» 4 / Nisâ  42:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَئِذٍ (YWMÙZ̃) = yevmeiƶin : o gün
2. يَوَدُّ (YWD̃) = yeveddu : isterler
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : inkar eden(ler)
5. وَعَصَوُا (WAṦWE) = ve ǎSavu : ve karşı gelenler
6. الرَّسُولَ (ELRSWL) = r-rasūle : Elçi'ye
7. لَوْ (LW) = lev : (mümkün olsa)
8. تُسَوَّىٰ (TSW) = tusevvā : bir olmayı
9. بِهِمُ (BHM) = bihimu :
10. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : yer ile
11. وَلَا (WLE) = ve lā :
12. يَكْتُمُونَ (YKTMWN) = yektumūne : ve gizleyemezler
13. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
14. حَدِيثًا (ḪD̃YS̃E) = Hadīṧen : (hiçbir) söz
o gün | isterler | kimseler | inkar eden(ler) | ve karşı gelenler | Elçi'ye | (mümkün olsa) | bir olmayı | | yer ile | | ve gizleyemezler | Allah'tan | (hiçbir) söz |

[] [WD̃D̃] [] [KFR] [AṦY] [RSL] [] [SWY] [] [ERŽ] [] [KTM] [] [ḪD̃S̃]
YWMÙZ̃ YWD̃ ELZ̃YN KFRWE WAṦWE ELRSWL LW TSW BHM ELÊRŽ WLE YKTMWN ELLH ḪD̃YS̃E

yevmeiƶin yeveddu elleƶīne keferū ve ǎSavu r-rasūle lev tusevvā bihimu l-erDu ve lā yektumūne llahe Hadīṧen
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يومئذ | YWMÙZ̃ yevmeiƶin o gün (On) that Day
يود و د د | WD̃D̃ YWD̃ yeveddu isterler will wish
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(ler) disbelieved
وعصوا ع ص ي | AṦY WAṦWE ve ǎSavu ve karşı gelenler and disobeyed
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūle Elçi'ye the Messenger
لو | LW lev (mümkün olsa) if
تسوى س و ي | SWY TSW tusevvā bir olmayı was leveled
بهم | BHM bihimu with them
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yer ile the earth
ولا | WLE ve lā and not
يكتمون ك ت م | KTM YKTMWN yektumūne ve gizleyemezler they will (be able to) hide
الله | ELLH llahe Allah'tan (from) Allah
حديثا ح د ث | ḪD̃S̃ ḪD̃YS̃E Hadīṧen (hiçbir) söz (any) statement.

4:42 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | isterler | kimseler | inkar eden(ler) | ve karşı gelenler | Elçi'ye | (mümkün olsa) | bir olmayı | | yer ile | | ve gizleyemezler | Allah'tan | (hiçbir) söz |

[] [WD̃D̃] [] [KFR] [AṦY] [RSL] [] [SWY] [] [ERŽ] [] [KTM] [] [ḪD̃S̃]
YWMÙZ̃ YWD̃ ELZ̃YN KFRWE WAṦWE ELRSWL LW TSW BHM ELÊRŽ WLE YKTMWN ELLH ḪD̃YS̃E

yevmeiƶin yeveddu elleƶīne keferū ve ǎSavu r-rasūle lev tusevvā bihimu l-erDu ve lā yektumūne llahe Hadīṧen
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا

[] [و د د] [] [ك ف ر] [ع ص ي] [ر س ل] [] [س و ي] [] [ا ر ض] [] [ك ت م] [] [ح د ث]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يومئذ | YWMÙZ̃ yevmeiƶin o gün (On) that Day
Ye,Vav,Mim,,Zel,
10,6,40,,700,
T – time adverb
ظرف زمان
يود و د د | WD̃D̃ YWD̃ yeveddu isterler will wish
Ye,Vav,Dal,
10,6,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(ler) disbelieved
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
وعصوا ع ص ي | AṦY WAṦWE ve ǎSavu ve karşı gelenler and disobeyed
Vav,Ayn,Sad,Vav,Elif,
6,70,90,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الرسول ر س ل | RSL ELRSWL r-rasūle Elçi'ye the Messenger
Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
1,30,200,60,6,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لو | LW lev (mümkün olsa) if
Lam,Vav,
30,6,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
تسوى س و ي | SWY TSW tusevvā bir olmayı was leveled
Te,Sin,Vav,,
400,60,6,,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
بهم | BHM bihimu with them
Be,He,Mim,
2,5,40,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yer ile the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يكتمون ك ت م | KTM YKTMWN yektumūne ve gizleyemezler they will (be able to) hide
Ye,Kef,Te,Mim,Vav,Nun,
10,20,400,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الله | ELLH llahe Allah'tan (from) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
حديثا ح د ث | ḪD̃S̃ ḪD̃YS̃E Hadīṧen (hiçbir) söz (any) statement.
Ha,Dal,Ye,Se,Elif,
8,4,10,500,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَئِذٍ: o gün | يَوَدُّ: isterler | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | وَعَصَوُا: ve karşı gelenler | الرَّسُولَ: Elçi'ye | لَوْ: (mümkün olsa) | تُسَوَّىٰ: bir olmayı | بِهِمُ: | الْأَرْضُ: yer ile | وَلَا: | يَكْتُمُونَ: ve gizleyemezler | اللَّهَ: Allah'tan | حَدِيثًا: (hiçbir) söz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يومئذ YWMÙZ̃ o gün | يود YWD̃ isterler | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | وعصوا WAṦWE ve karşı gelenler | الرسول ELRSWL Elçi'ye | لو LW (mümkün olsa) | تسوى TSW bir olmayı | بهم BHM | الأرض ELÊRŽ yer ile | ولا WLE | يكتمون YKTMWN ve gizleyemezler | الله ELLH Allah'tan | حديثا ḪD̃YS̃E (hiçbir) söz |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevmeiƶin: o gün | yeveddu: isterler | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | ve ǎSavu: ve karşı gelenler | r-rasūle: Elçi'ye | lev: (mümkün olsa) | tusevvā: bir olmayı | bihimu: | l-erDu: yer ile | ve lā: | yektumūne: ve gizleyemezler | llahe: Allah'tan | Hadīṧen: (hiçbir) söz |
Kırık Meal (Transcript) : |YWMÙZ̃: o gün | YWD̃: isterler | ELZ̃YN: kimseler | KFRWE: inkar eden(ler) | WAṦWE: ve karşı gelenler | ELRSWL: Elçi'ye | LW: (mümkün olsa) | TSW: bir olmayı | BHM: | ELÊRŽ: yer ile | WLE: | YKTMWN: ve gizleyemezler | ELLH: Allah'tan | ḪD̃YS̃E: (hiçbir) söz |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, bir gündür ki kâfirlerle Peygambere isyan edenler, yerle yeksan olmalarını ve Allah'tan hiçbir sözü gizlememiş bulunmalarını dileyecekler.
Adem Uğur : Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler.
Ahmed Hulusi : O süreçte hakikati inkâr edenler ve Rasûle âsi olanlar, yerin kendilerini yutarak yok etmesini isterler. Allâh'tan hiçbir şeyi gizleyemeyeceklerdir.
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirler, peygamberin emirlerini dinlemeyenler, sünnetine riayet etmeyenler o gün toprağa karışmayı, hak ile yeksan olmayı temenni ederler. Hiçbir haberi, hiçbir sözü Allah’tan gizleyemezler.
Ahmet Varol : O gün, inkar etmiş ve peygambere karşı gelmiş olanlar yerle bir edilmelerini arzularlar. Allah'tan hiçbir söz de saklayamazlar.
Ali Bulaç : O gün, küfre sapıp da elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek isteyecekler.' Oysa Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ı inkâr edenlerle peygambere asi olanlar, o kıyamet günü arzu ederler ki, yerle bir edilselerdi de Allah’dan bir sözü (Peygamberi tasdik etmeyi) gizlememiş olsalardı.
Bekir Sadak : O gun, inkar edip peygambere bas kaldirmis olanlar, yerle bir olmayi ne kadar isterler ve Allah'tan bir soz gizleyemezler. *
Celal Yıldırım : Küfredip Peygamber'e karşı gelenler; o gün yerle bir olmayı çok isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
Diyanet İşleri : O kıyamet günü, Allah’ı inkâr edip Peygamber’e isyan edenler, yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah’tan hiçbir söz gizleyemezler.
Diyanet İşleri (eski) : O gün, inkar edip Peygambere baş kaldırmış olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler.
Diyanet Vakfi : Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler.
Edip Yüksel : İnkar edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. ALLAH'tan hiç bir söz gizleyemezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ı, inkar edip peygambere isyan edenler, o kıyamet günü yerle bir olmayı isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İşte o gün inkar edip peygambere asi olanlar şöyle arzu edecekler: Keşke yerle bir edilselerdi de Allah'tan bir tek söz gizlemeselerdi.
Elmalılı Hamdi Yazır : İşte o gün öyle arzu edecek o küfredib Peygambere asî olanlar ki keşke hâk ile yeksan edilselerdi de Allaha bir sözü ketmetmeselerdi
Fizilal-il Kuran : Kâfirler ve Peygamberlere karşı gelenler o gün yerle bir olmayı özlemle isterler. Onlar Allah'tan hiçbir söz saklayamazlar.
Gültekin Onan : O gün, küfredip elçiye isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek isteyecekler' Oysa Tanrı'dan hiç bir sözü gizleyemezler.
Hakkı Yılmaz : İnkâr eden ve Elçi'ye isyan eden kimseler, o gün toprağa karışıp gitmeyi isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler de.
Hasan Basri Çantay : (Allahın birliğini inkâr ve) küfr edenlerle o peygambere âsî olanlar o gün hâk ile yeksan edilselerdi de Allahdan bir sözü gizlememiş olsalardı temennisinde bulunacakdır.
Hayrat Neşriyat : İnkâr edip peygambere isyân edenler, o gün kendilerinin yerle bir edilmesini isterler.(Onlar) Allah’dan hiçbir sözü de gizleyemezler.
İbni Kesir : İşte o gün, küfredip Rasul'e asi olanlar, isterlerdi ki; yerle bir olsalardı da Allah'dan o bir sözü gizlememiş bulunsalardı.
İskender Evrenosoğlu : Kâfîrler ve resûle asi olanlar (karşı gelen kimseler), o izin günü (kıyâmet günü) kendilerinin yerle bir olmalarını temenni ederler. Ve (inkâr ettikleri hiçbir) sözü, Allah'tan gizleyemezler.
Muhammed Esed : Hakikati inkara şartlanmış olanlar ve Peygambere itaatsizlik yapanlar o gün toprağın kendilerini yutmasını isteyecekler; ama onlar, olup biten hiçbir şeyi Allahtan gizle(ye)meyeceklerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kâfir olanlar ve peygambere isyan etmiş bulunanlar o gün, keşke hak ile yeksan edilmiş olsalardı diye arzuda bulunacaklardır. Ve Allah Teâlâ'ya hiç bir sözü saklayamayacaklardır.
Ömer Öngüt : İnkâr edenler ve Peygamber'e baş kaldırmış olanlar, kıyamet günü hak ile yeksan olup yerin dibine geçirilmeyi ne kadar isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
Şaban Piriş : O gün, küfre sapıp da Peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı severek isteyecekler ve Allah’tan hiç bir sözü gizleyemeyecekler.
Suat Yıldırım : İşte o gün dini inkâr edip resule isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah’tan gizleyemezler.
Süleyman Ateş : Nankörlük edip, (Allâh'ın) Elçi(sin)e karşı gelenler, o gün yerin dibine geçirilmeyi isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.
Tefhim-ul Kuran : O gün, küfre sapıp da peygambere isyan edenler, yerle bir olmayı 'severek isteyecekler.' Oysa Allah'tan hiç bir sözü gizleyemezler.
Ümit Şimşek : İnkâr etmiş ve Peygambere baş kaldırmış olanlar, o gün yerle bir olmayı isterler; Allah'tan ise hiçbir sözü saklayamazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir gündür ki o, küfre sapıp resule isyan edenler toprağa karışıp gitmeyi isteyecekler ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyecekler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}