» 4 / Nisâ  123:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَيْسَ (LYS) = leyse : (İş) olmaz
2. بِأَمَانِيِّكُمْ (BÊMENYKM) = biemāniyyikum : sizin kuruntularınızla
3. وَلَا (WLE) = ve lā : ve olmaz
4. أَمَانِيِّ (ÊMENY) = emāniyyi : kuruntularıyla
5. أَهْلِ (ÊHL) = ehli : ehlinin
6. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitap
7. مَنْ (MN) = men : kimse
8. يَعْمَلْ (YAML) = yeǎ'mel : yapan
9. سُوءًا (SWÙE) = sū'en : kötülük
10. يُجْزَ (YCZ) = yucze : cezalandırılır
11. بِهِ (BH) = bihi : onunla
12. وَلَا (WLE) = ve lā :
13. يَجِدْ (YCD̃) = yecid : ve bulamaz
14. لَهُ (LH) = lehu : kendisine
15. مِنْ (MN) = min :
16. دُونِ (D̃WN) = dūni : başka
17. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
18. وَلِيًّا (WLYE) = veliyyen : (ne) bir dost
19. وَلَا (WLE) = ve lā : ne de
20. نَصِيرًا (NṦYRE) = neSīran : bir yardımcı
(İş) olmaz | sizin kuruntularınızla | ve olmaz | kuruntularıyla | ehlinin | Kitap | kimse | yapan | kötülük | cezalandırılır | onunla | | ve bulamaz | kendisine | | başka | Allah'tan | (ne) bir dost | ne de | bir yardımcı |

[LYS] [MNY] [] [MNY] [EHL] [KTB] [] [AML] [SWE] [CZY] [] [] [WCD̃] [] [] [D̃WN] [] [WLY] [] [NṦR]
LYS BÊMENYKM WLE ÊMENY ÊHL ELKTEB MN YAML SWÙE YCZ BH WLE YCD̃ LH MN D̃WN ELLH WLYE WLE NṦYRE

leyse biemāniyyikum ve lā emāniyyi ehli l-kitābi men yeǎ'mel sū'en yucze bihi ve lā yecid lehu min dūni llahi veliyyen ve lā neSīran
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليس ل ي س | LYS LYS leyse (İş) olmaz Not
بأمانيكم م ن ي | MNY BÊMENYKM biemāniyyikum sizin kuruntularınızla by your desire
ولا | WLE ve lā ve olmaz and not
أماني م ن ي | MNY ÊMENY emāniyyi kuruntularıyla (by the) desire
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehlinin (of the) People
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap (of) the Book.
من | MN men kimse Whoever
يعمل ع م ل | AML YAML yeǎ'mel yapan does
سوءا س و ا | SWE SWÙE sū'en kötülük evil
يجز ج ز ي | CZY YCZ yucze cezalandırılır will be recompensed
به | BH bihi onunla for it
ولا | WLE ve lā and not
يجد و ج د | WCD̃ YCD̃ yecid ve bulamaz he will find
له | LH lehu kendisine for him
من | MN min from
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūni başka besides
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen (ne) bir dost any protector
ولا | WLE ve lā ne de and not
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran bir yardımcı any helper.

4:123 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(İş) olmaz | sizin kuruntularınızla | ve olmaz | kuruntularıyla | ehlinin | Kitap | kimse | yapan | kötülük | cezalandırılır | onunla | | ve bulamaz | kendisine | | başka | Allah'tan | (ne) bir dost | ne de | bir yardımcı |

[LYS] [MNY] [] [MNY] [EHL] [KTB] [] [AML] [SWE] [CZY] [] [] [WCD̃] [] [] [D̃WN] [] [WLY] [] [NṦR]
LYS BÊMENYKM WLE ÊMENY ÊHL ELKTEB MN YAML SWÙE YCZ BH WLE YCD̃ LH MN D̃WN ELLH WLYE WLE NṦYRE

leyse biemāniyyikum ve lā emāniyyi ehli l-kitābi men yeǎ'mel sū'en yucze bihi ve lā yecid lehu min dūni llahi veliyyen ve lā neSīran
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا

[ل ي س] [م ن ي] [] [م ن ي] [ا ه ل] [ك ت ب] [] [ع م ل] [س و ا] [ج ز ي] [] [] [و ج د] [] [] [د و ن] [] [و ل ي] [] [ن ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ليس ل ي س | LYS LYS leyse (İş) olmaz Not
Lam,Ye,Sin,
30,10,60,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض من اخوات «كان»
بأمانيكم م ن ي | MNY BÊMENYKM biemāniyyikum sizin kuruntularınızla by your desire
Be,,Mim,Elif,Nun,Ye,Kef,Mim,
2,,40,1,50,10,20,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā ve olmaz and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أماني م ن ي | MNY ÊMENY emāniyyi kuruntularıyla (by the) desire
,Mim,Elif,Nun,Ye,
,40,1,50,10,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
أهل ا ه ل | EHL ÊHL ehli ehlinin (of the) People
,He,Lam,
,5,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitap (of) the Book.
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
من | MN men kimse Whoever
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
يعمل ع م ل | AML YAML yeǎ'mel yapan does
Ye,Ayn,Mim,Lam,
10,70,40,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
سوءا س و ا | SWE SWÙE sū'en kötülük evil
Sin,Vav,,Elif,
60,6,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
يجز ج ز ي | CZY YCZ yucze cezalandırılır will be recompensed
Ye,Cim,Ze,
10,3,7,
V – 3rd person masculine singular passive imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم
به | BH bihi onunla for it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يجد و ج د | WCD̃ YCD̃ yecid ve bulamaz he will find
Ye,Cim,Dal,
10,3,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu kendisine for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūni başka besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen (ne) bir dost any protector
Vav,Lam,Ye,Elif,
6,30,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | WLE ve lā ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran bir yardımcı any helper.
Nun,Sad,Ye,Re,Elif,
50,90,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَيْسَ: (İş) olmaz | بِأَمَانِيِّكُمْ: sizin kuruntularınızla | وَلَا: ve olmaz | أَمَانِيِّ: kuruntularıyla | أَهْلِ: ehlinin | الْكِتَابِ: Kitap | مَنْ: kimse | يَعْمَلْ: yapan | سُوءًا: kötülük | يُجْزَ: cezalandırılır | بِهِ: onunla | وَلَا: | يَجِدْ: ve bulamaz | لَهُ: kendisine | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | وَلِيًّا: (ne) bir dost | وَلَا: ne de | نَصِيرًا: bir yardımcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ليس LYS (İş) olmaz | بأمانيكم BÊMENYKM sizin kuruntularınızla | ولا WLE ve olmaz | أماني ÊMENY kuruntularıyla | أهل ÊHL ehlinin | الكتاب ELKTEB Kitap | من MN kimse | يعمل YAML yapan | سوءا SWÙE kötülük | يجز YCZ cezalandırılır | به BH onunla | ولا WLE | يجد YCD̃ ve bulamaz | له LH kendisine | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | وليا WLYE (ne) bir dost | ولا WLE ne de | نصيرا NṦYRE bir yardımcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |leyse: (İş) olmaz | biemāniyyikum: sizin kuruntularınızla | ve lā: ve olmaz | emāniyyi: kuruntularıyla | ehli: ehlinin | l-kitābi: Kitap | men: kimse | yeǎ'mel: yapan | sū'en: kötülük | yucze: cezalandırılır | bihi: onunla | ve lā: | yecid: ve bulamaz | lehu: kendisine | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | veliyyen: (ne) bir dost | ve lā: ne de | neSīran: bir yardımcı |
Kırık Meal (Transcript) : |LYS: (İş) olmaz | BÊMENYKM: sizin kuruntularınızla | WLE: ve olmaz | ÊMENY: kuruntularıyla | ÊHL: ehlinin | ELKTEB: Kitap | MN: kimse | YAML: yapan | SWÙE: kötülük | YCZ: cezalandırılır | BH: onunla | WLE: | YCD̃: ve bulamaz | LH: kendisine | MN: | D̃WN: başka | ELLH: Allah'tan | WLYE: (ne) bir dost | WLE: ne de | NṦYRE: bir yardımcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne sizin boşuna kuruntularınızın aslı var, ne kitap ehlinin kuruntularının aslı. Kim kötülük ederse cezasını görür ve Allah'tan başka ne bir dost bulur, ne bir yardımcı.
Adem Uğur : Ne sizin kuruntularınız ne de ehl-i kitabın kuruntuları (gerçektir); kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dost da, yardımcı da bulamaz.
Ahmed Hulusi : (Sünnetullah - Allâh sistem ve düzeni) ne sizin kuruntularınıza ne de kendilerine daha önce hakikat bilgisi verilmiş (de onu değerlendirememiş) olanların kuruntularına göre değildir! Kim bir kötülük yaparsa onun sonuçlarını yaşar! (Artık bundan sonra da) Allâh dûnunda olan ne bir hâmi ne de bir yardımcı bulabilir!
Ahmet Tekin : Ne sizin hayalleriniz, kuruntularınız, ne de ehl-i kitabın hayalleri, kuruntuları gerçekleşecektir. İnsanları Allah’ın azabından kurtaracak olan imanları, amel-i sâlihleridir. Kim bilinçli olarak bir kötülük yaparsa, dünyada da âhirette de onun cezasını görür. Kendisi için Allah’ın dışında kulu durumundakilerden veli, koruyucu ve yardım eden de bulamaz.
Ahmet Varol : Bu ne sizin kuruntularınıza ne de kitap ehlinin kuruntularına göredir. [22] Kim bir kötülük işlerse ona karşılık cazalandırılır ve kendisi için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir.
Ali Bulaç : Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
Ali Fikri Yavuz : Ey müşrikler, ne sizin putlardan yardım görme kuruntularınızla, ne de ehl-i kitabın (Yahudi ve Hristiyanların) kendilerini selâmette görmeleri kuruntularıyla Allah’ın bu vaad ve sevabına kavuşulmaz. Kim bir kötü iş yaparsa, onunla cezalanır ve kendisine Allah’dan başka ne bir dost bulabilir, ne de bir yardımcı...
Bekir Sadak : Bu, sizin kuruntulariniza ve Kitap ehlinin kuruntularina gore degildir. Kim fenalik yaparsa cezasini gorur, kendisine Allah'tan baska ne dost ve ne de yardimci bulur.
Celal Yıldırım : Durum sizin kuruntunuza göre de değildir, Kitap ehli'nin kuruntusuna göre de değildir: Kim bir kötülük işlerse, onunla cezalanır ve artık o kendi lehine Allah'tan başka ne bir dost. ne de bir yardımcı bulabilir.
Diyanet İşleri : İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
Diyanet İşleri (eski) : Bu, sizin kuruntularınıza ve Kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim fenalık yaparsa cezasını görür, kendisine Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulur.
Diyanet Vakfi : Ne sizin kuruntularınız ne de ehl-i kitabın kuruntuları (gerçektir); kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dost da, yardımcı da bulamaz.
Edip Yüksel : Bu ne sizin kuruntularınıza ne de kitap ehlinin kuruntularına göredir. [22] Kim bir kötülük işlerse ona karşılık cazalandırılır ve kendisi için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (İş), ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kötülük yapan, o yüzden cezalandırılır. O, kendisine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, ne sizin kuruntularınıza, ne de kitap ehlinin kuruntularına göredir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve Allah'tan başka da ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı bulabilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
Fizilal-il Kuran : Allah'ın vereceği mükafatı elde etmek ne sizin ne Kitap Ehli'nin kuruntularına göre olmaz. Kim kötülük işlerse cezasına çarpılır ve Allah'tan başka hiçbir dost, hiçbir yardım edici bulamaz.
Gültekin Onan : Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Tanrı'dan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
Hakkı Yılmaz : Bu iş, sizin kuruntularınızla ve Kitap Ehlinin kuruntularıyla değildir. Kim kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Ve o kendisi için Allah'ın astlarından bir yol gösterici, koruyucu yakın ve iyi bir yardımcı bulamaz.
Hasan Basri Çantay : (İş) ne sizin kuruntularınızla, ne de kitablıların kuruntularıyle (olub bitmiş) değildir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o, kendisine Allahdan başka ne bir yâr, ne bir mededkâr da bulamaz.
Hayrat Neşriyat : (Allah’ın va'di,) ne sizin boş temennîleriniz, ne de ehl-i kitâbın asılsız kuruntuları ile (bağımlı) değildir. (Gerçek şudur ki:) Kim bir kötülük yaparsa, onunla cezâlandırılır ve (o takdirde) kendisine Allah’dan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir!
İbni Kesir : Ne sizin kuruntunuzla, ne de kitab ehli olanların kuruntularıyladır. Kim, kötü iş yaparsa; cezasını görür. Ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir, ne de bir yardımcı.
İskender Evrenosoğlu : Sizin emaniyenizle ve kitap ehlinin emaniyesi ile değil, kim kötülük yaparsa (sadece) onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah'tan başka bir velî ve bir yardımcı bulamaz.
Muhammed Esed : Kötülük işleyen(in) cezalandırılacak (olması) ve kendisini Allaha karşı savunacak ve yardım edecek bir kimse bulamaması, ne sizin kuruntularınıza uygun düşer, ne de geçmiş vahiy mensuplarının kuruntularına.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sizin kuruntularınızla değildir, ehl-i kitabın kuruntuları ile de değildir. Her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah Teâlâ'dan başka ne bir yâr ve ne de bir yardımcı bulamaz.
Ömer Öngüt : Ne sizin kuruntularınız, ne de ehl-i kitabın kuruntusu. Kötülük yapan cezasını çeker. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de bir yardımcı.
Şaban Piriş : (Ey müşrikler!) Sizin boş ümit ve kuruntularınız da, ehli kitabın kuruntu ve hayalleri de hiç bir şey değildir. Kim bir kötülük işlerse onun cezasını görür. O, kendisi için Allah’tan başka bir veli ve yardımcı bulamaz.
Suat Yıldırım : Allah’ın vâd ettiği bu mükâfat, ne sizin temennileriniz, ne de Ehl-i kitabın temennileri ile elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa onun cezasını bulur ve Allah’tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hâmi, ne de bir yardımcı bulamaz.
Süleyman Ateş : (İş) Ne sizin kuruntularınızla, ne Kitap ehlinin kuruntularıyla olmaz. Kötülük yapan, onunla cezâlandırılır ve kendisine Allah'tan başka ne dost, ne de yardımcı bulamaz (Allâh'ın vereceği cezâyı hiç kimse ondan savamaz).
Tefhim-ul Kuran : Ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah'tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
Ümit Şimşek : Allah'ın vaadi ne sizin kuruntularınıza tâbidir, ne de Kitap Ehlinin kuruntularına. Kötülük işleyen onun cezasını görür; kendisine Allah'tan başka bir dost veya yardımcı da bulamaz.
Yaşar Nuri Öztürk : İş ne sizin kuruntularınızla/hurafelerinizle/anlamını bilmeden okuyuşlarınızla ne de Ehlikitap'ın kuruntuları/hurafeleri/anlamını bilmeden okuyuşlarıyla çözülür. Kötülük yapan onunla cezalandırılır. Ve böyle biri, kendisi için Allah dışında ne bir dost bulur ne de bir yardımcı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}