» 4 / Nisâ  160:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَبِظُلْمٍ (FBƵLM) = febiZulmin : zulümlerinden dolayı
2. مِنَ (MN) = mine :
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : olanların
4. هَادُوا (HED̃WE) = hādū : yahudilerin
5. حَرَّمْنَا (ḪRMNE) = Harramnā : yasakladık
6. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
7. طَيِّبَاتٍ (ŦYBET) = Tayyibātin : temiz ve hoş şeyleri
8. أُحِلَّتْ (ÊḪLT) = uHillet : helal kılınmış
9. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine
10. وَبِصَدِّهِمْ (WBṦD̃HM) = ve biSaddihim : ve çevirmelerinden dolayı
11. عَنْ (AN) = ǎn :
12. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolundan
13. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
14. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : çoklarını
zulümlerinden dolayı | | olanların | yahudilerin | yasakladık | onlara | temiz ve hoş şeyleri | helal kılınmış | kendilerine | ve çevirmelerinden dolayı | | yolundan | Allah | çoklarını |

[ƵLM] [] [] [HWD̃] [ḪRM] [] [ŦYB] [ḪLL] [] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [KS̃R]
FBƵLM MN ELZ̃YN HED̃WE ḪRMNE ALYHM ŦYBET ÊḪLT LHM WBṦD̃HM AN SBYL ELLH KS̃YRE

febiZulmin mine elleƶīne hādū Harramnā ǎleyhim Tayyibātin uHillet lehum ve biSaddihim ǎn sebīli llahi keṧīran
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فبظلم ظ ل م | ƵLM FBƵLM febiZulmin zulümlerinden dolayı Then for (the) wrongdoing
من | MN mine of
الذين | ELZ̃YN elleƶīne olanların those who
هادوا ه و د | HWD̃ HED̃WE hādū yahudilerin were Jews,
حرمنا ح ر م | ḪRM ḪRMNE Harramnā yasakladık We made unlawful
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara for them
طيبات ط ي ب | ŦYB ŦYBET Tayyibātin temiz ve hoş şeyleri good things
أحلت ح ل ل | ḪLL ÊḪLT uHillet helal kılınmış which had been lawful
لهم | LHM lehum kendilerine for them
وبصدهم ص د د | ṦD̃D̃ WBṦD̃HM ve biSaddihim ve çevirmelerinden dolayı and for their hindering
عن | AN ǎn from
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolundan (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah -
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çoklarını many.

4:160 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

zulümlerinden dolayı | | olanların | yahudilerin | yasakladık | onlara | temiz ve hoş şeyleri | helal kılınmış | kendilerine | ve çevirmelerinden dolayı | | yolundan | Allah | çoklarını |

[ƵLM] [] [] [HWD̃] [ḪRM] [] [ŦYB] [ḪLL] [] [ṦD̃D̃] [] [SBL] [] [KS̃R]
FBƵLM MN ELZ̃YN HED̃WE ḪRMNE ALYHM ŦYBET ÊḪLT LHM WBṦD̃HM AN SBYL ELLH KS̃YRE

febiZulmin mine elleƶīne hādū Harramnā ǎleyhim Tayyibātin uHillet lehum ve biSaddihim ǎn sebīli llahi keṧīran
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا

[ظ ل م] [] [] [ه و د] [ح ر م] [] [ط ي ب] [ح ل ل] [] [ص د د] [] [س ب ل] [] [ك ث ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فبظلم ظ ل م | ƵLM FBƵLM febiZulmin zulümlerinden dolayı Then for (the) wrongdoing
Fe,Be,Zı,Lam,Mim,
80,2,900,30,40,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine indefinite noun
الفاء عاطفة
جار ومجرور
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne olanların those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
هادوا ه و د | HWD̃ HED̃WE hādū yahudilerin were Jews,
He,Elif,Dal,Vav,Elif,
5,1,4,6,1,
"V – 3rd person masculine plural perfect verb → Judaism
PRON – subject pronoun"
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حرمنا ح ر م | ḪRM ḪRMNE Harramnā yasakladık We made unlawful
Ha,Re,Mim,Nun,Elif,
8,200,40,50,1,
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara for them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
طيبات ط ي ب | ŦYB ŦYBET Tayyibātin temiz ve hoş şeyleri good things
Tı,Ye,Be,Elif,Te,
9,10,2,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
أحلت ح ل ل | ḪLL ÊḪLT uHillet helal kılınmış which had been lawful
,Ha,Lam,Te,
,8,30,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
لهم | LHM lehum kendilerine for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
وبصدهم ص د د | ṦD̃D̃ WBṦD̃HM ve biSaddihim ve çevirmelerinden dolayı and for their hindering
Vav,Be,Sad,Dal,He,Mim,
6,2,90,4,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عن | AN ǎn from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolundan (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah -
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çoklarını many.
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَبِظُلْمٍ: zulümlerinden dolayı | مِنَ: | الَّذِينَ: olanların | هَادُوا: yahudilerin | حَرَّمْنَا: yasakladık | عَلَيْهِمْ: onlara | طَيِّبَاتٍ: temiz ve hoş şeyleri | أُحِلَّتْ: helal kılınmış | لَهُمْ: kendilerine | وَبِصَدِّهِمْ: ve çevirmelerinden dolayı | عَنْ: | سَبِيلِ: yolundan | اللَّهِ: Allah | كَثِيرًا: çoklarını |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فبظلم FBƵLM zulümlerinden dolayı | من MN | الذين ELZ̃YN olanların | هادوا HED̃WE yahudilerin | حرمنا ḪRMNE yasakladık | عليهم ALYHM onlara | طيبات ŦYBET temiz ve hoş şeyleri | أحلت ÊḪLT helal kılınmış | لهم LHM kendilerine | وبصدهم WBṦD̃HM ve çevirmelerinden dolayı | عن AN | سبيل SBYL yolundan | الله ELLH Allah | كثيرا KS̃YRE çoklarını |
Kırık Meal (Okunuş) : |febiZulmin: zulümlerinden dolayı | mine: | elleƶīne: olanların | hādū: yahudilerin | Harramnā: yasakladık | ǎleyhim: onlara | Tayyibātin: temiz ve hoş şeyleri | uHillet: helal kılınmış | lehum: kendilerine | ve biSaddihim: ve çevirmelerinden dolayı | ǎn: | sebīli: yolundan | llahi: Allah | keṧīran: çoklarını |
Kırık Meal (Transcript) : |FBƵLM: zulümlerinden dolayı | MN: | ELZ̃YN: olanların | HED̃WE: yahudilerin | ḪRMNE: yasakladık | ALYHM: onlara | ŦYBET: temiz ve hoş şeyleri | ÊḪLT: helal kılınmış | LHM: kendilerine | WBṦD̃HM: ve çevirmelerinden dolayı | AN: | SBYL: yolundan | ELLH: Allah | KS̃YRE: çoklarını |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yahûdi olanlardan meydana gelen zulüm yüzünden de onlara helâl edilen tertemiz şeyleri haram ettik ve bu, halkın çoğunu Allah yolunda menetmeleri.
Adem Uğur : Yahudilerin yaptıkları zulümden, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden, menetmelerinden dolayı kendilerine (daha önce) helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık
Ahmed Hulusi : Zulümleri ve hidâyete engel olmaları nedeniyle helal olan pek çok temiz nimeti onlara (Yahudilere) haram kıldık!
Ahmet Tekin : Yahudiliğin takipçilerinden bazılarının zulmü, birçok kimseyi Allah yolundan, İslâm’a girmekten alıkoymaları, Allah yolundaki faaliyetlere engel tedbirler almaları sebebiyle kendilerine, daha önce helâl kılınmış olan helâl ve temiz şeyleri haram kıldık.
Ahmet Varol : Yahudilerin zulümlerinden ve çok kimseyi Allah'ın yolundan alıkoymalarından dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri onlara yasakladık.
Ali Bulaç : Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.
Ali Fikri Yavuz : O Yahudi’lerin zulümleri, birçok kimseleri Allah yolundan çevirmeleri,
Bekir Sadak : (160-16) 1 Yahudilerin haksizliklarindan, coklarini Allah yolundan menetmelerinden, yasak edilmisken faiz almalari ve insanlarin mallarini haksizlikla yemelerinden oturu kendilerine helal kilinan temiz seyleri onlara haram kildik. Onlardan inkar edenlere, elem verici azap hazirladik.
Celal Yıldırım : (160-161) Yahudilerden (çoğunun) zulümleri, birçoklarını Allah yolundan alıkoymaları, men'edildikleri halde faiz almaları ve haksız sebeplerle insanların mallarını yemeleri sebebiyle (daha önce) kendilerine helâl kılınan iyi ve temiz şeyleri onlara haram kıldık ve yine onlardan küfür üzere kalanlara elem verici bir azâb hazırladık.
Diyanet İşleri : (160-161) Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu hâlde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkâr edenlere de acı bir azap hazırladık.
Diyanet İşleri (eski) : Yahudilerin haksızlıklarından, çoklarını Allah yolundan menetmelerinden, yasak edilmişken faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden ötürü kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan inkar edenlere, elem verici azab hazırladık.
Diyanet Vakfi : (160-161) Yahudilerin zulmü sebebiyle, bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, menedildikleri halde faizi almaları ve haksız (yollar) ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine (daha önce) helâl kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve içlerinden inkâra sapanlara acı bir azap hazırladık.
Edip Yüksel : Yahudilerin işledikleri zulümlerden ve bir çok kişiyi ALLAH yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine daha önce helal kılınmış temiz nimetleri yasakladık
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (160-161) Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kâfir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yahudilerin zalimlikleri ve Allah yolundan çevirmeleri sebebiyle onlara helal edilmiş olan bir çok temiz ve hoş nimetleri kendilerine yasakladık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hâsılı o Yehudî olanların zalimlikleri ve bir çoklarını Allah yolundan çevirmeleri sebebleriledir ki evvelce onlara halâl kılınmış bir çok pâk ve hoş ni'metleri kendilerine haram ettik
Fizilal-il Kuran : (160-161) İşte yaptıkları bunca zulümlerden, bir çok kimsenin Allah yoluna girmesini engellemelerinden, men edilmiş olan faizi almalarından ve insanların mallarını haksız yollara başvurarak yemelerinden dolayı, daha önce helal olan bazı temiz maddeler Yahudilere haram kılındı. Ayrıca onların arasındaki kafirlere acı bir azap hazırladık.
Gültekin Onan : Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Tanrı'nın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.
Hakkı Yılmaz : (160,161) "Sonra da Yahudileşen kimselerden olan haksız davranışlar, onların birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları hâlde riba almaları [emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazanç sağlamaları] ve insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helâl kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Ve Yahudileşenlerden kâfirlere; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olanlara can yakıcı bir azap hazırladık. "
Hasan Basri Çantay : (160-161) Yahudilerden (taşan) bir zulüm, onların (insanlardan) bir çoğunu Allah yolundan alıkoymaları, (Tevratda) nehy edilmelerine rağmen ribâ (faiz) almaları, halkın mallarını haksız yere yemeleri sebebleriyledir ki biz, (evvelce) kendileri için halâl kılınan temiz ve güzel şeyleri üzerlerine haram etdik. İçlerinden kâfirlere pek acıklı bir azâb hazırladık.
Hayrat Neşriyat : (160-161) İşte yahudi olanların (bu) zulümleri sebebiyle ve birçok kimseyi Allah yolundan men' etmeleri, ondan kesinlikle yasaklandıkları hâlde fâiz almaları ve insanların mallarını bâtıl (haram yollar)la yemeleri yüzünden, (daha önce) kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri, onlara haram kıldık. İçlerinden kâfir olanlara da (pek) elemli bir azab hazırladık!
İbni Kesir : Yahudi olanların zulümleri ve bir çok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı; kendilerine, helal kılınmış şeyleri yasakladık.
İskender Evrenosoğlu : Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri (alıkoymaları) sebebiyle, kendileri için helâl kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık.
Muhammed Esed : Böylece, o zaman, Yahudi itikadına mensup olanlar tarafından işlenen zulümden dolayı, (daha önce) tattırdığımız hayatın bazı nimetlerinden onları yoksun bıraktık; (böyle yaptık), çünkü Allah yolundan her an sapmaktaydılar,
Ömer Nasuhi Bilmen : (160-161) Artık yahudilerden bir zulüm sebebiyle ve birçoklarını Allah Teâlâ'nın yolundan men etmeleri sebebiyle onlara helâl kılınmış olan temiz şeyleri üzerlerine haram kıldık. Ve ribâyı, ondan nehy edilmiş oldukları halde alıvermeleri sebebiyle ve nâsın mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle. Ve onlardan kâfir olanlara elîm bir azab hazırladık.
Ömer Öngüt : Yahudilerin; Yaptıkları zulümleri sebebiyle, kendilerine (daha önce) helâl kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Ve birçok kimseleri Allah yolundan çevirmelerinden dolayı.
Şaban Piriş : Yahudilerin zulümleri sebebiyle, kendilerine helal kılınmış olan temiz şeyleri onlara haram ettik ve çoklarını Allah’ın yolundan saptırmaları,
Suat Yıldırım : (160-161) Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan menetmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki Biz, kendilerine daha önce helâl kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kâfir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.
Süleyman Ateş : Yahûdilerin yaptıkları zulümlerden, çok kimseyi Allâh yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helâl kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara yasakladık.
Tefhim-ul Kuran : (Kısaca) Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan alıkoymaları nedeniyle (önceleri) kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık.
Ümit Şimşek : Daha önce kendilerine helâl edilmiş bir kısım temiz yiyecekleri, Yahudilerin zulümleri ve pek çok kimseyi Allah yolundan saptırmaları sebebiyle Biz onlara haram kıldık.
Yaşar Nuri Öztürk : Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan alıkoymaları yüzünden daha önce kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri, Yahudilere haram kıldık.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}