» 4 / Nisâ  59:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : iman eden(ler)
5. أَطِيعُوا (ÊŦYAWE) = eTīǔ : ita'at edin
6. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
7. وَأَطِيعُوا (WÊŦYAWE) = ve eTīǔ : ve ita'at edin
8. الرَّسُولَ (ELRSWL) = r-rasūle : Elçiye
9. وَأُولِي (WÊWLY) = ve ūlī : ve sahibine
10. الْأَمْرِ (ELÊMR) = l-emri : buyruk
11. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : sizden olan
12. فَإِنْ (FÎN) = fein : eğer
13. تَنَازَعْتُمْ (TNEZATM) = tenāzeǎ'tum : anlaşmazlığa düşerseniz
14. فِي (FY) = fī : hakkında
15. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : herhangi bir şey
16. فَرُدُّوهُ (FRD̃WH) = feruddūhu : onu götürün
17. إِلَى (ÎL) = ilā :
18. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
19. وَالرَّسُولِ (WELRSWL) = ve rrasūli : ve Elçiye
20. إِنْ (ÎN) = in : eğer
21. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
22. تُؤْمِنُونَ (TÙMNWN) = tu'minūne : inanıyor
23. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
24. وَالْيَوْمِ (WELYWM) = velyevmi : ve gününe
25. الْاخِرِ (EL ËḢR) = l-āḣiri : ahiret
26. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bu
27. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : daha iyidir
28. وَأَحْسَنُ (WÊḪSN) = ve eHsenu : ve daha güzeldir
29. تَأْوِيلًا (TÊWYLE) = te'vīlen : sonuç bakımından da
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | iman eden(ler) | ita'at edin | Allah'a | ve ita'at edin | Elçiye | ve sahibine | buyruk | sizden olan | eğer | anlaşmazlığa düşerseniz | hakkında | herhangi bir şey | onu götürün | | Allah'a | ve Elçiye | eğer | iseniz | inanıyor | Allah'a | ve gününe | ahiret | bu | daha iyidir | ve daha güzeldir | sonuç bakımından da |

[Y] [EYH] [] [EMN] [ŦWA] [] [ŦWA] [RSL] [EWL] [EMR] [] [] [NZA] [] [ŞYE] [RD̃D̃] [] [] [RSL] [] [KWN] [EMN] [] [YWM] [EḢR] [] [ḢYR] [ḪSN] [EWL]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ÊŦYAWE ELLH WÊŦYAWE ELRSWL WÊWLY ELÊMR MNKM FÎN TNEZATM FY ŞYÙ FRD̃WH ÎL ELLH WELRSWL ÎN KNTM TÙMNWN BELLH WELYWM EL ËḢR Z̃LK ḢYR WÊḪSN TÊWYLE

eyyuhā elleƶīne āmenū eTīǔ llahe ve eTīǔ r-rasūle ve ūlī l-emri minkum fein tenāzeǎ'tum şey'in feruddūhu ilā llahi ve rrasūli in kuntum tu'minūne billahi velyevmi l-āḣiri ƶālike ḣayrun ve eHsenu te'vīlen
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū iman eden(ler) believe[d]!
أطيعوا ط و ع | ŦWA ÊŦYAWE eTīǔ ita'at edin Obey
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
وأطيعوا ط و ع | ŦWA WÊŦYAWE ve eTīǔ ve ita'at edin and obey
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūle Elçiye the Messenger
وأولي ا و ل | EWL WÊWLY ve ūlī ve sahibine and those
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emri buyruk (having) authority
منكم | MNKM minkum sizden olan among you.
فإن | FÎN fein eğer Then if
تنازعتم ن ز ع | NZA TNEZATM tenāzeǎ'tum anlaşmazlığa düşerseniz you disagree
في | FY hakkında in
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in herhangi bir şey anything,
فردوه ر د د | RD̃D̃ FRD̃WH feruddūhu onu götürün refer it
إلى | ÎL ilā to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
والرسول ر س ل | RSL WELRSWL ve rrasūli ve Elçiye and the Messenger,
إن | ÎN in eğer if
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum iseniz you
تؤمنون ا م ن | EMN TÙMNWN tu'minūne inanıyor believe
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
واليوم ي و م | YWM WELYWM velyevmi ve gününe and the Day
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last.
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) best
وأحسن ح س ن | ḪSN WÊḪSN ve eHsenu ve daha güzeldir and more suitable
تأويلا ا و ل | EWL TÊWYLE te'vīlen sonuç bakımından da (for final) determination.

4:59 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | iman eden(ler) | ita'at edin | Allah'a | ve ita'at edin | Elçiye | ve sahibine | buyruk | sizden olan | eğer | anlaşmazlığa düşerseniz | hakkında | herhangi bir şey | onu götürün | | Allah'a | ve Elçiye | eğer | iseniz | inanıyor | Allah'a | ve gününe | ahiret | bu | daha iyidir | ve daha güzeldir | sonuç bakımından da |

[Y] [EYH] [] [EMN] [ŦWA] [] [ŦWA] [RSL] [EWL] [EMR] [] [] [NZA] [] [ŞYE] [RD̃D̃] [] [] [RSL] [] [KWN] [EMN] [] [YWM] [EḢR] [] [ḢYR] [ḪSN] [EWL]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ÊŦYAWE ELLH WÊŦYAWE ELRSWL WÊWLY ELÊMR MNKM FÎN TNEZATM FY ŞYÙ FRD̃WH ÎL ELLH WELRSWL ÎN KNTM TÙMNWN BELLH WELYWM EL ËḢR Z̃LK ḢYR WÊḪSN TÊWYLE

eyyuhā elleƶīne āmenū eTīǔ llahe ve eTīǔ r-rasūle ve ūlī l-emri minkum fein tenāzeǎ'tum şey'in feruddūhu ilā llahi ve rrasūli in kuntum tu'minūne billahi velyevmi l-āḣiri ƶālike ḣayrun ve eHsenu te'vīlen
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ط و ع] [] [ط و ع] [ر س ل] [ا و ل] [ا م ر] [] [] [ن ز ع] [] [ش ي ا] [ر د د] [] [] [ر س ل] [] [ك و ن] [ا م ن] [] [ي و م] [ا خ ر] [] [خ ي ر] [ح س ن] [ا و ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū iman eden(ler) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أطيعوا ط و ع | ŦWA ÊŦYAWE eTīǔ ita'at edin Obey
,Tı,Ye,Ayn,Vav,Elif,
,9,10,70,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
وأطيعوا ط و ع | ŦWA WÊŦYAWE ve eTīǔ ve ita'at edin and obey
Vav,,Tı,Ye,Ayn,Vav,Elif,
6,,9,10,70,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūle Elçiye the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
وأولي ا و ل | EWL WÊWLY ve ūlī ve sahibine and those
Vav,,Vav,Lam,Ye,
6,,6,30,10,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emri buyruk (having) authority
Elif,Lam,,Mim,Re,
1,30,,40,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
منكم | MNKM minkum sizden olan among you.
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
فإن | FÎN fein eğer Then if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
تنازعتم ن ز ع | NZA TNEZATM tenāzeǎ'tum anlaşmazlığa düşerseniz you disagree
Te,Nun,Elif,Ze,Ayn,Te,Mim,
400,50,1,7,70,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form VI) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY hakkında in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in herhangi bir şey anything,
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
فردوه ر د د | RD̃D̃ FRD̃WH feruddūhu onu götürün refer it
Fe,Re,Dal,Vav,He,
80,200,4,6,5,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والرسول ر س ل | RSL WELRSWL ve rrasūli ve Elçiye and the Messenger,
Vav,Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
6,1,30,200,60,6,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KWN KNTM kuntum iseniz you
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
تؤمنون ا م ن | EMN TÙMNWN tu'minūne inanıyor believe
Te,,Mim,Nun,Vav,Nun,
400,,40,50,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
واليوم ي و م | YWM WELYWM velyevmi ve gününe and the Day
Vav,Elif,Lam,Ye,Vav,Mim,
6,1,30,10,6,40,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun → Last Day"
الواو عاطفة
اسم مجرور
الآخر ا خ ر | EḢR EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last.
Elif,Lam,,Hı,Re,
1,30,,600,200,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
ذلك | Z̃LK ƶālike bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun daha iyidir (is) best
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
وأحسن ح س ن | ḪSN WÊḪSN ve eHsenu ve daha güzeldir and more suitable
Vav,,Ha,Sin,Nun,
6,,8,60,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine singular noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
تأويلا ا و ل | EWL TÊWYLE te'vīlen sonuç bakımından da (for final) determination.
Te,,Vav,Ye,Lam,Elif,
400,,6,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form II) verbal noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: iman eden(ler) | أَطِيعُوا: ita'at edin | اللَّهَ: Allah'a | وَأَطِيعُوا: ve ita'at edin | الرَّسُولَ: Elçiye | وَأُولِي: ve sahibine | الْأَمْرِ: buyruk | مِنْكُمْ: sizden olan | فَإِنْ: eğer | تَنَازَعْتُمْ: anlaşmazlığa düşerseniz | فِي: hakkında | شَيْءٍ: herhangi bir şey | فَرُدُّوهُ: onu götürün | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَالرَّسُولِ: ve Elçiye | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | تُؤْمِنُونَ: inanıyor | بِاللَّهِ: Allah'a | وَالْيَوْمِ: ve gününe | الْاخِرِ: ahiret | ذَٰلِكَ: bu | خَيْرٌ: daha iyidir | وَأَحْسَنُ: ve daha güzeldir | تَأْوِيلًا: sonuç bakımından da |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE iman eden(ler) | أطيعوا ÊŦYAWE ita'at edin | الله ELLH Allah'a | وأطيعوا WÊŦYAWE ve ita'at edin | الرسول ELRSWL Elçiye | وأولي WÊWLY ve sahibine | الأمر ELÊMR buyruk | منكم MNKM sizden olan | فإن FÎN eğer | تنازعتم TNEZATM anlaşmazlığa düşerseniz | في FY hakkında | شيء ŞYÙ herhangi bir şey | فردوه FRD̃WH onu götürün | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | والرسول WELRSWL ve Elçiye | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | تؤمنون TÙMNWN inanıyor | بالله BELLH Allah'a | واليوم WELYWM ve gününe | الآخر EL ËḢR ahiret | ذلك Z̃LK bu | خير ḢYR daha iyidir | وأحسن WÊḪSN ve daha güzeldir | تأويلا TÊWYLE sonuç bakımından da |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: iman eden(ler) | eTīǔ: ita'at edin | llahe: Allah'a | ve eTīǔ: ve ita'at edin | r-rasūle: Elçiye | ve ūlī: ve sahibine | l-emri: buyruk | minkum: sizden olan | fein: eğer | tenāzeǎ'tum: anlaşmazlığa düşerseniz | : hakkında | şey'in: herhangi bir şey | feruddūhu: onu götürün | ilā: | llahi: Allah'a | ve rrasūli: ve Elçiye | in: eğer | kuntum: iseniz | tu'minūne: inanıyor | billahi: Allah'a | velyevmi: ve gününe | l-āḣiri: ahiret | ƶālike: bu | ḣayrun: daha iyidir | ve eHsenu: ve daha güzeldir | te'vīlen: sonuç bakımından da |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: iman eden(ler) | ÊŦYAWE: ita'at edin | ELLH: Allah'a | WÊŦYAWE: ve ita'at edin | ELRSWL: Elçiye | WÊWLY: ve sahibine | ELÊMR: buyruk | MNKM: sizden olan | FÎN: eğer | TNEZATM: anlaşmazlığa düşerseniz | FY: hakkında | ŞYÙ: herhangi bir şey | FRD̃WH: onu götürün | ÎL: | ELLH: Allah'a | WELRSWL: ve Elçiye | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | TÙMNWN: inanıyor | BELLH: Allah'a | WELYWM: ve gününe | EL ËḢR: ahiret | Z̃LK: bu | ḢYR: daha iyidir | WÊḪSN: ve daha güzeldir | TÊWYLE: sonuç bakımından da |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, Allah'a, peygambere ve içinizden emredecek kudret ve liyakata sahip olanlara itaat edin. Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız bir şeyde ihtilâfa düştünüz mü o hususta Allah'a ve Peygambere mürâcaat edin; bu hareket, hem hayırlıdır, hem de sonu pek güzeldir.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler! Allâh'a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sizden Ulül Emr'e de (Hakikat ve Sünnetullah bilgisine sahip olarak hüküm verme yetisine sahip olana). . . Bir şey hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde -şayet Allâh'a ve gelecekte yaşanacak sonsuz sürece iman ediyorsanız- onu Allâh'a ve Rasûlüne döndürün. . . Bu hem daha hayırlı ve hem de tevil olarak (işin aslına, uygunluğuna ulaşma bakımından) daha güzeldir.
Ahmet Tekin : Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, kitabındaki hükümleri uygulayın. İlâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur Allah’ın tek yetkili Rasûlüne, onun sünnetine, sizden olan ülülemre, İslâmî düzeni yürüten yetkililere, uzmanlara itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah’a, Allah’a imanın gerektirdiği esaslara ve âhiret gününe iman ediyorsanız eğer, Allah’a, kitabına ve Rasûlüne, sünnetine başvurun. Bu daha hayırlı ve doğuracağı sonuçlar bakımından daha güzeldir.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan yöneticilere itaat edin. Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah'a ve elçisine döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Sonra bir şey hakkında çekiştiniz mi, hemen onu Allah’a ve Rasûlüne arz ediniz; eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız... Bu müracaat, hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eger bir seyde cekisirseniz, Allah'a ve ahiret gunune inanmissaniz onun halini Allah'a ve peygambere birakin. Bu, hayirli ve netice itibariyle en guzeldir. *
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Allah'a itaat edin ; Peygambere itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de... Bir şey hakkında tartışıp çekişirseniz, onu Allah'a ve Peygamber'e döndürün ; tabiî eğer Allah'a ve Âhiret gününe inanıyorsanız... Böyle yapmanız daha hayırlı, sonuç itibariyle de daha iyidir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah'a ve Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.
Edip Yüksel : İnananlar! ALLAH'a uyun, elçisine uyun; sizden görev başında olanlara da. Her hangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu ALLAH'a ve elçisine havale ediniz. ALLAH'a ve ahiret gününe inanıyorsanız... Bu, sizin için daha iyi ve en güzel çözüm yoludur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin, sizden olan yetkililere de. Sonra bir şeyde anlaşmazlığa düştünüz mü, hemen Allah'a ve Peygamberine arz edin onu, eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanan müminler iseniz. Bu hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Allaha itaat edin, Peygambere de itaat edin sizden olan ülülemre de, sonra bir şeyde nizaa düştünüz mü hemen onu Allaha ve Resulüne arz ediniz: Allaha ve Âhıret gününe gerçekten inanır mü'minlerseniz.. O hem hayırlı hem de netice i'tibarile daha güzeldir
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, Allah'a itaat ediniz; Peygambere ve sizden olan devlet yetkililerine de itaat ediniz. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde o meselenin çözümünü Allah'a ve Peygamber'e havale ediniz. Bu sizin hesabınıza en hayırlı ve en iyi akıbet vaad eden bir tutumdur.
Gültekin Onan : Ey inananlar, Tanrı'ya itaat edin, elçiye itaat edin ve sizden olan buyruk sahiplerine / buyurganlara da. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Tanrı'ya ve elçisine dönderin. Şayet Tanrı'ya ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından da daha güzeldir.
Hakkı Yılmaz : "Ey iman etmiş kimseler! Allah'a itaat edin, Elçi'ye ve sizden olan emir sahiplerine/ anayöneticiye itaat edin. Sonra, eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah'a ve âhiret gününe inanan kimseler iseniz, onu Allah ve Elçi'ye havale edin. Bu, daha iyidir ve en uygun çözümü bulmak bakımından daha güzeldir. "
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, Allaha itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir saahiblerine de itaat edin. Eğer bir şey hakkında çekişirseniz onu Allaha ve peygambere döndürün, eğer Allah ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu, hem hayırlı, hem netice i'tibâriyle daha güzeldir.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin; peygambere ve sizden olan ülü’l-emre (emir sâhibi idârecilerinize) de itâat edin! O hâlde bir şey hakkında ihtilâfa düşerseniz, Allah’a ve âhiret gününe îmân ediyorsanız, artık onu Allah’a ve peygambere arz edin! Bu hem hayırlı, hem de netîce i'tibârıyla daha güzeldir.
İbni Kesir : Ey iman edenler; Allah'a itaat edin. Rasule ve sizden olan emir sahiblerine itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz; Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız onun hallini Allah'a ve Rasulüne bırakın. Bu; hem hayırlı hem de netice itibariyle daha güzeldir.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (îmân edenler)! Allah'a ve Resûl'e ve sizden olan idarecilere (emir verme yetkisinin sahiplerine) itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilâfa düşerseniz, o taktirde Allah'a ve ahiret gününe îmân ediyorsanız, onu Allah'a ve Resûl'üne götürün. Bu daha hayırlıdır ve tevîl (yorum) bakımından en güzelidir.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Allaha, Peygambere ve aranızdan kendilerine otorite emanet edilmiş olanlara itaat edin; ve herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allaha ve Peygambere götürün, eğer Allaha ve Ahiret Gününe (gerçekten) inanıyorsanız. Bu (sizin için) en hayırlısıdır ve sonuç olarak da en iyisidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! Allah Teâlâ'ya itaat ediniz ve Peygamber'e de ve sizden olan emir sahiplerine de itaatte bulununuz. Sonra birşey hakkında ihtilâfa düşerseniz, eğer siz Allah Teâlâ'ya ve ahiret gününe inanır kimseler iseniz onu Allah Teâlâ'ya ve Peygamberine arzediniz. O hem bir hayırdır, ve hem de netice itibariyle daha güzeldir.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz, onu hemen Allah'a ve Peygamber'e arzedin, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Bu sizin için daha hayırlı ve netice itibariyle daha güzeldir.
Şaban Piriş : Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de (itaat edin). Eğer, bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz. Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah’a ve Elçisi'ne döndürün. En hayırlısı ve tevilin en güzeli budur.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülülemre de itaat edin. Eğer Allah’a ve âhirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilâfa düştüğünüz meseleyi Allah’a ve Resulüne arzediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, Allah'a itâ'at edin, Elçiye ve sizden olan buyruk sâhibine itâ'at edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; -Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız -onu Allah'a ve Elçiye götürün. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah'a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere ve sizden olan yöneticilere de itaat edin. Birşeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve Peygambere havale edin-eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız. Bu daha hayırlıdır; neticesi de daha güzeldir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey iman sahipleri! Allah'a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan/sizin seçtiğiniz hüküm ve yetki sahiplerine de itaat edin. Sonra bir şeyde tartışmaya girdiniz mi, eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve resule arz edin. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}