» 4 / Nisâ  37:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : bunlar
2. يَبْخَلُونَ (YBḢLWN) = yebḣalūne : cimrilik ederler
3. وَيَأْمُرُونَ (WYÊMRWN) = ve ye'murūne : ve emrederler
4. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlara
5. بِالْبُخْلِ (BELBḢL) = bil-buḣli : cimriliği
6. وَيَكْتُمُونَ (WYKTMWN) = ve yektumūne : ve gizlerler
7. مَا (ME) = mā : şeyi
8. اتَاهُمُ ( ËTEHM) = ātāhumu : kendilerine verdiği
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
10. مِنْ (MN) = min : -nden
11. فَضْلِهِ (FŽLH) = feDlihi : bol hazinesi-
12. وَأَعْتَدْنَا (WÊATD̃NE) = ve eǎ'tednā : (biz de) hazırlamışızdır
13. لِلْكَافِرِينَ (LLKEFRYN) = lilkāfirīne : inkarcılar için
14. عَذَابًا (AZ̃EBE) = ǎƶāben : bir azab
15. مُهِينًا (MHYNE) = muhīnen : alçaltıcı
bunlar | cimrilik ederler | ve emrederler | insanlara | cimriliği | ve gizlerler | şeyi | kendilerine verdiği | Allah'ın | -nden | bol hazinesi- | (biz de) hazırlamışızdır | inkarcılar için | bir azab | alçaltıcı |

[] [BḢL] [EMR] [NWS] [BḢL] [KTM] [] [ETY] [] [] [FŽL] [ATD̃] [KFR] [AZ̃B] [HWN]
ELZ̃YN YBḢLWN WYÊMRWN ELNES BELBḢL WYKTMWN ME ËTEHM ELLH MN FŽLH WÊATD̃NE LLKEFRYN AZ̃EBE MHYNE

elleƶīne yebḣalūne ve ye'murūne n-nāse bil-buḣli ve yektumūne ātāhumu llahu min feDlihi ve eǎ'tednā lilkāfirīne ǎƶāben muhīnen
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne bunlar Those who
يبخلون ب خ ل | BḢL YBḢLWN yebḣalūne cimrilik ederler are stingy
ويأمرون ا م ر | EMR WYÊMRWN ve ye'murūne ve emrederler and order
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāse insanlara the people
بالبخل ب خ ل | BḢL BELBḢL bil-buḣli cimriliği [of] stinginess
ويكتمون ك ت م | KTM WYKTMWN ve yektumūne ve gizlerler and hide
ما | ME şeyi what
آتاهم ا ت ي | ETY ËTEHM ātāhumu kendilerine verdiği (has) given them
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
من | MN min -nden of
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi bol hazinesi- His Bounty -
وأعتدنا ع ت د | ATD̃ WÊATD̃NE ve eǎ'tednā (biz de) hazırlamışızdır and We (have) prepared
للكافرين ك ف ر | KFR LLKEFRYN lilkāfirīne inkarcılar için for the disbelievers
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azab a punishment
مهينا ه و ن | HWN MHYNE muhīnen alçaltıcı humiliating.

4:37 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bunlar | cimrilik ederler | ve emrederler | insanlara | cimriliği | ve gizlerler | şeyi | kendilerine verdiği | Allah'ın | -nden | bol hazinesi- | (biz de) hazırlamışızdır | inkarcılar için | bir azab | alçaltıcı |

[] [BḢL] [EMR] [NWS] [BḢL] [KTM] [] [ETY] [] [] [FŽL] [ATD̃] [KFR] [AZ̃B] [HWN]
ELZ̃YN YBḢLWN WYÊMRWN ELNES BELBḢL WYKTMWN ME ËTEHM ELLH MN FŽLH WÊATD̃NE LLKEFRYN AZ̃EBE MHYNE

elleƶīne yebḣalūne ve ye'murūne n-nāse bil-buḣli ve yektumūne ātāhumu llahu min feDlihi ve eǎ'tednā lilkāfirīne ǎƶāben muhīnen
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

[] [ب خ ل] [ا م ر] [ن و س] [ب خ ل] [ك ت م] [] [ا ت ي] [] [] [ف ض ل] [ع ت د] [ك ف ر] [ع ذ ب] [ه و ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne bunlar Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يبخلون ب خ ل | BḢL YBḢLWN yebḣalūne cimrilik ederler are stingy
Ye,Be,Hı,Lam,Vav,Nun,
10,2,600,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ويأمرون ا م ر | EMR WYÊMRWN ve ye'murūne ve emrederler and order
Vav,Ye,,Mim,Re,Vav,Nun,
6,10,,40,200,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāse insanlara the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
بالبخل ب خ ل | BḢL BELBḢL bil-buḣli cimriliği [of] stinginess
Be,Elif,Lam,Be,Hı,Lam,
2,1,30,2,600,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ويكتمون ك ت م | KTM WYKTMWN ve yektumūne ve gizlerler and hide
Vav,Ye,Kef,Te,Mim,Vav,Nun,
6,10,20,400,40,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyi what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
آتاهم ا ت ي | ETY ËTEHM ātāhumu kendilerine verdiği (has) given them
,Te,Elif,He,Mim,
,400,1,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
من | MN min -nden of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فضله ف ض ل | FŽL FŽLH feDlihi bol hazinesi- His Bounty -
Fe,Dad,Lam,He,
80,800,30,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأعتدنا ع ت د | ATD̃ WÊATD̃NE ve eǎ'tednā (biz de) hazırlamışızdır and We (have) prepared
Vav,,Ayn,Te,Dal,Nun,Elif,
6,,70,400,4,50,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو استئنافية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
للكافرين ك ف ر | KFR LLKEFRYN lilkāfirīne inkarcılar için for the disbelievers
Lam,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
30,30,20,1,80,200,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
عذابا ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EBE ǎƶāben bir azab a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,Elif,
70,700,1,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مهينا ه و ن | HWN MHYNE muhīnen alçaltıcı humiliating.
Mim,He,Ye,Nun,Elif,
40,5,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: bunlar | يَبْخَلُونَ: cimrilik ederler | وَيَأْمُرُونَ: ve emrederler | النَّاسَ: insanlara | بِالْبُخْلِ: cimriliği | وَيَكْتُمُونَ: ve gizlerler | مَا: şeyi | اتَاهُمُ: kendilerine verdiği | اللَّهُ: Allah'ın | مِنْ: -nden | فَضْلِهِ: bol hazinesi- | وَأَعْتَدْنَا: (biz de) hazırlamışızdır | لِلْكَافِرِينَ: inkarcılar için | عَذَابًا: bir azab | مُهِينًا: alçaltıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN bunlar | يبخلون YBḢLWN cimrilik ederler | ويأمرون WYÊMRWN ve emrederler | الناس ELNES insanlara | بالبخل BELBḢL cimriliği | ويكتمون WYKTMWN ve gizlerler | ما ME şeyi | آتاهم ËTEHM kendilerine verdiği | الله ELLH Allah'ın | من MN -nden | فضله FŽLH bol hazinesi- | وأعتدنا WÊATD̃NE (biz de) hazırlamışızdır | للكافرين LLKEFRYN inkarcılar için | عذابا AZ̃EBE bir azab | مهينا MHYNE alçaltıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: bunlar | yebḣalūne: cimrilik ederler | ve ye'murūne: ve emrederler | n-nāse: insanlara | bil-buḣli: cimriliği | ve yektumūne: ve gizlerler | : şeyi | ātāhumu: kendilerine verdiği | llahu: Allah'ın | min: -nden | feDlihi: bol hazinesi- | ve eǎ'tednā: (biz de) hazırlamışızdır | lilkāfirīne: inkarcılar için | ǎƶāben: bir azab | muhīnen: alçaltıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: bunlar | YBḢLWN: cimrilik ederler | WYÊMRWN: ve emrederler | ELNES: insanlara | BELBḢL: cimriliği | WYKTMWN: ve gizlerler | ME: şeyi | ËTEHM: kendilerine verdiği | ELLH: Allah'ın | MN: -nden | FŽLH: bol hazinesi- | WÊATD̃NE: (biz de) hazırlamışızdır | LLKEFRYN: inkarcılar için | AZ̃EBE: bir azab | MHYNE: alçaltıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, hem nekeslik ederler, hem de insanlara, nekes olmalarını emrederler ve Allah'ın, kendilerine lütfedip verdiği şeyleri gizlerler ve biz, kâfirlere, horlayıcı, onları aşağılatıcı bir azap hazırlamışızdır.
Adem Uğur : Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.
Ahmed Hulusi : Onlar hem cimridirler hem de insanların cimrilik yapmalarını emrederler ve Allâh'ın fazlından onlara verdiklerini gizlerler. Hakikati inkâr edenler için aşağılatıcı azap hazırladık.
Ahmet Tekin : Bunlar, cimrilik edenler, malî mükellefiyetleri yerine getirmeyenler, Beytül-mâl harcamalarında cimri davranarak insanlara idarecilik yapanlar, cimriliği tavsiye edenlerdir, zenginlik içindeyken fakirliği, kolaylık içindeyken zorluğu, imkân içindeyken aczi vehmettikleri için Allah’ın, kendilerine lütfundan verdiği maddî-manevî serveti, imkânları gizleyenlerdir. Biz, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler için alçaltıcı, zillete düşürücü bir azap hazırladık.
Ahmet Varol : Onlar cimrilik eder, insanlara da cimriliği önerir ve Allah'ın kendilerine lütfundan vermiş olduğunu gizlerler. Kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırladık.
Ali Bulaç : Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.
Ali Fikri Yavuz : Onlar hem kıskanır, cimrilik edenler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah’ın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar, biz de böyle nimetleri gizleyen nankörlere hor ve rüsvay edici bir azâp hazırladık.
Bekir Sadak : Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah'in bol nimetinden kendilerine verdigini gizlerler. Kafirlere asagilik bir azab hazirlamisizdir.
Celal Yıldırım : Onlar ki, cimrilik eder, insanlara da cimrilikle tavsiyede bulunur ve Allah'ın kendilerine verdiği bol nimeti, cömertçe ihsanı gizlerler, (elbette ki Allah onları sevmez). Biz de böyle olan inkarcı nankörlere aşağılayıcı bir azâb hazırladık.
Diyanet İşleri : Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar cimrilik ederler, insanlara cimrilik tavsiyesinde bulunurlar, Allah'ın bol nimetinden kendilerine verdiğini gizlerler. Kafirlere aşağılık bir azab hazırlamışızdır.
Diyanet Vakfi : Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.
Edip Yüksel : Bunlar üstelik cimridirler ve halka cimriliği öğütlerler. ALLAH'ın kendi lütfundan onlara verdiğini gizlerler. İnkarcılara acıklı bir azap hazırladık
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar ki hem kıskanır, cimrilik ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimeti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar ki hem kıskanırlar, hem de herkese kıskançlık tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar; oysa Biz de öyle nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar ki hem kıskanırlar hem de herkese kıskançlık tavsıye ederler ve Allahın kendilerine fazlından verdiği şeyleri saklarlar, biz de öyle nankörlere terzil edici bir azab hazırlamışızdır
Fizilal-il Kuran : Bunlar kendileri cimrice davrandıkları gibi başkalarına da cimri olmayı önerirler ve Allah'ın lütuf eseri olarak kendilerine verdiği imkânları gizlerler. Biz kâfirler için onur kırıcı bir azap hazırladık.
Gültekin Onan : Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği buyururlar. Tanrı'nın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.
Hakkı Yılmaz : (36-38) "Ve Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve de anaya-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen; cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve âhiret gününe iman etmedikleri hâlde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve Biz, kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan kimin için akran/yakın arkadaş olursa, o ne kötü bir arkadaştır! "
Hasan Basri Çantay : Onlar, hem (binnefs) cimrilik yapan, hem insanlara cimriliği emredenler, Allahın lutf-ü inayetinden kendilerine verdiğini gizleyenlerdir. Biz o nankörlere hor ve hakîr edici bir azab hazırlamışadır.
Hayrat Neşriyat : (Onlar) o kimseler ki cimrilik ederler, insanlara da cimriliği emrederler ve Allah’ın kendilerine ihsânından verdiği şeyleri gizlerler. Kâfirler için ise, (pek) aşağılayıcı bir azab hazırladık!
İbni Kesir : Onlar ki; hem cimrilik ederler, hem de insanlara cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri saklarlar. Biz, kafirler için hor ve rüsvay edici bir azab hazırladık.
İskender Evrenosoğlu : Onlar ki, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah'ın kendilerine fazlından verdiği şeyi gizlerler. Ve kâfirler için “alçaltıcı azap” hazırladık.
Muhammed Esed : (ve) cimrilik yapan, başkalarına da cimriliği tavsiye eden ve Allahın kendilerine bağışladığı nimetleri gizleyenleri de... Böylece hakikati inkar eden herkes için utanç verici bir azap hazırladık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar ki, cimrilikte bulunurlar ve nâsa cimrilik ile emrederler ve Allah Teâlâ'nın kendilerine fazlından olarak vermiş olduğu şeyi gizlerler. Artık onlar her türlü melânete lâyıktırlar ve Biz kâfirler için hakaret verici bir azab hazırlamışızdır.
Ömer Öngüt : Onlar cimrilik ederler, insanlara da cimriliği tavsiye ederler. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler. Biz kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Şaban Piriş : Cimrilik yapan, insanlara da cimriliği emreden, Allah’ın fazlından kendilerine verdiğini gizleyenler (Allah’ın sevmediği kimselerdir.) İşte o nankörler için aşağılatıcı bir azap hazırladık.
Suat Yıldırım : O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah’ın lütf-u fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu, işte Biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık.
Süleyman Ateş : Bunlar öyle insanlardır ki, cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler, Allâh'ın bol hazinesinden kendilerine verdiğini gizlerler. (Biz de) o nankörlere alçaltıcı bir azâb hazırlamışızdır.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, cimrilikte bulunurlar, insanlara da cimriliği emreder (önerir) ler ve Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Biz o kâfirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.
Ümit Şimşek : Onlar, kendileri cimrilik ettiği gibi başkalarını da cimriliğe teşvik eden ve Allah'ın onlara lütfettiği nimetleri esirgeyen kimselerdir. Biz ise o kâfirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Böyleleri cimriliğe saparlar, insanlara cimriliği emrederler ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi saklarlar. Nankörler için biz, rezil edici bir azap hazırladık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}