» 4 / Nisâ  132:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِلَّهِ (WLLH) = velillahi : Allah'ındır
2. مَا (ME) = mā : olanlar
3. فِي (FY) = fī :
4. السَّمَاوَاتِ (ELSMEWET) = s-semāvāti : göklerde
5. وَمَا (WME) = ve mā : ve olanlar
6. فِي (FY) = fī :
7. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yerde
8. وَكَفَىٰ (WKF) = ve kefā : ve yeter
9. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah
10. وَكِيلًا (WKYLE) = vekīlen : vekil olarak
Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | ve yeter | Allah | vekil olarak |

[] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [KFY] [] [WKL]
WLLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WKF BELLH WKYLE

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve kefā billahi vekīlen
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
ما | ME olanlar (is) whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | WME ve mā ve olanlar and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter And is sufficient
بالله | BELLH billahi Allah Allah
وكيلا و ك ل | WKL WKYLE vekīlen vekil olarak (as) a Disposer of affairs.

4:132 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah'ındır | olanlar | | göklerde | ve olanlar | | yerde | ve yeter | Allah | vekil olarak |

[] [] [] [SMW] [] [] [ERŽ] [KFY] [] [WKL]
WLLH ME FY ELSMEWET WME FY ELÊRŽ WKF BELLH WKYLE

velillahi s-semāvāti ve mā l-erDi ve kefā billahi vekīlen
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

[] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [ك ف ي] [] [و ك ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولله | WLLH velillahi Allah'ındır And for Allah
Vav,Lam,Lam,He,
6,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
الواو استئنافية
جار ومجرور
ما | ME olanlar (is) whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMW ELSMEWET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | WME ve mā ve olanlar and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yerde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وكفى ك ف ي | KFY WKF ve kefā ve yeter And is sufficient
Vav,Kef,Fe,,
6,20,80,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
بالله | BELLH billahi Allah Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وكيلا و ك ل | WKL WKYLE vekīlen vekil olarak (as) a Disposer of affairs.
Vav,Kef,Ye,Lam,Elif,
6,20,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِلَّهِ: Allah'ındır | مَا: olanlar | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve olanlar | فِي: | الْأَرْضِ: yerde | وَكَفَىٰ: ve yeter | بِاللَّهِ: Allah | وَكِيلًا: vekil olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولله WLLH Allah'ındır | ما ME olanlar | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve olanlar | في FY | الأرض ELÊRŽ yerde | وكفى WKF ve yeter | بالله BELLH Allah | وكيلا WKYLE vekil olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |velillahi: Allah'ındır | : olanlar | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve olanlar | : | l-erDi: yerde | ve kefā: ve yeter | billahi: Allah | vekīlen: vekil olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |WLLH: Allah'ındır | ME: olanlar | FY: | ELSMEWET: göklerde | WME: ve olanlar | FY: | ELÊRŽ: yerde | WKF: ve yeter | BELLH: Allah | WKYLE: vekil olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Allah'ındır ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve koruyucu olarak Allah yeter.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Ahmed Hulusi : Semâlar ve arzda ne varsa Allâh içindir (El Esmâ ül Hüsnâ'sının işaret ettiği mânâların seyri için)! Vekiyl olarak, El Esmâ'sıyla seni yaratan Allâh yeterlidir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki ve yerdeki varlıklar ve imkânlar tamamen Allah’ındır, Allah’ın tasarrufundadır. Hâmi ve güvence olarak Allah hepsine yeter.
Ahmet Varol : Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ındır. Vekil olarak da Allah yeter.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Bir vekil olarak Allah yeter.
Bekir Sadak : N/A
Celal Yıldırım : Göklerdeki olanlar da, yerdekiler de Allah'a aittir; (işleri düzene koymada) vekîl olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri : Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH'ındır. Koruyucu olarak ALLAH yeter
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ındır bütün göklerdeki ve yerdeki! Dayanılacak (vekil) olarak da Allah yeter!
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahındır bütün göklerdeki, yerdeki; dayanılacak (vekil) de Allah yeter
Fizilal-il Kuran : Gerek göklerde gerekse yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Allah vekil olarak yeterlidir.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde ne varsa Tanrı'nındır. Vekil olarak Tanrı yeter.
Hakkı Yılmaz : Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca Allah'ındır. “Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan” olarak da Allah yeter.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allahındır. (Güvenilib dayanılacak) bir vekîl olarak da Allah yeter.
Hayrat Neşriyat : Göklerde olanlar da, yerde bulunanlar da Allah’ındır. Artık vekîl olarak Allah yeter!
İbni Kesir : Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
İskender Evrenosoğlu : Ve göklerde ve yeryüzünde olanlar (herşey) Allah'ındır. Ve Allah, vekil olarak yeter.
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde olan her şey Allaha aittir ve hiç kimse Allah kadar güvene layık olamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah Teâlâ'nındır. Ve bir vekil olarak da Allah Teâlâ kifâyet eder.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter!
Şaban Piriş : Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Vekil olarak da Allah yeter.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. O’nun kudreti bütün bunları yönetmeye kâfidir.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde olanların hepsi Allâh'ındır. Vekil olarak Allâh yeter.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek : Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır; vekil olarak Allah yeter.
Yaşar Nuri Öztürk : Hem göklerdekiler hem yerdekiler Allah içindir. Vekil olarak Allah yeter.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}