» 4 / Nisâ  2:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاتُوا (W ËTWE) = ve ātū : ve verin
2. الْيَتَامَىٰ (ELYTEM) = l-yetāmā : öksüzlere
3. أَمْوَالَهُمْ (ÊMWELHM) = emvālehum : mallarını
4. وَلَا (WLE) = ve lā :
5. تَتَبَدَّلُوا (TTBD̃LWE) = tetebeddelū : değiştirmeyin
6. الْخَبِيثَ (ELḢBYS̃) = l-ḣabīṧe : pis olanı
7. بِالطَّيِّبِ (BELŦYB) = biT-Tayyibi : temiz olanla
8. وَلَا (WLE) = ve lā :
9. تَأْكُلُوا (TÊKLWE) = te'kulū : yemeyin
10. أَمْوَالَهُمْ (ÊMWELHM) = emvālehum : onların mallarını
11. إِلَىٰ (ÎL) = ilā : katarak
12. أَمْوَالِكُمْ (ÊMWELKM) = emvālikum : sizin mallarınıza
13. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : çünkü bu
14. كَانَ (KEN) = kāne :
15. حُوبًا (ḪWBE) = Hūben : bir günahtır
16. كَبِيرًا (KBYRE) = kebīran : büyük
ve verin | öksüzlere | mallarını | | değiştirmeyin | pis olanı | temiz olanla | | yemeyin | onların mallarını | katarak | sizin mallarınıza | çünkü bu | | bir günahtır | büyük |

[ETY] [YTM] [MWL] [] [BD̃L] [ḢBS̃] [ŦYB] [] [EKL] [MWL] [] [MWL] [] [KWN] [ḪWB] [KBR]
W ËTWE ELYTEM ÊMWELHM WLE TTBD̃LWE ELḢBYS̃ BELŦYB WLE TÊKLWE ÊMWELHM ÎL ÊMWELKM ÎNH KEN ḪWBE KBYRE

ve ātū l-yetāmā emvālehum ve lā tetebeddelū l-ḣabīṧe biT-Tayyibi ve lā te'kulū emvālehum ilā emvālikum innehu kāne Hūben kebīran
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وآتوا ا ت ي | ETY W ËTWE ve ātū ve verin And give
اليتامى ي ت م | YTM ELYTEM l-yetāmā öksüzlere (to) the orphans
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum mallarını their wealth,
ولا | WLE ve lā and (do) not
تتبدلوا ب د ل | BD̃L TTBD̃LWE tetebeddelū değiştirmeyin exchange
الخبيث خ ب ث | ḢBS̃ ELḢBYS̃ l-ḣabīṧe pis olanı the bad
بالطيب ط ي ب | ŦYB BELŦYB biT-Tayyibi temiz olanla with the good,
ولا | WLE ve lā and (do) not
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLWE te'kulū yemeyin consume
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum onların mallarını their wealth
إلى | ÎL ilā katarak with
أموالكم م و ل | MWL ÊMWELKM emvālikum sizin mallarınıza your wealth.
إنه | ÎNH innehu çünkü bu Indeed, it
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
حوبا ح و ب | ḪWB ḪWBE Hūben bir günahtır a sin
كبيرا ك ب ر | KBR KBYRE kebīran büyük great.

4:2 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve verin | öksüzlere | mallarını | | değiştirmeyin | pis olanı | temiz olanla | | yemeyin | onların mallarını | katarak | sizin mallarınıza | çünkü bu | | bir günahtır | büyük |

[ETY] [YTM] [MWL] [] [BD̃L] [ḢBS̃] [ŦYB] [] [EKL] [MWL] [] [MWL] [] [KWN] [ḪWB] [KBR]
W ËTWE ELYTEM ÊMWELHM WLE TTBD̃LWE ELḢBYS̃ BELŦYB WLE TÊKLWE ÊMWELHM ÎL ÊMWELKM ÎNH KEN ḪWBE KBYRE

ve ātū l-yetāmā emvālehum ve lā tetebeddelū l-ḣabīṧe biT-Tayyibi ve lā te'kulū emvālehum ilā emvālikum innehu kāne Hūben kebīran
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

[ا ت ي] [ي ت م] [م و ل] [] [ب د ل] [خ ب ث] [ط ي ب] [] [ا ك ل] [م و ل] [] [م و ل] [] [ك و ن] [ح و ب] [ك ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وآتوا ا ت ي | ETY W ËTWE ve ātū ve verin And give
Vav,,Te,Vav,Elif,
6,,400,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اليتامى ي ت م | YTM ELYTEM l-yetāmā öksüzlere (to) the orphans
Elif,Lam,Ye,Te,Elif,Mim,,
1,30,10,400,1,40,,
N – accusative plural noun
اسم منصوب
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum mallarını their wealth,
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | WLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الواو استئنافية
حرف نهي
تتبدلوا ب د ل | BD̃L TTBD̃LWE tetebeddelū değiştirmeyin exchange
Te,Te,Be,Dal,Lam,Vav,Elif,
400,400,2,4,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form V) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الخبيث خ ب ث | ḢBS̃ ELḢBYS̃ l-ḣabīṧe pis olanı the bad
Elif,Lam,Hı,Be,Ye,Se,
1,30,600,2,10,500,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
بالطيب ط ي ب | ŦYB BELŦYB biT-Tayyibi temiz olanla with the good,
Be,Elif,Lam,Tı,Ye,Be,
2,1,30,9,10,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine singular noun
جار ومجرور
ولا | WLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLWE te'kulū yemeyin consume
Te,,Kef,Lam,Vav,Elif,
400,,20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أموالهم م و ل | MWL ÊMWELHM emvālehum onların mallarını their wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,He,Mim,
,40,6,1,30,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā katarak with
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
أموالكم م و ل | MWL ÊMWELKM emvālikum sizin mallarınıza your wealth.
,Mim,Vav,Elif,Lam,Kef,Mim,
,40,6,1,30,20,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنه | ÎNH innehu çünkü bu Indeed, it
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
حوبا ح و ب | ḪWB ḪWBE Hūben bir günahtır a sin
Ha,Vav,Be,Elif,
8,6,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
كبيرا ك ب ر | KBR KBYRE kebīran büyük great.
Kef,Be,Ye,Re,Elif,
20,2,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاتُوا: ve verin | الْيَتَامَىٰ: öksüzlere | أَمْوَالَهُمْ: mallarını | وَلَا: | تَتَبَدَّلُوا: değiştirmeyin | الْخَبِيثَ: pis olanı | بِالطَّيِّبِ: temiz olanla | وَلَا: | تَأْكُلُوا: yemeyin | أَمْوَالَهُمْ: onların mallarını | إِلَىٰ: katarak | أَمْوَالِكُمْ: sizin mallarınıza | إِنَّهُ: çünkü bu | كَانَ: | حُوبًا: bir günahtır | كَبِيرًا: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وآتوا W ËTWE ve verin | اليتامى ELYTEM öksüzlere | أموالهم ÊMWELHM mallarını | ولا WLE | تتبدلوا TTBD̃LWE değiştirmeyin | الخبيث ELḢBYS̃ pis olanı | بالطيب BELŦYB temiz olanla | ولا WLE | تأكلوا TÊKLWE yemeyin | أموالهم ÊMWELHM onların mallarını | إلى ÎL katarak | أموالكم ÊMWELKM sizin mallarınıza | إنه ÎNH çünkü bu | كان KEN | حوبا ḪWBE bir günahtır | كبيرا KBYRE büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ātū: ve verin | l-yetāmā: öksüzlere | emvālehum: mallarını | ve lā: | tetebeddelū: değiştirmeyin | l-ḣabīṧe: pis olanı | biT-Tayyibi: temiz olanla | ve lā: | te'kulū: yemeyin | emvālehum: onların mallarını | ilā: katarak | emvālikum: sizin mallarınıza | innehu: çünkü bu | kāne: | Hūben: bir günahtır | kebīran: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |W ËTWE: ve verin | ELYTEM: öksüzlere | ÊMWELHM: mallarını | WLE: | TTBD̃LWE: değiştirmeyin | ELḢBYS̃: pis olanı | BELŦYB: temiz olanla | WLE: | TÊKLWE: yemeyin | ÊMWELHM: onların mallarını | ÎL: katarak | ÊMWELKM: sizin mallarınıza | ÎNH: çünkü bu | KEN: | ḪWBE: bir günahtır | KBYRE: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yetimlere mallarını verin ve iyisinin yerine kötüsünü koyup değiştirmeyin ve onların mallarını, kendi mallarınıza katıp yemeyin; çünkü bu, pek büyük bir suçtur.
Adem Uğur : Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.
Ahmed Hulusi : Yetimlere mallarını verin; (hakikatinizin) temizliğini (nefsaniyetin) pisliğine değiştirmeyin. Onların mallarını, mallarınıza karıştırarak yemeyin. Muhakkak ki o çok büyük suçtur.
Ahmet Tekin : Reşid olduklarında, yetimlere, dullara mallarını verin. Verirken iyiyi kötüsü ile değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Bu büyük bir günahtır.
Ahmet Varol : Yetimlere mallarını verin ve pis olanı temiz olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Şüphesiz bu büyük bir suçtur.
Ali Bulaç : Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.
Ali Fikri Yavuz : Yetimlere bâliğ oldukları zaman mallarını verin. Helâlı harama değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
Bekir Sadak : Yetimlere mallarini verin. Temizi murdara degismeyin, onlarin mallariyle kendi mallarinizi karistirarak yemeyin, cunku bu buyuk bir suctur.
Celal Yıldırım : Yetimlere mallarını verin; temizi murdara değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız muhakkak ki büyük bir vebaldir.
Diyanet İşleri : Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
Diyanet İşleri (eski) : Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin, onların mallariyle kendi mallarınızı karıştırarak yemeyin, çünkü bu büyük bir suçtur.
Diyanet Vakfi : Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak (kendi malınızmış gibi) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günahtır.
Edip Yüksel : Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı pis olanla değişmeyin. Mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Bu büyük bir adaletsizlik olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vererek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir günahtır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin, murdarı temiz ile, haramı helal ile değişmeyin; onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü o, büyük bir günahtır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahdan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizi murdara (halâli harama) değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katıb yemeyin çünkü o büyük bir vebal bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Yetimlere mallarını veriniz, temiz malı murdarı ile değiştirmeyiniz, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyiniz, çünkü bu büyük bir vebaldir.
Gültekin Onan : Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.
Hakkı Yılmaz : Ve yetimlerinize mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak kesinlikle büyük bir suçtur.
Hasan Basri Çantay : Yetimlere (rüşdüne gelince) mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin, Onların mallarını kendi mallarınıza (katarak) yemeyin. Çünkü bu, muhakkak büyük bir günâhdır.
Hayrat Neşriyat : Hem yetimlere mallarını verin ve temizi pis olana (helâli harâma) değişmeyin; onların mallarını mallarınıza (katarak) yemeyin! Çünki bu büyük bir günahtır.
İbni Kesir : Yetimlere mallarını verin. Temizi murdara değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
İskender Evrenosoğlu : Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle (helâl olan ile) habis olanı (haram olanı) değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza (katarak) yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır.
Muhammed Esed : O halde yetimlere mallarını verin, (kendi) değersiz malları(nızı) (onlara ait) güzel şeyler ile değiştirmeyin ve onların mallarını kendi mallarınız ile birleştirerek tüketmeyin. Bu, doğrusu büyük bir suçtur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yetimlere mallarını veriniz ve temizi murdarla değişmeyiniz. Ve onların mallarını kendi malınıza katarak yemeyiniz, çünkü o şüphesiz büyük bir günahtır.
Ömer Öngüt : Yetimlerin mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır.
Şaban Piriş : Yetimlere mallarını verin ve kötüyü iyi ile değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.
Suat Yıldırım : Yetimlere mallarını verin, temizi verip murdarı almayın, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır.
Süleyman Ateş : Öksüzlere mallarını verin, temizi pis olanla değiştirmeyin, onların mallarını sizin mallarınıza katarak (helâl, temiz malınızı kirletip) yemeyin; çünkü bu, büyük bir günâhtır.
Tefhim-ul Kuran : Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur.
Ümit Şimşek : Yetimlere mallarını verin. Temiz olanı, habis olanla değişmeyin; yetimlerin mallarını kendi malınıza katıp yemeyin. Zira bu pek büyük bir günahtır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}