» 4 / Nisâ  172:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَنْ (LN) = len :
2. يَسْتَنْكِفَ (YSTNKF) = yestenkife : çekinmez
3. الْمَسِيحُ (ELMSYḪ) = l-mesīHu : Mesih
4. أَنْ (ÊN) = en :
5. يَكُونَ (YKWN) = yekūne : olmaktan
6. عَبْدًا (ABD̃E) = ǎbden : kul
7. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
8. وَلَا (WLE) = ve lā :
9. الْمَلَائِكَةُ (ELMLEÙKT) = l-melāiketu : ve melekler de
10. الْمُقَرَّبُونَ (ELMGRBWN) = l-muḳarrabūne : (Allah'a) yaklaştırılmış
11. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
12. يَسْتَنْكِفْ (YSTNKF) = yestenkif : çekinirse
13. عَنْ (AN) = ǎn :
14. عِبَادَتِهِ (ABED̃TH) = ǐbādetihi : O'na kulluktan
15. وَيَسْتَكْبِرْ (WYSTKBR) = ve yestekbir : ve büyüklük taslarsa
16. فَسَيَحْشُرُهُمْ (FSYḪŞRHM) = feseyeHşuruhum : bilsin ki O toplayacaktır
17. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : kendi huzuruna
18. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : onların hepsini
| çekinmez | Mesih | | olmaktan | kul | Allah'a | | ve melekler de | (Allah'a) yaklaştırılmış | ve kim | çekinirse | | O'na kulluktan | ve büyüklük taslarsa | bilsin ki O toplayacaktır | kendi huzuruna | onların hepsini |

[] [NKF] [] [] [KWN] [ABD̃] [] [] [MLK] [GRB] [] [NKF] [] [ABD̃] [KBR] [ḪŞR] [] [CMA]
LN YSTNKF ELMSYḪ ÊN YKWN ABD̃E LLH WLE ELMLEÙKT ELMGRBWN WMN YSTNKF AN ABED̃TH WYSTKBR FSYḪŞRHM ÎLYH CMYAE

len yestenkife l-mesīHu en yekūne ǎbden lillahi ve lā l-melāiketu l-muḳarrabūne ve men yestenkif ǎn ǐbādetihi ve yestekbir feseyeHşuruhum ileyhi cemīǎn
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لن | LN len Never
يستنكف ن ك ف | NKF YSTNKF yestenkife çekinmez will disdain
المسيح | ELMSYḪ l-mesīHu Mesih the Messiah
أن | ÊN en to
يكون ك و ن | KWN YKWN yekūne olmaktan be
عبدا ع ب د | ABD̃ ABD̃E ǎbden kul a slave
لله | LLH lillahi Allah'a of Allah
ولا | WLE ve lā and not
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu ve melekler de the Angels,
المقربون ق ر ب | GRB ELMGRBWN l-muḳarrabūne (Allah'a) yaklaştırılmış the ones who are near (to Allah).
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يستنكف ن ك ف | NKF YSTNKF yestenkif çekinirse disdains
عن | AN ǎn from
عبادته ع ب د | ABD̃ ABED̃TH ǐbādetihi O'na kulluktan His worship
ويستكبر ك ب ر | KBR WYSTKBR ve yestekbir ve büyüklük taslarsa and is arrogant
فسيحشرهم ح ش ر | ḪŞR FSYḪŞRHM feseyeHşuruhum bilsin ki O toplayacaktır then He will gather them
إليه | ÎLYH ileyhi kendi huzuruna towards Him
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn onların hepsini all together.

4:172 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| çekinmez | Mesih | | olmaktan | kul | Allah'a | | ve melekler de | (Allah'a) yaklaştırılmış | ve kim | çekinirse | | O'na kulluktan | ve büyüklük taslarsa | bilsin ki O toplayacaktır | kendi huzuruna | onların hepsini |

[] [NKF] [] [] [KWN] [ABD̃] [] [] [MLK] [GRB] [] [NKF] [] [ABD̃] [KBR] [ḪŞR] [] [CMA]
LN YSTNKF ELMSYḪ ÊN YKWN ABD̃E LLH WLE ELMLEÙKT ELMGRBWN WMN YSTNKF AN ABED̃TH WYSTKBR FSYḪŞRHM ÎLYH CMYAE

len yestenkife l-mesīHu en yekūne ǎbden lillahi ve lā l-melāiketu l-muḳarrabūne ve men yestenkif ǎn ǐbādetihi ve yestekbir feseyeHşuruhum ileyhi cemīǎn
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا

[] [ن ك ف] [] [] [ك و ن] [ع ب د] [] [] [م ل ك] [ق ر ب] [] [ن ك ف] [] [ع ب د] [ك ب ر] [ح ش ر] [] [ج م ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لن | LN len Never
Lam,Nun,
30,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يستنكف ن ك ف | NKF YSTNKF yestenkife çekinmez will disdain
Ye,Sin,Te,Nun,Kef,Fe,
10,60,400,50,20,80,
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
المسيح | ELMSYḪ l-mesīHu Mesih the Messiah
Elif,Lam,Mim,Sin,Ye,Ha,
1,30,40,60,10,8,
"PN – nominative proper noun → Messiah"
اسم علم مرفوع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يكون ك و ن | KWN YKWN yekūne olmaktan be
Ye,Kef,Vav,Nun,
10,20,6,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عبدا ع ب د | ABD̃ ABD̃E ǎbden kul a slave
Ayn,Be,Dal,Elif,
70,2,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لله | LLH lillahi Allah'a of Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
الملائكة م ل ك | MLK ELMLEÙKT l-melāiketu ve melekler de the Angels,
Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
1,30,40,30,1,,20,400,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
المقربون ق ر ب | GRB ELMGRBWN l-muḳarrabūne (Allah'a) yaklaştırılmış the ones who are near (to Allah).
Elif,Lam,Mim,Gaf,Re,Be,Vav,Nun,
1,30,40,100,200,2,6,50,
ADJ – nominative masculine plural (form II) passive participle
صفة مرفوعة
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يستنكف ن ك ف | NKF YSTNKF yestenkif çekinirse disdains
Ye,Sin,Te,Nun,Kef,Fe,
10,60,400,50,20,80,
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عن | AN ǎn from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
عبادته ع ب د | ABD̃ ABED̃TH ǐbādetihi O'na kulluktan His worship
Ayn,Be,Elif,Dal,Te,He,
70,2,1,4,400,5,
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويستكبر ك ب ر | KBR WYSTKBR ve yestekbir ve büyüklük taslarsa and is arrogant
Vav,Ye,Sin,Te,Kef,Be,Re,
6,10,60,400,20,2,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form X) imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم
فسيحشرهم ح ش ر | ḪŞR FSYḪŞRHM feseyeHşuruhum bilsin ki O toplayacaktır then He will gather them
Fe,Sin,Ye,Ha,Şın,Re,He,Mim,
80,60,10,8,300,200,5,40,
RSLT – prefixed result particle
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف استقبال
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إليه | ÎLYH ileyhi kendi huzuruna towards Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn onların hepsini all together.
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَنْ: | يَسْتَنْكِفَ: çekinmez | الْمَسِيحُ: Mesih | أَنْ: | يَكُونَ: olmaktan | عَبْدًا: kul | لِلَّهِ: Allah'a | وَلَا: | الْمَلَائِكَةُ: ve melekler de | الْمُقَرَّبُونَ: (Allah'a) yaklaştırılmış | وَمَنْ: ve kim | يَسْتَنْكِفْ: çekinirse | عَنْ: | عِبَادَتِهِ: O'na kulluktan | وَيَسْتَكْبِرْ: ve büyüklük taslarsa | فَسَيَحْشُرُهُمْ: bilsin ki O toplayacaktır | إِلَيْهِ: kendi huzuruna | جَمِيعًا: onların hepsini |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لن LN | يستنكف YSTNKF çekinmez | المسيح ELMSYḪ Mesih | أن ÊN | يكون YKWN olmaktan | عبدا ABD̃E kul | لله LLH Allah'a | ولا WLE | الملائكة ELMLEÙKT ve melekler de | المقربون ELMGRBWN (Allah'a) yaklaştırılmış | ومن WMN ve kim | يستنكف YSTNKF çekinirse | عن AN | عبادته ABED̃TH O'na kulluktan | ويستكبر WYSTKBR ve büyüklük taslarsa | فسيحشرهم FSYḪŞRHM bilsin ki O toplayacaktır | إليه ÎLYH kendi huzuruna | جميعا CMYAE onların hepsini |
Kırık Meal (Okunuş) : |len: | yestenkife: çekinmez | l-mesīHu: Mesih | en: | yekūne: olmaktan | ǎbden: kul | lillahi: Allah'a | ve lā: | l-melāiketu: ve melekler de | l-muḳarrabūne: (Allah'a) yaklaştırılmış | ve men: ve kim | yestenkif: çekinirse | ǎn: | ǐbādetihi: O'na kulluktan | ve yestekbir: ve büyüklük taslarsa | feseyeHşuruhum: bilsin ki O toplayacaktır | ileyhi: kendi huzuruna | cemīǎn: onların hepsini |
Kırık Meal (Transcript) : |LN: | YSTNKF: çekinmez | ELMSYḪ: Mesih | ÊN: | YKWN: olmaktan | ABD̃E: kul | LLH: Allah'a | WLE: | ELMLEÙKT: ve melekler de | ELMGRBWN: (Allah'a) yaklaştırılmış | WMN: ve kim | YSTNKF: çekinirse | AN: | ABED̃TH: O'na kulluktan | WYSTKBR: ve büyüklük taslarsa | FSYḪŞRHM: bilsin ki O toplayacaktır | ÎLYH: kendi huzuruna | CMYAE: onların hepsini |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ne Mesîh, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Tanrının kendisine yakınlaştırdığı melekler ve ona kulluktan çekinen ve ululanmak isteyenleri o, tapısında toplayacaktır.
Adem Uğur : Ne Mesîh ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.
Ahmed Hulusi : Ne Mesih (İsa) ve ne de mukarreb melâike Allâh'a kulluktan asla gocunmazlar! Kim O'nun ibadetinden kaçınır ve kibirlenirse, hepsini kendine haşr edecektir.
Ahmet Tekin : Ne Mesih, ne de Allah’a yakın, gözde Melekler asla Allah’ı ilâh tanımaktan, candan müslümanlar olarak Allah’a teslim olmaktan, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet etmekten, O’nun şeriatına bağlanmaktan, O’na boyun eğmekten yüksünerek, burun kıvırarak kaçınmazlar. Kimler Allah’ı ilâh tanımaktan, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanmaktan, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet etmekten yüksünerek, burun kıvırarak kaçınır, büyüklük taslayarak serkeşlik ederlerse, bilsinler ki, Allah onların hepsini huzuruna toplayıp, hesaba çekecektir.
Ahmet Varol : Mesih Allah'a kul olmaktan çekinmez; Allah'a yaklaştırılmış melekler de çekinmezler. [28] Kim O'na kul olmaktan çekinir de büyüklenirse (bilsin ki) O, onların tümünü kendi huzuruna toplayacaktır.
Ali Bulaç : Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.
Ali Fikri Yavuz : Mesih (Hz. İsa), hiç bir zaman Allah’ın bir kulu olmaktan çekinmez. Mukarrebûn Melekler (Allah’a yakın melekler) de çekinmezler. Kim Allah’a kulluktan, ona ibadetten çekinir ve büyüklenirse, bilsin ki, o, kıyâmette hepsini huzurunda toplayacaktır.
Bekir Sadak : Mesih de, gozde melekler de Allah'a kul olmaktan asla cekinmezler. kim O'na kulluktan cekinir ve buyukluk taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktir.
Celal Yıldırım : Mesîh de, en yakın melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir de büyüklük taslarsa, (unutmasın ki) Allah hepsini (kabirlerinden kaldırıp) huzurunda biraraya getirerek toplayacaktır.
Diyanet İşleri : Mesih de, Allah’a yakın melekler de, Allah’a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah’a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
Diyanet İşleri (eski) : Mesih de, gözde melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki, O, hepsini huzuruna toplayacaktır.
Diyanet Vakfi : Ne Mesîh ve ne de Allah'a yakın melekler, Allah'ın kulu olmaktan geri dururlar. O'na kulluktan geri durup büyüklenen kimselerin hepsini (Allah) yakında huzuruna toplayacaktır.
Edip Yüksel : Ne Mesih, ne de yakın melekler ALLAH'ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O'na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez, Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Mesih de Allah'a bir kul olmaktan asla çekinmez en yakın melekler de. Her kim O'na ibadetten çekinir ve kibirlenirse, bilsin ki, O, yarın hepsini huzurunda toplayacaktır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hiç bir zaman Mesih de Allahın bir kulu olmaktan çekinmez, Melâikei mukarrebîn de, ve her kim ona ibadetten çekinir ve kibirlenirse bilsin ki o yarın hepsini toplayıb huzuruna haşredecek
Fizilal-il Kuran : Ne Mesih Allah'a kul olmaktan kaçınır ve nede Allah'a yakın melekler. Kim ona kul olmaktan kaçınır, büyüklük taslarsa, bilsin ki, Allah hepsini huzurunda bir araya getirecektir.
Gültekin Onan : Mesih ve yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler, Tanrı'ya kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'karşı çekimser' davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.
Hakkı Yılmaz : "Mesih ve yakınlaştırılmış melekler [Îsâ'ya inananların Îsâ'ya yardım ettiğine inandıkları güçler], Allah'ın bir kulu olmaktan asla çekinmezler. Ve kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini yakında; Zilzal "
Hakkı Yılmaz : Kendisine toplar. Zilzal
Hasan Basri Çantay : Ne Mesîh, ne en yakın melekler Allahın kulu olmakdan asla çekinmez. Kim Ona kullukdan çekinir ve kibirlenmek isterse (düşünsün ki Allah) onların hepsini huzurunda toplayacakdır.
Hayrat Neşriyat : (Sizin bâtıl i'tikadınıza rağmen) Mesîh (Îsâ), Allah’a kul olmaktan aslâ çekinmez, Allah’a yakın melekler de (çekinmezler). O hâlde kim O’na (Allah’a) kulluktan çekinip büyüklük taslarsa, artık (bilsin ki Allah, hesâbını sormak üzere) onları hep berâber huzûruna toplayacaktır.
İbni Kesir : Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez. Gözde melekler de. Kim, O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; bilsin ki, O hepsini huzuruna toplayacaktır.
İskender Evrenosoğlu : Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin (Allah'a yakın) olan melekler de (Allah'a kul olmaktan çekinmezler). Ve kim, O'na kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, elbette onların hepsini (Allah) kendi huzurunda toplayacak.
Muhammed Esed : Ne İsa, Allahın kulu olmaktan kaçınacak kadar gurura kapıldı, ne de Ona yakın olan melekler. Ona kulluk etmeyi gururlarına yediremeyenler ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki hesap günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Mesih de Allah Teâlâ için kul olmaktan asla çekinmez, mukarrebin olan melekler de. Her kim O'nun ibadetinden çekinir ve kibirlenirse elbette onları umumen huzuruna toplayacaktır.
Ömer Öngüt : Mesih de, Allah'a yaklaştırılmış mukarreb melekler de, Allah'a kul olmaktan aslâ çekinmezler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O, hepsini huzuruna toplayacaktır.
Şaban Piriş : Mesih, Allah’a kul olmaktan asla çekinmemiştir. Yakın Melekler de (kulluktan çekinmezler). Kim Allah’a kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa; Allah, herkesi huzurunda toplayacak.
Suat Yıldırım : Ne Mesih, ne de Allah’a en yakın büyük melekler, Allah’a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim O’na kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki Allah, yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir.
Süleyman Ateş : Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de (Allah'a) yaklaştırılmış melekler. Kim O'na kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini kendi huzûruna toplayacaktır.
Tefhim-ul Kuran : Mesih de, yakınlaştırılmış (yüksek derece sahibi) melekler de, Allah'a kul olmaktan kesinlikle çekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeğe karşı çekimser davranırsa ve büyüklenme gösterirse (bilmeli ki,) onların tümünü huzurunda toplayacaktır.
Ümit Şimşek : Ne Mesih, ne de meleklerin Allah'a en yakın olanları, Allah'a kul olmaktan çekinmez. Kim Allah'a kul olmayı kibrine yediremez de bundan kaçınırsa, Allah onların hepsini huzuruna toplayacaktır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecekir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}