» 4 / Nisâ  69:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : ve kim
2. يُطِعِ (YŦA) = yuTiǐ : ita'at ederse
3. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
4. وَالرَّسُولَ (WELRSWL) = ve rrasūle : ve Elçi'ye
5. فَأُولَٰئِكَ (FÊWLÙK) = feulāike : işte onlar
6. مَعَ (MA) = meǎ : beraberdir
7. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerle
8. أَنْعَمَ (ÊNAM) = en'ǎme : ni'metlendirdiği
9. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
10. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : kendilerini
11. مِنَ (MN) = mine :
12. النَّبِيِّينَ (ELNBYYN) = n-nebiyyīne : peygamberlerle
13. وَالصِّدِّيقِينَ (WELṦD̃YGYN) = ve SSiddīḳīne : ve sıddiklarla
14. وَالشُّهَدَاءِ (WELŞHD̃EÙ) = ve şşuhedā'i : ve şehidlerle
15. وَالصَّالِحِينَ (WELṦELḪYN) = ve SSāliHīne : ve Salihlerle
16. وَحَسُنَ (WḪSN) = ve Hasune : ve ne güzel
17. أُولَٰئِكَ (ÊWLÙK) = ulāike : onlar
18. رَفِيقًا (RFYGE) = rafīḳan : arkadaştır
ve kim | ita'at ederse | Allah'a | ve Elçi'ye | işte onlar | beraberdir | kimselerle | ni'metlendirdiği | Allah'ın | kendilerini | | peygamberlerle | ve sıddiklarla | ve şehidlerle | ve Salihlerle | ve ne güzel | onlar | arkadaştır |

[] [ŦWA] [] [RSL] [] [] [] [NAM] [] [] [] [NBE] [ṦD̃G] [ŞHD̃] [ṦLḪ] [ḪSN] [] [RFG]
WMN YŦA ELLH WELRSWL FÊWLÙK MA ELZ̃YN ÊNAM ELLH ALYHM MN ELNBYYN WELṦD̃YGYN WELŞHD̃EÙ WELṦELḪYN WḪSN ÊWLÙK RFYGE

ve men yuTiǐ llahe ve rrasūle feulāike meǎ elleƶīne en'ǎme llahu ǎleyhim mine n-nebiyyīne ve SSiddīḳīne ve şşuhedā'i ve SSāliHīne ve Hasune ulāike rafīḳan
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
يطع ط و ع | ŦWA YŦA yuTiǐ ita'at ederse obeys
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
والرسول ر س ل | RSL WELRSWL ve rrasūle ve Elçi'ye and the Messenger
فأولئك | FÊWLÙK feulāike işte onlar then those
مع | MA meǎ beraberdir (will be) with
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those whom
أنعم ن ع م | NAM ÊNAM en'ǎme ni'metlendirdiği has bestowed (His) Favor
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerini upon them -
من | MN mine of
النبيين ن ب ا | NBE ELNBYYN n-nebiyyīne peygamberlerle the Prophets,
والصديقين ص د ق | ṦD̃G WELṦD̃YGYN ve SSiddīḳīne ve sıddiklarla and the truthful,
والشهداء ش ه د | ŞHD̃ WELŞHD̃EÙ ve şşuhedā'i ve şehidlerle and the martyrs,
والصالحين ص ل ح | ṦLḪ WELṦELḪYN ve SSāliHīne ve Salihlerle and the righteous.
وحسن ح س ن | ḪSN WḪSN ve Hasune ve ne güzel And excellent
أولئك | ÊWLÙK ulāike onlar (are) those
رفيقا ر ف ق | RFG RFYGE rafīḳan arkadaştır companion(s).

4:69 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | ita'at ederse | Allah'a | ve Elçi'ye | işte onlar | beraberdir | kimselerle | ni'metlendirdiği | Allah'ın | kendilerini | | peygamberlerle | ve sıddiklarla | ve şehidlerle | ve Salihlerle | ve ne güzel | onlar | arkadaştır |

[] [ŦWA] [] [RSL] [] [] [] [NAM] [] [] [] [NBE] [ṦD̃G] [ŞHD̃] [ṦLḪ] [ḪSN] [] [RFG]
WMN YŦA ELLH WELRSWL FÊWLÙK MA ELZ̃YN ÊNAM ELLH ALYHM MN ELNBYYN WELṦD̃YGYN WELŞHD̃EÙ WELṦELḪYN WḪSN ÊWLÙK RFYGE

ve men yuTiǐ llahe ve rrasūle feulāike meǎ elleƶīne en'ǎme llahu ǎleyhim mine n-nebiyyīne ve SSiddīḳīne ve şşuhedā'i ve SSāliHīne ve Hasune ulāike rafīḳan
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

[] [ط و ع] [] [ر س ل] [] [] [] [ن ع م] [] [] [] [ن ب ا] [ص د ق] [ش ه د] [ص ل ح] [ح س ن] [] [ر ف ق]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يطع ط و ع | ŦWA YŦA yuTiǐ ita'at ederse obeys
Ye,Tı,Ayn,
10,9,70,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahe Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
والرسول ر س ل | RSL WELRSWL ve rrasūle ve Elçi'ye and the Messenger
Vav,Elif,Lam,Re,Sin,Vav,Lam,
6,1,30,200,60,6,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فأولئك | FÊWLÙK feulāike işte onlar then those
Fe,,Vav,Lam,,Kef,
80,,6,30,,20,
RSLT – prefixed result particle
DEM – plural demonstrative pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
اسم اشارة
مع | MA meǎ beraberdir (will be) with
Mim,Ayn,
40,70,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerle those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أنعم ن ع م | NAM ÊNAM en'ǎme ni'metlendirdiği has bestowed (His) Favor
,Nun,Ayn,Mim,
,50,70,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim kendilerini upon them -
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
النبيين ن ب ا | NBE ELNBYYN n-nebiyyīne peygamberlerle the Prophets,
Elif,Lam,Nun,Be,Ye,Ye,Nun,
1,30,50,2,10,10,50,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
والصديقين ص د ق | ṦD̃G WELṦD̃YGYN ve SSiddīḳīne ve sıddiklarla and the truthful,
Vav,Elif,Lam,Sad,Dal,Ye,Gaf,Ye,Nun,
6,1,30,90,4,10,100,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والشهداء ش ه د | ŞHD̃ WELŞHD̃EÙ ve şşuhedā'i ve şehidlerle and the martyrs,
Vav,Elif,Lam,Şın,He,Dal,Elif,,
6,1,30,300,5,4,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والصالحين ص ل ح | ṦLḪ WELṦELḪYN ve SSāliHīne ve Salihlerle and the righteous.
Vav,Elif,Lam,Sad,Elif,Lam,Ha,Ye,Nun,
6,1,30,90,1,30,8,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural active participle
الواو عاطفة
اسم مجرور
وحسن ح س ن | ḪSN WḪSN ve Hasune ve ne güzel And excellent
Vav,Ha,Sin,Nun,
6,8,60,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
أولئك | ÊWLÙK ulāike onlar (are) those
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
رفيقا ر ف ق | RFG RFYGE rafīḳan arkadaştır companion(s).
Re,Fe,Ye,Gaf,Elif,
200,80,10,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يُطِعِ: ita'at ederse | اللَّهَ: Allah'a | وَالرَّسُولَ: ve Elçi'ye | فَأُولَٰئِكَ: işte onlar | مَعَ: beraberdir | الَّذِينَ: kimselerle | أَنْعَمَ: ni'metlendirdiği | اللَّهُ: Allah'ın | عَلَيْهِمْ: kendilerini | مِنَ: | النَّبِيِّينَ: peygamberlerle | وَالصِّدِّيقِينَ: ve sıddiklarla | وَالشُّهَدَاءِ: ve şehidlerle | وَالصَّالِحِينَ: ve Salihlerle | وَحَسُنَ: ve ne güzel | أُولَٰئِكَ: onlar | رَفِيقًا: arkadaştır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يطع YŦA ita'at ederse | الله ELLH Allah'a | والرسول WELRSWL ve Elçi'ye | فأولئك FÊWLÙK işte onlar | مع MA beraberdir | الذين ELZ̃YN kimselerle | أنعم ÊNAM ni'metlendirdiği | الله ELLH Allah'ın | عليهم ALYHM kendilerini | من MN | النبيين ELNBYYN peygamberlerle | والصديقين WELṦD̃YGYN ve sıddiklarla | والشهداء WELŞHD̃EÙ ve şehidlerle | والصالحين WELṦELḪYN ve Salihlerle | وحسن WḪSN ve ne güzel | أولئك ÊWLÙK onlar | رفيقا RFYGE arkadaştır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yuTiǐ: ita'at ederse | llahe: Allah'a | ve rrasūle: ve Elçi'ye | feulāike: işte onlar | meǎ: beraberdir | elleƶīne: kimselerle | en'ǎme: ni'metlendirdiği | llahu: Allah'ın | ǎleyhim: kendilerini | mine: | n-nebiyyīne: peygamberlerle | ve SSiddīḳīne: ve sıddiklarla | ve şşuhedā'i: ve şehidlerle | ve SSāliHīne: ve Salihlerle | ve Hasune: ve ne güzel | ulāike: onlar | rafīḳan: arkadaştır |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: ve kim | YŦA: ita'at ederse | ELLH: Allah'a | WELRSWL: ve Elçi'ye | FÊWLÙK: işte onlar | MA: beraberdir | ELZ̃YN: kimselerle | ÊNAM: ni'metlendirdiği | ELLH: Allah'ın | ALYHM: kendilerini | MN: | ELNBYYN: peygamberlerle | WELṦD̃YGYN: ve sıddiklarla | WELŞHD̃EÙ: ve şehidlerle | WELṦELḪYN: ve Salihlerle | WḪSN: ve ne güzel | ÊWLÙK: onlar | RFYGE: arkadaştır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse o ve o çeşit kişiler Allah'ın, nimetleriyle nimetlendirdiği peygamberlerle, gerçeklerle, şehitlerle ve iyi adamlarla eş olur, onlara katılırlar ve onlar, ne de güzel arkadaştır.
Adem Uğur : Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!
Ahmed Hulusi : Kim Allâh'a ve Rasûle itaat ederse, işte onlar Allâh'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebiler, Sıddıklar, Şehiydler ve Sâlihlerle beraber olurlar. Ne güzel arkadaşlardır onlar.
Ahmet Tekin : Kimler Allah’a ve ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasûlüne itaat ederse, Kur’ân ve sünneti uygularsa, işte onlar, Allah’ın kendilerine kitap ve şeriat verdiği, lütuflarda bulunduğu peygamberler, sadakat örneği, doğruluk sembolü samimi mü’minler, kutsal kitapları bilen ve tebliğ eden, çözüm getiren güvenilir, örnek önderler, doğruları konuşan şâhitler, şehitler ve dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi müslümanlarla, sâlih kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.
Ahmet Varol : Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, dosdoğru insanlarla (sıddıklarla), şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne iyi arkadaştırlar!
Ali Bulaç : Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?
Ali Fikri Yavuz : Allah’a ve Peygambere itaat edenler, işte bunlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle beraberdirler. Bunlarsa ne güzel birer arkadaş!
Bekir Sadak : Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, iste onlar Allah'in nimetine eristirdigi peygamberlerle, dosdogru olanlar, sehidler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadastirlar!
Celal Yıldırım : Öyle ya, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nîmet sunduğu Peygamberler, Sıddîkler, Şehîdler ve Sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ise ne güzel arkadaşlardır.
Diyanet İşleri : Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.
Diyanet İşleri (eski) : Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehidler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar!
Diyanet Vakfi : Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!
Edip Yüksel : ALLAH'a ve elçisine uyanlar, ALLAH'ın kendilerine iyilikte bulunduğu peygamberler, doğrulayıcılar, şehitler ve salihler ile beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır!
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet ihsan ettiği peygamberler, dosdoğru kişiler, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!
Elmalılı Hamdi Yazır : Öyle ya: Her kim Allaha ve Peygambere mutı' olursa işte onlar Allahın kendilerine in'am eylediği: Enbiya, sıddıkîn, şüheda ve salihîn ile birliktedirler, bunlarsa ne güzel arkadaş!
Fizilal-il Kuran : Allah'a ve Peygamber'e itaat edenler var ya, bunlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru kullarla, şehidlerle ve iyilerle birlikte olurlar. Bunlar ne iyi arkadaşlardır!
Gültekin Onan : Kim Tanrı'ya ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Tanrı'nın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (veya doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?
Hakkı Yılmaz : Kim de Allah'a ve Elçi'ye itaat ederse artık onlar, Allah'ın, peygamberlerden, dosdoğru kimselerden, şehitlerden ve sâlihlerden kendilerine nimet verdiği kişilerle beraberdir. Ve bunlar arkadaş olarak ne güzeldir!
Hasan Basri Çantay : Kim Allaha ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allahın, kendilerine ni'metler verdiği peygamberlerle, sıddıyklarla, şehîdlerle, iyi adamlarla beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaşdır!
Hayrat Neşriyat : O hâlde kim Allah’a ve Resûl’e itâat ederse, işte onlar; Allah’ın kendilerine ni'met verdiği peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlih kimselerle berâberdirler. Hem işte onlar, ne güzel arkadaştırlar!
İbni Kesir : Kim, Allah'a ve peygambere itaat ederse; işte onlar, şehidler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim, Allah'a ve Resûl'e itaat ederse, o taktirde işte onlar, Allah'ın kendilerine ni'met verdiği nebîlerle (peygamberlerle) ve sıddîklerle ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ve işte onlar ne güzel arkadaştır.
Muhammed Esed : Allaha ve Peygambere itaat edenler, Allahın nimetlerini bağışladığı kimselerden olacaklardır: peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikate (hayatlarıyla) şahitlik yapanlar ve dürüst ve erdemli olanlar: işte böylelerininki ne güzel birlikteklik(ler)dir!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim Allah Teâlâ'ya ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah Teâlâ'nın kendilerine in'am buyurmuş olduğu nebiler ile ve sıddîklar ile ve şehitler ile ve sâlih zâtlar ile beraberdirler. Onlar ise ne (güzel) refiktirler.
Ömer Öngüt : Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle, sâlihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel birer arkadaştırlar!
Şaban Piriş : Kimler Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, Onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sadıklar, şehitler ve doğruları yapan kimselerle beraberdirler. Ne güzel arkadaştır onlar!
Suat Yıldırım : Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse işte onlar, Allah’ın nimetlerine mazhar ettiği nebîler, sıddîkler, şehidler, salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar!
Süleyman Ateş : Kim Allah'a ve Elçi'ye itâ'at ederse işte onlar, Allâh'ın ni'met verdiği peygamberler, sıddiklar, şehidler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar da ne güzel arkadaştır!
Tefhim-ul Kuran : Allah'a ve Resul'e kim itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular (ve doğrulayanlar), şehidler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar?
Ümit Şimşek : Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetlere eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ise ne güzel arkadaştır!
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a ve resule itaat eden kişilere gelince, bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Peygamberlerle, hak dostlarıyla, şehitlerle, hayır ve barışı sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}