» 4 / Nisâ  119:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ (WLÊŽLNHM) = veleuDillennehum : ve onları mutlaka saptıracağım
2. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ (WLÊMNYNHM) = veleumenniyennehum : ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım
3. وَلَامُرَنَّهُمْ (WL ËMRNHM) = velāmurannehum : ve onlara emredeceğim
4. فَلَيُبَتِّكُنَّ (FLYBTKN) = feleyubettikunne : yaracaklar
5. اذَانَ ( ËZ̃EN) = āƶāne : kulaklarını
6. الْأَنْعَامِ (ELÊNAEM) = l-en'ǎāmi : hayvanların
7. وَلَامُرَنَّهُمْ (WL ËMRNHM) = velāmurannehum : ve onlara emredeceğim
8. فَلَيُغَيِّرُنَّ (FLYĞYRN) = feleyuğayyirunne : değiştirecekler
9. خَلْقَ (ḢLG) = ḣalḳa : yaratışını
10. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
11. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
12. يَتَّخِذِ (YTḢZ̃) = yetteḣiƶi : tutarsa
13. الشَّيْطَانَ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāne : şeytanı
14. وَلِيًّا (WLYE) = veliyyen : dost
15. مِنْ (MN) = min :
16. دُونِ (D̃WN) = dūni : yerine
17. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
18. فَقَدْ (FGD̃) = feḳad : muhakkak ki
19. خَسِرَ (ḢSR) = ḣasira : ziyana uğramıştır
20. خُسْرَانًا (ḢSRENE) = ḣusrānen : bir ziyanla
21. مُبِينًا (MBYNE) = mubīnen : açık
ve onları mutlaka saptıracağım | ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım | ve onlara emredeceğim | yaracaklar | kulaklarını | hayvanların | ve onlara emredeceğim | değiştirecekler | yaratışını | Allah'ın | ve kim | tutarsa | şeytanı | dost | | yerine | Allah'ın | muhakkak ki | ziyana uğramıştır | bir ziyanla | açık |

[ŽLL] [MNY] [EMR] [BTK] [EZ̃N] [NAM] [EMR] [ĞYR] [ḢLG] [] [] [EḢZ̃] [ŞŦN] [WLY] [] [D̃WN] [] [] [ḢSR] [ḢSR] [BYN]
WLÊŽLNHM WLÊMNYNHM WL ËMRNHM FLYBTKN ËZ̃EN ELÊNAEM WL ËMRNHM FLYĞYRN ḢLG ELLH WMN YTḢZ̃ ELŞYŦEN WLYE MN D̃WN ELLH FGD̃ ḢSR ḢSRENE MBYNE

veleuDillennehum veleumenniyennehum velāmurannehum feleyubettikunne āƶāne l-en'ǎāmi velāmurannehum feleyuğayyirunne ḣalḳa llahi ve men yetteḣiƶi ş-şeyTāne veliyyen min dūni llahi feḳad ḣasira ḣusrānen mubīnen
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولأضلنهم ض ل ل | ŽLL WLÊŽLNHM veleuDillennehum ve onları mutlaka saptıracağım """And I will surely mislead them"
ولأمنينهم م ن ي | MNY WLÊMNYNHM veleumenniyennehum ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım and surely arouse desires in them,
ولآمرنهم ا م ر | EMR WL ËMRNHM velāmurannehum ve onlara emredeceğim and surely I will order them
فليبتكن ب ت ك | BTK FLYBTKN feleyubettikunne yaracaklar so they will surely cut off
آذان ا ذ ن | EZ̃N ËZ̃EN āƶāne kulaklarını (the) ears
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanların (of) the cattle
ولآمرنهم ا م ر | EMR WL ËMRNHM velāmurannehum ve onlara emredeceğim and surely I will order them
فليغيرن غ ي ر | ĞYR FLYĞYRN feleyuğayyirunne değiştirecekler so they will surely change
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳa yaratışını (the) creation
الله | ELLH llahi Allah'ın "(of) Allah."""
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶi tutarsa takes
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāne şeytanı the Shaitaan
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen dost (as) a friend
من | MN min from
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūni yerine besides
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah,
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely
خسر خ س ر | ḢSR ḢSR ḣasira ziyana uğramıştır he (has) lost -
خسرانا خ س ر | ḢSR ḢSRENE ḣusrānen bir ziyanla a loss
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık manifest.

4:119 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve onları mutlaka saptıracağım | ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım | ve onlara emredeceğim | yaracaklar | kulaklarını | hayvanların | ve onlara emredeceğim | değiştirecekler | yaratışını | Allah'ın | ve kim | tutarsa | şeytanı | dost | | yerine | Allah'ın | muhakkak ki | ziyana uğramıştır | bir ziyanla | açık |

[ŽLL] [MNY] [EMR] [BTK] [EZ̃N] [NAM] [EMR] [ĞYR] [ḢLG] [] [] [EḢZ̃] [ŞŦN] [WLY] [] [D̃WN] [] [] [ḢSR] [ḢSR] [BYN]
WLÊŽLNHM WLÊMNYNHM WL ËMRNHM FLYBTKN ËZ̃EN ELÊNAEM WL ËMRNHM FLYĞYRN ḢLG ELLH WMN YTḢZ̃ ELŞYŦEN WLYE MN D̃WN ELLH FGD̃ ḢSR ḢSRENE MBYNE

veleuDillennehum veleumenniyennehum velāmurannehum feleyubettikunne āƶāne l-en'ǎāmi velāmurannehum feleyuğayyirunne ḣalḳa llahi ve men yetteḣiƶi ş-şeyTāne veliyyen min dūni llahi feḳad ḣasira ḣusrānen mubīnen
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

[ض ل ل] [م ن ي] [ا م ر] [ب ت ك] [ا ذ ن] [ن ع م] [ا م ر] [غ ي ر] [خ ل ق] [] [] [ا خ ذ ] [ش ط ن] [و ل ي] [] [د و ن] [] [] [خ س ر] [خ س ر] [ب ي ن]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولأضلنهم ض ل ل | ŽLL WLÊŽLNHM veleuDillennehum ve onları mutlaka saptıracağım """And I will surely mislead them"
Vav,Lam,,Dad,Lam,Nun,He,Mim,
6,30,,800,30,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular (form IV) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولأمنينهم م ن ي | MNY WLÊMNYNHM veleumenniyennehum ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım and surely arouse desires in them,
Vav,Lam,,Mim,Nun,Ye,Nun,He,Mim,
6,30,,40,50,10,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular (form II) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ولآمرنهم ا م ر | EMR WL ËMRNHM velāmurannehum ve onlara emredeceğim and surely I will order them
Vav,Lam,,Mim,Re,Nun,He,Mim,
6,30,,40,200,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فليبتكن ب ت ك | BTK FLYBTKN feleyubettikunne yaracaklar so they will surely cut off
Fe,Lam,Ye,Be,Te,Kef,Nun,
80,30,10,2,400,20,50,
SUP – prefixed supplemental particle
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
الفاء زائدة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
آذان ا ذ ن | EZ̃N ËZ̃EN āƶāne kulaklarını (the) ears
,Zel,Elif,Nun,
,700,1,50,
"N – accusative feminine plural noun → Ear"
اسم منصوب
الأنعام ن ع م | NAM ELÊNAEM l-en'ǎāmi hayvanların (of) the cattle
Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
1,30,,50,70,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولآمرنهم ا م ر | EMR WL ËMRNHM velāmurannehum ve onlara emredeceğim and surely I will order them
Vav,Lam,,Mim,Re,Nun,He,Mim,
6,30,,40,200,50,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person singular imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فليغيرن غ ي ر | ĞYR FLYĞYRN feleyuğayyirunne değiştirecekler so they will surely change
Fe,Lam,Ye,Ğayn,Ye,Re,Nun,
80,30,10,1000,10,200,50,
SUP – prefixed supplemental particle
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
EMPH – emphatic suffix nūn
الفاء زائدة
اللام لام التوكيد
فعل مضارع والنون للتوكيد
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳa yaratışını (the) creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın "(of) Allah."""
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶi tutarsa takes
Ye,Te,Hı,Zel,
10,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāne şeytanı the Shaitaan
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – accusative masculine proper noun → Satan"
اسم علم منصوب
وليا و ل ي | WLY WLYE veliyyen dost (as) a friend
Vav,Lam,Ye,Elif,
6,30,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃WN D̃WN dūni yerine besides
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
فقد | FGD̃ feḳad muhakkak ki then surely
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
RSLT – prefixed result particle
CERT – particle of certainty
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف تحقيق
خسر خ س ر | ḢSR ḢSR ḣasira ziyana uğramıştır he (has) lost -
Hı,Sin,Re,
600,60,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
خسرانا خ س ر | ḢSR ḢSRENE ḣusrānen bir ziyanla a loss
Hı,Sin,Re,Elif,Nun,Elif,
600,60,200,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
مبينا ب ي ن | BYN MBYNE mubīnen açık manifest.
Mim,Be,Ye,Nun,Elif,
40,2,10,50,1,
ADJ – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَأُضِلَّنَّهُمْ: ve onları mutlaka saptıracağım | وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ: ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım | وَلَامُرَنَّهُمْ: ve onlara emredeceğim | فَلَيُبَتِّكُنَّ: yaracaklar | اذَانَ: kulaklarını | الْأَنْعَامِ: hayvanların | وَلَامُرَنَّهُمْ: ve onlara emredeceğim | فَلَيُغَيِّرُنَّ: değiştirecekler | خَلْقَ: yaratışını | اللَّهِ: Allah'ın | وَمَنْ: ve kim | يَتَّخِذِ: tutarsa | الشَّيْطَانَ: şeytanı | وَلِيًّا: dost | مِنْ: | دُونِ: yerine | اللَّهِ: Allah'ın | فَقَدْ: muhakkak ki | خَسِرَ: ziyana uğramıştır | خُسْرَانًا: bir ziyanla | مُبِينًا: açık |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولأضلنهم WLÊŽLNHM ve onları mutlaka saptıracağım | ولأمنينهم WLÊMNYNHM ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım | ولآمرنهم WL ËMRNHM ve onlara emredeceğim | فليبتكن FLYBTKN yaracaklar | آذان ËZ̃EN kulaklarını | الأنعام ELÊNAEM hayvanların | ولآمرنهم WL ËMRNHM ve onlara emredeceğim | فليغيرن FLYĞYRN değiştirecekler | خلق ḢLG yaratışını | الله ELLH Allah'ın | ومن WMN ve kim | يتخذ YTḢZ̃ tutarsa | الشيطان ELŞYŦEN şeytanı | وليا WLYE dost | من MN | دون D̃WN yerine | الله ELLH Allah'ın | فقد FGD̃ muhakkak ki | خسر ḢSR ziyana uğramıştır | خسرانا ḢSRENE bir ziyanla | مبينا MBYNE açık |
Kırık Meal (Okunuş) : |veleuDillennehum: ve onları mutlaka saptıracağım | veleumenniyennehum: ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım | velāmurannehum: ve onlara emredeceğim | feleyubettikunne: yaracaklar | āƶāne: kulaklarını | l-en'ǎāmi: hayvanların | velāmurannehum: ve onlara emredeceğim | feleyuğayyirunne: değiştirecekler | ḣalḳa: yaratışını | llahi: Allah'ın | ve men: ve kim | yetteḣiƶi: tutarsa | ş-şeyTāne: şeytanı | veliyyen: dost | min: | dūni: yerine | llahi: Allah'ın | feḳad: muhakkak ki | ḣasira: ziyana uğramıştır | ḣusrānen: bir ziyanla | mubīnen: açık |
Kırık Meal (Transcript) : |WLÊŽLNHM: ve onları mutlaka saptıracağım | WLÊMNYNHM: ve mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım | WL ËMRNHM: ve onlara emredeceğim | FLYBTKN: yaracaklar | ËZ̃EN: kulaklarını | ELÊNAEM: hayvanların | WL ËMRNHM: ve onlara emredeceğim | FLYĞYRN: değiştirecekler | ḢLG: yaratışını | ELLH: Allah'ın | WMN: ve kim | YTḢZ̃: tutarsa | ELŞYŦEN: şeytanı | WLYE: dost | MN: | D̃WN: yerine | ELLH: Allah'ın | FGD̃: muhakkak ki | ḢSR: ziyana uğramıştır | ḢSRENE: bir ziyanla | MBYNE: açık |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onları doğru yoldan saptıracağım, olmaz isteklere sürükleyeceğim, putlara hayvanlar adatacağım da onların kulaklarını yarmalarını, Allah'ın yarattığını bozmalarını emredeceğim. Allah'ı bırakıp Şeytan'ı dost edinen, apaçık bir zarara düşmüş, ziyana uğramıştır.
Adem Uğur : Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler (dedi). Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.
Ahmed Hulusi : "Elbette onları saptıracağım, onları boş heveslerde (bedensellikte) boğacağım; onlara emredeceğim de en'amın (kendilerinden kurban olan davarların) kulaklarını kesecekler ve dahi onlara emredeceğim, Allâh'ın yarattığını değiştirecekler. " Kim Allâh'ı bırakır da şeytanı (bedensel dürtülerini) yönetici edinirse, gerçekten o apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Ahmet Tekin : 'Onları başlarına buyruk hale getirerek hak yoldan uzaklaşmalarına dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerine imkân sağlayacağım. Mutlaka onları boş kuruntulara sevk edeceğim, kesinlikle onları idare edeceğim, sağmal hayvanların kulaklarını yaracaklar, putlar için bel yapacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de, Allah’ın koyduğu dini, düzeni, yaratılışa uygun özellikleri, kanunları, safiyeti, masumiyeti, yapılan taahhüdü, kurulan düzeni bozarak değiştirecekler.' dedi. Kim Allah’ı bırakarak kulu durumundaki şeytanı, şeytan tıynetli ahlâksız azgınları, şeytanî güçleri dost, veli, koruyucu edinir, hâkimiyetine girerse, apaçık bir zarara, ziyana uğramış olur.
Ahmet Varol : 'Onları saptıracağım, kendilerini boş kuruntulara kaptıracağım ve onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını yaracaklar, yine emredeceğim Allah'ın yarattığını değiştirecekler.' Kim Allah'ı bırakıp şeytanı kendine dost edinirse şüphesiz o apaçık bir kayba uğramıştır.
Ali Bulaç : Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Ali Fikri Yavuz : Onları gerçekten sapıtacağım, kendilerini uzun emellere düşürüp olmayacak kuruntularla aldatacağım ve elbette onlara emredeceğim de dâvarların kulakların (putlara adamak üzre) kesip yaracaklar. Çaresiz onlara emredeceğim de, Allah’ın yarattığını (putlaştırarak, aslından çıkararak) değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı bir dost edinirse, gerçekten açık bir ziyana düşmüştür.
Bekir Sadak : (117-11) 9 Onlar Allah'i birakip tanricalara taparlar ve: «Elbette senin kullarindan belli bir takimi alip onlari saptiracagim, onlara kuruntu kurduracagim, develerin kulaklarini yarmalarini emredecegim, Allah'in yarattigini degistirmelerini emredecegim» diyen, Allah'in lanet ettigi azgin seytana taparlar. Allah'i birakip seytani dost edinen suphesiz aciktan aciga kayba ugramistir.
Celal Yıldırım : (118-119) Allah onu lanetledi. O da : «And olsun ki, senin kullarından belirli bir pay edineceğim; elbette onları saptıracağım, herhalde onları kuruntularla oyalıyacağım; elbette onlara emredeceğim hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine onlara emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirecekler» dedi. Artık kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost ve arkadaş edinirse, gerçekten o, açık bir ziyana uğramıştır.
Diyanet İşleri : “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür.
Diyanet İşleri (eski) : (117-119) Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: 'Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim' diyen, Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.
Diyanet Vakfi : «Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar (putlar için nişanlayacaklar), şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler» (dedi). Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.
Edip Yüksel : 'Onları saptıracağım, onları kuruntularla oyalayacağım, hayvanların kulaklarını yarmalarını (böylece etlerini haram etmelerini) emeredeceğim, ALLAH'ın yaratıklarını değiştirmelerini emredeceğim.' Kim ALLAH yerine şeytanı dost ve egemen edinirse apaçık bir kayba uğramıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (118-119) Allah o şeytana lanet etti. Ve o da: «Elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım, ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın yaratışını değiştirecekler» dedi. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, şüphesiz o, apaçık bir ziyana uğramış olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve mutlaka onları saptıracağım ve her durumda onları kuruntulara düşürüp, olmayacak kuruntularla aldatacağım. Mutlaka onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve yine mutlaka onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler.» Ve her kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse, şüphesiz açıktan açığa bir zarara düşmüştür!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve lâbüd onları sapıtacağım, ve her halde onları ümniyyelere düşürüb olmayacak kuruntularla aldatacağım, ve lâbüd onlara emr edeceğim de hayvanların kulaklarını dilecekler ve lâbüd onlara emredeceğim de Allahın halkını tağyir edecekler, ve her kim Allahı bırakıb Şeytanı veliyy ittihaz ederse şüphesiz açıktan açığa husrana düşmüştür
Fizilal-il Kuran : Onları yoldan çıkaracağım, asılsız kuruntulara daldıracağım, kendilerine davarların kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yaratıklarını değişikliğe uğratmalarını emredeceğim» demiştir. Kim Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinirse apaçık bir hüsrana uğramış olur.
Gültekin Onan : "Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini buyuracağım ve Tanrı'nın yarattıklarını değiştirmelerini buyuracağım" Kim Tanrı'yı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Hakkı Yılmaz : (118,119) Allah İblis'i dışladı. Ve İblis, “Elbette Senin kullarından belirli bir pay alacağım, onları kesinlikle saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de etinden-sütünden yararlanılan hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah'ın oluşturuşunu/ölçülendirdiğini bozacaklar” dedi. Ve her kim Allah'ın astından şeytanı yol gösterici, koruyucu yakın edinirse, o zaman şüphesiz o, apaçık bir ziyan ile ziyana uğrar.
Hasan Basri Çantay : (118-119) Allah onu rahmetinden koğdu. O da (şöyle) dedi: «Celâlin hakkı için, kullarından muayyen bir nasıyb edineceğim, onları behemehal sapdıracağım, onları mutlakaa olmayacak kuruntulara boğacağım, onlara kat'iyyen emredeceğim de davarların kulaklarını yaracaklar, onlara muhakkak emredeceğim de Allahm yaratdığını değiştirecekler». Kim Allahı bırakarak şeytanı bir yâr edinirse şübhesiz açıkdan açığa büyük bir ziyana düşmüşdür o.
Hayrat Neşriyat : Ve onları mutlaka dalâlete düşüreceğim, hem onları şübhesiz boş temennîleresevk edeceğim, hem onlara kesinlikle emredeceğim de gerçekten hayvanların kulaklarını yaracaklar ve (yine) onlara mutlaka emredeceğim de Allah’ın yarattığını şübhesiz değiştirecekler' (dedi). Artık kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, o takdirde muhakkak ki apaçık bir zararla hüsrâna uğramış olur.
İbni Kesir : Onları mutlaka saptıracağım, olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim; davarların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim; Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen kimse; şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.
İskender Evrenosoğlu : Ve onları mutlaka dalâlette bırakacağım. Ve onları, mutlaka emaniyyeye (kuruntuya) düşüreceğim ve mutlaka onlara emredeceğim. Böylece onlar, mutlaka davarların kulaklarını kesecekler ve onlara emredeceğim, öyle ki mutlaka, Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Ve kim, Allah'tan başka, şeytanı dost edinirse artık o, apaçık bir hüsranla hüsrana uğramıştır.
Muhammed Esed : onları saptıracağım ve boş hevesler, özlemler ile dolduracağım; ben onlara emredeceğim, onlar da (putperestçe bir kurban adeti olarak) deve(lerin) kulaklarını kesecekler; ve ben onlara emredeceğim, onlar Allahın mahlukatını ifsad edecekler!" Ama Allahı bırakıp Şeytanı kendilerine rehber edinenler, kesinlikle ziyana uğrarlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve elbette onları saptıracağım ve elbette onları kuruntuya düşüreceğim ve muhakkak onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve herhalde onlara emredeceğim de Allah Teâlâ'nın yarattığını tağyir edeceklerdir.» Ve her kim Allah Teâlâ'dan başka şeytanı velî ittihaz ederse şüphe yok ki, pek açık bir ziyan ile ziyana düşmüş olur.
Ömer Öngüt : “Onları mutlaka saptıracağım. Onları boş kuruntularla oyalayacağım. Onlara emredeceğim, benim emrimle hayvanların kulaklarını yaracaklar. Onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. ” Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse, şüphesiz ki o apaçık bir ziyana uğramıştır.
Şaban Piriş : Ve onları saptıracağım onları boş kuruntularla aldatacağım, onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı veli edinirse, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Suat Yıldırım : (118-119) O şeytana ki: "Ya Rabbî, Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları birtakım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler." dedi. Her kim Allah’ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
Süleyman Ateş : "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim: hayvanların kulaklarını yaracaklar; onlara emredeceğim: Allâh'ın yaratışını değiştirecekler!" kim Allâh'ın yerine şeytânı dost tutarsa, muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır.
Tefhim-ul Kuran : Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.» Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Ümit Şimşek : 'Onları saptıracağım, onları kuruntularla avutacağım. Ben onlara emredeceğim, onlar da hayvanlarının kulaklarını kesecekler. Ben onlara emredeceğim, onlar da Allah'ın yarattığını değiştirecekler.' Artık kim Allah'ı bırakıp da kendisine şeytanı dost ve yardımcı edinirse, apaçık bir hüsrana düşmüş olur.
Yaşar Nuri Öztürk : "Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler." Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}