» 4 / Nisâ  33:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلِكُلٍّ (WLKL) = velikullin : ve her birine
2. جَعَلْنَا (CALNE) = ceǎlnā : kıldık
3. مَوَالِيَ (MWELY) = mevāliye : varisler
4. مِمَّا (MME) = mimmā : -ndan
5. تَرَكَ (TRK) = terake : bıraktıkları-
6. الْوَالِدَانِ (ELWELD̃EN) = l-vālidāni : ana babanın
7. وَالْأَقْرَبُونَ (WELÊGRBWN) = vel'eḳrabūne : ve akrabanın
8. وَالَّذِينَ (WELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimselere
9. عَقَدَتْ (AGD̃T) = ǎḳadet : bağladığı
10. أَيْمَانُكُمْ (ÊYMENKM) = eymānukum : yeminlerinizin
11. فَاتُوهُمْ (F ËTWHM) = fe ātūhum : verin
12. نَصِيبَهُمْ (NṦYBHM) = neSībehum : hisselerini
13. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
14. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
15. كَانَ (KEN) = kāne :
16. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
17. كُلِّ (KL) = kulli : her
18. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : şeyi
19. شَهِيدًا (ŞHYD̃E) = şehīden : şahittir
ve her birine | kıldık | varisler | -ndan | bıraktıkları- | ana babanın | ve akrabanın | ve kimselere | bağladığı | yeminlerinizin | verin | hisselerini | şüphesiz | Allah | | üzerine | her | şeyi | şahittir |

[KLL] [CAL] [WLY] [] [TRK] [WLD̃] [GRB] [] [AGD̃] [YMN] [ETY] [NṦB] [] [] [KWN] [] [KLL] [ŞYE] [ŞHD̃]
WLKL CALNE MWELY MME TRK ELWELD̃EN WELÊGRBWN WELZ̃YN AGD̃T ÊYMENKM F ËTWHM NṦYBHM ÎN ELLH KEN AL KL ŞYÙ ŞHYD̃E

velikullin ceǎlnā mevāliye mimmā terake l-vālidāni vel'eḳrabūne velleƶīne ǎḳadet eymānukum fe ātūhum neSībehum inne llahe kāne ǎlā kulli şey'in şehīden
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولكل ك ل ل | KLL WLKL velikullin ve her birine And for all
جعلنا ج ع ل | CAL CALNE ceǎlnā kıldık We (have) made
موالي و ل ي | WLY MWELY mevāliye varisler heirs
مما | MME mimmā -ndan of what
ترك ت ر ك | TRK TRK terake bıraktıkları- (is) left
الوالدان و ل د | WLD̃ ELWELD̃EN l-vālidāni ana babanın (by) the parents
والأقربون ق ر ب | GRB WELÊGRBWN vel'eḳrabūne ve akrabanın and the relatives.
والذين | WELZ̃YN velleƶīne ve kimselere And those whom
عقدت ع ق د | AGD̃ AGD̃T ǎḳadet bağladığı pledged
أيمانكم ي م ن | YMN ÊYMENKM eymānukum yeminlerinizin your right hands -
فآتوهم ا ت ي | ETY F ËTWHM fe ātūhum verin then give them
نصيبهم ن ص ب | NṦB NṦYBHM neSībehum hisselerini their share.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
على | AL ǎlā üzerine over
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahittir a Witness.

4:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve her birine | kıldık | varisler | -ndan | bıraktıkları- | ana babanın | ve akrabanın | ve kimselere | bağladığı | yeminlerinizin | verin | hisselerini | şüphesiz | Allah | | üzerine | her | şeyi | şahittir |

[KLL] [CAL] [WLY] [] [TRK] [WLD̃] [GRB] [] [AGD̃] [YMN] [ETY] [NṦB] [] [] [KWN] [] [KLL] [ŞYE] [ŞHD̃]
WLKL CALNE MWELY MME TRK ELWELD̃EN WELÊGRBWN WELZ̃YN AGD̃T ÊYMENKM F ËTWHM NṦYBHM ÎN ELLH KEN AL KL ŞYÙ ŞHYD̃E

velikullin ceǎlnā mevāliye mimmā terake l-vālidāni vel'eḳrabūne velleƶīne ǎḳadet eymānukum fe ātūhum neSībehum inne llahe kāne ǎlā kulli şey'in şehīden
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا

[ك ل ل] [ج ع ل] [و ل ي] [] [ت ر ك] [و ل د] [ق ر ب] [] [ع ق د] [ي م ن] [ا ت ي] [ن ص ب] [] [] [ك و ن] [] [ك ل ل] [ش ي ا] [ش ه د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولكل ك ل ل | KLL WLKL velikullin ve her birine And for all
Vav,Lam,Kef,Lam,
6,30,20,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
الواو عاطفة
جار ومجرور
جعلنا ج ع ل | CAL CALNE ceǎlnā kıldık We (have) made
Cim,Ayn,Lam,Nun,Elif,
3,70,30,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
موالي و ل ي | WLY MWELY mevāliye varisler heirs
Mim,Vav,Elif,Lam,Ye,
40,6,1,30,10,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
مما | MME mimmā -ndan of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
ترك ت ر ك | TRK TRK terake bıraktıkları- (is) left
Te,Re,Kef,
400,200,20,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الوالدان و ل د | WLD̃ ELWELD̃EN l-vālidāni ana babanın (by) the parents
Elif,Lam,Vav,Elif,Lam,Dal,Elif,Nun,
1,30,6,1,30,4,1,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
والأقربون ق ر ب | GRB WELÊGRBWN vel'eḳrabūne ve akrabanın and the relatives.
Vav,Elif,Lam,,Gaf,Re,Be,Vav,Nun,
6,1,30,,100,200,2,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
والذين | WELZ̃YN velleƶīne ve kimselere And those whom
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – masculine plural conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
عقدت ع ق د | AGD̃ AGD̃T ǎḳadet bağladığı pledged
Ayn,Gaf,Dal,Te,
70,100,4,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
أيمانكم ي م ن | YMN ÊYMENKM eymānukum yeminlerinizin your right hands -
,Ye,Mim,Elif,Nun,Kef,Mim,
,10,40,1,50,20,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فآتوهم ا ت ي | ETY F ËTWHM fe ātūhum verin then give them
Fe,,Te,Vav,He,Mim,
80,,400,6,5,40,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نصيبهم ن ص ب | NṦB NṦYBHM neSībehum hisselerini their share.
Nun,Sad,Ye,Be,He,Mim,
50,90,10,2,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
على | AL ǎlā üzerine over
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in şeyi thing
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
شهيدا ش ه د | ŞHD̃ ŞHYD̃E şehīden şahittir a Witness.
Şın,He,Ye,Dal,Elif,
300,5,10,4,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلِكُلٍّ: ve her birine | جَعَلْنَا: kıldık | مَوَالِيَ: varisler | مِمَّا: -ndan | تَرَكَ: bıraktıkları- | الْوَالِدَانِ: ana babanın | وَالْأَقْرَبُونَ: ve akrabanın | وَالَّذِينَ: ve kimselere | عَقَدَتْ: bağladığı | أَيْمَانُكُمْ: yeminlerinizin | فَاتُوهُمْ: verin | نَصِيبَهُمْ: hisselerini | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | كَانَ: | عَلَىٰ: üzerine | كُلِّ: her | شَيْءٍ: şeyi | شَهِيدًا: şahittir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولكل WLKL ve her birine | جعلنا CALNE kıldık | موالي MWELY varisler | مما MME -ndan | ترك TRK bıraktıkları- | الوالدان ELWELD̃EN ana babanın | والأقربون WELÊGRBWN ve akrabanın | والذين WELZ̃YN ve kimselere | عقدت AGD̃T bağladığı | أيمانكم ÊYMENKM yeminlerinizin | فآتوهم F ËTWHM verin | نصيبهم NṦYBHM hisselerini | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | كان KEN | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şeyi | شهيدا ŞHYD̃E şahittir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velikullin: ve her birine | ceǎlnā: kıldık | mevāliye: varisler | mimmā: -ndan | terake: bıraktıkları- | l-vālidāni: ana babanın | vel'eḳrabūne: ve akrabanın | velleƶīne: ve kimselere | ǎḳadet: bağladığı | eymānukum: yeminlerinizin | fe ātūhum: verin | neSībehum: hisselerini | inne: şüphesiz | llahe: Allah | kāne: | ǎlā: üzerine | kulli: her | şey'in: şeyi | şehīden: şahittir |
Kırık Meal (Transcript) : |WLKL: ve her birine | CALNE: kıldık | MWELY: varisler | MME: -ndan | TRK: bıraktıkları- | ELWELD̃EN: ana babanın | WELÊGRBWN: ve akrabanın | WELZ̃YN: ve kimselere | AGD̃T: bağladığı | ÊYMENKM: yeminlerinizin | F ËTWHM: verin | NṦYBHM: hisselerini | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | KEN: | AL: üzerine | KL: her | ŞYÙ: şeyi | ŞHYD̃E: şahittir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ana ve babayla yakınların bıraktıkları mallara mîrasçı olacak erkek ve kadınları tâyin ettik. Kendileriyle ahitleştiğiniz kişilere de paylarını verin, şüphe yok ki Allah her şeyi görür.
Adem Uğur : (Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir.
Ahmed Hulusi : Ana-baba ve akrabanın geride bıraktıklarına mirasçılar tayin ettik. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allâh her şeye şahittir.
Ahmet Tekin : Erkek ve kadın herkes için, ebeveyn ve akrabaların bıraktıklarından, pay alacak vârisler belirledik. Kendi iradeniz ve hür seçiminizle aranızda akit gerçekleştirilen sözleşmeli yakınlarınıza da paylarını verin. Allah her an, açık-gizli her şeye şâhittir.
Ahmet Varol : Anne - baba ve yakınların bıraktıkları her şey için mirasçılar kıldık. [9] Kendileriyle yeminleşmiş olduğunuz kimselere de paylarını verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.
Ali Bulaç : Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.
Ali Fikri Yavuz : Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktığı maldan her birinize miras kıldık. Bir de el ele verip yeminle sözleşme yaptığınız kimselere de hislerini verin. Zira, Allah her şeye karşı şahid bulunuyor.
Bekir Sadak : Ana babanin ve yakinlarin biraktiklarindan her birine varisler kildik. Kendileriyle yeminlestiginiz kimselere hisselerini veriniz. Dogrusu Allah her seye sahiddir. *
Celal Yıldırım : Ana-babanın ve yakın hısımların geriye bıraktıkları maldan —erkek ve kadından her biri için— vârisler kıldık. Kendileriyle yeminli bağlantı yaptığınız kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
Diyanet İşleri : (Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın ve akrabanın bıraktıklarından (pay alan) varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (ahitleştiğiniz) kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir.
Diyanet İşleri (eski) : Ana babanın ve yakınların bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Kendileriyle yeminleştiğiniz kimselere hisselerini veriniz. Doğrusu Allah her şeye şahiddir.
Diyanet Vakfi : (Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir.
Edip Yüksel : Ananın, babanın, akrabaların ve evlenme yoluyla size akraba olanların bıraktıklarından herbiriniz için paylar ayırdık. Herbirine payını vermelisiniz. Elbette ALLAH her şeye Tanıktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Anne, baba ve akrabaların bıraktıkları her şey için bir mirasçı tayin ettik. Yemin akdiyle mirasçı kıldıklarınızın paylarını da verin. Şüphesiz Allah, her şeye şahittir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Erkek ve dişiden her biri için, baba ve ananın, yakın akrabanın ve kendileriyle sözleşme yapıp yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden mirasçılarını tesbit ettik. Onlara da paylarını verin. Çünkü Allah herşeye karşı şahittir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Erkek ve dişi her biri için baba ve ananın ve en yakın akribanın, ve akd ile yeminlerinizin bağladığı kimselerin terikelerinden varislere de tahsıs ettik onlara da nasıblerini verin çünkü Allah her şeye karşı şahid bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Kadın erkek herkese ana babaların, akrabaların ve yeminli sözleşmeler yaptığınız kimselerin miraslarından pay ayırdık. Bu pay sahiplerine paylarını veriniz. Hiç şüphesiz Allah her şeyin şahididir.
Gültekin Onan : Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Tanrı, her şeye şahid olandır.
Hakkı Yılmaz : "Ve Biz, anne, baba ve akrabaların bıraktıkları herşey için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin bağladığı kimseler; sözlü, senetli, yasal borçlu olduğunuz kimseler ve vasiyetle hak sahibi kılınmış kimseler onların nasiplerini de hemen verin. Şüphesiz Allah, her şeye en iyi şâhittir. "
Hasan Basri Çantay : (Erkek ve dişiden) her biri için baba ve ananın, yakın hısımların terikelerinden de vârisler yapdık (Akd ile) yeminlerinizin bağladığı kimselere dahi hisselerini verin. Allah, her şey'in üstünde hakîykî şâhiddir.
Hayrat Neşriyat : Ana-babanın ve akrabâların bıraktıkları (malları)ndan her biri için de vârisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı (onların lehine yemin ettiğiniz) kimselere gelince, onlara da nasiblerini verin! Şübhe yok ki Allah, herşeye hakkıyla şâhiddir.
İbni Kesir : Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıklarından her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere hisselerini verin. Muhakkak ki; Allah herşeye şahid olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve ana- babanın ve yakın akrabaların bıraktıklarından, herkesi mirascı kıldık. Ve artık, yeminlerinizin bağlandığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah herşeye şahittir.
Muhammed Esed : Herkes için (bir şeyler) bırakabileceği mirasçılar tayin etmişizdir: anne-babalar, yakın akrabalar ve kendileriyle ahitleştiğiniz kimseler; öyleyse onlara paylarını verin, zira Allah her şeye şahittir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve hepsi için baba ve ananın ve yakın hısımlarının ve yeminlerinizin akdettiği kimselerin terekelerinden miras alır varisleri kıldık. Artık onlara nâsiplerini veriniz. Şüphe yok ki Allah Teâlâ herşey üzerine bihakkın şahittir.
Ömer Öngüt : Herkes için ana, baba ve akrabaların bıraktığı mallara mirasçılar yaptık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şâhittir.
Şaban Piriş : Ana babanın ve yakın akrabanın geride bıraktıklarından her biri için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizle söz verdiğiniz kimselere de kendi paylarını verin. Elbette Allah, her şeye şahittir.
Suat Yıldırım : Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için vârisler belirledik. Yemin akdinin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.
Süleyman Ateş : Ana babanın ve akrabânın bıraktıklarından her birine vârisler kıldık. yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerini verin. Allâh herşeyi görmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.
Ümit Şimşek : Anne ve baba ile yakın akrabanın bıraktığı mallar hakkında, Biz herkes için vârisler belirledik. Kendileriyle sözleşme akdettiğiniz kimselere de paylarını verin. Şüphesiz Allah herşeyin şahididir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ana-babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin/anlaşmalarınızın akde bağladığı kimselere gelince, onların paylarını da kendilerine verin! Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözetlemektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}