» 4 / Nisâ  71:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
4. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
5. خُذُوا (ḢZ̃WE) = ḣuƶū : alın
6. حِذْرَكُمْ (ḪZ̃RKM) = Hiƶrakum : korunma(tedbirleri)nizi
7. فَانْفِرُوا (FENFRWE) = fenfirū : savaşa gidin
8. ثُبَاتٍ (S̃BET) = ṧubātin : bölük bölük
9. أَوِ (ÊW) = evi : ya da
10. انْفِرُوا (ENFRWE) = nfirū : savaşa gidin
11. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : hep birlikte
EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | alın | korunma(tedbirleri)nizi | savaşa gidin | bölük bölük | ya da | savaşa gidin | hep birlikte |

[Y] [EYH] [] [EMN] [EḢZ̃] [ḪZ̃R] [NFR] [S̃BY] [] [NFR] [CMA]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ḢZ̃WE ḪZ̃RKM FENFRWE S̃BET ÊW ENFRWE CMYAE

eyyuhā elleƶīne āmenū ḣuƶū Hiƶrakum fenfirū ṧubātin evi nfirū cemīǎn
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
خذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ḢZ̃WE ḣuƶū alın Take
حذركم ح ذ ر | ḪZ̃R ḪZ̃RKM Hiƶrakum korunma(tedbirleri)nizi your precautions
فانفروا ن ف ر | NFR FENFRWE fenfirū savaşa gidin and advance
ثبات ث ب ي | S̃BY S̃BET ṧubātin bölük bölük (in) groups
أو | ÊW evi ya da or
انفروا ن ف ر | NFR ENFRWE nfirū savaşa gidin advance
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hep birlikte all together.

4:71 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | kimseler | inanan(lar) | alın | korunma(tedbirleri)nizi | savaşa gidin | bölük bölük | ya da | savaşa gidin | hep birlikte |

[Y] [EYH] [] [EMN] [EḢZ̃] [ḪZ̃R] [NFR] [S̃BY] [] [NFR] [CMA]
YE ÊYHE ELZ̃YN ËMNWE ḢZ̃WE ḪZ̃RKM FENFRWE S̃BET ÊW ENFRWE CMYAE

eyyuhā elleƶīne āmenū ḣuƶū Hiƶrakum fenfirū ṧubātin evi nfirū cemīǎn
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا

[ي] [أ ي ه] [] [ا م ن] [ا خ ذ ] [ح ذ ر] [ن ف ر] [ث ب ي] [] [ن ف ر] [ج م ع]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe[d]!
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
خذوا ا خ ذ | EḢZ̃ ḢZ̃WE ḣuƶū alın Take
Hı,Zel,Vav,Elif,
600,700,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
حذركم ح ذ ر | ḪZ̃R ḪZ̃RKM Hiƶrakum korunma(tedbirleri)nizi your precautions
Ha,Zel,Re,Kef,Mim,
8,700,200,20,40,
N – accusative masculine verbal noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فانفروا ن ف ر | NFR FENFRWE fenfirū savaşa gidin and advance
Fe,Elif,Nun,Fe,Re,Vav,Elif,
80,1,50,80,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ثبات ث ب ي | S̃BY S̃BET ṧubātin bölük bölük (in) groups
Se,Be,Elif,Te,
500,2,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
أو | ÊW evi ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
انفروا ن ف ر | NFR ENFRWE nfirū savaşa gidin advance
Elif,Nun,Fe,Re,Vav,Elif,
1,50,80,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hep birlikte all together.
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | خُذُوا: alın | حِذْرَكُمْ: korunma(tedbirleri)nizi | فَانْفِرُوا: savaşa gidin | ثُبَاتٍ: bölük bölük | أَوِ: ya da | انْفِرُوا: savaşa gidin | جَمِيعًا: hep birlikte |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | خذوا ḢZ̃WE alın | حذركم ḪZ̃RKM korunma(tedbirleri)nizi | فانفروا FENFRWE savaşa gidin | ثبات S̃BET bölük bölük | أو ÊW ya da | انفروا ENFRWE savaşa gidin | جميعا CMYAE hep birlikte |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | ḣuƶū: alın | Hiƶrakum: korunma(tedbirleri)nizi | fenfirū: savaşa gidin | ṧubātin: bölük bölük | evi: ya da | nfirū: savaşa gidin | cemīǎn: hep birlikte |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | ḢZ̃WE: alın | ḪZ̃RKM: korunma(tedbirleri)nizi | FENFRWE: savaşa gidin | S̃BET: bölük bölük | ÊW: ya da | ENFRWE: savaşa gidin | CMYAE: hep birlikte |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey inananlar, ihtiyata ait gereken tedbîrleri alın da bölük bölük, yahut hep birden ilerleyin.
Adem Uğur : Ey iman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut (gerektiğinde) topyekün savaşın.
Ahmed Hulusi : Ey iman edenler, ihtiyatlı olun, gruplar hâlinde ya da topluca savaşa girin.
Ahmet Tekin : 'Ey iman edenler, düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alın. Ya peşpeşe küçük birlikler halinde hızlı hareket edin veya topyekün evlerinizden fırlayarak seferber olun.'
Ahmet Varol : Ey iman edenler! Tedbirinizi alın ve bölük bölük ya da toplu halde savaşa çıkın.
Ali Bulaç : Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın da savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın.
Ali Fikri Yavuz : Ey iman edenler! Düşmana karşı hazırlığınızı görün ve silâhlarınızı takınarak cenge hazır olun da birlikler halinde savaşa çıkın, yahut toptan seferber olun.
Bekir Sadak : Ey Inananlar! Ihtiyatli davranin, boluk boluk veya hep birden savasa gidin.
Celal Yıldırım : Ey imân edenler! (düşmana karşı) hazırlanıp tetik üzere olun da (gerektiğinde) bölük bölük çıkın veya toptan seferber olun.
Diyanet İşleri : Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alıp, küçük birlikler hâlinde, yahut topluca savaşa gidin.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İnananlar! İhtiyatlı davranın, bölük bölük veya hep birden savaşa gidin.
Diyanet Vakfi : Ey iman edenler! Tedbirinizi alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut (gerektiğinde) topyekün savaşın.
Edip Yüksel : İnananlar! Tetikte durun. Bölük bölük ya da topluca harekete geçin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekün seferber olunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey iman edenler, hazırlığınızı yapın da müfrezeler halinde harekete geçin, yahut toplu olarak seferber olun!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey o bütün iyman edenler! hazırlığınızı görün de müfrezeler hâlinde harekete gelin yâhud toplu olarak seferber olun
Fizilal-il Kuran : Ey müminler savaş hazırlıklarınızı yapınız ve sonra da ya bölük bölük ya da hep birlikte savaşa çıkınız.
Gültekin Onan : Ey inananlar, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın da savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın.
Hakkı Yılmaz : Ey iman etmiş kişiler! Önleminizi alın, sonra da onlara karşı ya küçük birlikler hâlinde sefere çıkın veya topluca sefere çıkın.
Hasan Basri Çantay : Ey îman edenler, (düşmanlarınıza karşı) korunma tedbirinizi alın da küçük kıt'alar haalinde harbe çıkın, yahud topdan seferber olun.
Hayrat Neşriyat : Ey îmân edenler! (Düşmana karşı) tedbîrinizi alın da ayrı ayrı bölükler hâlinde savaşa çıkın veya (gerekirse) hep berâber seferber olun!
İbni Kesir : Ey iman edenler; korunma tedbirinizi alın da silahlanarak, birlikler halinde veya toptan seferber olun.
İskender Evrenosoğlu : Ey âmenû olanlar (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler)! Silahlarınızı alın. Artık bölük bölük veya toplu olarak savaşa çıkın.
Muhammed Esed : Siz ey imana ermiş olanlar! İster küçük guruplar halinde ister toplu halde, savaşa giderken tehlikelere karşı hazırlıklı olun.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey imân edenler! İhtiyat tedbirinizi alın da fırka fırka halinde çıkınız, veya hep birden seferber olunuz.
Ömer Öngüt : Ey iman edenler! Bütün tedbirlerinizi alın. Birlikler halinde savaşa çıkın veya toptan seferber olun.
Şaban Piriş : -Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa bölük bölük ya da topluca çıkın.
Suat Yıldırım : Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alın. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun.
Süleyman Ateş : Ey inananlar, (uyanık bulunup) korunma(tedbirleri)nizi alın, bölük bölük, ya da hep birlikte savaşa gidin.
Tefhim-ul Kuran : Ey iman edenler, (düşmanlarınıza karşı) tedbirinizi alın da savaşa bölük bölük çıkın ya da topluca çıkın.
Ümit Şimşek : Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alın ve topluluklar halinde, gerekirse hep birlikte seferber olun.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey inananlar! Savunma tedbirlerinizi alın. Gerektiğinde de bölükler halinde hareket geçin yahut toplu halde savaşa çıkın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}