe,Ye,
30,80,10,
EMPH – emphatic prefix lām
P – preposition
اللام لام التوكيد
حرف جر
شك ش ك ك | ŞKK ŞK şekkin tam bir kuşku doubt
Şın,Kef,
300,20,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
منه | MNH minhu ondan yana about it.
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ما | ME yoktur Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
نافية بمنزلة «ليس»
لهم | LHM lehum onların for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
به | BH bihi o hususta about it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiç [of]
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgileri (any) knowledge
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā sadece except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
اتباع ت ب ع | TBA ETBEA ttibāǎ uyuyorlar (the) following
Elif,Te,Be,Elif,Ayn,
1,400,2,1,70,
N – accusative masculine (form VIII) verbal noun
اسم منصوب
الظن ظ ن ن | ƵNN ELƵN Z-Zenni zanna (of) assumption.
Elif,Lam,Zı,Nun,
1,30,900,50,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
وما | WME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
قتلوه ق ت ل | GTL GTLWH ḳatelūhu onu öldürmediler they killed him,
Gaf,Te,Lam,Vav,He,
100,400,30,6,5,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
يقينا ي ق ن | YGN YGYNE yeḳīnen yakinen certainly.
Ye,Gaf,Ye,Nun,Elif,
10,100,10,50,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَوْلِهِمْ: ve demelerinden (ötürü) | إِنَّا: elbette | قَتَلْنَا: biz öldürdük | الْمَسِيحَ: Mesih'i | عِيسَى: Îsa | ابْنَ: oğlu | مَرْيَمَ: Meryem | رَسُولَ: elçisi | اللَّهِ: Allah'ın | وَمَا: oysa | قَتَلُوهُ: onu öldürmediler | وَمَا: ve | صَلَبُوهُ: asmadılar | وَلَٰكِنْ: fakat | شُبِّهَ: benzer gösterildi | لَهُمْ: kendilerine | وَإِنَّ: ve şüphesiz | الَّذِينَ: | اخْتَلَفُوا: ayrılığa düşenler | فِيهِ: onun hakkında | لَفِي: içindedirler | شَكٍّ: tam bir kuşku | مِنْهُ: ondan yana | مَا: yoktur | لَهُمْ: onların | بِهِ: o hususta | مِنْ: hiç | عِلْمٍ: bilgileri | إِلَّا: sadece | اتِّبَاعَ: uyuyorlar | الظَّنِّ: zanna | وَمَا: | قَتَلُوهُ: onu öldürmediler | يَقِينًا: yakinen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقولهم WGWLHM ve demelerinden (ötürü) | إنا ÎNE elbette | قتلنا GTLNE biz öldürdük | المسيح ELMSYḪ Mesih'i | عيسى AYS Îsa | ابن EBN oğlu | مريم MRYM Meryem | رسول RSWL elçisi | الله ELLH Allah'ın | وما WME oysa | قتلوه GTLWH onu öldürmediler | وما WME ve | صلبوه ṦLBWH asmadılar | ولكن WLKN fakat | شبه ŞBH benzer gösterildi | لهم LHM kendilerine | وإن WÎN ve şüphesiz | الذين ELZ̃YN | اختلفوا EḢTLFWE ayrılığa düşenler | فيه FYH onun hakkında | لفي LFY içindedirler | شك ŞK tam bir kuşku | منه MNH ondan yana | ما ME yoktur | لهم LHM onların | به BH o hususta | من MN hiç | علم ALM bilgileri | إلا ÎLE sadece | اتباع ETBEA uyuyorlar | الظن ELƵN zanna | وما WME | قتلوه GTLWH onu öldürmediler | يقينا YGYNE yakinen |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳavlihim: ve demelerinden (ötürü) | innā: elbette | ḳatelnā: biz öldürdük | l-mesīHa: Mesih'i | ǐysā: Îsa | bne: oğlu | meryeme: Meryem | rasūle: elçisi | llahi: Allah'ın | ve mā: oysa | ḳatelūhu: onu öldürmediler | ve mā: ve | Salebūhu: asmadılar | velākin: fakat | şubbihe: benzer gösterildi | lehum: kendilerine | ve inne: ve şüphesiz | elleƶīne: | ḣtelefū: ayrılığa düşenler | fīhi: onun hakkında | lefī: içindedirler | şekkin: tam bir kuşku | minhu: ondan yana | : yoktur | lehum: onların | bihi: o hususta | min: hiç | ǐlmin: bilgileri | illā: sadece | ttibāǎ: uyuyorlar | Z-Zenni: zanna | ve mā: | ḳatelūhu: onu öldürmediler | yeḳīnen: yakinen |
Kırık Meal (Transcript) : |WGWLHM: ve demelerinden (ötürü) | ÎNE: elbette | GTLNE: biz öldürdük | ELMSYḪ: Mesih'i | AYS: Îsa | EBN: oğlu | MRYM: Meryem | RSWL: elçisi | ELLH: Allah'ın | WME: oysa | GTLWH: onu öldürmediler | WME: ve | ṦLBWH: asmadılar | WLKN: fakat | ŞBH: benzer gösterildi | LHM: kendilerine | WÎN: ve şüphesiz | ELZ̃YN: | EḢTLFWE: ayrılığa düşenler | FYH: onun hakkında | LFY: içindedirler | ŞK: tam bir kuşku | MNH: ondan yana | ME: yoktur | LHM: onların | BH: o hususta | MN: hiç | ALM: bilgileri | ÎLE: sadece | ETBEA: uyuyorlar | ELƵN: zanna | WME: | GTLWH: onu öldürmediler | YGYNE: yakinen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve biz Allah'ın peygamberi Meryemoğlu ve Mesîh İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden cezalarını buldular. Onu öldüremediler de, asamadılar da, onlara öyle göründü. Zâten ihtilâfa düştükleri şeyde de onun hakkında zan içindedir onlar, ona ait bir bilgileri yoktur da ancak şüpheye kapılırlar. Gerçekten de apaçık onu öldüremediler.
Adem Uğur : Ve "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.
Ahmed Hulusi : "Biz, Allâh Rasûlü Mesih, Meryemoğlu İsa'yı katlettik" sözleri yüzünden. . . Gerçekte Onu ne katlettiler ne de haça astılar; sadece onlara öyle benzetildi (asılan). Onun hakkında tartışanlar bu konuda tam bir şüphe içindedirler; bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanlarına göre konuşurlar. Kesin olan, İsa'nın katledilmediğidir!
Ahmet Tekin : 'Mesih’i, Meryem’in oğlu Îsâ’yı, Allah’ın Rasulünü biz öldürdük' demeleri sebebiyle kalplerini mühürledik. Halbuki onlar onu öldürmediler, onu çarmıha da germediler. Fakat öldürdükleri onlara Îsâ’ya benzetilerek gösterildi. Öldürdükleri ile ilgili ihtilâfa düşenler, ondan yana tam bir şüphe içindeydiler. Bu konuda bir bilgileri yoktu. Zan ile karar veriyorlardı. Kesinlikle onu öldürmediler.
Ahmet Varol : Ve yine 'Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük' demelerinden dolayı. Gerçekte ise onlar onu ne öldürebilmiş ne de asabilmişlerdir. Ancak ona benzeyen biri kendilerine gösterildi. Onun hakkında aralarında ayrılığa düşenler ondan yana bir tereddüt içindedirler. Bu konuda onlar zanna dayanmaktan başka bir bilgiye sahip değildirler. Kesin olarak onu öldürmediler.
Ali Bulaç : Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.
Ali Fikri Yavuz : Ve: “-Biz, Allah’ın peygamberi olan Meryem’in oğlu İsa’yı öldürdük”, demeleri sebebiyle kendilerini lânetledik, rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar İsa’yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. (onlardan biri İsa şeklinde kendilerine gösterildi ve bu adam öldürüldü). Esasen İsa’nın katli hakkında kendileri de ihtilâfa düşüp kesin bir şüphe içindedirler. Onların bu öldürme hâdisesine ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Onu gerçekten öldürememişlerdir.
Bekir Sadak : (156-15) 8 Bu, bir de inkarlarindan Meryem'e buyuk bir iftirada bulunmalarindan ve: «Meryem oglu Isa Mesih'i, Allah'in elcisi oldurduk» demelerinden oturudur. Oysa onu oldurmediler ve asmadilar, fakat onlara oyle gorundu. Ayriliga dustukleri seyde dogrusu suphededirler, bu husustaki bilgileri ancak saniya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu oldurmediler, bilakis Allah onu kendi katina yukseltti. Allah Guclu'dur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : (156-157-158) (Yahudiler, İsâ Peygamberi) inkârları, Meryem'e zina (gibi) büyük bir iftirada bulunmaları ve Allah'ın Peygamberi Meryem oğlu isa'yı gerçekten öldürdük, demeleri (sebebiyle Allah onları lanetleyip kalblerini mühürledi). Oysa onlar İsa'yı öldüremediler ve asamadılar; (öldürülen başkası idi). kendilerine (İsâ gibi) benzetildi. İsâ' nın öldürülmesi hakkında ihtilâfa düşenler elbette bu hususta şüphe içindedirler ; onların bu konuda zanna uymaktan başka bir, bilgileri yoktur. İsa'yı kesinlikle öldüremediler; bilâkis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yegâne üstündür, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : (156-157) Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.
Diyanet İşleri (eski) : (156-158) Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 'Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük' demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Ve «Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük» demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler.
Edip Yüksel : Ve ALLAH'ın elçisi 'Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük,' demelerinden ötürü... Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar; fakat öyle yaptıklarını sandılar. Tüm mezhepler bu konuda kuşku içindedir. Onların bu konuda bir bilgisi yok; sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de «Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük» demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : ve: «Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük.» demeleri yüzünden. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onda anlaşmazlığa düşenler bundan dolayı şüphe içindedirler, o hususta tahmin peşinde gitmekten başka hiç bir bilgileri yoktur. Kesin olarak O'nu öldürmediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve «biz Allahın Resulü Mesih Isâ ibni Meryemi katlettik» demeleri sebebiyle, halbuki onu ne katlettiler ne salbettiler ve lâkin kendilerine bir benzetme yapıldı, ve filhakıka onda ıhtilâf edenler bundan dolayı şekk içindedirler, ona dair bir ilimleri yoktur ancak zann ardında giderler, halbuki onu yakînen katletmediler
Fizilal-il Kuran : Ve 'Biz Allah'ın resulü Meryemoğlu İsa- Mesihi öldürdük' demelerinden ötürü. Oysa O'nu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler. Fakat kendilerine öyle göründü. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda tam bir kuşku içindedirler, bu konudaki bilgileri sadece sanıya uymaktan ibarettir. Yoksa onu kesinlikle öldürmediler.
Gültekin Onan : Ve: "Biz, Tanrı'nın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik). Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.
Hakkı Yılmaz : (154-158) "Ve söz vermeleri ile birlikte üstlerini/ en değerlilerini/Mûsâ'yı Tûr'a yükselttik. Ve onlara: “O kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin” dedik. Yine onlara: “Tefekkür/kulluk gününde sınırları aşmayın” dedik. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın âyetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülüdür/ sünnetsizdir” demeleri –aksine Allah, küfretmeleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar– ve Allah'ın ilâhlığına ve rabliğine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri; “Biz, Allah'ın Rasûlü Meryem oğlu Mesih Îsâ'yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa O'nu öldürmediler ve O'nu asmadılar. Ama onlar için, Îsâ, benzetildi. Gerçekten O'nun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. O’nu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah O'nu, Kendine yükseltti/ derecesini artırdı. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : Ve: «Biz Allahın peygamberi, Meryem oğlu Mesih Îsâyı öldürdük» demeleri sebebiyle (dir ki kendilerini rahmetimizden koğduk). Halbuki onlar onu öldürmediler, onu asmadılar da. Fakat (öldürülen ve asılan adam) kendilerine (Îsâ) gibi gösterildi. (Zâten ve) hakıykaten (îsâ ve onun katli) hakkında kendileri de ihtilâfa düşdüler. (Bu babda) kat'i bir şek ve şübhe içindedirler. Onların buna (onun katline) âid hiç bir bilgileri yokdur. Ancak (kupkuru bir) zanna uymak (dadırlar). Onu yakıynen öldürmemişlerdir.
Hayrat Neşriyat : (156-157) Bir de inkâr etmeleri ve (babasız çocuk doğurması üzerine) Meryem’e karşı büyük bir iftirâ söylemeleri ve: 'Doğrusu biz, Allah’ın elçisi Meryemoğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük' demeleri sebebiyle (onlara lâ'net ettik). Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de onu astılar; fakat (öldürdükleri kişi) kendilerine, ona (Îsâ’ya) benzer gösterildi.
İbni Kesir : Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa Mesihi öldürdük, demelerinden. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Ancak onlara (İsa'ya) benzer gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşerler. Ondan yana şüphe içindedirler. Bu husustaki bilgileri ancak zanna dayanmaktan ibarettir. Onu gerçekten öldürememişlerdir.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların, “Muhakkak ki, Allah'ın resûlü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük.” sözleri (çok büyük iftiradır). Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat (öldürülen adam) onlara, (Meryem'in oğlu İsa Mesih'e) benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa (anlaşmazlığa) düşenler, ondan (bu hususda) mutlaka şüphe içindeler. Onların, onunla ilgili olarak, zanna tâbî olmaktan başka bir ilimleri (bilgileri) yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler (öldüremediler).
Muhammed Esed : ve "Bakın, biz, Allahın Elçisi (olduğunu iddia eden) Meryemin oğlu İsa Mesihi öldürdük!" diye böbürlendikleri için. Aslında onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler, sadece onlara öyle (olmuş gibi) göründü ve o konuda farklı görüşler taşıyanlar da gerçekten şaşkındılar, onunla ilgili (gerçek) bir bilgileri yoktu ve sadece bir zanna uymuşlardı. Kesin olan şu ki onu öldürmediler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve «Muhakkak biz Meryem'in oğlu Allah'ın peygamberi İsâ'yı öldürdük,» demeleri sebebiyle (lânete hedef olmuşlardır). Halbuki, O'nu ne öldürdüler ve ne de asıverdiler. Fakat onlar için bir benzetilmiş oldu. Ve şüphe yok ki, onda ihtilâf edenler, ondan dolayı şekk içindedirler. Onlar için buna dair zanna uymaktan başka bir bilgi yoktur ve O'nu hakikaten katletmiş değildirler.
Ömer Öngüt : Ve “Allah'ın Resul'ü Meryem oğlu İsâ Mesih'i öldürdük!” demelerinden ötürü. Halbuki onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara, benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düştüler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta bir bilgileri yoktur, sadece zanna uyuyorlar. Kesin olarak onu öldürmediler.
Şaban Piriş : -Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i biz öldürdük, demeleri sebebiyledir. Oysa Onu öldürmediler, asmadılar da. fakat onlara öyle gösterildi. ihtilaf ettikleri konuda şüphe içindedirler. Onların zanna uymaktan başka bir bilgileri de yoktur. Kesinlikle Onu öldürmediler.
Suat Yıldırım : (155-158) İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah’ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve "kalplerimiz perdelidir" demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve "Biz Allah’ın resulü(!) Meryem oğlu Mesih Îsâ’yı katlettik!" demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar Îsâ’yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : "Biz Allâh'ın elçisi, Meryem oğlu Îsâ Mesih'i öldürdük!" demelerinden ötürü (belâlara uğradılar). Oysa onu öldürmediler ve asmadılar; fakat (bu iş) kendilerine, benzer gösterildi. Onun hakkında ayrılığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta kesin bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu yakinen öldürmediler (onu öldürdüklerini kesin biçimde bilemediler).
Tefhim-ul Kuran : Ve: «Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük» demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik.) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Ama onlara (onun) benzeri gösterildi. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiç bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler.
Ümit Şimşek : Bir de 'Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük' demeleri yüzündendir. Onu ne öldürdüler, ne de astılar; ancak şüpheye düşürüldüler. İsa hakkında anlaşmazlığa düşenler de bu konuda şüphe içindedirler. Onların bildiği birşey yoktur; sadece tahminlerinin peşine takılıyorlar. Onu kesin olarak öldüremediler.
Yaşar Nuri Öztürk : "Biz, Allah'ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demeleri yüzünden. Oysaki onu öldürmediler, onu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi. Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların, ona ilişkin bir bilgileri yoktur; sadece sanıya uymaktalar. Onu kesinlikle öldürmediler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}