» 4 / Nisâ  29:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. لَا (LE) = lā :
6. تَأْكُلُوا (TÊKLWE) = te'kulū : yemeyin
7. أَمْوَالَكُمْ (ÊMWELKM) = emvālekum : mallarınızı
8. بَيْنَكُمْ (BYNKM) = beynekum : aranızda
9. بِالْبَاطِلِ (BELBEŦL) = bil-bāTili : batılla (haksız yere)
10. إِلَّا (ÎLE) = illā : haricinde
11. أَنْ (ÊN) = en :
12. تَكُونَ (TKWN) = tekūne : olan
13. تِجَارَةً (TCERT) = ticāraten : ticaret
14. عَنْ (AN) = ǎn :
15. تَرَاضٍ (TREŽ) = terāDin : rızanızla yaptığınız
16. مِنْكُمْ (MNKM) = minkum : kendi
17. وَلَا (WLE) = ve lā :
18. تَقْتُلُوا (TGTLWE) = teḳtulū : öldürmeyin
19. أَنْفُسَكُمْ (ÊNFSKM) = enfusekum : canlarınızı
20. إِنَّ (ÎN) = inne : doğrusu
21. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
22. كَانَ (KEN) = kāne :
23. بِكُمْ (BKM) = bikum : size karşı
24. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : çok merhametlidir
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | yemeyin | mallarınızı | aranızda | batılla (haksız yere) | haricinde | | olan | ticaret | | rızanızla yaptığınız | kendi | | öldürmeyin | canlarınızı | doğrusu | Allah | | size karşı | çok merhametlidir |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [EKL] [MWL] [BYN] [BŦL] [] [] [KWN] [TCR] [] [RŽW] [] [] [GTL] [NFS] [] [] [KWN] [] [RḪM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE LE TÊKLWE ÊMWELKM BYNKM BELBEŦL ÎLE ÊN TKWN TCERT AN TREŽ MNKM WLE TGTLWE ÊNFSKM ÎN ELLH KEN BKM RḪYME

eyyuhā elleƶīne āmenū te'kulū emvālekum beynekum bil-bāTili illā en tekūne ticāraten ǎn terāDin minkum ve lā teḳtulū enfusekum inne llahe kāne bikum raHīmen
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
لا | LE (Do) not
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLWE te'kulū yemeyin eat
أموالكم م و ل | MWL ÊMWELKM emvālekum mallarınızı your wealth
بينكم ب ي ن | BYN BYNKM beynekum aranızda between yourselves
بالباطل ب ط ل | BŦL BELBEŦL bil-bāTili batılla (haksız yere) unjustly.
إلا | ÎLE illā haricinde But
أن | ÊN en that
تكون ك و ن | KWN TKWN tekūne olan (there) be
تجارة ت ج ر | TCR TCERT ticāraten ticaret business
عن | AN ǎn on
تراض ر ض و | RŽW TREŽ terāDin rızanızla yaptığınız mutual consent
منكم | MNKM minkum kendi among you.
ولا | WLE ve lā And (do) not
تقتلوا ق ت ل | GTL TGTLWE teḳtulū öldürmeyin kill
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum canlarınızı yourselves.
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
بكم | BKM bikum size karşı to you
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen çok merhametlidir Most Merciful.

4:29 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | | yemeyin | mallarınızı | aranızda | batılla (haksız yere) | haricinde | | olan | ticaret | | rızanızla yaptığınız | kendi | | öldürmeyin | canlarınızı | doğrusu | Allah | | size karşı | çok merhametlidir |

[Y] [EYH] [] [EMN] [] [EKL] [MWL] [BYN] [BŦL] [] [] [KWN] [TCR] [] [RŽW] [] [] [GTL] [NFS] [] [] [KWN] [] [RḪM]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE LE TÊKLWE ÊMWELKM BYNKM BELBEŦL ÎLE ÊN TKWN TCERT AN TREŽ MNKM WLE TGTLWE ÊNFSKM ÎN ELLH KEN BKM RḪYME

eyyuhā elleƶīne āmenū te'kulū emvālekum beynekum bil-bāTili illā en tekūne ticāraten ǎn terāDin minkum ve lā teḳtulū enfusekum inne llahe kāne bikum raHīmen
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [] [ا ك ل] [م و ل] [ب ي ن] [ب ط ل] [] [] [ك و ن] [ت ج ر] [] [ر ض و] [] [] [ق ت ل] [ن ف س] [] [] [ك و ن] [] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لا | LE (Do) not
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تأكلوا ا ك ل | EKL TÊKLWE te'kulū yemeyin eat
Te,,Kef,Lam,Vav,Elif,
400,,20,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أموالكم م و ل | MWL ÊMWELKM emvālekum mallarınızı your wealth
,Mim,Vav,Elif,Lam,Kef,Mim,
,40,6,1,30,20,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بينكم ب ي ن | BYN BYNKM beynekum aranızda between yourselves
Be,Ye,Nun,Kef,Mim,
2,10,50,20,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالباطل ب ط ل | BŦL BELBEŦL bil-bāTili batılla (haksız yere) unjustly.
Be,Elif,Lam,Be,Elif,Tı,Lam,
2,1,30,2,1,9,30,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine active participle
جار ومجرور
إلا | ÎLE illā haricinde But
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تكون ك و ن | KWN TKWN tekūne olan (there) be
Te,Kef,Vav,Nun,
400,20,6,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
تجارة ت ج ر | TCR TCERT ticāraten ticaret business
Te,Cim,Elif,Re,Te merbuta,
400,3,1,200,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
عن | AN ǎn on
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
تراض ر ض و | RŽW TREŽ terāDin rızanızla yaptığınız mutual consent
Te,Re,Elif,Dad,
400,200,1,800,
N – genitive masculine indefinite (form VI) verbal noun
اسم مجرور
منكم | MNKM minkum kendi among you.
Mim,Nun,Kef,Mim,
40,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تقتلوا ق ت ل | GTL TGTLWE teḳtulū öldürmeyin kill
Te,Gaf,Te,Lam,Vav,Elif,
400,100,400,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسكم ن ف س | NFS ÊNFSKM enfusekum canlarınızı yourselves.
,Nun,Fe,Sin,Kef,Mim,
,50,80,60,20,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne doğrusu Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
بكم | BKM bikum size karşı to you
Be,Kef,Mim,
2,20,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen çok merhametlidir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | لَا: | تَأْكُلُوا: yemeyin | أَمْوَالَكُمْ: mallarınızı | بَيْنَكُمْ: aranızda | بِالْبَاطِلِ: batılla (haksız yere) | إِلَّا: haricinde | أَنْ: | تَكُونَ: olan | تِجَارَةً: ticaret | عَنْ: | تَرَاضٍ: rızanızla yaptığınız | مِنْكُمْ: kendi | وَلَا: | تَقْتُلُوا: öldürmeyin | أَنْفُسَكُمْ: canlarınızı | إِنَّ: doğrusu | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | بِكُمْ: size karşı | رَحِيمًا: çok merhametlidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | لا LE | تأكلوا TÊKLWE yemeyin | أموالكم ÊMWELKM mallarınızı | بينكم BYNKM aranızda | بالباطل BELBEŦL batılla (haksız yere) | إلا ÎLE haricinde | أن ÊN | تكون TKWN olan | تجارة TCERT ticaret | عن AN | تراض TREŽ rızanızla yaptığınız | منكم MNKM kendi | ولا WLE | تقتلوا TGTLWE öldürmeyin | أنفسكم ÊNFSKM canlarınızı | إن ÎN doğrusu | الله ELLH Allah | كان KEN | بكم BKM size karşı | رحيما RḪYME çok merhametlidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | : | te'kulū: yemeyin | emvālekum: mallarınızı | beynekum: aranızda | bil-bāTili: batılla (haksız yere) | illā: haricinde | en: | tekūne: olan | ticāraten: ticaret | ǎn: | terāDin: rızanızla yaptığınız | minkum: kendi | ve lā: | teḳtulū: öldürmeyin | enfusekum: canlarınızı | inne: doğrusu | llahe: Allah | kāne: | bikum: size karşı | raHīmen: çok merhametlidir |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | LE: | TÊKLWE: yemeyin | ÊMWELKM: mallarınızı | BYNKM: aranızda | BELBEŦL: batılla (haksız yere) | ÎLE: haricinde | ÊN: | TKWN: olan | TCERT: ticaret | AN: | TREŽ: rızanızla yaptığınız | MNKM: kendi | WLE: | TGTLWE: öldürmeyin | ÊNFSKM: canlarınızı | ÎN: doğrusu | ELLH: Allah | KEN: | BKM: size karşı | RḪYME: çok merhametlidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, aranızda, mallarınızı haksız yere ve boşu boşuna yemeyin, ancak karşılıklı bir uzlaşmayla yapılan alışveriş başka ve birbirinizi öldürmeyin, şüphe yok ki Allah, size rahîmdir.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı anlaşmaya dayanan ticaret yoluyla bile olsa bâtıl olarak (meşru olmayan gerekçelerle) yemeyin. Nefslerinizi (yanlış işler yaparak) katletmeyin. Muhakkak Allâh varlığınızı meydana getiren Esmâ'sıyla Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Ey iman nimetine kavuşanlar, karşılıklı rızanıza dayanan şer’î usullere uygun ticarî alım-satımların dışında, mallarınızı, aranızda haksız yere, dolambaçlı haram yollarla yemeyin. Birbirinize düşerek kanlarınızı dökmeyin, canlarınıza kıymayın. Allah size karşı çok merhametlidir.
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin; ancak karşılıklı hoşnutluğa dayanan ticaretle (yiyin) ve nefislerinizi öldürmeyin. [8] Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla' (batılca) yemeyin. Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin. Ancak birbirinizden hoşnud olarak ticaret yolu ile olmak başka. Herhangi bir sebeple nefislerinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah çok merhametlidir.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Mallarinizi aranizda haksizlikla degil, karsilikli riza ile yapilan ticaretle yeyin, haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah suphesiz ki size merhamet eder.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! Mallarınızı aranızda bâtıl sebeplerle yemeyin; ancak karşılıklı rızayla meydana gelen alım-satım ile (yemeniz helâldir). Kendi kendinizi (haram yiyip haksızlıkta bulunarak) öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yeyin, haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.
Edip Yüksel : İnananlar! Birbirinizin malını haksızlık ve hile ile yemeyin; karşılıklı rıza ile yapılan ticaret olursa başka. Birbirinizi öldürmeyin. ALLAH size Rahimdir
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksız bahanelerle yemeyin. Ancak kendiliğinizden rıza ile yaptığınız bir alışveriş bunun dışındadır. Kendi kendinizi de öldürmeyin! Allah size karşı gerçekten merhametlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! Mallarınızı aranızda batıl behanelerle yemeyin, kendiliğinizden rızalaşarak akdettiğiniz bir ticaret olmak başka, kendilerinizi öldürmeyin de, Allah size cidden bir rahîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Ey müminler, birbirinizin mallarını gayrı meşru yollar kullanarak değil, karşılıklı anlaşmaya dayalı ticaret yolu ile yiyiniz, kendinizi öldürmeyiniz. Hiç şüphesiz Allah size karşı merhametlidir.
Gültekin Onan : Ey inananlar, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla' (batılca) yemeyin. Ve kendi nefslerinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Tanrı sizi çok esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kişiler! Mallarınızı –kendi rızanızla yaptığınız ticaret şekli hariç olmak üzere– aranızda haksız yolla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, size çok merhametlidir.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, birbirinizin mallarınızı haram sebeblerle yemeyin. Meğer ki (o mallar) sizden karşılıklı bir rızaadan (doğan) bir ticâret (malı) ola. Kendilerinizi öldürmeyin. Şübhe yok ki Allah sizi çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! Kendiliğinizden anlaşarak yaptığınız bir ticâret olması müstesnâ, mallarınızı aranızda bâtıl (haram yollar)la yemeyin ve nefislerinizi (kendinizi ve birbirinizi)öldürmeyin! Şübhesiz ki Allah, size karşı çok merhametlidir.
İbni Kesir : Ey iman edenler; mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah, sizin için Rahim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ey îmân edenler (âmenû olanlar)! Birbirinizin mallarını batılla (haksızlıkla) yemeyin, ancak sizin rızanızla yaptığınız ticaret hariç. Ve kendinizi (ve birbirinizi) öldürmeyin (intihar etmeyin). Muhakkak ki Allah, size karşı Rahîm'dir.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! Birbirinizin mallarını haksız yollarla -karşılıklı rızaya dayanan ticaret yoluyla da olsa- heba etmeyin ve birbirinizi mahvetmeyin; zira Allah, sizin için bir rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân etmiş olanlar! Mallarınızı aranızda bâtıl yere yemeyiniz. Meğer ki karşılıklı rızayla yapılan bir ticaret olsun. Ve kendinizi de öldürmeyiniz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ sizlere rahîmdir.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda bâtıl yollarla (haram sebeplerle) değil, karşılıklı rızâ ile yapılan ticaretle yiyin. Kendi kendinizi katletmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda karşılıklı anlaşma, bir ticaret olmadan ve batıl yollarla yemeyin, kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşrû olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, mallarınızı aranızda bâtılla (doğru olmayan yollarla, haksız yere) yemeyin. Kendi rızânızla yaptığınız ticaret olursa başka. Canlarınızı da öldürmeyin. Doğrusu Allâh, size karşı çok merhametlidir.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, mallarınızı, sizden karşılıklı anlaşmadan (doğan) bir ticaretten başka haksız 'nedenler ve yollarla (batılca) ' yemeyin. Ve kendi nefislerinizi öldürmeyin. Şüphesiz, Allah, sizi çok esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Birbirinizin malını haksız şekilde yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yaptığınız ticaret müstesnadır. Nefislerinizi öldürmeyin. Muhakkak ki Allah size karşı pek merhametlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey inananlar! Mallarınızı aranızda bâtıl bir yolla/tutarsız bahanelerle yemeyin. Kendi hoşnutluğunuzla gerçekleşmiş bir ticaret olursa başka. Kendi canlarınıza kıymayın/intihar etmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}