» 4 / Nisâ  165:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. رُسُلًا (RSLE) = rusulen : elçiler (gönderdik) ki
2. مُبَشِّرِينَ (MBŞRYN) = mubeşşirīne : müjdeleyici
3. وَمُنْذِرِينَ (WMNZ̃RYN) = ve munƶirīne : ve uyarıcı
4. لِئَلَّا (LÙLE) = liellā :
5. يَكُونَ (YKWN) = yekūne : kalmasın
6. لِلنَّاسِ (LLNES) = linnāsi : insanların
7. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
9. حُجَّةٌ (ḪCT) = Huccetun : bahaneleri
10. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra
11. الرُّسُلِ (ELRSL) = r-rusuli : elçilerden
12. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
13. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
14. عَزِيزًا (AZYZE) = ǎzīzen : üstündür
15. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
elçiler (gönderdik) ki | müjdeleyici | ve uyarıcı | | kalmasın | insanların | karşı | Allah'a | bahaneleri | sonra | elçilerden | ve | Allah | üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[RSL] [BŞR] [NZ̃R] [] [KWN] [NWS] [] [] [ḪCC] [BAD̃] [RSL] [KWN] [] [AZZ] [ḪKM]
RSLE MBŞRYN WMNZ̃RYN LÙLE YKWN LLNES AL ELLH ḪCT BAD̃ ELRSL WKEN ELLH AZYZE ḪKYME

rusulen mubeşşirīne ve munƶirīne liellā yekūne linnāsi ǎlā llahi Huccetun beǎ'de r-rusuli ve kāne llahu ǎzīzen Hakīmen
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
رسلا ر س ل | RSL RSLE rusulen elçiler (gönderdik) ki Messengers,
مبشرين ب ش ر | BŞR MBŞRYN mubeşşirīne müjdeleyici bearers of glad tidings
ومنذرين ن ذ ر | NZ̃R WMNZ̃RYN ve munƶirīne ve uyarıcı and warners,
لئلا | LÙLE liellā so that not
يكون ك و ن | KWN YKWN yekūne kalmasın there is
للناس ن و س | NWS LLNES linnāsi insanların for mankind
على | AL ǎlā karşı against
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
حجة ح ج ج | ḪCC ḪCT Huccetun bahaneleri any argument
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusuli elçilerden the Messengers.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
عزيزا ع ز ز | AZZ AZYZE ǎzīzen üstündür All-Mighty,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

4:165 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

elçiler (gönderdik) ki | müjdeleyici | ve uyarıcı | | kalmasın | insanların | karşı | Allah'a | bahaneleri | sonra | elçilerden | ve | Allah | üstündür | hüküm ve hikmet sahibidir |

[RSL] [BŞR] [NZ̃R] [] [KWN] [NWS] [] [] [ḪCC] [BAD̃] [RSL] [KWN] [] [AZZ] [ḪKM]
RSLE MBŞRYN WMNZ̃RYN LÙLE YKWN LLNES AL ELLH ḪCT BAD̃ ELRSL WKEN ELLH AZYZE ḪKYME

rusulen mubeşşirīne ve munƶirīne liellā yekūne linnāsi ǎlā llahi Huccetun beǎ'de r-rusuli ve kāne llahu ǎzīzen Hakīmen
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

[ر س ل] [ب ش ر] [ن ذ ر] [] [ك و ن] [ن و س] [] [] [ح ج ج] [ب ع د] [ر س ل] [ك و ن] [] [ع ز ز] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
رسلا ر س ل | RSL RSLE rusulen elçiler (gönderdik) ki Messengers,
Re,Sin,Lam,Elif,
200,60,30,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
مبشرين ب ش ر | BŞR MBŞRYN mubeşşirīne müjdeleyici bearers of glad tidings
Mim,Be,Şın,Re,Ye,Nun,
40,2,300,200,10,50,
N – accusative masculine plural (form II) active participle
اسم منصوب
ومنذرين ن ذ ر | NZ̃R WMNZ̃RYN ve munƶirīne ve uyarıcı and warners,
Vav,Mim,Nun,Zel,Re,Ye,Nun,
6,40,50,700,200,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
لئلا | LÙLE liellā so that not
Lam,,Lam,Elif,
30,,30,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
NEG – negative particle
اللام لام التعليل
حرف نفي
يكون ك و ن | KWN YKWN yekūne kalmasın there is
Ye,Kef,Vav,Nun,
10,20,6,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
للناس ن و س | NWS LLNES linnāsi insanların for mankind
Lam,Lam,Nun,Elif,Sin,
30,30,50,1,60,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
على | AL ǎlā karşı against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
حجة ح ج ج | ḪCC ḪCT Huccetun bahaneleri any argument
Ha,Cim,Te merbuta,
8,3,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
الرسل ر س ل | RSL ELRSL r-rusuli elçilerden the Messengers.
Elif,Lam,Re,Sin,Lam,
1,30,200,60,30,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عزيزا ع ز ز | AZZ AZYZE ǎzīzen üstündür All-Mighty,
Ayn,Ze,Ye,Ze,Elif,
70,7,10,7,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |رُسُلًا: elçiler (gönderdik) ki | مُبَشِّرِينَ: müjdeleyici | وَمُنْذِرِينَ: ve uyarıcı | لِئَلَّا: | يَكُونَ: kalmasın | لِلنَّاسِ: insanların | عَلَى: karşı | اللَّهِ: Allah'a | حُجَّةٌ: bahaneleri | بَعْدَ: sonra | الرُّسُلِ: elçilerden | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | عَزِيزًا: üstündür | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |رسلا RSLE elçiler (gönderdik) ki | مبشرين MBŞRYN müjdeleyici | ومنذرين WMNZ̃RYN ve uyarıcı | لئلا LÙLE | يكون YKWN kalmasın | للناس LLNES insanların | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | حجة ḪCT bahaneleri | بعد BAD̃ sonra | الرسل ELRSL elçilerden | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عزيزا AZYZE üstündür | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |rusulen: elçiler (gönderdik) ki | mubeşşirīne: müjdeleyici | ve munƶirīne: ve uyarıcı | liellā: | yekūne: kalmasın | linnāsi: insanların | ǎlā: karşı | llahi: Allah'a | Huccetun: bahaneleri | beǎ'de: sonra | r-rusuli: elçilerden | ve kāne: ve | llahu: Allah | ǎzīzen: üstündür | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |RSLE: elçiler (gönderdik) ki | MBŞRYN: müjdeleyici | WMNZ̃RYN: ve uyarıcı | LÙLE: | YKWN: kalmasın | LLNES: insanların | AL: karşı | ELLH: Allah'a | ḪCT: bahaneleri | BAD̃: sonra | ELRSL: elçilerden | WKEN: ve | ELLH: Allah | AZYZE: üstündür | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve peygamber, müjdeleyenlerdir ve korkutucu haber verenler; tâ ki insanların, peygamberler geldikten sonra Allah'a karşı bir mazeretleri, bir bahaneleri kalmasın artık ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Adem Uğur : (Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Müjdeleyici ve uyarıcı olarak Rasûller (gönderdik) ki, Rasûllerden (açıklamalarından) sonra insanların Allâh'a karşı bir mazereti olmasın! Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Rahmetimizi, merhametimizi, ihsanımızı, sevgimizi müjdeleyici, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan, uyarıcı olarak Rasuller gönderdik ki, Rasullerden sonra, insanların Allah’a itiraz niteliğinde bir delil ileri sürmelerine mahal kalmasın. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahanelerinin kalmaması için müjdeleyici ve korkutucu peygamberler gönderdik. Allah yücedir, hakimdir.
Ali Bulaç : Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : (İman edenleri Cennetle) müjdeleyici, (küfredenleri Cehennemle) korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların (yarın) kıyamette: “- Bizi imana çağıran olmadı”, diye Allah’a bir hüccet ve özürleri olmasın. Allah Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : (164-16) 5 Peygamberlerden sonra, insanlarin Allah'a karsi bir huccetleri olmamasi icin, gonderilen mujdeci ve uyarici peygamberlerden bir kismini daha once sana anlatmis, bir kismini da anlatmamistik. Allah, Musa'ya hitabetmisti. Allah gucludur, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı (itiraz yollu) bir delilleri olmasın diye peygamberleri rahmet müjdecileri, azâb tehlikesine karşı uyarıcılar (olarak gönderdik). Allah çok üstündür, çok güçlüdür; yegâne hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : (164-165) Peygamberlerden sonra, insanların Allah'a karşı bir hüccetleri olmaması için, gönderilen müjdeci ve uyarıcı peygamberlerden bir kısmını daha önce sana anlatmış, bir kısmını da anlatmamıştık. Allah, Musa'ya hitabetmişti. Allah güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : (Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Müjdeler ve uyarılar getiren elçiler... Ki tüm bu elçilerden sonra insanların ALLAH'a karşı bir bahaneleri kalmasın. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Peygamberleri müjdeciler ve azab habercileri olarak gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak üstündür, yegane hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bunlar artık insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı ileri sürecekleri bir özürleri olmasın diye, hep rahmet müjdecileri ve azap habercileri olarak gönderilmiş peygamberlerdir. Allah, daima güçlüdür, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hep rahmet müjdecileri azab habercileri olarak gönderilmiş Peygamberler ki artık insanlar için Allaha karşı Peygamberlerden sonra bir i'tizar behanesi olamasın, Allah azîz, hakîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki, bu peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri hiçbir bahaneleri kalmasın. Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanların Tanrı'ya karşı (savunacak) delilleri olmasın. Tanrı, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir.
Hakkı Yılmaz : (163-165) Şüphesiz Biz, Nûh'a ve O'ndan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrâhîm'e, İsmâîl'e, İshâk'a, Ya‘kûb'a, torunlarına, Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleymân'a, daha önce kendilerini sana anlattığımız elçilere, kendilerini sana anlatmadığımız elçilere, elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye, müjdeciler ve uyarıcılar olarak vahyetmiştik. Dâvûd'a da Zebur'u verdik. Ve Allah, Mûsâ'ya söz söyledikçe söyledi/ onu yaraladıkça yaraladı, çok sıkıntı çektirdi. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : (Biz) peygamberler (i rahmet) müjdeciler (i) ve azâb haberciler (i) olarak (gönderdik). Tâ ki peygamberlerden sonra insanların Allaha karşı (özür diye ileri sürebilecekleri) bir behâneleri olmasın. Allah mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.
Hayrat Neşriyat : (Biz) müjdeleyiciler ve (aynı zamanda) korkutucular olarak nice peygamberler(gönderdik) ki, o peygamberlerden sonra, insanların Allah’a karşı bir delil(ler)i(ma'zeretleri) olmasın! Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler olarak. Ta ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı hüccetleri kalmasın. Allah; Aziz, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : (Onlar) müjdeleyici ve uyarıcı resûllerdir ki, insanların, resûllerden sonra Allah'a karşı (bizi uyaran ve müjdeleyen bir resûl gelmedi diye) hüccetleri (delilleri) olmasın. Ve Allah, Azîz'dir, Hakîm'dir.
Muhammed Esed : (Bütün bu) elçileri güzel haberlerin müjdecileri ve uyarıcılar olarak (gönderdik) ki onlar(ın gelişi)nden sonra insanın Allah karşısında bir mazereti kalmasın: Allah gerçekten güç ve hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Müjdeleyici ve korkutucu oldukları halde peygamberler (gönderdik ki) O peygamberlerden sonra nâs için Cenâb-ı Hakk'a karşı bir mazeret bulunmasın. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Biz peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Tâ ki, bu peygamberlerin gelişinden sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın. Allah Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : (Bunlar) Peygamberlerin ardından insanların Allah’a karşı bir delilleri olmasın diye müjdeci ve uyarıcı elçiler olarak (gelmiştir). Allah güçlüdür, hakimdir.
Suat Yıldırım : Biz o elçileri rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki resullerden sonra, artık insanların Allah’a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : (Bunları) Müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak (gönderdik) ki, elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın. Allâh üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Peygamberler; müjdeciler ve uyarıcı-korkutucular olarak (gönderildi) . Öyleki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir.
Ümit Şimşek : Biz o peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı gönderdik-tâ ki, kendilerine peygamberler geldikten sonra, insanların artık Allah'a karşı öne sürecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah'ın kudreti herşeye üstün, hikmeti sınırsızdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Müjdeleyici ve uyarıcı resuller gönderdik ki, elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı kanıtı olmasın. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}