» 4 / Nisâ  111:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
2. يَكْسِبْ (YKSB) = yeksib : işlerse
3. إِثْمًا (ÎS̃ME) = iṧmen : bir günah
4. فَإِنَّمَا (FÎNME) = feinnemā : muhakkak
5. يَكْسِبُهُ (YKSBH) = yeksibuhu : onu kazanır
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : aleyhine
7. نَفْسِهِ (NFSH) = nefsihi : kendi
8. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
10. عَلِيمًا (ALYME) = ǎlīmen : bilendir
11. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
ve kim | işlerse | bir günah | muhakkak | onu kazanır | aleyhine | kendi | | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [KSB] [ES̃M] [] [KSB] [] [NFS] [KWN] [] [ALM] [ḪKM]
WMN YKSB ÎS̃ME FÎNME YKSBH AL NFSH WKEN ELLH ALYME ḪKYME

ve men yeksib iṧmen feinnemā yeksibuhu ǎlā nefsihi ve kāne llahu ǎlīmen Hakīmen
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يكسب ك س ب | KSB YKSB yeksib işlerse earns
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen bir günah sin,
فإنما | FÎNME feinnemā muhakkak then only
يكسبه ك س ب | KSB YKSBH yeksibuhu onu kazanır he earns it
على | AL ǎlā aleyhine against
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsihi kendi his soul.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knowing,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

4:111 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | işlerse | bir günah | muhakkak | onu kazanır | aleyhine | kendi | | Allah | bilendir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [KSB] [ES̃M] [] [KSB] [] [NFS] [KWN] [] [ALM] [ḪKM]
WMN YKSB ÎS̃ME FÎNME YKSBH AL NFSH WKEN ELLH ALYME ḪKYME

ve men yeksib iṧmen feinnemā yeksibuhu ǎlā nefsihi ve kāne llahu ǎlīmen Hakīmen
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

[] [ك س ب] [ا ث م] [] [ك س ب] [] [ن ف س] [ك و ن] [] [ع ل م] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
يكسب ك س ب | KSB YKSB yeksib işlerse earns
Ye,Kef,Sin,Be,
10,20,60,2,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إثما ا ث م | ES̃M ÎS̃ME iṧmen bir günah sin,
,Se,Mim,Elif,
,500,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فإنما | FÎNME feinnemā muhakkak then only
Fe,,Nun,Mim,Elif,
80,,50,40,1,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
الفاء استئنافية
كافة ومكفوفة
يكسبه ك س ب | KSB YKSBH yeksibuhu onu kazanır he earns it
Ye,Kef,Sin,Be,He,
10,20,60,2,5,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
على | AL ǎlā aleyhine against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsihi kendi his soul.
Nun,Fe,Sin,He,
50,80,60,5,
N – genitive feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليما ع ل م | ALM ALYME ǎlīmen bilendir All-Knowing,
Ayn,Lam,Ye,Mim,Elif,
70,30,10,40,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يَكْسِبْ: işlerse | إِثْمًا: bir günah | فَإِنَّمَا: muhakkak | يَكْسِبُهُ: onu kazanır | عَلَىٰ: aleyhine | نَفْسِهِ: kendi | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah | عَلِيمًا: bilendir | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يكسب YKSB işlerse | إثما ÎS̃ME bir günah | فإنما FÎNME muhakkak | يكسبه YKSBH onu kazanır | على AL aleyhine | نفسه NFSH kendi | وكان WKEN | الله ELLH Allah | عليما ALYME bilendir | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yeksib: işlerse | iṧmen: bir günah | feinnemā: muhakkak | yeksibuhu: onu kazanır | ǎlā: aleyhine | nefsihi: kendi | ve kāne: | llahu: Allah | ǎlīmen: bilendir | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve kim | YKSB: işlerse | ÎS̃ME: bir günah | FÎNME: muhakkak | YKSBH: onu kazanır | AL: aleyhine | NFSH: kendi | WKEN: | ELLH: Allah | ALYME: bilendir | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kim bir suç işlerse o suçu kendi aleyhine kazanmıştır, zararı kendine ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Adem Uğur : Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Kim bir suç işlerse, bunun getirisi kendinedir (başkasına değil)! Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Kim bile bile bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işleyip sırtına yüklenmiş olur. Allah herşeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Kim bir günah kazanırsa onu kendi aleyhine kazanmış olur. Allah ilim sahibidir, hakimdir.
Ali Bulaç : Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Kim bir günah yaparsa, onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Kim gunah islerse bunu ancak kendi aleyhine yapmis olur. Allah bilendir, Hakim'dir.
Celal Yıldırım : Kim de bir günah kazanırsa, herhalde onu kendi aleyhine kazanmış olur. Allah (her şeyi lâyıkıyle) bilendir, hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Kim günah işlerse bunu ancak kendi aleyhine yapmış olur. Allah bilendir, Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, büyük hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Kim bir günah kazanırsa kendisine karşı kazanmış olur. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim bir kötülük işlerse, kendi nefsine kötülük etmiş olur. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim de bir günah işlerse, onu yalnız kendi aleyhine işlemiş olur. Allah ise herşeyi bilir ve hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Maamafih kim bir vebal kazanırsa onu sırf kendi aleyhine kazanır, Allah alîm, hakîm de bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Kim bir suç işlerse onu kendi aleyhine işlemiş olur. Kuşkusuz Allah bilir ve hakimdir.
Gültekin Onan : Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Kim de bir günah kazanırsa, kendi aleyhine kazanmış olur. Ve Allah, en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır.
Hasan Basri Çantay : Kim bir günâh kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şey'i bilicidir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Ve kim bir günah işlerse, böylece onu ancak kendi aleyhine kazanır. Allah ise, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Kim, bir günah kazanırsa; bunu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Ve Allah; Alim, Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim bir günah kazanırsa o taktirde onu, sadece kendi nefsine (negatif derece olarak) kazanır. Ve Allah Alîm'dir (en iyi bilendir), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Muhammed Esed : Çünkü günah işleyen kimse, yalnız kendine zarar verir. Ve Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah Teâlâ ise alîmdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilicidir, hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Kim bir günah işlerse, onu ancak kendi aleyhine işler. Allah ise bilen ve hükmedendir.
Suat Yıldırım : Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : Kim bir günâh işlerse onu kendi aleyhine kazanır. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Kim bir günah kazanırsa, o ancak kendi nefsi aleyhinde onu kazanmıştır. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Günah işleyen, kendi aleyhine günah işlemiştir. Allah ise herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.
Yaşar Nuri Öztürk : Günah kazanan onu kendi nefsi aleyhine kazanır. Allah Alîm ve Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}