» 4 / Nisâ  154:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَرَفَعْنَا (WRFANE) = ve rafeǎ'nā : ve kaldırdık
2. فَوْقَهُمُ (FWGHM) = fevḳahumu : üzerlerine
3. الطُّورَ (ELŦWR) = T-Tūra : Tur'u
4. بِمِيثَاقِهِمْ (BMYS̃EGHM) = bimīṧāḳihim : söz vermeleri için
5. وَقُلْنَا (WGLNE) = ve ḳulnā : ve dedik
6. لَهُمُ (LHM) = lehumu : onlara
7. ادْخُلُوا (ED̃ḢLWE) = dḣulū : girin
8. الْبَابَ (ELBEB) = l-bābe : kapıdan
9. سُجَّدًا (SCD̃E) = succeden : secde ederek
10. وَقُلْنَا (WGLNE) = ve ḳulnā : ve dedik
11. لَهُمْ (LHM) = lehum : onlara
12. لَا (LE) = lā :
13. تَعْدُوا (TAD̃WE) = teǎ'dū : çiğnemeyin
14. فِي (FY) = fī :
15. السَّبْتِ (ELSBT) = s-sebti : cumartesi(yasakları)nı
16. وَأَخَذْنَا (WÊḢZ̃NE) = ve eḣaƶnā : ve aldık
17. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
18. مِيثَاقًا (MYS̃EGE) = mīṧāḳan : bir söz
19. غَلِيظًا (ĞLYƵE) = ğalīZen : sağlam
ve kaldırdık | üzerlerine | Tur'u | söz vermeleri için | ve dedik | onlara | girin | kapıdan | secde ederek | ve dedik | onlara | | çiğnemeyin | | cumartesi(yasakları)nı | ve aldık | onlardan | bir söz | sağlam |

[RFA] [FWG] [ŦWR] [WS̃G] [GWL] [] [D̃ḢL] [BWB] [SCD̃] [GWL] [] [] [AD̃W] [] [SBT] [EḢZ̃] [] [WS̃G] [ĞLƵ]
WRFANE FWGHM ELŦWR BMYS̃EGHM WGLNE LHM ED̃ḢLWE ELBEB SCD̃E WGLNE LHM LE TAD̃WE FY ELSBT WÊḢZ̃NE MNHM MYS̃EGE ĞLYƵE

ve rafeǎ'nā fevḳahumu T-Tūra bimīṧāḳihim ve ḳulnā lehumu dḣulū l-bābe succeden ve ḳulnā lehum teǎ'dū s-sebti ve eḣaƶnā minhum mīṧāḳan ğalīZen
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ورفعنا ر ف ع | RFA WRFANE ve rafeǎ'nā ve kaldırdık And We raised
فوقهم ف و ق | FWG FWGHM fevḳahumu üzerlerine over them
الطور ط و ر | ŦWR ELŦWR T-Tūra Tur'u the mount
بميثاقهم و ث ق | WS̃G BMYS̃EGHM bimīṧāḳihim söz vermeleri için for their covenant,
وقلنا ق و ل | GWL WGLNE ve ḳulnā ve dedik and We said
لهم | LHM lehumu onlara to them,
ادخلوا د خ ل | D̃ḢL ED̃ḢLWE dḣulū girin """Enter"
الباب ب و ب | BWB ELBEB l-bābe kapıdan the gate,
سجدا س ج د | SCD̃ SCD̃E succeden secde ederek "prostrating."""
وقلنا ق و ل | GWL WGLNE ve ḳulnā ve dedik And We said
لهم | LHM lehum onlara to them.
لا | LE """(Do) not"
تعدوا ع د و | AD̃W TAD̃WE teǎ'dū çiğnemeyin transgress
في | FY in
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebti cumartesi(yasakları)nı "the Sabbath."""
وأخذنا ا خ ذ | EḢZ̃ WÊḢZ̃NE ve eḣaƶnā ve aldık And We took
منهم | MNHM minhum onlardan from them
ميثاقا و ث ق | WS̃G MYS̃EGE mīṧāḳan bir söz a covenant
غليظا غ ل ظ | ĞLƵ ĞLYƵE ğalīZen sağlam solemn.

4:154 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kaldırdık | üzerlerine | Tur'u | söz vermeleri için | ve dedik | onlara | girin | kapıdan | secde ederek | ve dedik | onlara | | çiğnemeyin | | cumartesi(yasakları)nı | ve aldık | onlardan | bir söz | sağlam |

[RFA] [FWG] [ŦWR] [WS̃G] [GWL] [] [D̃ḢL] [BWB] [SCD̃] [GWL] [] [] [AD̃W] [] [SBT] [EḢZ̃] [] [WS̃G] [ĞLƵ]
WRFANE FWGHM ELŦWR BMYS̃EGHM WGLNE LHM ED̃ḢLWE ELBEB SCD̃E WGLNE LHM LE TAD̃WE FY ELSBT WÊḢZ̃NE MNHM MYS̃EGE ĞLYƵE

ve rafeǎ'nā fevḳahumu T-Tūra bimīṧāḳihim ve ḳulnā lehumu dḣulū l-bābe succeden ve ḳulnā lehum teǎ'dū s-sebti ve eḣaƶnā minhum mīṧāḳan ğalīZen
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

[ر ف ع] [ف و ق] [ط و ر] [و ث ق] [ق و ل] [] [د خ ل] [ب و ب] [س ج د] [ق و ل] [] [] [ع د و] [] [س ب ت] [ا خ ذ ] [] [و ث ق] [غ ل ظ]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ورفعنا ر ف ع | RFA WRFANE ve rafeǎ'nā ve kaldırdık And We raised
Vav,Re,Fe,Ayn,Nun,Elif,
6,200,80,70,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
فوقهم ف و ق | FWG FWGHM fevḳahumu üzerlerine over them
Fe,Vav,Gaf,He,Mim,
80,6,100,5,40,
LOC – accusative masculine location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الطور ط و ر | ŦWR ELŦWR T-Tūra Tur'u the mount
Elif,Lam,Tı,Vav,Re,
1,30,9,6,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
بميثاقهم و ث ق | WS̃G BMYS̃EGHM bimīṧāḳihim söz vermeleri için for their covenant,
Be,Mim,Ye,Se,Elif,Gaf,He,Mim,
2,40,10,500,1,100,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقلنا ق و ل | GWL WGLNE ve ḳulnā ve dedik and We said
Vav,Gaf,Lam,Nun,Elif,
6,100,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لهم | LHM lehumu onlara to them,
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ادخلوا د خ ل | D̃ḢL ED̃ḢLWE dḣulū girin """Enter"
Elif,Dal,Hı,Lam,Vav,Elif,
1,4,600,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الباب ب و ب | BWB ELBEB l-bābe kapıdan the gate,
Elif,Lam,Be,Elif,Be,
1,30,2,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
سجدا س ج د | SCD̃ SCD̃E succeden secde ederek "prostrating."""
Sin,Cim,Dal,Elif,
60,3,4,1,
N – accusative masculine plural indefinite active participle
اسم منصوب
وقلنا ق و ل | GWL WGLNE ve ḳulnā ve dedik And We said
Vav,Gaf,Lam,Nun,Elif,
6,100,30,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
لهم | LHM lehum onlara to them.
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
لا | LE """(Do) not"
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تعدوا ع د و | AD̃W TAD̃WE teǎ'dū çiğnemeyin transgress
Te,Ayn,Dal,Vav,Elif,
400,70,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السبت س ب ت | SBT ELSBT s-sebti cumartesi(yasakları)nı "the Sabbath."""
Elif,Lam,Sin,Be,Te,
1,30,60,2,400,
"N – genitive masculine noun → Sabbath"
اسم مجرور
وأخذنا ا خ ذ | EḢZ̃ WÊḢZ̃NE ve eḣaƶnā ve aldık And We took
Vav,,Hı,Zel,Nun,Elif,
6,,600,700,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
منهم | MNHM minhum onlardan from them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ميثاقا و ث ق | WS̃G MYS̃EGE mīṧāḳan bir söz a covenant
Mim,Ye,Se,Elif,Gaf,Elif,
40,10,500,1,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
غليظا غ ل ظ | ĞLƵ ĞLYƵE ğalīZen sağlam solemn.
Ğayn,Lam,Ye,Zı,Elif,
1000,30,10,900,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَرَفَعْنَا: ve kaldırdık | فَوْقَهُمُ: üzerlerine | الطُّورَ: Tur'u | بِمِيثَاقِهِمْ: söz vermeleri için | وَقُلْنَا: ve dedik | لَهُمُ: onlara | ادْخُلُوا: girin | الْبَابَ: kapıdan | سُجَّدًا: secde ederek | وَقُلْنَا: ve dedik | لَهُمْ: onlara | لَا: | تَعْدُوا: çiğnemeyin | فِي: | السَّبْتِ: cumartesi(yasakları)nı | وَأَخَذْنَا: ve aldık | مِنْهُمْ: onlardan | مِيثَاقًا: bir söz | غَلِيظًا: sağlam |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ورفعنا WRFANE ve kaldırdık | فوقهم FWGHM üzerlerine | الطور ELŦWR Tur'u | بميثاقهم BMYS̃EGHM söz vermeleri için | وقلنا WGLNE ve dedik | لهم LHM onlara | ادخلوا ED̃ḢLWE girin | الباب ELBEB kapıdan | سجدا SCD̃E secde ederek | وقلنا WGLNE ve dedik | لهم LHM onlara | لا LE | تعدوا TAD̃WE çiğnemeyin | في FY | السبت ELSBT cumartesi(yasakları)nı | وأخذنا WÊḢZ̃NE ve aldık | منهم MNHM onlardan | ميثاقا MYS̃EGE bir söz | غليظا ĞLYƵE sağlam |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve rafeǎ'nā: ve kaldırdık | fevḳahumu: üzerlerine | T-Tūra: Tur'u | bimīṧāḳihim: söz vermeleri için | ve ḳulnā: ve dedik | lehumu: onlara | dḣulū: girin | l-bābe: kapıdan | succeden: secde ederek | ve ḳulnā: ve dedik | lehum: onlara | : | teǎ'dū: çiğnemeyin | : | s-sebti: cumartesi(yasakları)nı | ve eḣaƶnā: ve aldık | minhum: onlardan | mīṧāḳan: bir söz | ğalīZen: sağlam |
Kırık Meal (Transcript) : |WRFANE: ve kaldırdık | FWGHM: üzerlerine | ELŦWR: Tur'u | BMYS̃EGHM: söz vermeleri için | WGLNE: ve dedik | LHM: onlara | ED̃ḢLWE: girin | ELBEB: kapıdan | SCD̃E: secde ederek | WGLNE: ve dedik | LHM: onlara | LE: | TAD̃WE: çiğnemeyin | FY: | ELSBT: cumartesi(yasakları)nı | WÊḢZ̃NE: ve aldık | MNHM: onlardan | MYS̃EGE: bir söz | ĞLYƵE: sağlam |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ettikleri ahdi yerine getirsinler diye Tur dağını, oldukları yerin üstünde yüceltmiş ve onlara, şehrin kapısından secde ederek girin demiştik ve cumartesi günü demiştik, haddi aşmayın ve onlardan pek kuvvetli bir söz almıştık.
Adem Uğur : Söz vermeleri (ni takviye) için Tûr'u başlarına diktik de onlara, "Baş eğerek kapıdan girin" dedik, "Cumartesi günü sınırı aşmayın" dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık.
Ahmed Hulusi : Verdikleri söze bağlanmaları için Tur'u üzerlerine kaldırmıştık da onlara "Secde ederek o kapıdan girin" demiştik. Hem de "Cumartesi günü hürmetini ihlâl etmeyin" dedik de, onlardan kesin ahd aldık.
Ahmet Tekin : Kesin sözlerini, taahhütlerini aldığımız sırada Tûr’u üstlerine kaldırdık. Onlara: 'Kapılardan, şehrin giriş noktalarından saygıyla, birlikte secde ederek girin' dedik. Onlara: 'Cumartesi yasağını çiğnemeyin' dedik. Onlardan ağır, sorumluluklar gerektiren bir taahhüt almıştık.
Ahmet Varol : Kesin söz vermeleri için Tur dağını üzerlerine yükselttik ve: 'Secde ederek kapıdan girin' dedik. Onlara yine: 'Cumartesi günleri sınırı aşmayın' dedik ve kendilerinden sağlam bir söz aldık.
Ali Bulaç : Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.
Ali Fikri Yavuz : Verdikleri sözü kuvvetlendirmek ve ona bağlanmak için, Tur dağını üstlerine kaldırdık da kendilerine: “- O şehrin kapısından secdeye kapanarak girin”, dedik. Hem: “- cumartesi günü av yaparak hududu geçmeyin” (diye) söyledik. Böylece kendilerinden (bu hususta) ağır bir misak (te’minât) aldık.
Bekir Sadak : (153-15) 4 Kitap ehli, senin kendilerine gokten bir kitap indirmeni isterler. Musa'dan bundan daha buyugunu istemislerdi ve «Bize Alah'i apacik goster» demislerdi. Zulumlerinden oturu onlari yildirim carpmisti. Belgeler kendilerine geldikten sonra da, buzagiyi tanri olarak benimsediler, fakat bunlari affettik ve Musa'ya apacik bir huccet verdik, soz vermelerine karsilik Tur dagini uzerlerine kaldirdik ve onlara: «Kapidan secde ederek girin» dedik, «Cumartesileri asiri gitmeyin» dedik, onlardan saglam bir soz aldik.
Celal Yıldırım : Söz vermeleri sebebiyle (ve ona bağlı kalmaları için) üzerlerine Tûr'u yükseltip kaldırdık ve: «Bu kapıdan secde ederek girin!» dedik. Cumartesi gününde de (ilâhî yasağı) aşmayın diye emrettik ve (bu hususta) onlardan sağlam ve sıkı bir söz aldık.
Diyanet İşleri : Verdikleri sağlam söz(ü yerine getirmemeleri) sebebiyle “Tûr”u üzerlerine kaldırdık ve onlara, “Tevazu ile kapıdan girin” dedik. Yine onlara, “Cumartesi (yasakları) konusunda haddi aşmayın” dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Diyanet İşleri (eski) : (153-154) Kitap ehli, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi ve 'Bize Allah'ı apaçık göster' demişlerdi. Zulümlerinden ötürü onları yıldırım çarpmıştı. Belgeler kendilerine geldikten sonra da, buzağıyı tanrı olarak benimsediler, fakat bunları affettik ve Musa'ya apaçık bir hüccet verdik, söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara: 'Kapıdan secde ederek girin' dedik, 'Cumartesileri aşırı gitmeyin' dedik, onlardan sağlam bir söz aldık.
Diyanet Vakfi : Söz vermeleri (ni takviye) için Tûr'u başlarına diktik de onlara, «Baş eğerek kapıdan girin» dedik, «Cumartesi günü sınırı aşmayın» dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık.
Edip Yüksel : Kendilerinden söz alırken Sina Dağını üzerlerine kaldırdık. Onlara, 'Kapıdan alçak gönüllü olarak girin,' dedik. Onlara, 'Cumartesi yasağını çiğnemeyin,' dedik; onlardan sağlam bir söz aldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Söz vermeleri için Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Onlara: «O kapıdan secde ederek girin» dedik. Yine onlara: «Cumartesi yasağını çiğnemeyin» dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : söz vermeleri için Tur'u üstlerine kaldırdık ve onlara: «Secdelere kapanarak o kapıya girin!» dedik. «Cumartesiye saygısızlık etmeyin!» diye kendilerini uyardık ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve misaka bağlanmaları için Turu üstlerine kaldırdık da «girin secdelere kapanarak o kapıya» dedik onlara, hem «sebt günü tecavüz etmeyin» dedik de onlara kendilerinden ağır bir misak aldık
Fizilal-il Kuran : Kesin söz vermeleri üzerine, başları üzerinde asılı duran kayayı yukarı çektik. Kendilerine, o kasabanın kapısından secde ederek içeri giriniz ve 'Cumartesi yasağını çiğnemeyiniz' dedik, bu konularda onlardan sağlam bir söz aldık.
Gültekin Onan : Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: "Bu kapıdan seçde ederek girin" dedik ve onlara: "Cumartesinde haddi aşmayın" da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.
Hakkı Yılmaz : (154-158) "Ve söz vermeleri ile birlikte üstlerini/ en değerlilerini/Mûsâ'yı Tûr'a yükselttik. Ve onlara: “O kapıdan boyun eğip teslimiyet göstererek girin” dedik. Yine onlara: “Tefekkür/kulluk gününde sınırları aşmayın” dedik. Sonra da onların kendi sözlerini bozmaları, Allah'ın âyetlerine inanmamaları, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve: “Kalplerimiz örtülüdür/ sünnetsizdir” demeleri –aksine Allah, küfretmeleri; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri nedeniyle kalplerine damga vurmuştur. Onların azı dışında, inanmazlar– ve Allah'ın ilâhlığına ve rabliğine inanmamaları ve Meryem'in aleyhinde büyük bühtanlar söylemeleri; “Biz, Allah'ın Rasûlü Meryem oğlu Mesih Îsâ'yı gerçekten öldürdük” demeleri nedeniyle onlardan sağlam bir söz aldık. Oysa O'nu öldürmediler ve O'nu asmadılar. Ama onlar için, Îsâ, benzetildi. Gerçekten O'nun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir yetersiz bilgi içindedirler. Onların zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. O’nu kesin olarak öldürmediler. Aksine Allah O'nu, Kendine yükseltti/ derecesini artırdı. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : (Ahd-ü) misâka bağlanmaları için «Tuur» u üstlerine kaldırmış, onlara: «O (şehrin) kapı (sından) hepiniz secdeye kapanır halde girin» demiş, cumartesi günü hakkında da «(Av yaparak haddi) aşmayın» (diye) söylemiş, kendilerinden (bu hususlarda) ağır te'minât almışdık.
Hayrat Neşriyat : Ve sağlam söz vermeleri için Tûr’u üzerlerine kaldırdık da onlara: '(Şehrin)kapı(sın)dan secde eden kimseler olarak (hürmetle başınızı eğerek) girin!' dedik ve kendilerine: 'Cumartesi günü (balık avlayarak) haddi aşmayın!' buyurduk ve onlardan pek sağlam bir söz aldık.
İbni Kesir : Söz vermelerine karşılık Tur dağını üzerlerine kaldırdık. Ve onlara; Şehrin kapısından secde ederek girin, dedik. Cumartesileri aşırı gitmeyin, dedik. Onlardan ağır bir te'minat aldık.
İskender Evrenosoğlu : Ve misaklarından dolayı Tur'u (Tur dağını) onların üstüne yükselttik (kaldırdık). Ve onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin." dedik. Ve onlara: "Cumartesi gününde hudutları aşmayın." dedik ve, onlardan “çok kuvvetli misak (kesin söz)” aldık.
Muhammed Esed : ve Sina Dağını verdikleri sözün delili olarak üzerlerinde yükseltmiştik. Onlara "kapıdan tevazu içinde girin" demiş ve "Sebt Kanununu ihlal etmeyin!" diye uyarmıştık ve kendilerinden sağlam bir taahhüt almıştık.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve ahidlerine riayet etmeleri için üstlerine Tûr'u kaldırdık ve onlara, «Secde eder olduğunuz halde o kapıdan girin,» dedik ve onlara «Cumartesi günü haddi tecavüz etmeyin,» dedik ve onlardan ağır bir ahid aldık.
Ömer Öngüt : Söz vermeleri sebebiyle Tur dağını üzerlerine kaldırmış ve kendilerine: “Kapıdan secde ederek girin. ” demiştik. “Cumartesi gününde aşırı gitmeyin!” diyerek, kendilerinden ağır bir söz almıştık.
Şaban Piriş : Söz vermeleri sebebiyle dağı onların tepesine kaldırdık. Onlara: - Kapıdan secde ederek girin dedik. Onlara, Cumartesi günü yasağını çiğnemeyin! diyerek onlardan kesin bir söz aldık.
Suat Yıldırım : Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için, dağı üzerlerine kaldırdık da onlara: "Secdelere kapanarak o kapıdan girin!" dedik. Bir de onlara: "Cumartesi günü av yaparak, ilâhî yasağı aşmayın" deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık.
Süleyman Ateş : Söz vermeleri için Tûr'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Secde ederek kapıdan girin!" dedik. Ve onlara: "Cumartesi(yasakları)nı çiğnemeyin!" dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık.
Tefhim-ul Kuran : Kesin söz vermeleri dolayısıyla Tur'u üstlerine yükselttik ve onlara: «Bu kapıdan secde ederek girin» dedik ve onlara: «Cumartesinde haddi aşmayın» da dedik. Ve onlardan kesin bir söz aldık.
Ümit Şimşek : Bir de, ahitlerini pekiştirmek için, üzerlerine Tur Dağını yükseltmiş, onlara 'Kapıdan secde ederek girin' demiş, ayrıca 'Cumartesi yasağını çiğnemeyin' diye onlardan kuvvetli bir ahit almıştık.
Yaşar Nuri Öztürk : Kesin söz vermeleri için Tûr'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: "Kapıdan secde ederek girin." dedik. Onlara şunu da söyledik: "Cumartesi gününde azgınlık yapmayın." Onlardan sapasağlam bir söz almıştık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}