» 4 / Nisâ  87:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اللَّهُ (ELLH) = Allahu : Allah (ki)
2. لَا (LE) = lā : yoktur
3. إِلَٰهَ (ÎLH) = ilāhe : tanrı
4. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
5. هُوَ (HW) = huve : O'ndan
6. لَيَجْمَعَنَّكُمْ (LYCMANKM) = leyecmeǎnnekum : sizi bir araya toplayacaktır
7. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
8. يَوْمِ (YWM) = yevmi : gününde
9. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
10. لَا (LE) = lā : olmayan
11. رَيْبَ (RYB) = raybe : şüphe
12. فِيهِ (FYH) = fīhi : kendinde
13. وَمَنْ (WMN) = ve men : kim olabilir?
14. أَصْدَقُ (ÊṦD̃G) = eSdeḳu : daha doğru
15. مِنَ (MN) = mine : -tan
16. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
17. حَدِيثًا (ḪD̃YS̃E) = Hadīṧen : sözlü
Allah (ki) | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | sizi bir araya toplayacaktır | | gününde | kıyamet | olmayan | şüphe | kendinde | kim olabilir? | daha doğru | -tan | Allah- | sözlü |

[] [] [ELH] [] [] [CMA] [] [YWM] [GWM] [] [RYB] [] [] [ṦD̃G] [] [] [ḪD̃S̃]
ELLH LE ÎLH ÎLE HW LYCMANKM ÎL YWM ELGYEMT LE RYB FYH WMN ÊṦD̃G MN ELLH ḪD̃YS̃E

Allahu ilāhe illā huve leyecmeǎnnekum ilā yevmi l-ḳiyāmeti raybe fīhi ve men eSdeḳu mine llahi Hadīṧen
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah (ki) Allah -
لا | LE yoktur (there is) no
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
إلا | ÎLE illā başka except
هو | HW huve O'ndan Him,
ليجمعنكم ج م ع | CMA LYCMANKM leyecmeǎnnekum sizi bir araya toplayacaktır surely He will gather you
إلى | ÎL ilā to
يوم ي و م | YWM YWM yevmi gününde (the) Day
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection -
لا | LE olmayan no
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe şüphe doubt
فيه | FYH fīhi kendinde about it.
ومن | WMN ve men kim olabilir? And who
أصدق ص د ق | ṦD̃G ÊṦD̃G eSdeḳu daha doğru (is) more truthful
من | MN mine -tan than
الله | ELLH llahi Allah- Allah
حديثا ح د ث | ḪD̃S̃ ḪD̃YS̃E Hadīṧen sözlü (in) statement.

4:87 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah (ki) | yoktur | tanrı | başka | O'ndan | sizi bir araya toplayacaktır | | gününde | kıyamet | olmayan | şüphe | kendinde | kim olabilir? | daha doğru | -tan | Allah- | sözlü |

[] [] [ELH] [] [] [CMA] [] [YWM] [GWM] [] [RYB] [] [] [ṦD̃G] [] [] [ḪD̃S̃]
ELLH LE ÎLH ÎLE HW LYCMANKM ÎL YWM ELGYEMT LE RYB FYH WMN ÊṦD̃G MN ELLH ḪD̃YS̃E

Allahu ilāhe illā huve leyecmeǎnnekum ilā yevmi l-ḳiyāmeti raybe fīhi ve men eSdeḳu mine llahi Hadīṧen
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا

[] [] [ا ل ه] [] [] [ج م ع] [] [ي و م] [ق و م] [] [ر ي ب] [] [] [ص د ق] [] [] [ح د ث]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah (ki) Allah -
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لا | LE yoktur (there is) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
إله ا ل ه | ELH ÎLH ilāhe tanrı god
,Lam,He,
,30,5,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
هو | HW huve O'ndan Him,
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
ليجمعنكم ج م ع | CMA LYCMANKM leyecmeǎnnekum sizi bir araya toplayacaktır surely He will gather you
Lam,Ye,Cim,Mim,Ayn,Nun,Kef,Mim,
30,10,3,40,70,50,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
يوم ي و م | YWM YWM yevmi gününde (the) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – genitive masculine noun → Day of Resurrection"
اسم مجرور
القيامة ق و م | GWM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection -
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
لا | LE olmayan no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
ريب ر ي ب | RYB RYB raybe şüphe doubt
Re,Ye,Be,
200,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
فيه | FYH fīhi kendinde about it.
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ومن | WMN ve men kim olabilir? And who
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
أصدق ص د ق | ṦD̃G ÊṦD̃G eSdeḳu daha doğru (is) more truthful
,Sad,Dal,Gaf,
,90,4,100,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
من | MN mine -tan than
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
حديثا ح د ث | ḪD̃S̃ ḪD̃YS̃E Hadīṧen sözlü (in) statement.
Ha,Dal,Ye,Se,Elif,
8,4,10,500,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اللَّهُ: Allah (ki) | لَا: yoktur | إِلَٰهَ: tanrı | إِلَّا: başka | هُوَ: O'ndan | لَيَجْمَعَنَّكُمْ: sizi bir araya toplayacaktır | إِلَىٰ: | يَوْمِ: gününde | الْقِيَامَةِ: kıyamet | لَا: olmayan | رَيْبَ: şüphe | فِيهِ: kendinde | وَمَنْ: kim olabilir? | أَصْدَقُ: daha doğru | مِنَ: -tan | اللَّهِ: Allah- | حَدِيثًا: sözlü |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الله ELLH Allah (ki) | لا LE yoktur | إله ÎLH tanrı | إلا ÎLE başka | هو HW O'ndan | ليجمعنكم LYCMANKM sizi bir araya toplayacaktır | إلى ÎL | يوم YWM gününde | القيامة ELGYEMT kıyamet | لا LE olmayan | ريب RYB şüphe | فيه FYH kendinde | ومن WMN kim olabilir? | أصدق ÊṦD̃G daha doğru | من MN -tan | الله ELLH Allah- | حديثا ḪD̃YS̃E sözlü |
Kırık Meal (Okunuş) : |Allahu: Allah (ki) | : yoktur | ilāhe: tanrı | illā: başka | huve: O'ndan | leyecmeǎnnekum: sizi bir araya toplayacaktır | ilā: | yevmi: gününde | l-ḳiyāmeti: kıyamet | : olmayan | raybe: şüphe | fīhi: kendinde | ve men: kim olabilir? | eSdeḳu: daha doğru | mine: -tan | llahi: Allah- | Hadīṧen: sözlü |
Kırık Meal (Transcript) : |ELLH: Allah (ki) | LE: yoktur | ÎLH: tanrı | ÎLE: başka | HW: O'ndan | LYCMANKM: sizi bir araya toplayacaktır | ÎL: | YWM: gününde | ELGYEMT: kıyamet | LE: olmayan | RYB: şüphe | FYH: kendinde | WMN: kim olabilir? | ÊṦD̃G: daha doğru | MN: -tan | ELLH: Allah- | ḪD̃YS̃E: sözlü |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak. Kıyâmet gününde hepinizi toplayacaktır ve o günde hiç şüphe yoktur ve kimdir Allah'tan daha doğru sözlü?
Adem Uğur : Allah -ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur- elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır, bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır!
Ahmed Hulusi : Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur sadece "HÛ"! Kendisinde şüphe olmayan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirir. Kim Allâh'tan daha doğrusunu söyleyebilir!
Ahmet Tekin : O Allah’tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O’dur. Elbette hesaba çekmek üzere sizi kıyamet gününe toplayıp getirecektir. Böyle bir günün gerçekleşmesinde, hesaba çekilmenizde şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Ahmet Varol : Allah'tan başka ilah yoktur. O, sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde biraraya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Ali Bulaç : Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?
Ali Fikri Yavuz : Kendinden başka ilâh olmıyan bir Allah hakkı için ki, o, şüpheden âri olan kıyamet gününde sizi toplıyacaktır. Allah’dan daha doğru sözlü kim olabilir?
Bekir Sadak : Allah'tan baska tanri yoktur, geleceginde suphe olmayan kiyamet gunu, sizi mutlaka toplayacaktir. Allah'tan daha dogru sozlu kim olabilir? *
Celal Yıldırım : Allah'tan başka hiçbir ilâh yok, ancak O vardır. (Meydana geleceğinde) hiç şüphe olmayan Kıyamet günü elbette sizi toplayıp biraraya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim ?
Diyanet İşleri : Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Andolsun, sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah’ınkinden daha doğru olan?
Diyanet İşleri (eski) : Allah'tan başka tanrı yoktur, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Diyanet Vakfi : Allah -ki ondan başka hiçbir tanrı yoktur- elbette sizi kıyamet günü toplayacaktır, bunda asla şüphe yoktur. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır!
Edip Yüksel : ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur. Gerçekleşmesi mutlak olan diriliş gününde sizleri biraraya toplayacaktır. ALLAH'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendinden başka ilâh olmayan Allah, sizi kıyamet gününde mutlaka biraraya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah, O'ndan başka tapılacak yoktur, ancak O vardır. Andolsun O, sizi olacağında şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, başka tapılacak yok ancak o, Celâli hakkı için o sizi muhakkak kıyamet gününe toplayacak, onda şüphe yok, Allahdan daha doğru sözlü kim olabilir?
Fizilal-il Kuran : Kendisinden başka ilah olmayan Allah, sizleri geleceği kuşkusuz olan Kıyamet günü kesinlikle bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Gültekin Onan : Tanrı; O'ndan başka tanrı yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Tanrı'dan daha doğru sözlü kimdir?
Hakkı Yılmaz : Allah, Kendisinden başka ilâh diye bir şey olmayandır. O, kesinlikle sizi, kendisinde şüphe olmayan kıyâmet gününde toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?
Hasan Basri Çantay : Allah (öyle Allahdır ki) kendinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (Vukuunda) hiçbir şübhe olmayan kıyaamet günü elbette hepinizi toplayacakdır. O Allahdan daha doğru sözlü kimdir?
Hayrat Neşriyat : (O) Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. Sizi, hakkında hiç şübhe olmayan kıyâmet gününde, elbette bir araya getirecektir. Peki Allah’dan daha doğru sözlü kim olabilir?
İbni Kesir : Allah O'ndan başka ilah yoktur. Geleceğinden şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
İskender Evrenosoğlu : Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Sizi, hakkında şüphe olmayan kıyâmet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Ve Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır?
Muhammed Esed : Allah -ki O'ndan başka ilah yoktur- (geleceği) hakkında hiçbir şüphe olmayan Kıyamet Günü sizi bir araya toplayacaktır. Kimin sözü Allahın sözünden daha doğru olabilir?
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ ki, O'ndan sonra başka mabut yoktur, elbette o sizi kıyamet gününe toplayacaktır, ondan şüphe yok. Ve Allah Teâlâ'dan daha doğru sözlü kim vardır?
Ömer Öngüt : O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü, sizi mutlaka toplayacaktır. Bunda aslâ şüphe yoktur. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir?
Şaban Piriş : Allah’tan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri elbette bir araya getirecektir. Allah’tan daha doğru sözlü kim vardır?
Suat Yıldırım : Allah, o hak mâbuddur ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah’tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Süleyman Ateş : Allâh -ki O'ndan başka tanrı yoktur- sizi, vukuunda asla şüphe olmayan kıyâmet (duruşma) gününde bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?
Tefhim-ul Kuran : Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri muhakkak toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kimdir?
Ümit Şimşek : Allah-ki Ondan başka hiçbir tanrı yoktur-geleceğinde kuşku olmayan kıyamet gününde hepinizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim var?
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'tır O, ilah yoktur O'ndan başka. Hakkında hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktır. Hadis/söz bakımından, Allah'tan daha sadık kim olabilir?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}