» 4 / Nisâ  99:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَأُولَٰئِكَ (FÊWLÙK) = feulāike : işte
2. عَسَى (AS) = ǎsā : umulur
3. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
4. أَنْ (ÊN) = en :
5. يَعْفُوَ (YAFW) = yeǎ'fuve : affetmesi
6. عَنْهُمْ (ANHM) = ǎnhum : onları
7. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : ve Allah
9. عَفُوًّا (AFWE) = ǎfuvven : çok affedendir
10. غَفُورًا (ĞFWRE) = ğafūran : çok bağışlayandır
işte | umulur | Allah'ın | | affetmesi | onları | | ve Allah | çok affedendir | çok bağışlayandır |

[] [ASY] [] [] [AFW] [] [KWN] [] [AFW] [ĞFR]
FÊWLÙK AS ELLH ÊN YAFW ANHM WKEN ELLH AFWE ĞFWRE

feulāike ǎsā llahu en yeǎ'fuve ǎnhum ve kāne llahu ǎfuvven ğafūran
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأولئك | FÊWLÙK feulāike işte Then those,
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā umulur may be,
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
أن | ÊN en will
يعفو ع ف و | AFW YAFW yeǎ'fuve affetmesi pardon
عنهم | ANHM ǎnhum onları [on] them,
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne and is
الله | ELLH llahu ve Allah Allah
عفوا ع ف و | AFW AFWE ǎfuvven çok affedendir Oft-Pardoning,
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving.

4:99 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte | umulur | Allah'ın | | affetmesi | onları | | ve Allah | çok affedendir | çok bağışlayandır |

[] [ASY] [] [] [AFW] [] [KWN] [] [AFW] [ĞFR]
FÊWLÙK AS ELLH ÊN YAFW ANHM WKEN ELLH AFWE ĞFWRE

feulāike ǎsā llahu en yeǎ'fuve ǎnhum ve kāne llahu ǎfuvven ğafūran
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا

[] [ع س ي] [] [] [ع ف و] [] [ك و ن] [] [ع ف و] [غ ف ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فأولئك | FÊWLÙK feulāike işte Then those,
Fe,,Vav,Lam,,Kef,
80,,6,30,,20,
REM – prefixed resumption particle
DEM – plural demonstrative pronoun
الفاء استئنافية
اسم اشارة
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā umulur may be,
Ayn,Sin,,
70,60,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أن | ÊN en will
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يعفو ع ف و | AFW YAFW yeǎ'fuve affetmesi pardon
Ye,Ayn,Fe,Vav,
10,70,80,6,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
عنهم | ANHM ǎnhum onları [on] them,
Ayn,Nun,He,Mim,
70,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne and is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الله | ELLH llahu ve Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عفوا ع ف و | AFW AFWE ǎfuvven çok affedendir Oft-Pardoning,
Ayn,Fe,Vav,Elif,
70,80,6,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran çok bağışlayandır Oft-Forgiving.
Ğayn,Fe,Vav,Re,Elif,
1000,80,6,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَأُولَٰئِكَ: işte | عَسَى: umulur | اللَّهُ: Allah'ın | أَنْ: | يَعْفُوَ: affetmesi | عَنْهُمْ: onları | وَكَانَ: | اللَّهُ: ve Allah | عَفُوًّا: çok affedendir | غَفُورًا: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فأولئك FÊWLÙK işte | عسى AS umulur | الله ELLH Allah'ın | أن ÊN | يعفو YAFW affetmesi | عنهم ANHM onları | وكان WKEN | الله ELLH ve Allah | عفوا AFWE çok affedendir | غفورا ĞFWRE çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |feulāike: işte | ǎsā: umulur | llahu: Allah'ın | en: | yeǎ'fuve: affetmesi | ǎnhum: onları | ve kāne: | llahu: ve Allah | ǎfuvven: çok affedendir | ğafūran: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Transcript) : |FÊWLÙK: işte | AS: umulur | ELLH: Allah'ın | ÊN: | YAFW: affetmesi | ANHM: onları | WKEN: | ELLH: ve Allah | AFWE: çok affedendir | ĞFWRE: çok bağışlayandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlardır Allah'ın bağışlayacağı umulanlar ve Allah bağışlayıcıdır, suçları örtücüdür.
Adem Uğur : İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır.
Ahmed Hulusi : İşte Allâh'ın onların suçlarını affetmesi beklenir. Allâh Afüvv'dür, Ğafûr'dur.
Ahmet Tekin : İşte bunları, Allah’ın affetmesi umulur. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır.
Ahmet Varol : İşte bunları Allah'ın bağışlaması umulur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Ali Bulaç : Umulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayıcıdır.
Ali Fikri Yavuz : Çünkü Allah’ın bunlardan o günahı afvetmesi umulur. Allah çok afvedici, çok bağışlayıcıdır.
Bekir Sadak : Iste Allah'in bunlari affetmesi umulur. Allah Affedendir, Bagislayan'dir.
Celal Yıldırım : İşte bunları Allah'ın affetmesi umulur. Allah hem çok affedendir, hem çok mağfirette bulunandır.
Diyanet İşleri : Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Diyanet İşleri (eski) : İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah Affedendir, Bağışlayan'dır.
Diyanet Vakfi : İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedicidir, bağışlayıcıdır.
Edip Yüksel : Böylelerinin ALLAH tarafından affedilmesi umulur. ALLAH Affedicidir, Bağışlayandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Umulur ki, Allah bu kimseleri affeder. Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Çünkü bunlardan Allah'ın o günahı af buyurması ümit edilir, Allah çok affeden ve bağışlayandır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Çünkü bunlardan Allahın o günahı afiv buyurması memuldür, Allah afvi çok bir gafur bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Böylelerini umulur ki, Allah affeder. Hiç şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir.
Gültekin Onan : Umulur ki Tanrı bunları affeder. Tanrı affedicidir, bağışlayıcıdır.
Hakkı Yılmaz : İşte onlar, Allah'ın bu kimseleri affetmesi umulur. Allah, çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
Hasan Basri Çantay : İşte onlar (böyle). Allahın onları afvedeceğini umabilir (ler). Allah çok afvedici, çok yarlığayıcıdır.
Hayrat Neşriyat : İşte onlar var ya, umulur ki Allah onları affeder. Çünki Allah, Afüvv (çok affedici)dir, Gafûr (çok bağışlayıcı)dır.
İbni Kesir : Umulur ki Allah, onları affetsin. Ve Allah; Afüvv, Gafur olandır.
İskender Evrenosoğlu : İşte onları, Allah'ın affetmesi umulur. Ve Allah affedendir, mağfiret edendir.
Muhammed Esed : Allah onların günahlarını silebilir. Çünkü Allah günahları silendir, çok bağışlayıcıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : İşte onları, umulur ki Allah Teâlâ af buyurur. Ve Allah Teâlâ affedici, mağfiret buyurucudur.
Ömer Öngüt : İşte onları umulur ki Allah affeder. Allah affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Şaban Piriş : Allah’ın onları affetmesi beklenir. Allah, affedendir, bağışlayandır.
Suat Yıldırım : (98-99) Ancak, her türlü imkândan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah’ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur (affı ve mağfireti boldur).
Süleyman Ateş : Çünkü Allâh'ın onları affetmesi umulur. Allâh, çok affeden, çok bağışlayandır.
Tefhim-ul Kuran : Umulur ki Allah bunları affeder. Allah affedicidir, bağışlayıcıdır.
Ümit Şimşek : Öylelerini Allah'ın affetmesi umulur. Çünkü Allah çok affedici, çok bağışlayıcıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunların, Allah tarafından affedilmeleri umulur. Allah affedicidir, günahları bağışlayıcıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}