» 4 / Nisâ  130:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (WÎN) = ve in : eğer
2. يَتَفَرَّقَا (YTFRGE) = yeteferraḳā : (eşler) ayrılırlarsa
3. يُغْنِ (YĞN) = yuğni : zengin eder
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
5. كُلًّا (KLE) = kullen : onların her birini
6. مِنْ (MN) = min :
7. سَعَتِهِ (SATH) = seǎtihi : bol ni'metiyle
8. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah(ın)
10. وَاسِعًا (WESAE) = vāsiǎn : (ni'meti) geniştir
11. حَكِيمًا (ḪKYME) = Hakīmen : hüküm ve hikmet sahibidir
eğer | (eşler) ayrılırlarsa | zengin eder | Allah | onların her birini | | bol ni'metiyle | | Allah(ın) | (ni'meti) geniştir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [FRG] [ĞNY] [] [KLL] [] [WSA] [KWN] [] [WSA] [ḪKM]
WÎN YTFRGE YĞN ELLH KLE MN SATH WKEN ELLH WESAE ḪKYME

ve in yeteferraḳā yuğni llahu kullen min seǎtihi ve kāne llahu vāsiǎn Hakīmen
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in eğer And if
يتفرقا ف ر ق | FRG YTFRGE yeteferraḳā (eşler) ayrılırlarsa they separate,
يغن غ ن ي | ĞNY YĞN yuğni zengin eder will be enriched
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
كلا ك ل ل | KLL KLE kullen onların her birini each (of them)
من | MN min from
سعته و س ع | WSA SATH seǎtihi bol ni'metiyle His abundance,
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne and is
الله | ELLH llahu Allah(ın) Allah
واسعا و س ع | WSA WESAE vāsiǎn (ni'meti) geniştir All-Encompassing,
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.

4:130 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | (eşler) ayrılırlarsa | zengin eder | Allah | onların her birini | | bol ni'metiyle | | Allah(ın) | (ni'meti) geniştir | hüküm ve hikmet sahibidir |

[] [FRG] [ĞNY] [] [KLL] [] [WSA] [KWN] [] [WSA] [ḪKM]
WÎN YTFRGE YĞN ELLH KLE MN SATH WKEN ELLH WESAE ḪKYME

ve in yeteferraḳā yuğni llahu kullen min seǎtihi ve kāne llahu vāsiǎn Hakīmen
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

[] [ف ر ق] [غ ن ي] [] [ك ل ل] [] [و س ع] [ك و ن] [] [و س ع] [ح ك م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | WÎN ve in eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
يتفرقا ف ر ق | FRG YTFRGE yeteferraḳā (eşler) ayrılırlarsa they separate,
Ye,Te,Fe,Re,Gaf,Elif,
10,400,80,200,100,1,
V – 3rd person masculine dual (form V) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل
يغن غ ن ي | ĞNY YĞN yuğni zengin eder will be enriched
Ye,Ğayn,Nun,
10,1000,50,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
كلا ك ل ل | KLL KLE kullen onların her birini each (of them)
Kef,Lam,Elif,
20,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
سعته و س ع | WSA SATH seǎtihi bol ni'metiyle His abundance,
Sin,Ayn,Te,He,
60,70,400,5,
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne and is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah(ın) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
واسعا و س ع | WSA WESAE vāsiǎn (ni'meti) geniştir All-Encompassing,
Vav,Elif,Sin,Ayn,Elif,
6,1,60,70,1,
N – accusative masculine indefinite active participle
اسم منصوب
حكيما ح ك م | ḪKM ḪKYME Hakīmen hüküm ve hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,Elif,
8,20,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: eğer | يَتَفَرَّقَا: (eşler) ayrılırlarsa | يُغْنِ: zengin eder | اللَّهُ: Allah | كُلًّا: onların her birini | مِنْ: | سَعَتِهِ: bol ni'metiyle | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah(ın) | وَاسِعًا: (ni'meti) geniştir | حَكِيمًا: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN eğer | يتفرقا YTFRGE (eşler) ayrılırlarsa | يغن YĞN zengin eder | الله ELLH Allah | كلا KLE onların her birini | من MN | سعته SATH bol ni'metiyle | وكان WKEN | الله ELLH Allah(ın) | واسعا WESAE (ni'meti) geniştir | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: eğer | yeteferraḳā: (eşler) ayrılırlarsa | yuğni: zengin eder | llahu: Allah | kullen: onların her birini | min: | seǎtihi: bol ni'metiyle | ve kāne: | llahu: Allah(ın) | vāsiǎn: (ni'meti) geniştir | Hakīmen: hüküm ve hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |WÎN: eğer | YTFRGE: (eşler) ayrılırlarsa | YĞN: zengin eder | ELLH: Allah | KLE: onların her birini | MN: | SATH: bol ni'metiyle | WKEN: | ELLH: Allah(ın) | WESAE: (ni'meti) geniştir | ḪKYME: hüküm ve hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Karıyla koca ayrılacak olurlarsa Allah, her birini lütuf ve keremiyle ihtiyaçtan kurtarır ve Allah'ın lütfu boldur, hüküm ve hikmet sahibidir o.
Adem Uğur : Eğer (eşler) birbirinden ayrılırsa Allah, bol nimetinden her birini zenginleştirir (diğerine muhtaç olmaktan kurtarır); Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür.
Ahmed Hulusi : Eğer (karı-koca) ayrılırlarsa, Allâh kendi zenginliğinden onların her birini geçindirir, birbirine muhtaç bırakmaz. Allâh Vasi'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Eğer eşler birbirlerinden ayrılırlarsa, Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. Allah’ın lütfu ve rahmeti geniştir. Merhamet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Eğer ayrılırlarsa Allah geniş nimetiyle her birinin ihtiyacını karşılar. Allah nimeti geniş ve hakim olandır.
Ali Bulaç : Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer karı-koca boşanarak birbirinden ayrılırlarsa Allah, her birini kendi kudreti ile ihtiyaçtan berî kılar. Allah’ın ihsânı geniştir. O,hükmünde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Ayrilirlarsa, Allah her birini nimetinin genisligiyle yoksulluktan kurtarir, Allah her seyi kaplayandir. Hakim'dir.
Celal Yıldırım : (Anlaşma ve uzlaşma imkânları kalmaz da) karı-koca ayrılırsa, Allah herbirini kendi fazl-u keremiyle ganî kılar. Allah'ın lütf-u keremi çok geniştir. O, yegâne hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). Allah, lütfu geniş olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Ayrılırlarsa, Allah her birini nimetinin genişliğiyle yoksulluktan kurtarır, Allah her şeyi kaplayandır. Hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Eğer (eşler) birbirinden ayrılırsa Allah, bol nimetinden her birini zenginleştirir (diğerine muhtaç olmaktan kurtarır); Allah'ın lütfu geniş, hikmeti büyüktür.
Edip Yüksel : Çiftler birbirlerinden ayrılırlarsa, ALLAH her birisini bol nimetiyle yoksulluktan kurtarır. ALLAH Cömerttir, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer karı - koca birbirlerinden ayrılacak olurlarsa, Allah, onların her birini geniş lutfuyla muhtaç bırakmaz. Allah'ın lutfu geniştir, hikmeti büyüktür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerine muhtaç etmez. Allah kudreti geniş bir hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yok eğer ayrılırlarsa Allah kudretiyle her birini diğerinden müstağni kılar, Allah kudreti geniş bir hakîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Eğer eşler birbirinden ayrılırlarsa Allah bol nimetleri ile her ikisini de muhtaç duruma düşmekten korur. Allah'ın nimetleri boldur ve O hikmet sahibidir.
Gültekin Onan : Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Tanrı her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Tanrı, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : (128-130) "Ve eğer bir kadın, kocasının hâlinden; diklenmesinden veyahut kendisinden uzaklaşmasından korkarsa, artık aralarında bir barış yapmalarında, onlara bir günah yoktur. Ve barış hayırlıdır. Ve nefisler kıskançlığa hazır kılınmıştır. Eğer iyileştirir-güzelleştirirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz, artık şüphesiz Allah, yapmış olduğunuz şeylere haberdardır. Ve kadınlarınız arasında adaletli davranmaya ne kadar uğraşsanız da asla güç yetiremezsiniz. Öyleyse birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Ve eğer düzeltirseniz ve Allah'ın koruması altına girerseniz artık şüphesiz Allah, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır, engin merhamet sahibidir. Eğer onlardan karı-koca ayrılırlarsa, Allah, hepsini geniş armağanlarından zenginleştirir. Ve Allah, ilmi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır. "
Hasan Basri Çantay : Eğer (karı koca) birbirinden (boşanıb) ayrılacak olurlarsa Allah her birini fazl-ü keremiyle ihtiyacdan vareste kılar. Allah (ın) lutf-ü inayeti genişdir, (O) tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Bununla berâber (karı-koca) ayrılırlarsa, Allah bol rahmetinden herbirini(diğerinden) müstağnî kılar (birbirine muhtaç etmez). Çünki Allah, Vâsi' (rahmeti geniş olan)dır, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Eğer ayrılırlarsa; Allah, her birinin nimetinin genişliği ile zengin kılar. Allah; Vasi', Hakim olandır.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer ayrılırlarsa, Allah kendi genişliğinden (bol nimetinden rızık ve ihsanı ile) hepsini gani kılar (muhtaç etmez). Ve Allah, Vâsi'dir (rahmeti keremi geniştir), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Muhammed Esed : Eğer eşler ayrılırlarsa, Allah her birini lütfu ile besleyip geçindirir. Çünkü Allah (lütfunda) sınırsızdır, hikmet sahibidir,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer ayrılırlarsa Allah Teâlâ hepsini de fazl-ı keremi ile müstağni kılar. Ve Allah Teâlâ vâsidir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Eğer (karı-koca) birbirinden ayrılırlarsa, Allah her birini nimetinin genişliği ile zengin kılar. Allah'ın lütfu geniştir, hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Eğer karı koca boşanarak birbirinden ayrılırlarsa Allah, her birini kendi kudreti ile ihtiyaçtan kurtarır Allah’ın ihsanı geniştir, hakimdir.
Suat Yıldırım : Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar, birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah’ın lütfu geniştir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleyman Ateş : Eğer (eşler) ayrılırlarsa, Allâh bol ni'metiyle onların her birini zengin eder (diğerine muhtâceylemez). Allâh(ın ni'meti) geniştir, (O) hüküm ve hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Eğer ikisi ayrılacak olurlarsa, Allah her birine 'genişlik (rızık ve ihsan) kaynaklarından' kazandırır (ihtiyaçlardan korur.) Allah, (rahmetiyle) geniş olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Karı koca ayrılacak olursa, Allah lütfu sayesinde onları birbirine muhtaç etmez. Zira Allah'ın lütfu pek geniştir ve her işi hikmet iledir.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer ayrılırlarsa Allah, geniş nimetinden her birini zenginleştirir. Allah Vâsi'dir, genişler ve genişletir; Hakîm'dir, hikmeti sınırsızdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}