» 4 / Nisâ  117:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in : eğer
2. يَدْعُونَ (YD̃AWN) = yed'ǔne : çağırıyorlar
3. مِنْ (MN) = min :
4. دُونِهِ (D̃WNH) = dūnihi : O'nu bırakıp da
5. إِلَّا (ÎLE) = illā : yalnızca
6. إِنَاثًا (ÎNES̃E) = ināṧen : birtakım dişilere
7. وَإِنْ (WÎN) = ve in :
8. يَدْعُونَ (YD̃AWN) = yed'ǔne : ve çağırıyorlar
9. إِلَّا (ÎLE) = illā : yalnızca
10. شَيْطَانًا (ŞYŦENE) = şeyTānen : şeytana
11. مَرِيدًا (MRYD̃E) = merīden : asi
eğer | çağırıyorlar | | O'nu bırakıp da | yalnızca | birtakım dişilere | | ve çağırıyorlar | yalnızca | şeytana | asi |

[] [D̃AW] [] [D̃WN] [] [ENS̃] [] [D̃AW] [] [ŞŦN] [MRD̃]
ÎN YD̃AWN MN D̃WNH ÎLE ÎNES̃E WÎN YD̃AWN ÎLE ŞYŦENE MRYD̃E

in yed'ǔne min dūnihi illā ināṧen ve in yed'ǔne illā şeyTānen merīden
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer Not
يدعون د ع و | D̃AW YD̃AWN yed'ǔne çağırıyorlar they invoke
من | MN min from
دونه د و ن | D̃WN D̃WNH dūnihi O'nu bırakıp da besides Him
إلا | ÎLE illā yalnızca but
إناثا ا ن ث | ENS̃ ÎNES̃E ināṧen birtakım dişilere female (deities)
وإن | WÎN ve in and not
يدعون د ع و | D̃AW YD̃AWN yed'ǔne ve çağırıyorlar they invoke
إلا | ÎLE illā yalnızca except
شيطانا ش ط ن | ŞŦN ŞYŦENE şeyTānen şeytana Shaitaan -
مريدا م ر د | MRD̃ MRYD̃E merīden asi rebellious.

4:117 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | çağırıyorlar | | O'nu bırakıp da | yalnızca | birtakım dişilere | | ve çağırıyorlar | yalnızca | şeytana | asi |

[] [D̃AW] [] [D̃WN] [] [ENS̃] [] [D̃AW] [] [ŞŦN] [MRD̃]
ÎN YD̃AWN MN D̃WNH ÎLE ÎNES̃E WÎN YD̃AWN ÎLE ŞYŦENE MRYD̃E

in yed'ǔne min dūnihi illā ināṧen ve in yed'ǔne illā şeyTānen merīden
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا

[] [د ع و] [] [د و ن] [] [ا ن ث] [] [د ع و] [] [ش ط ن] [م ر د]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
يدعون د ع و | D̃AW YD̃AWN yed'ǔne çağırıyorlar they invoke
Ye,Dal,Ayn,Vav,Nun,
10,4,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دونه د و ن | D̃WN D̃WNH dūnihi O'nu bırakıp da besides Him
Dal,Vav,Nun,He,
4,6,50,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā yalnızca but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
إناثا ا ن ث | ENS̃ ÎNES̃E ināṧen birtakım dişilere female (deities)
,Nun,Elif,Se,Elif,
,50,1,500,1,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
وإن | WÎN ve in and not
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يدعون د ع و | D̃AW YD̃AWN yed'ǔne ve çağırıyorlar they invoke
Ye,Dal,Ayn,Vav,Nun,
10,4,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā yalnızca except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
شيطانا ش ط ن | ŞŦN ŞYŦENE şeyTānen şeytana Shaitaan -
Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,Elif,
300,10,9,1,50,1,
"N – accusative masculine indefinite noun → Satan"
اسم منصوب
مريدا م ر د | MRD̃ MRYD̃E merīden asi rebellious.
Mim,Re,Ye,Dal,Elif,
40,200,10,4,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: eğer | يَدْعُونَ: çağırıyorlar | مِنْ: | دُونِهِ: O'nu bırakıp da | إِلَّا: yalnızca | إِنَاثًا: birtakım dişilere | وَإِنْ: | يَدْعُونَ: ve çağırıyorlar | إِلَّا: yalnızca | شَيْطَانًا: şeytana | مَرِيدًا: asi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN eğer | يدعون YD̃AWN çağırıyorlar | من MN | دونه D̃WNH O'nu bırakıp da | إلا ÎLE yalnızca | إناثا ÎNES̃E birtakım dişilere | وإن WÎN | يدعون YD̃AWN ve çağırıyorlar | إلا ÎLE yalnızca | شيطانا ŞYŦENE şeytana | مريدا MRYD̃E asi |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: eğer | yed'ǔne: çağırıyorlar | min: | dūnihi: O'nu bırakıp da | illā: yalnızca | ināṧen: birtakım dişilere | ve in: | yed'ǔne: ve çağırıyorlar | illā: yalnızca | şeyTānen: şeytana | merīden: asi |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: eğer | YD̃AWN: çağırıyorlar | MN: | D̃WNH: O'nu bırakıp da | ÎLE: yalnızca | ÎNES̃E: birtakım dişilere | WÎN: | YD̃AWN: ve çağırıyorlar | ÎLE: yalnızca | ŞYŦENE: şeytana | MRYD̃E: asi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, Allah'ı bırakırlar da dişi saydıkları putlara taparlar, böylece de ancak inatçı Şeytan'a tapmış olurlar.
Adem Uğur : Onlar (müşrikler) O'nu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.
Ahmed Hulusi : O'nun dûnundakilere yönelenler, sadece cansız dişi putlara tapınmaktalar ve böylece de inatçı, hayırsız şeytana yöneliyorlar!
Ahmet Tekin : Onlar, Allah’ı bırakıp, kulları durumundaki mabud tasavvur ettikleri hayali kadına, cansız dişi putlara, kadınlar gibi yalvarırlar. Kesinlikle, mütemadiyen bozgunculuk ve kötülük yapan şeytandan dilekte bulunmuş olurlar.
Ahmet Varol : Onlar, O'nu bırakıp da sadece birtakım dişi varlıklara tapınmaktadırlar. Onlar sadece azgın şeytana tapınmaktadırlar.
Ali Bulaç : Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Mekke müşrikleri Allah’ı bırakıp da yalnız dişi putlara (lât, Uzza ve Menat’a) tapıyorlar. Onların bu putlara tapmaları da ancak inatçı bir şeytana ibadet etmektir.
Bekir Sadak : (117-11) 9 Onlar Allah'i birakip tanricalara taparlar ve: «Elbette senin kullarindan belli bir takimi alip onlari saptiracagim, onlara kuruntu kurduracagim, develerin kulaklarini yarmalarini emredecegim, Allah'in yarattigini degistirmelerini emredecegim» diyen, Allah'in lanet ettigi azgin seytana taparlar. Allah'i birakip seytani dost edinen suphesiz aciktan aciga kayba ugramistir.
Celal Yıldırım : Allah'ı bırakır da yalnız dişilere taparlar ve onlar böylece inatçı azgın şeytandan başkasına tapmazlar.
Diyanet İşleri : Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Hâlbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.
Diyanet İşleri (eski) : (117-119) Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve: 'Elbette senin kullarından belli bir takımı alıp onları saptıracağım, onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim' diyen, Allah'ın lanet ettiği azgın şeytana taparlar. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğramıştır.
Diyanet Vakfi : Onlar (müşrikler) O'nu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.
Edip Yüksel : O'ndan ayrı olarak tanrıçalara taparlar. Aslında inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, Allah'ı bırakırlar da, yalnız dişilere taparlar. Böylece ancak inatçı şeytana tapmış olurlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar onu bırakıp da yalnız dişilere (dişi putlara) tapıyorlar ve sadece yalabık (inatçı) bir şeytana tapıyorlar ki,
Elmalılı Hamdi Yazır : Onu bırakıb da sade dişilere tapıyorlar, ve sade yalâbık bir Şeytana tapıyorlar
Fizilal-il Kuran : Onlar Allah'ı bırakıp dişi putlara (tanrıçalara) yalvarıyorlar. Aslında onların yalvardıkları şirret şeytandan başkası değildir.
Gültekin Onan : Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırla işkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.
Hakkı Yılmaz : Onlar, Allah'ın astlarından, yalnızca dişilere yakarırlar. Ve onlar ancak inatçı şeytana yakarırlar.
Hasan Basri Çantay : Onlar Onu (Allahı) bırakırlar da yalınız dişilere taparlar. (Böylece) o çok inâdcı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar.
Hayrat Neşriyat : (O müşrikler) O’nu (Allah’ı) bırakıp sâdece (Lât ve Uzzâ gibi) birtakım dişi(isimli put)lara tapıyorlar ve ancak inadcı (isyankâr) bir şeytana tapıyorlar.
İbni Kesir : Onu bırakıp da yalnız dişi putlara tapıyorlar. Aslında onlar, inatçı şeytandan başkasına tapmıyorlar.
İskender Evrenosoğlu : Onlar, ancak O'ndan (Allah'tan) başka dişilere (dişi olarak isimlendirdikleri putlara) taparlar. Ve ancak isyankâr şeytanı çağırırlar.
Muhammed Esed : Onlar, Allahı bırakıp yalnızca cansız sembollere sığınıyorlar; böylece isyankar bir Şeytana sığınmış oluyorlar,
Ömer Nasuhi Bilmen : O müşrikler Cenâb-ı Hakk'a değil, ancak dişilere taparlar ve ancak ziyâde isyankar bir şeytana tapıverirler.
Ömer Öngüt : Onlar Allah'ı bırakıp dişi putlara tapıyorlar, böylece onlar inatçı azgın şeytandan başkasına tapmıyorlar.
Şaban Piriş : Allah’ı bırakıp yalnızca putlara dua ediyorlar. Oysa azgın şeytandan başkasına dua etmiyorlar.
Suat Yıldırım : Allah’tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah’ın lânet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.
Süleyman Ateş : O(Allah'a ortak koşa)nlar, O'nu bırakıp birtakım dişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar, (hayırsız) âsi şeytândan başkasına yalvarmıyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, O'nu bırakıp da (bir takım) dişilere taparlar. Onlar, o her türlü hayırla ilişkisi kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar.
Ümit Şimşek : Onlar Allah'ı bırakıp da dişilere dua ederler. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasına yalvarmış olmuyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'ın berisindekilere davet/dua edenler sadece dişilere/dişileşmiş halde davet/dua ederler. Ve onlar inatçı bir şeytandan başkasına çağırıp yakarmıyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}