» 4 / Nisâ  163:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّا (ÎNE) = innā : elbette biz
2. أَوْحَيْنَا (ÊWḪYNE) = evHaynā : vahyettik
3. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana da
4. كَمَا (KME) = kemā : gibi
5. أَوْحَيْنَا (ÊWḪYNE) = evHaynā : vahyettiğimiz
6. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
7. نُوحٍ (NWḪ) = nūHin : Nuh'a
8. وَالنَّبِيِّينَ (WELNBYYN) = ve nnebiyyīne : ve peygamberlere
9. مِنْ (MN) = min :
10. بَعْدِهِ (BAD̃H) = beǎ'dihi : ondan sonraki
11. وَأَوْحَيْنَا (WÊWḪYNE) = ve evHaynā : nitekim vahyetmiştik
12. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
13. إِبْرَاهِيمَ (ÎBREHYM) = ibrāhīme : İbrahim'e
14. وَإِسْمَاعِيلَ (WÎSMEAYL) = ve ismāǐyle : ve İsma'il'e
15. وَإِسْحَاقَ (WÎSḪEG) = ve isHāḳa : ve İshak'a
16. وَيَعْقُوبَ (WYAGWB) = ve yeǎ'ḳūbe : ve Ya'kub'a
17. وَالْأَسْبَاطِ (WELÊSBEŦ) = vel'esbāTi : ve sıbtlara
18. وَعِيسَىٰ (WAYS) = ve ǐysā : ve Îsa'ya
19. وَأَيُّوبَ (WÊYWB) = ve eyyūbe : ve Eyyub'a
20. وَيُونُسَ (WYWNS) = ve yūnuse : ve Yunus'a
21. وَهَارُونَ (WHERWN) = ve hārūne : ve Harun'a
22. وَسُلَيْمَانَ (WSLYMEN) = ve suleymāne : ve Süleyman'a
23. وَاتَيْنَا (W ËTYNE) = ve āteynā : ve vermiştik
24. دَاوُودَ (D̃EWWD̃) = dāvūde : Davud'a da
25. زَبُورًا (ZBWRE) = zebūran : Zebur'u
elbette biz | vahyettik | sana da | gibi | vahyettiğimiz | | Nuh'a | ve peygamberlere | | ondan sonraki | nitekim vahyetmiştik | | İbrahim'e | ve İsma'il'e | ve İshak'a | ve Ya'kub'a | ve sıbtlara | ve Îsa'ya | ve Eyyub'a | ve Yunus'a | ve Harun'a | ve Süleyman'a | ve vermiştik | Davud'a da | Zebur'u |

[] [WḪY] [] [] [WḪY] [] [] [NBE] [] [BAD̃] [WḪY] [] [] [] [] [] [SBŦ] [] [] [] [] [] [ETY] [] [ZBR]
ÎNE ÊWḪYNE ÎLYK KME ÊWḪYNE ÎL NWḪ WELNBYYN MN BAD̃H WÊWḪYNE ÎL ÎBREHYM WÎSMEAYL WÎSḪEG WYAGWB WELÊSBEŦ WAYS WÊYWB WYWNS WHERWN WSLYMEN W ËTYNE D̃EWWD̃ ZBWRE

innā evHaynā ileyke kemā evHaynā ilā nūHin ve nnebiyyīne min beǎ'dihi ve evHaynā ilā ibrāhīme ve ismāǐyle ve isHāḳa ve yeǎ'ḳūbe vel'esbāTi ve ǐysā ve eyyūbe ve yūnuse ve hārūne ve suleymāne ve āteynā dāvūde zebūran
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, We
أوحينا و ح ي | WḪY ÊWḪYNE evHaynā vahyettik have revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana da to you
كما | KME kemā gibi as
أوحينا و ح ي | WḪY ÊWḪYNE evHaynā vahyettiğimiz We revealed
إلى | ÎL ilā to
نوح | NWḪ nūHin Nuh'a Nuh
والنبيين ن ب ا | NBE WELNBYYN ve nnebiyyīne ve peygamberlere and the Prophets
من | MN min from
بعده ب ع د | BAD̃ BAD̃H beǎ'dihi ondan sonraki after him,
وأوحينا و ح ي | WḪY WÊWḪYNE ve evHaynā nitekim vahyetmiştik and We revealed
إلى | ÎL ilā to
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'e Ibrahim
وإسماعيل | WÎSMEAYL ve ismāǐyle ve İsma'il'e and Ishmael,
وإسحاق | WÎSḪEG ve isHāḳa ve İshak'a and Isaac
ويعقوب | WYAGWB ve yeǎ'ḳūbe ve Ya'kub'a and Yaqub,
والأسباط س ب ط | SBŦ WELÊSBEŦ vel'esbāTi ve sıbtlara and the tribes,
وعيسى | WAYS ve ǐysā ve Îsa'ya and Isa
وأيوب | WÊYWB ve eyyūbe ve Eyyub'a and Ayyub,
ويونس | WYWNS ve yūnuse ve Yunus'a and Yunus,
وهارون | WHERWN ve hārūne ve Harun'a and Harun
وسليمان | WSLYMEN ve suleymāne ve Süleyman'a and Sulaiman
وآتينا ا ت ي | ETY W ËTYNE ve āteynā ve vermiştik and We gave
داوود | D̃EWWD̃ dāvūde Davud'a da (to) Dawood
زبورا ز ب ر | ZBR ZBWRE zebūran Zebur'u the Zaboor.

4:163 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

elbette biz | vahyettik | sana da | gibi | vahyettiğimiz | | Nuh'a | ve peygamberlere | | ondan sonraki | nitekim vahyetmiştik | | İbrahim'e | ve İsma'il'e | ve İshak'a | ve Ya'kub'a | ve sıbtlara | ve Îsa'ya | ve Eyyub'a | ve Yunus'a | ve Harun'a | ve Süleyman'a | ve vermiştik | Davud'a da | Zebur'u |

[] [WḪY] [] [] [WḪY] [] [] [NBE] [] [BAD̃] [WḪY] [] [] [] [] [] [SBŦ] [] [] [] [] [] [ETY] [] [ZBR]
ÎNE ÊWḪYNE ÎLYK KME ÊWḪYNE ÎL NWḪ WELNBYYN MN BAD̃H WÊWḪYNE ÎL ÎBREHYM WÎSMEAYL WÎSḪEG WYAGWB WELÊSBEŦ WAYS WÊYWB WYWNS WHERWN WSLYMEN W ËTYNE D̃EWWD̃ ZBWRE

innā evHaynā ileyke kemā evHaynā ilā nūHin ve nnebiyyīne min beǎ'dihi ve evHaynā ilā ibrāhīme ve ismāǐyle ve isHāḳa ve yeǎ'ḳūbe vel'esbāTi ve ǐysā ve eyyūbe ve yūnuse ve hārūne ve suleymāne ve āteynā dāvūde zebūran
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا

[] [و ح ي] [] [] [و ح ي] [] [] [ن ب ا] [] [ب ع د] [و ح ي] [] [] [] [] [] [س ب ط] [] [] [] [] [] [ا ت ي] [] [ز ب ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إنا | ÎNE innā elbette biz Indeed, We
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أوحينا و ح ي | WḪY ÊWḪYNE evHaynā vahyettik have revealed
,Vav,Ha,Ye,Nun,Elif,
,6,8,10,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليك | ÎLYK ileyke sana da to you
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
كما | KME kemā gibi as
Kef,Mim,Elif,
20,40,1,
P – prefixed preposition ka
SUB – subordinating conjunction
جار ومجرور
أوحينا و ح ي | WḪY ÊWḪYNE evHaynā vahyettiğimiz We revealed
,Vav,Ha,Ye,Nun,Elif,
,6,8,10,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
نوح | NWḪ nūHin Nuh'a Nuh
Nun,Vav,Ha,
50,6,8,
"PN – genitive masculine proper noun → Nuh"
اسم علم مجرور
والنبيين ن ب ا | NBE WELNBYYN ve nnebiyyīne ve peygamberlere and the Prophets
Vav,Elif,Lam,Nun,Be,Ye,Ye,Nun,
6,1,30,50,2,10,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعده ب ع د | BAD̃ BAD̃H beǎ'dihi ondan sonraki after him,
Be,Ayn,Dal,He,
2,70,4,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأوحينا و ح ي | WḪY WÊWḪYNE ve evHaynā nitekim vahyetmiştik and We revealed
Vav,,Vav,Ha,Ye,Nun,Elif,
6,,6,8,10,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
إبراهيم | ÎBREHYM ibrāhīme İbrahim'e Ibrahim
,Be,Re,Elif,He,Ye,Mim,
,2,200,1,5,10,40,
"PN – genitive masculine proper noun → Ibrahim"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وإسماعيل | WÎSMEAYL ve ismāǐyle ve İsma'il'e and Ishmael,
Vav,,Sin,Mim,Elif,Ayn,Ye,Lam,
6,,60,40,1,70,10,30,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive masculine proper noun → Ishmael"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وإسحاق | WÎSḪEG ve isHāḳa ve İshak'a and Isaac
Vav,,Sin,Ha,Elif,Gaf,
6,,60,8,1,100,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Isaac"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
ويعقوب | WYAGWB ve yeǎ'ḳūbe ve Ya'kub'a and Yaqub,
Vav,Ye,Ayn,Gaf,Vav,Be,
6,10,70,100,6,2,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Yaqub"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
والأسباط س ب ط | SBŦ WELÊSBEŦ vel'esbāTi ve sıbtlara and the tribes,
Vav,Elif,Lam,,Sin,Be,Elif,Tı,
6,1,30,,60,2,1,9,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
وعيسى | WAYS ve ǐysā ve Îsa'ya and Isa
Vav,Ayn,Ye,Sin,,
6,70,10,60,,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Jesus"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور
وأيوب | WÊYWB ve eyyūbe ve Eyyub'a and Ayyub,
Vav,,Ye,Vav,Be,
6,,10,6,2,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Ayyub"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
ويونس | WYWNS ve yūnuse ve Yunus'a and Yunus,
Vav,Ye,Vav,Nun,Sin,
6,10,6,50,60,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Yunus"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وهارون | WHERWN ve hārūne ve Harun'a and Harun
Vav,He,Elif,Re,Vav,Nun,
6,5,1,200,6,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive masculine proper noun → Harun"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وسليمان | WSLYMEN ve suleymāne ve Süleyman'a and Sulaiman
Vav,Sin,Lam,Ye,Mim,Elif,Nun,
6,60,30,10,40,1,50,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PN – genitive proper noun → Solomon"
الواو عاطفة
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وآتينا ا ت ي | ETY W ËTYNE ve āteynā ve vermiştik and We gave
Vav,,Te,Ye,Nun,Elif,
6,,400,10,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
داوود | D̃EWWD̃ dāvūde Davud'a da (to) Dawood
Dal,Elif,Vav,Vav,Dal,
4,1,6,6,4,
"PN – accusative proper noun → David"
اسم علم منصوب
زبورا ز ب ر | ZBR ZBWRE zebūran Zebur'u the Zaboor.
Ze,Be,Vav,Re,Elif,
7,2,6,200,1,
"PN – accusative masculine indefinite proper noun → Zabur"
اسم علم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّا: elbette biz | أَوْحَيْنَا: vahyettik | إِلَيْكَ: sana da | كَمَا: gibi | أَوْحَيْنَا: vahyettiğimiz | إِلَىٰ: | نُوحٍ: Nuh'a | وَالنَّبِيِّينَ: ve peygamberlere | مِنْ: | بَعْدِهِ: ondan sonraki | وَأَوْحَيْنَا: nitekim vahyetmiştik | إِلَىٰ: | إِبْرَاهِيمَ: İbrahim'e | وَإِسْمَاعِيلَ: ve İsma'il'e | وَإِسْحَاقَ: ve İshak'a | وَيَعْقُوبَ: ve Ya'kub'a | وَالْأَسْبَاطِ: ve sıbtlara | وَعِيسَىٰ: ve Îsa'ya | وَأَيُّوبَ: ve Eyyub'a | وَيُونُسَ: ve Yunus'a | وَهَارُونَ: ve Harun'a | وَسُلَيْمَانَ: ve Süleyman'a | وَاتَيْنَا: ve vermiştik | دَاوُودَ: Davud'a da | زَبُورًا: Zebur'u |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إنا ÎNE elbette biz | أوحينا ÊWḪYNE vahyettik | إليك ÎLYK sana da | كما KME gibi | أوحينا ÊWḪYNE vahyettiğimiz | إلى ÎL | نوح NWḪ Nuh'a | والنبيين WELNBYYN ve peygamberlere | من MN | بعده BAD̃H ondan sonraki | وأوحينا WÊWḪYNE nitekim vahyetmiştik | إلى ÎL | إبراهيم ÎBREHYM İbrahim'e | وإسماعيل WÎSMEAYL ve İsma'il'e | وإسحاق WÎSḪEG ve İshak'a | ويعقوب WYAGWB ve Ya'kub'a | والأسباط WELÊSBEŦ ve sıbtlara | وعيسى WAYS ve Îsa'ya | وأيوب WÊYWB ve Eyyub'a | ويونس WYWNS ve Yunus'a | وهارون WHERWN ve Harun'a | وسليمان WSLYMEN ve Süleyman'a | وآتينا W ËTYNE ve vermiştik | داوود D̃EWWD̃ Davud'a da | زبورا ZBWRE Zebur'u |
Kırık Meal (Okunuş) : |innā: elbette biz | evHaynā: vahyettik | ileyke: sana da | kemā: gibi | evHaynā: vahyettiğimiz | ilā: | nūHin: Nuh'a | ve nnebiyyīne: ve peygamberlere | min: | beǎ'dihi: ondan sonraki | ve evHaynā: nitekim vahyetmiştik | ilā: | ibrāhīme: İbrahim'e | ve ismāǐyle: ve İsma'il'e | ve isHāḳa: ve İshak'a | ve yeǎ'ḳūbe: ve Ya'kub'a | vel'esbāTi: ve sıbtlara | ve ǐysā: ve Îsa'ya | ve eyyūbe: ve Eyyub'a | ve yūnuse: ve Yunus'a | ve hārūne: ve Harun'a | ve suleymāne: ve Süleyman'a | ve āteynā: ve vermiştik | dāvūde: Davud'a da | zebūran: Zebur'u |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎNE: elbette biz | ÊWḪYNE: vahyettik | ÎLYK: sana da | KME: gibi | ÊWḪYNE: vahyettiğimiz | ÎL: | NWḪ: Nuh'a | WELNBYYN: ve peygamberlere | MN: | BAD̃H: ondan sonraki | WÊWḪYNE: nitekim vahyetmiştik | ÎL: | ÎBREHYM: İbrahim'e | WÎSMEAYL: ve İsma'il'e | WÎSḪEG: ve İshak'a | WYAGWB: ve Ya'kub'a | WELÊSBEŦ: ve sıbtlara | WAYS: ve Îsa'ya | WÊYWB: ve Eyyub'a | WYWNS: ve Yunus'a | WHERWN: ve Harun'a | WSLYMEN: ve Süleyman'a | W ËTYNE: ve vermiştik | D̃EWWD̃: Davud'a da | ZBWRE: Zebur'u |
Abdulbaki Gölpınarlı : Biz vahyettik sana, nitekim vahyettik Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere ve vahyettik İbrahîm'e, İsmâîl'e, İshak'a, Yakup'a ve evlâtlarına ve İsa'ya, Eyyub'a, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a ve Dâvûd'a Zebur'u verdik.
Adem Uğur : Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik.
Ahmed Hulusi : Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. . . İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, Esbat'a (torunlara), İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. . . Davud'a Zebur'u (hikmetler bilgisini) verdik.
Ahmet Tekin : Biz, sana, Nûh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz esasların benzerini, Kur’ân’ı ve muhtaç olduğun bilgileri vahyettik. İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yâkub’a, torunlarına, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyettik. Dâvûd’a da Zebur’u verdik.
Ahmet Varol : Biz, Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a, oğullarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da Zebur'u vermiştik.
Ali Bulaç : Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Ali Fikri Yavuz : Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahy ettiğimiz gibi (Habîbim) sana da vahy ettik; ve yine İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, Yakub’un evlâdlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harûn’a, Süleyman’a da vahy ettik ve Davud’a Zebûr’u verdik.
Bekir Sadak : Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettigimiz, Ibrahim'e, Ismail'e, Ishak'a, Yakub'a, torunlarina, Isa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Suleyman'a vahyettigimiz gibi suphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki biz Nuh'a, ondan sonraki peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a, onun evlâd ve torunlarına; İsa'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
Diyanet İşleri : Biz, Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmiştik. Davûd’a da Zebûr vermiştik.
Diyanet İşleri (eski) : Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Diyanet Vakfi : Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyûb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebûr'u verdik.
Edip Yüksel : Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur vermiştik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Muhakkak biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Gerçekten biz sana, Nuh'a ve ondan sonra gelen bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettiğimiz ve Davud'a Zebur'u verdiğimiz gibi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Filhakıka biz sana (ya Muhammed) öyle vahiy indirdik ki Nuha ve ondan sonra gelen bütün Peygamberlere vahy ettiğimiz gibi: hem İbrahime, İsmaile, İshaka, Ya'kuba, Esbata, Isâya, Eyyuba, Yunüse, Haruna. Süleymana vahy ettiğimiz hem Dâvûda Zeburu verdiğimiz gibi
Fizilal-il Kuran : Nuh'a ve ondan önce gelen peygamberlere indirdiğimiz gibi sana da vahiy indirdik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Harun'a, Süleyman'a vahiy indirmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik.
Gültekin Onan : Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğmiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Hakkı Yılmaz : (163-165) Şüphesiz Biz, Nûh'a ve O'ndan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrâhîm'e, İsmâîl'e, İshâk'a, Ya‘kûb'a, torunlarına, Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleymân'a, daha önce kendilerini sana anlattığımız elçilere, kendilerini sana anlatmadığımız elçilere, elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye, müjdeciler ve uyarıcılar olarak vahyetmiştik. Dâvûd'a da Zebur'u verdik. Ve Allah, Mûsâ'ya söz söyledikçe söyledi/ onu yaraladıkça yaraladı, çok sıkıntı çektirdi. Ve Allah, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Nuuha, ondan sonraki peygamberlere vahy etdiğimiz ve İbrahîme, İsmâîle, İshaaka, Ya'kuba, evlâdlarına, İsâya, Eyyuba, Yunusa, Hârûna ve Süleymana vahy eylediğimiz ve Dâvûda Zebûr verdiğimiz gibi (Habîbim) şübhesiz sana da vahyetdik biz.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Şübhe yok ki biz, Nûh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Ya'kub’a, (ve onun)torunlar(ın)a, Îsâ’ya, Eyyûb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleymân’a da vahyettik. Dâvûd’a ise Zebûr’u verdik.
İbni Kesir : Nuh'a, ondan sonra gelen peygamberlere, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Ya'kub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyüb'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi, şüphesiz sana da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hz.İbrâhîm'e, Hz.İsmail'e, Hz.İshak'a, Hz.Yâkub ve torunlarına, Hz.İsa'ya, Hz.Eyub'a, Hz.Yunus'a, Hz.Harun'a ve Hz.Süleyman'a da vahyettik. Ve Hz.Davud'a Zebur'u verdik.
Muhammed Esed : Bak, (ey Peygamber,) Biz Nuha ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik: tıpkı İbrahime, İsmaile, İshaka, Yakuba ve İsa, Eyyub, Yunus, Harun ve Süleyman dahil onların torunlarına vahyettiğimiz gibi; ve Davuda bir ilahi hikmet kitabı bağışladığımız gibi;
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak Biz sana vahyettik, Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi ve İbrahim'e, İsmaîl'e, İshak'a, Ya'kub'a, Esbât'a, İsa'ya, Eyyûb'e, Yûnus'a, Harûn'a ve Süleyman'a vahy eylediğimiz gibi ve Dâvud'a Zebûr'u verdiğimiz gibi.
Ömer Öngüt : Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmâil'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsâ'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davut'a da Zebur'u verdik.
Şaban Piriş : Nuh’a ve ondan sonra gelen Peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına, İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.
Suat Yıldırım : Nuh’a ve ondan sonraki nebîlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yâkub’a ve torunlarına, Îsâ’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun ve Süleyman’a da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.
Süleyman Ateş : Biz, Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. Nitekim İbrâhim'e, İsmâ'il'e, İshak'a, Ya'kûb'a, sıbtlara, Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Hârûn'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Dâvûd'a da Zebur'u vermiştik.
Tefhim-ul Kuran : Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik.
Ümit Şimşek : Biz Nuh'a ve Nuh'tan sonraki peygamberlere nasıl vahyettiysek, sana da öylece vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve nesline, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a ise Zebur'u verdik.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz, tıpkı Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'e, Yûnus'a, Hârun'a, Süleyman'a da vahyettik. Dâvud'a da Zebur'u verdik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}