» 4 / Nisâ  147:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā : ne?
2. يَفْعَلُ (YFAL) = yef'ǎlu : yapacak
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
4. بِعَذَابِكُمْ (BAZ̃EBKM) = biǎƶābikum : size azabetmeyi
5. إِنْ (ÎN) = in : eğer
6. شَكَرْتُمْ (ŞKRTM) = şekertum : siz şükreder
7. وَامَنْتُمْ (W ËMNTM) = ve āmentum : ve inanırsanız
8. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne : ve
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
10. شَاكِرًا (ŞEKRE) = şākiran : şükrün karşılığını verendir
11. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : (herşeyi) bilendir
ne? | yapacak | Allah | size azabetmeyi | eğer | siz şükreder | ve inanırsanız | ve | Allah | şükrün karşılığını verendir | (herşeyi) bilendir |

[] [FAL] [] [AZ̃B] [] [ŞKR] [EMN] [KWN] [] [ŞKR] [ALM]
ME YFAL ELLH BAZ̃EBKM ÎN ŞKRTM W ËMNTM WKEN ELLH ŞEKRE ALYME

yef'ǎlu llahu biǎƶābikum in şekertum ve āmentum ve kāne llahu şākiran ǎlīmen
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME ne? What
يفعل ف ع ل | FAL YFAL yef'ǎlu yapacak would do
الله | ELLH llahu Allah Allah
بعذابكم ع ذ ب | AZ̃B BAZ̃EBKM biǎƶābikum size azabetmeyi by punishing you
إن | ÎN in eğer if
شكرتم ش ك ر | ŞKR ŞKRTM şekertum siz şükreder you are grateful
وآمنتم ا م ن | EMN W ËMNTM ve āmentum ve inanırsanız and you believe?
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
شاكرا ش ك ر | ŞKR ŞEKRE şākiran şükrün karşılığını verendir All-Appreciative,
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen (herşeyi) bilendir All-Knowing.

4:147 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne? | yapacak | Allah | size azabetmeyi | eğer | siz şükreder | ve inanırsanız | ve | Allah | şükrün karşılığını verendir | (herşeyi) bilendir |

[] [FAL] [] [AZ̃B] [] [ŞKR] [EMN] [KWN] [] [ŞKR] [ALM]
ME YFAL ELLH BAZ̃EBKM ÎN ŞKRTM W ËMNTM WKEN ELLH ŞEKRE ALYME

yef'ǎlu llahu biǎƶābikum in şekertum ve āmentum ve kāne llahu şākiran ǎlīmen
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما

[] [ف ع ل] [] [ع ذ ب] [] [ش ك ر] [ا م ن] [ك و ن] [] [ش ك ر] [ع ل م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME ne? What
Mim,Elif,
40,1,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يفعل ف ع ل | FAL YFAL yef'ǎlu yapacak would do
Ye,Fe,Ayn,Lam,
10,80,70,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بعذابكم ع ذ ب | AZ̃B BAZ̃EBKM biǎƶābikum size azabetmeyi by punishing you
Be,Ayn,Zel,Elif,Be,Kef,Mim,
2,70,700,1,2,20,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إن | ÎN in eğer if
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
شكرتم ش ك ر | ŞKR ŞKRTM şekertum siz şükreder you are grateful
Şın,Kef,Re,Te,Mim,
300,20,200,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
وآمنتم ا م ن | EMN W ËMNTM ve āmentum ve inanırsanız and you believe?
Vav,,Mim,Nun,Te,Mim,
6,,40,50,400,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne ve And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
شاكرا ش ك ر | ŞKR ŞEKRE şākiran şükrün karşılığını verendir All-Appreciative,
Şın,Elif,Kef,Re,Elif,
300,1,20,200,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen (herşeyi) bilendir All-Knowing.
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: ne? | يَفْعَلُ: yapacak | اللَّهُ: Allah | بِعَذَابِكُمْ: size azabetmeyi | إِنْ: eğer | شَكَرْتُمْ: siz şükreder | وَامَنْتُمْ: ve inanırsanız | وَكَانَ: ve | اللَّهُ: Allah | شَاكِرًا: şükrün karşılığını verendir | عَلِيمًا: (herşeyi) bilendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME ne? | يفعل YFAL yapacak | الله ELLH Allah | بعذابكم BAZ̃EBKM size azabetmeyi | إن ÎN eğer | شكرتم ŞKRTM siz şükreder | وآمنتم W ËMNTM ve inanırsanız | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | شاكرا ŞEKRE şükrün karşılığını verendir | عليما ALYME (herşeyi) bilendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |: ne? | yef'ǎlu: yapacak | llahu: Allah | biǎƶābikum: size azabetmeyi | in: eğer | şekertum: siz şükreder | ve āmentum: ve inanırsanız | ve kāne: ve | llahu: Allah | şākiran: şükrün karşılığını verendir | ǎlīmen: (herşeyi) bilendir |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: ne? | YFAL: yapacak | ELLH: Allah | BAZ̃EBKM: size azabetmeyi | ÎN: eğer | ŞKRTM: siz şükreder | W ËMNTM: ve inanırsanız | WKEN: ve | ELLH: Allah | ŞEKRE: şükrün karşılığını verendir | ALYME: (herşeyi) bilendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah ne diye azâb etsin size şükrederseniz ve inanırsanız ve Allah şükredenlerin mükâfatını verir ve onları bilir zâten.
Adem Uğur : Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
Ahmed Hulusi : Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allâh size niye azap etsin! Allâh Şakir'dir, Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Eğer siz nimetlerine şükreder ve Rasulüne indirdiği Kur’ân’a iman ederseniz, size azap etmekle Allah’ın eline ne geçecek? Allah şükredenlerin mükâfatını verir, her şeyi bilir.
Ahmet Varol : Eğer siz şükreder ve iman ederseniz Allah size ne diye azap edecek? Allah şükrün karşılığını verendir ve bilendir.
Ali Bulaç : Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer siz, Allah’ın nimetlerine şükreder ve iman ederseniz, Allah size neye azab etsin? Allah şükredenlerin mükâfatını verici, yaptıklarını bilicidir.
Bekir Sadak : sukreder ve inanirsaniz, Allah size nicin azabetsin? Allah sukrun karsiligini verir ve bilir.
Celal Yıldırım : Siz şükredip inanırsanız Allah size neden azâb etsin ? Allah şükredenin ecrini verendir ve (onların şükrünü) bilendir.
Diyanet İşleri : Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah, şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Şükreder ve inanırsanız, Allah size niçin azabetsin? Allah şükrün karşılığını verir ve bilir.
Diyanet Vakfi : Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin! Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.
Edip Yüksel : Sizler inanır ve şükrederseniz ALLAH sizi neden cezalandırsın ki? ALLAH Şükredendir, Bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size azabı ne yapar? Allah, şükredenlerin mükafatını veren ve her şeyi bilendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şükredip iman ederseniz, Allah size ne diye azap etsin? Oysa Allah, şükrü bilen bir bilendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Siz şükreder, iyman ederseniz Allah size azabı nidecek? Halbuki Allah şükrü bilir, bir alîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Eğer Allah'a şükreder, inanırsanız, O sizi niye azaba çarptırsın ki? Hiç şüphesiz Allah, şükre karşılık verir ve her şeyi bilir.
Gültekin Onan : Eğer şükreder ve inanırsanız, Tanrı azabınızla ne yapsın? Tanrı şükrün karşılığını verendir, bilendir.
Hakkı Yılmaz : Eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödediyseniz ve iman etmişseniz Allah, size azabı ne yapacak? Allah, yapılanların karşılığını verendir ve en iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : Eğer şükreder, îman ederseniz Allah sizi neye azaba uğratsın? Allah şükredenlerin mükâfatını verici, (onların ne yapdıklarını) hakkıyle bilicidir.
Hayrat Neşriyat : Eğer (verilen ni'metlere) şükredip îmân ederseniz, Allah size azâbı neylesin? Çünki Allah, Şâkir (iyiliklerin mükâfâtını fazlasıyla veren)dir, Alîm (herşeyi bilen)dir.
İbni Kesir : Şükredip iman ederseniz; Allah, sizin niçin azab etsin? Allah Şakir ve Alim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Eğer siz şükrederseniz ve âmenû olursanız (yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve mürşidinize ulaşıp tâbî olursanız, böylece kalbinizin içine îmân yazılıp mü'min olursanız), Allah size azap etmez. Ve Allah Şâkir'dir (şükrün karşılığını verendir), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Muhammed Esed : Eğer şükredici olur ve imana ererseniz neden Allah (geçmiş günahlarınızdan dolayı) sizi azaba uğratsın? Bilirsiniz ki Allah şükredenlere karşılığını her zaman veren ve her şeyi bilendir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer şükreder ve imân etmiş olursanız, Allah Teâlâ sizin azabınızla ne yapacaktır? Halbuki, Allah Teâlâ şâkirdir, alîmdir.
Ömer Öngüt : Eğer siz şükreder iman ederseniz, Allah size ne diye azap etsin? Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir.
Şaban Piriş : Eğer siz, şükreder ve iman ederseniz; Allah size niye ceza versin? Allah, şükredilmeye layık olan ve (her şeyi) bilendir.
Suat Yıldırım : Siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükâfatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş : Siz şükreder, inanırsanız Allâh size azâbetmeyi ne yapacak? Allâh şükrün karşılığını veren, (herşeyi) bilendir.
Tefhim-ul Kuran : Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah azabınızla ne yapsın? Allah şükrün karşılığını verendir, bilendir.
Ümit Şimşek : Siz iman edip şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükredenleri ödüllendiren ve herşeyi bilendir.
Yaşar Nuri Öztürk : İnanır şükrederseniz, Allah size azabı ne yapacak? Allah da teşekkür eder, O herşeyi gereğince bilir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}