» 4 / Nisâ  20:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (WÎN) = ve in : eğer
2. أَرَدْتُمُ (ÊRD̃TM) = eradtumu : almak isterseniz
3. اسْتِبْدَالَ (ESTBD̃EL) = stibdāle : başka
4. زَوْجٍ (ZWC) = zevcin : bir eş
5. مَكَانَ (MKEN) = mekāne : yerine
6. زَوْجٍ (ZWC) = zevcin : bir eşin
7. وَاتَيْتُمْ (W ËTYTM) = ve āteytum : vermiş olsanız (dahi)
8. إِحْدَاهُنَّ (ÎḪD̃EHN) = iHdāhunne : onlardan birine
9. قِنْطَارًا (GNŦERE) = ḳinTāran : kantarlarca (mal)
10. فَلَا (FLE) = felā :
11. تَأْخُذُوا (TÊḢZ̃WE) = te'ḣuƶū : geri almayın
12. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondan (verdiğinizden)
13. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir şeyi
14. أَتَأْخُذُونَهُ (ÊTÊḢZ̃WNH) = ete'ḣuƶūnehu : verdiğinizi alacak mısınız?
15. بُهْتَانًا (BHTENE) = buhtānen : iftira ederek
16. وَإِثْمًا (WÎS̃ME) = ve iṧmen : ve günaha girerek
17. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : açıkça
eğer | almak isterseniz | başka | bir eş | yerine | bir eşin | vermiş olsanız (dahi) | onlardan birine | kantarlarca (mal) | | geri almayın | ondan (verdiğinizden) | hiçbir şeyi | verdiğinizi alacak mısınız? | iftira ederek | ve günaha girerek | açıkça |

[] [RWD̃] [BD̃L] [ZWC] [KWN] [ZWC] [ETY] [EḪD̃] [GNŦR] [] [EḢZ̃] [] [ŞYE] [EḢZ̃] [BHT] [ES̃M] [BYN]
WÎN ÊRD̃TM ESTBD̃EL ZWC MKEN ZWC W ËTYTM ÎḪD̃EHN GNŦERE FLE TÊḢZ̃WE MNH ŞYÙE ÊTÊḢZ̃WNH BHTENE WÎS̃ME MBYNE

ve in eradtumu stibdāle zevcin mekāne zevcin ve āteytum iHdāhunne ḳinTāran felā te'ḣuƶū minhu şey'en ete'ḣuƶūnehu buhtānen ve iṧmen mubīnen
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in eğer And if
أردتم ر و د | RWD̃ ÊRD̃TM eradtumu almak isterseniz you intend
استبدال ب د ل | BD̃L ESTBD̃EL stibdāle başka replacing
زوج ز و ج | ZWC ZWC zevcin bir eş a wife
مكان ك و ن | KWN MKEN mekāne yerine (in) place
زوج ز و ج | ZWC ZWC zevcin bir eşin (of) a wife
وآتيتم ا ت ي | ETY W ËTYTM ve āteytum vermiş olsanız (dahi) and you have given
إحداهن ا ح د | EḪD̃ ÎḪD̃EHN iHdāhunne onlardan birine one of them
قنطارا ق ن ط ر | GNŦR GNŦERE ḳinTāran kantarlarca (mal) heap (of gold)
فلا | FLE felā then (do) not
تأخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TÊḢZ̃WE te'ḣuƶū geri almayın take away
منه | MNH minhu ondan (verdiğinizden) from it
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything.
أتأخذونه ا خ ذ | EḢZ̃ ÊTÊḢZ̃WNH ete'ḣuƶūnehu verdiğinizi alacak mısınız? Would you take it
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen iftira ederek (by) slander
وإثما ا ث م | ES̃M WÎS̃ME ve iṧmen ve günaha girerek and a sin
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açıkça open?

4:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | almak isterseniz | başka | bir eş | yerine | bir eşin | vermiş olsanız (dahi) | onlardan birine | kantarlarca (mal) | | geri almayın | ondan (verdiğinizden) | hiçbir şeyi | verdiğinizi alacak mısınız? | iftira ederek | ve günaha girerek | açıkça |

[] [RWD̃] [BD̃L] [ZWC] [KWN] [ZWC] [ETY] [EḪD̃] [GNŦR] [] [EḢZ̃] [] [ŞYE] [EḢZ̃] [BHT] [ES̃M] [BYN]
WÎN ÊRD̃TM ESTBD̃EL ZWC MKEN ZWC W ËTYTM ÎḪD̃EHN GNŦERE FLE TÊḢZ̃WE MNH ŞYÙE ÊTÊḢZ̃WNH BHTENE WÎS̃ME MBYNE

ve in eradtumu stibdāle zevcin mekāne zevcin ve āteytum iHdāhunne ḳinTāran felā te'ḣuƶū minhu şey'en ete'ḣuƶūnehu buhtānen ve iṧmen mubīnen
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

[] [ر و د] [ب د ل] [ز و ج] [ك و ن] [ز و ج] [ا ت ي] [ا ح د] [ق ن ط ر] [] [ا خ ذ ] [] [ش ي ا] [ا خ ذ ] [ب ه ت] [ا ث م] [ب ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
أردتم ر و د | RWD̃ ÊRD̃TM eradtumu almak isterseniz you intend
,Re,Dal,Te,Mim,
,200,4,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
استبدال ب د ل | BD̃L ESTBD̃EL stibdāle başka replacing
Elif,Sin,Te,Be,Dal,Elif,Lam,
1,60,400,2,4,1,30,
N – accusative masculine (form X) verbal noun
اسم منصوب
زوج ز و ج | ZWC ZWC zevcin bir eş a wife
Ze,Vav,Cim,
7,6,3,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مكان ك و ن | KWN MKEN mekāne yerine (in) place
Mim,Kef,Elif,Nun,
40,20,1,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
زوج ز و ج | ZWC ZWC zevcin bir eşin (of) a wife
Ze,Vav,Cim,
7,6,3,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
وآتيتم ا ت ي | ETY W ËTYTM ve āteytum vermiş olsanız (dahi) and you have given
Vav,,Te,Ye,Te,Mim,
6,,400,10,400,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إحداهن ا ح د | EḪD̃ ÎḪD̃EHN iHdāhunne onlardan birine one of them
,Ha,Dal,Elif,He,Nun,
,8,4,1,5,50,
N – accusative feminine noun
PRON – 3rd person feminine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هن» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
قنطارا ق ن ط ر | GNŦR GNŦERE ḳinTāran kantarlarca (mal) heap (of gold)
Gaf,Nun,Tı,Elif,Re,Elif,
100,50,9,1,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فلا | FLE felā then (do) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
RSLT – prefixed result particle
PRO – prohibition particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نهي
تأخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ TÊḢZ̃WE te'ḣuƶū geri almayın take away
Te,,Hı,Zel,Vav,Elif,
400,,600,700,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
منه | MNH minhu ondan (verdiğinizden) from it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir şeyi anything.
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
أتأخذونه ا خ ذ | EḢZ̃ ÊTÊḢZ̃WNH ete'ḣuƶūnehu verdiğinizi alacak mısınız? Would you take it
,Te,,Hı,Zel,Vav,Nun,He,
,400,,600,700,6,50,5,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بهتانا ب ه ت | BHT BHTENE buhtānen iftira ederek (by) slander
Be,He,Te,Elif,Nun,Elif,
2,5,400,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وإثما ا ث م | ES̃M WÎS̃ME ve iṧmen ve günaha girerek and a sin
Vav,,Se,Mim,Elif,
6,,500,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açıkça open?
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: eğer | أَرَدْتُمُ: almak isterseniz | اسْتِبْدَالَ: başka | زَوْجٍ: bir eş | مَكَانَ: yerine | زَوْجٍ: bir eşin | وَاتَيْتُمْ: vermiş olsanız (dahi) | إِحْدَاهُنَّ: onlardan birine | قِنْطَارًا: kantarlarca (mal) | فَلَا: | تَأْخُذُوا: geri almayın | مِنْهُ: ondan (verdiğinizden) | شَيْئًا: hiçbir şeyi | أَتَأْخُذُونَهُ: verdiğinizi alacak mısınız? | بُهْتَانًا: iftira ederek | وَإِثْمًا: ve günaha girerek | مُبِينًا: açıkça |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN eğer | أردتم ÊRD̃TM almak isterseniz | استبدال ESTBD̃EL başka | زوج ZWC bir eş | مكان MKEN yerine | زوج ZWC bir eşin | وآتيتم W ËTYTM vermiş olsanız (dahi) | إحداهن ÎḪD̃EHN onlardan birine | قنطارا GNŦERE kantarlarca (mal) | فلا FLE | تأخذوا TÊḢZ̃WE geri almayın | منه MNH ondan (verdiğinizden) | شيئا ŞYÙE hiçbir şeyi | أتأخذونه ÊTÊḢZ̃WNH verdiğinizi alacak mısınız? | بهتانا BHTENE iftira ederek | وإثما WÎS̃ME ve günaha girerek | مبينا MBYNE açıkça |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: eğer | eradtumu: almak isterseniz | stibdāle: başka | zevcin: bir eş | mekāne: yerine | zevcin: bir eşin | ve āteytum: vermiş olsanız (dahi) | iHdāhunne: onlardan birine | ḳinTāran: kantarlarca (mal) | felā: | te'ḣuƶū: geri almayın | minhu: ondan (verdiğinizden) | şey'en: hiçbir şeyi | ete'ḣuƶūnehu: verdiğinizi alacak mısınız? | buhtānen: iftira ederek | ve iṧmen: ve günaha girerek | mubīnen: açıkça |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎN: eğer | ÊRD̃TM: almak isterseniz | ESTBD̃EL: başka | ZWC: bir eş | MKEN: yerine | ZWC: bir eşin | W ËTYTM: vermiş olsanız (dahi) | ÎḪD̃EHN: onlardan birine | GNŦERE: kantarlarca (mal) | FLE: | TÊḢZ̃WE: geri almayın | MNH: ondan (verdiğinizden) | ŞYÙE: hiçbir şeyi | ÊTÊḢZ̃WNH: verdiğinizi alacak mısınız? | BHTENE: iftira ederek | WÎS̃ME: ve günaha girerek | MBYNE: açıkça |
Abdulbaki Gölpınarlı : Zevcenizi bırakıp yerine bir başkasını almak isterseniz bırakacağınıza, yığınlarla mehir vermiş olsanız bile ondan hiçbir şey almayın. İftirâ ederek ve apaçık günaha girerek alır mısınız onu hiç?
Adem Uğur : Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?
Ahmed Hulusi : Eğer bir eşinizden ayrılıp yerine bir başkasını almak istiyorsanız, ona yüklerle (mehr) vermiş olsanız dahi (ayrıldığınızda) geri almayın. Ona bir suç yükleyerek veya iftira atarak bu yola başvurmak olmaz!
Ahmet Tekin : Eğer bir eşi boşayıp da, yerine başka bir eş almak isterseniz, boşadığınız eşe yüklerle altını, gümüşü mehir olarak vermiş olsanız bile, ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira ederek, bilerek apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?
Ahmet Varol : Eğer bir eş yerine başka bir eş almak isterseniz, bunlardan birisine yüklerle mal (mehir) vermiş olsanız bile ondan hiçbir şeyi geri almayın. Onu iftira yoluyla ve açık günaha girerek mi geri alacaksınız!
Ali Bulaç : Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?
Ali Fikri Yavuz : Eğer bir zevceyi bırakıp da yerine başka bir zevce almak isterseniz, evvelkine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, o verdiğinizden bir şey almayınız. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız? (Almayın! cahiliyyet devrinde karısını boşamak istiyen kimse onun mehir bedelinden kurtulmak için ona zina suçunu iftira olarak yüklerdi.)
Bekir Sadak : Bir esin yerine baska bir esi almak isterseniz, birincisine bir yuk altin vermis olsaniz bile ondan bir sey almayin. Iftira ederek ve apacik gunaha girerek ona verdiginizi geri alir misiniz?
Celal Yıldırım : Bir eşinizi boşayıp da yerine başka bir eş almak istiyorsanız, öncekine (mehir olarak) kantar kantar altın (çokça mal) vermiş olsanız bile, hiçbir şeyi geri almayınız. (Boşamaya sebep uydurup) iftira ederek, açık günah işleyerek verdiğinizi ondan geri alır mısınız ?
Diyanet İşleri : Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?
Diyanet İşleri (eski) : Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız?
Diyanet Vakfi : Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?
Edip Yüksel : Mevcut eşinizi bırakıp bir başka eşle evlenmek istiyorsanız, birincisine büyük miktarda mal vermişseniz bile ondan hiç bir şeyi geri almayın. Sahtekarlık ve iftira ederek ve günah işleyerek mi geri alacaksınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer bir eşi bırakıp da yerine diğer bir eş almak isterseniz, öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız, ondan bir şey geri almayın. O malı bir iftira ve açık bir günah isnadı yaparak geri alır mısınız?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer bir eşinizi boşayıp yerine başka bir eş almak istiyorsanız, önceki eşinize yüklerle mehir vermiş olsanız bile içinden hiçbir şey geri almayın. Ne diye alacaksınız, bir iftira ederek ve açık günah yüklenerek mi?
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve şayed bir zevceyi bırakıb da yerine diğer bir zevce almak istiyorsanız evvelkine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız içinden bir şey almayın, ne diye alacaksınız bir bühtân ederek ve açık bir vebal yüklenerek mi?
Fizilal-il Kuran : Eğer eşinizi bırakıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz önceki eşinize gayet yüklü miktarda bir mehir vermiş olsanız bile bundan hiçbir şey geri almayınız. Yoksa kadına iftira atarak ve apaçık bir günaha girerek mi verdiğinizi geri alacaksınız?
Gültekin Onan : Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?
Hakkı Yılmaz : Ve eğer bir eşin yerine bir eş değiştirmek istediyseniz, onlardan birine yüklerle vermiş de bulunsanız, artık ondan bir şey geri almayınız. Onu bir iftira ve açık bir günah olarak alır mısınız?
Hasan Basri Çantay : Eğer bir zevceyi bırakıb da yerine başka bir zevce almak isterseniz öbürüne yüklerle (mehîr) vermiş olsanız bile içinden bir şey almayın. (Kendisine hem) bir iftira, ve açık bir günâh (yükler, hem) alır mısınız onu?
Hayrat Neşriyat : Eğer bir zevcenin yerine (başka) bir zevce almak isterseniz, onlardan birine yığınla(mal) vermiş de olsanız, artık ondan (o maldan) bir şey almayın! İftirâ olarak ve apaçık bir günah olarak mı onu alacaksınız?
İbni Kesir : Bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz takdirde; öncekine yüklerle mehir vermiş olsanız bile, bir şey almayın. İftira ederek ve günaha girerek ona verdiğiniz geri alır mısınız?
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal (mehir) vermiş olsanız dahi, artık ondan (verdiğinizden) bir şeyi geri almayın. Onu (verdiğinizi), iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız?
Muhammed Esed : Ama eğer bir kadını bırakıp yerine başka birini almak isterseniz, birincisine verdiğiniz hiçbir şeyi -ne kadar çok da olsa- geri almayın. Ona iftira ederek ve bu yüzden açık bir günah işleyerek verdiğinizi geri almak hiç olur mu?
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer bir zevcenin yerine diğer bir zevce almak isterseniz, onlardan birine çok bir mal vermiş olduğunuz halde bile artık ondan birşey almayınız, onu iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek alıverir misiniz?
Ömer Öngüt : Eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz, evvelkine yüklerle mehir vermiş olsanız bile hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?
Şaban Piriş : Bir eşinizi (boşayıp) yerine başka bir eş almak isterseniz ve öncekine mehir olarak bir yük altın vermiş olsanız bile hiç bir şeyi geri almayın; o iftira ve apaçık günah olduğu halde onu geri mi alacaksınız?
Suat Yıldırım : Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?
Süleyman Ateş : Bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz takdirde, onlardan birine (evvelki eşinize) kantarlarca mal vermiş olsanız dahi verdiğinizden hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve açık günâha girerek verdiğinizi alacak mısınız?
Tefhim-ul Kuran : Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiç bir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız?
Ümit Şimşek : Eşinizden ayrılıp da başka biriyle evlenmek istediğiniz takdirde, önceki hanımınıza yükler dolusu mehir vermiş olsanız bile, ondan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek ve apaçık bir günahla onu geri almanız olacak şey midir?
Yaşar Nuri Öztürk : Bir zevcenin yerine başka bir zevce almak istemişseniz onlardan birine yükler dolusu mal vermiş olsanız da o maldan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek, açık bir günah işleyerek mi geri alacaksınız onu?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}