» 4 / Nisâ  30:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (WMN) = ve men : kim
2. يَفْعَلْ (YFAL) = yef'ǎl : yaparsa (bilsin ki)
3. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunu
4. عُدْوَانًا (AD̃WENE) = ǔdvānen : düşmanlık ile
5. وَظُلْمًا (WƵLME) = ve Zulmen : ve zulüm ile
6. فَسَوْفَ (FSWF) = fesevfe : yakında
7. نُصْلِيهِ (NṦLYH) = nuSlīhi : onu sokacağız
8. نَارًا (NERE) = nāran : cehenneme
9. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
10. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : ve bu
11. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
12. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
13. يَسِيرًا (YSYRE) = yesīran : kolaydır
kim | yaparsa (bilsin ki) | bunu | düşmanlık ile | ve zulüm ile | yakında | onu sokacağız | cehenneme | | ve bu | karşı | Allah'a | kolaydır |

[] [FAL] [] [AD̃W] [ƵLM] [] [ṦLY] [NWR] [KWN] [] [] [] [YSR]
WMN YFAL Z̃LK AD̃WENE WƵLME FSWF NṦLYH NERE WKEN Z̃LK AL ELLH YSYRE

ve men yef'ǎl ƶālike ǔdvānen ve Zulmen fesevfe nuSlīhi nāran ve kāne ƶālike ǎlā llahi yesīran
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men kim And whoever
يفعل ف ع ل | FAL YFAL yef'ǎl yaparsa (bilsin ki) does
ذلك | Z̃LK ƶālike bunu that
عدوانا ع د و | AD̃W AD̃WENE ǔdvānen düşmanlık ile (in) aggression
وظلما ظ ل م | ƵLM WƵLME ve Zulmen ve zulüm ile and injustice,
فسوف | FSWF fesevfe yakında then soon
نصليه ص ل ي | ṦLY NṦLYH nuSlīhi onu sokacağız We (will) cast him
نارا ن و ر | NWR NERE nāran cehenneme (into) a Fire.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
ذلك | Z̃LK ƶālike ve bu that
على | AL ǎlā karşı for
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
يسيرا ي س ر | YSR YSYRE yesīran kolaydır easy.

4:30 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kim | yaparsa (bilsin ki) | bunu | düşmanlık ile | ve zulüm ile | yakında | onu sokacağız | cehenneme | | ve bu | karşı | Allah'a | kolaydır |

[] [FAL] [] [AD̃W] [ƵLM] [] [ṦLY] [NWR] [KWN] [] [] [] [YSR]
WMN YFAL Z̃LK AD̃WENE WƵLME FSWF NṦLYH NERE WKEN Z̃LK AL ELLH YSYRE

ve men yef'ǎl ƶālike ǔdvānen ve Zulmen fesevfe nuSlīhi nāran ve kāne ƶālike ǎlā llahi yesīran
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا

[] [ف ع ل] [] [ع د و] [ظ ل م] [] [ص ل ي] [ن و ر] [ك و ن] [] [] [] [ي س ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | WMN ve men kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يفعل ف ع ل | FAL YFAL yef'ǎl yaparsa (bilsin ki) does
Ye,Fe,Ayn,Lam,
10,80,70,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
ذلك | Z̃LK ƶālike bunu that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
عدوانا ع د و | AD̃W AD̃WENE ǔdvānen düşmanlık ile (in) aggression
Ayn,Dal,Vav,Elif,Nun,Elif,
70,4,6,1,50,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وظلما ظ ل م | ƵLM WƵLME ve Zulmen ve zulüm ile and injustice,
Vav,Zı,Lam,Mim,Elif,
6,900,30,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
فسوف | FSWF fesevfe yakında then soon
Fe,Sin,Vav,Fe,
80,60,6,80,
RSLT – prefixed result particle
FUT – future particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف استقبال
نصليه ص ل ي | ṦLY NṦLYH nuSlīhi onu sokacağız We (will) cast him
Nun,Sad,Lam,Ye,He,
50,90,30,10,5,
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
نارا ن و ر | NWR NERE nāran cehenneme (into) a Fire.
Nun,Elif,Re,Elif,
50,1,200,1,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
ذلك | Z̃LK ƶālike ve bu that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
على | AL ǎlā karşı for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
يسيرا ي س ر | YSR YSYRE yesīran kolaydır easy.
Ye,Sin,Ye,Re,Elif,
10,60,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: kim | يَفْعَلْ: yaparsa (bilsin ki) | ذَٰلِكَ: bunu | عُدْوَانًا: düşmanlık ile | وَظُلْمًا: ve zulüm ile | فَسَوْفَ: yakında | نُصْلِيهِ: onu sokacağız | نَارًا: cehenneme | وَكَانَ: | ذَٰلِكَ: ve bu | عَلَى: karşı | اللَّهِ: Allah'a | يَسِيرًا: kolaydır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN kim | يفعل YFAL yaparsa (bilsin ki) | ذلك Z̃LK bunu | عدوانا AD̃WENE düşmanlık ile | وظلما WƵLME ve zulüm ile | فسوف FSWF yakında | نصليه NṦLYH onu sokacağız | نارا NERE cehenneme | وكان WKEN | ذلك Z̃LK ve bu | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | يسيرا YSYRE kolaydır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: kim | yef'ǎl: yaparsa (bilsin ki) | ƶālike: bunu | ǔdvānen: düşmanlık ile | ve Zulmen: ve zulüm ile | fesevfe: yakında | nuSlīhi: onu sokacağız | nāran: cehenneme | ve kāne: | ƶālike: ve bu | ǎlā: karşı | llahi: Allah'a | yesīran: kolaydır |
Kırık Meal (Transcript) : |WMN: kim | YFAL: yaparsa (bilsin ki) | Z̃LK: bunu | AD̃WENE: düşmanlık ile | WƵLME: ve zulüm ile | FSWF: yakında | NṦLYH: onu sokacağız | NERE: cehenneme | WKEN: | Z̃LK: ve bu | AL: karşı | ELLH: Allah'a | YSYRE: kolaydır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim haddini aşarak zulmedip bu işi işlerse onu ateşe sokarız ve bu, Allah'a pek kolaydır.
Adem Uğur : Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe koyacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır.
Ahmed Hulusi : Kim haddini aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu ateşe yaslayacağız. Bu Allâh için çok kolaydır.
Ahmet Tekin : Kim, tecavüz, haksızlık, düşmanlık ve zulümle, insanların mallarını alarak bu yasakları çiğnerse, yakında onu cehennem ateşine yaslayacağız. Bunu yapmak, Allah’a çok kolaydır.
Ahmet Varol : Kim bunu aşırıya giderek ve zulümle yaparsa onu ateşe atacağız. Bu, Allah'a kolaydır.
Ali Bulaç : Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolaydır.
Ali Fikri Yavuz : Kim, zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse, yakında biz onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah’a pek kolaydır.
Bekir Sadak : Bunu kim asiri giderek haksizlikla yaparsa, onu atese sokacagiz. Bu, Allah'a kolaydir.
Celal Yıldırım : Kim de bunu (ilâhî sınırı) aşarak, haksızlıkta bulunarak işlerse, onu ateşe ulaştırıp (Cehennem'e) sokacağız. Bu da Allah'a göre çok kolaydır.
Diyanet İşleri : Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır.
Diyanet İşleri (eski) : Bunu kim aşırı giderek haksızlıkla yaparsa, onu ateşe sokacağız. Bu, Allah'a kolaydır.
Diyanet Vakfi : Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu (haram yemeyi veya öldürmeyi) yaparsa (bilsin ki) onu ateşe koyacağız; bu ise Allah'a çok kolaydır.
Edip Yüksel : Kim düşmanlık ve zulüm ile bunu yaparsa onu ateşe göndeririz. Bu, ALLAH'a kolaydır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kim, zulüm ve tecavüz yolu ile bu yasakları işlerse, yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kim de sınırı aşarak, zulmederek bunu yaparsa, yarın onu ateşe yaslayacağız. Allah'a göre bunu yapmak kolaydır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her kim de tecavüz ederek, zulm ederek onu yaparsa yarın onu bir ateşe yaslayacağız. Allaha göre bu kolay bulunuyor.
Fizilal-il Kuran : Kim zulüm ve saldırganlık yolu ile böyle yaparsa ilerde onu Cehennem ateşine atacağız. Bunu yapmak Allah için gayet kolaydır.
Gültekin Onan : Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu Tanrı için pek kolaydır.
Hakkı Yılmaz : "Ve kim, düşmanlık ve şirk koşmak sûretiyle yanlış; kendi zararlarına iş olarak bu yasakları işlerse, yakında Biz, onu ateşe sokarız. Ve onu ateşe atmak, Allah'a çok kolaydır. "
Hasan Basri Çantay : Kim (halalın sınırlarını) aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allaha göre pek kolaydır.
Hayrat Neşriyat : Artık kim düşmanlık ve haksızlıkla bu (yasaklandığı) şeyleri yaparsa, bunun üzerine ileride onu bir ateşe atacağız! Bu ise, Allah’a göre çok kolaydır.
İbni Kesir : Kim, zulüm ve düşmanlıkla bunu yaparsa; yakında onu cehenneme sokacağız. Bu Allah'a kolaydır.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim bunu düşmanlık ve zulümle yaparsa, o taktirde biz onu yakında ateşe yaslayacağız. Ve işte bu, Allah için kolaydır.
Muhammed Esed : Bunu düşmanca bir niyetle ve zulüm için yapana gelince, biz onu zamanı geldiğinde ateşin (azabın)a mahkum edeceğiz; zira bu Allah için kolay bir şeydir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim bunu bir tecavüz ve bir zulüm olarak yaparsa onu yakında bir ateşe yaslandırırız ve bu Allah Teâlâ için kolay bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Kim haksızlık ve zulüm ile bu yasakları işlerse, biz onu cehenneme atacağız. Bu ise Allah'a çok kolaydır.
Şaban Piriş : Kim, zulme saparak bunu yaparsa biz onu ateşe atarız. Bu da Allah için çok kolaydır.
Suat Yıldırım : Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah’a çok kolaydır.
Süleyman Ateş : Kim düşmanlık ve zulüm ile bunu yaparsa (bilsin ki) onu cehenneme sokacağız. Bu, Allah'a kolaydır.
Tefhim-ul Kuran : Kim haddi aşarak ve zulmederek böyle yaparsa, biz onu ateşe göndeririz. Bu Allah için pek kolaydır.
Ümit Şimşek : Kim haddini aşar da zulmen böyle bir şey yaparsa, Biz onu ateşe atarız. Bu ise Allah için pek kolaydır.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}