» 4 / Nisâ  49:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi?
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : şu
5. يُزَكُّونَ (YZKWN) = yuzekkūne : övüp yüceltenleri
6. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendilerini
7. بَلِ (BL) = beli : Hayır, ancak
8. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
9. يُزَكِّي (YZKY) = yuzekkī : yüceltir
10. مَنْ (MN) = men :
11. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediğini
12. وَلَا (WLE) = ve lā :
13. يُظْلَمُونَ (YƵLMWN) = yuZlemūne : onlara zulmedilmez
14. فَتِيلًا (FTYLE) = fetīlen : kıl kadar
| görmedin mi? | | şu | övüp yüceltenleri | kendilerini | Hayır, ancak | Allah | yüceltir | | dilediğini | | onlara zulmedilmez | kıl kadar |

[] [REY] [] [] [ZKW] [NFS] [] [] [ZKW] [] [ŞYE] [] [ƵLM] [FTL]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN YZKWN ÊNFSHM BL ELLH YZKY MN YŞEÙ WLE YƵLMWN FTYLE

elem tera ilā elleƶīne yuzekkūne enfusehum beli llahu yuzekkī men yeşā'u ve lā yuZlemūne fetīlen
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
إلى | ÎL ilā [towards]
الذين | ELZ̃YN elleƶīne şu those who
يزكون ز ك و | ZKW YZKWN yuzekkūne övüp yüceltenleri claim purity
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerini (for) themselves?
بل | BL beli Hayır, ancak Nay,
الله | ELLH llahu Allah (it is) Allah,
يزكي ز ك و | ZKW YZKY yuzekkī yüceltir He purifies
من | MN men whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills
ولا | WLE ve lā and not
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMWN yuZlemūne onlara zulmedilmez they will be wronged
فتيلا ف ت ل | FTL FTYLE fetīlen kıl kadar (even as much as) a hair on a date-seed.

4:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi? | | şu | övüp yüceltenleri | kendilerini | Hayır, ancak | Allah | yüceltir | | dilediğini | | onlara zulmedilmez | kıl kadar |

[] [REY] [] [] [ZKW] [NFS] [] [] [ZKW] [] [ŞYE] [] [ƵLM] [FTL]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN YZKWN ÊNFSHM BL ELLH YZKY MN YŞEÙ WLE YƵLMWN FTYLE

elem tera ilā elleƶīne yuzekkūne enfusehum beli llahu yuzekkī men yeşā'u ve lā yuZlemūne fetīlen
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا

[] [ر ا ي] [] [] [ز ك و] [ن ف س] [] [] [ز ك و] [] [ش ي ا] [] [ظ ل م] [ف ت ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إلى | ÎL ilā [towards]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne şu those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يزكون ز ك و | ZKW YZKWN yuzekkūne övüp yüceltenleri claim purity
Ye,Ze,Kef,Vav,Nun,
10,7,20,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendilerini (for) themselves?
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بل | BL beli Hayır, ancak Nay,
Be,Lam,
2,30,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
الله | ELLH llahu Allah (it is) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
يزكي ز ك و | ZKW YZKY yuzekkī yüceltir He purifies
Ye,Ze,Kef,Ye,
10,7,20,10,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men whom
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediğini He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ولا | WLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CIRC – prefixed circumstantial particle
NEG – negative particle
الواو حالية
حرف نفي
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMWN yuZlemūne onlara zulmedilmez they will be wronged
Ye,Zı,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,900,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
فتيلا ف ت ل | FTL FTYLE fetīlen kıl kadar (even as much as) a hair on a date-seed.
Fe,Te,Ye,Lam,Elif,
80,400,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi? | إِلَى: | الَّذِينَ: şu | يُزَكُّونَ: övüp yüceltenleri | أَنْفُسَهُمْ: kendilerini | بَلِ: Hayır, ancak | اللَّهُ: Allah | يُزَكِّي: yüceltir | مَنْ: | يَشَاءُ: dilediğini | وَلَا: | يُظْلَمُونَ: onlara zulmedilmez | فَتِيلًا: kıl kadar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi? | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN şu | يزكون YZKWN övüp yüceltenleri | أنفسهم ÊNFSHM kendilerini | بل BL Hayır, ancak | الله ELLH Allah | يزكي YZKY yüceltir | من MN | يشاء YŞEÙ dilediğini | ولا WLE | يظلمون YƵLMWN onlara zulmedilmez | فتيلا FTYLE kıl kadar |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi? | ilā: | elleƶīne: şu | yuzekkūne: övüp yüceltenleri | enfusehum: kendilerini | beli: Hayır, ancak | llahu: Allah | yuzekkī: yüceltir | men: | yeşā'u: dilediğini | ve lā: | yuZlemūne: onlara zulmedilmez | fetīlen: kıl kadar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi? | ÎL: | ELZ̃YN: şu | YZKWN: övüp yüceltenleri | ÊNFSHM: kendilerini | BL: Hayır, ancak | ELLH: Allah | YZKY: yüceltir | MN: | YŞEÙ: dilediğini | WLE: | YƵLMWN: onlara zulmedilmez | FTYLE: kıl kadar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin kendilerini temize çıkarmaya savaşanları, halbuki Allah, dilediğini arıtır, temizler ve onlar, hurma çekirdeğinin içindeki incecik kıl kadar bile zulüm görmezler.
Adem Uğur : Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez.
Ahmed Hulusi : Kendilerini temiz sayanları (şirk koştukları hâlde temiz olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyanları) görmüyor musun? Hayır (olay onların dediği gibi değil), Allâh dilediğini arındırır ve hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar.
Ahmet Tekin : Kendilerini, vicdanlarını temize çıkaranları görmüyor musun? Bilâkis, Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimseleri temize çıkarır, vicdanlarını arındırır. Kimseye de kıl kadar haksızlık edilmez, zulmedilmez.
Ahmet Varol : Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi! Hayır ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar haksızlık edilmez.
Ali Bulaç : Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Şu, kendilerini temize çıkaranlara (cennete ancak biz gireceğiz diyen yahudi ve hristiyanlara) bakmazmısın! Öyle değil, Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara da kıl kadar zulmedilmezler (yaptıklarının cezasını tam olarak görürler).
Bekir Sadak : Kendilerini temize cikaranlari gormedin mi? Allah diledigini temize cikarir ve kendilerine kil kadar haksizlik yapmaz.
Celal Yıldırım : Görmedin mi, şu kendini temize çıkaranları ? Ama Allah, dilediğini temize çıkarır ve hurma çekirdeğindeki ince lif kadar olsun haksızlığa uğramazlar.
Diyanet İşleri : Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah, dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez.
Diyanet İşleri (eski) : Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar haksızlık yapmaz.
Diyanet Vakfi : Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin! Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl payı kadar haksızlık görmez.
Edip Yüksel : Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ALLAH dilediğini temize çıkarır. Onlara en ufak bir haksızlık yapılmaz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendi nefislerini temize çıkaranları görmüyor musun? Hayır! Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar zulmedilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şu nefislerini temize çıkarıp duranları görmüyor musun? Hayır, yalnız Allah dilediğini temize çıkarır. Ve onlara kıl kadar zulmedilmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakmazmısın şu nefislerini tezkiye edib duranlara! Hayır, yalnız Allah dilediğini tezkiye eder (temize çıkar) onlar da kıl kadar zulmedilmezler
Fizilal-il Kuran : Şu kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa Allah dilediği kimseyi arındırır, fakat hiç kimseye kıl payı kadar haksızlık yapılmaz.
Gültekin Onan : Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi ? Hayır; Tanrı, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.
Hakkı Yılmaz : Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Tam tersi Allah, dilediği kimseyi temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.
Hasan Basri Çantay : Kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? öyle değil, Allah kimi dilerse onu temize çıkarır. Onlar hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar bile haksızlık görmezler.
Hayrat Neşriyat : Kendilerini temize çıkarıp duranları görmedin mi? Bil'akis Allah dilediğini temize çıkarır ve (onlar) kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
İbni Kesir : Bakmaz mısın şu kendilerini temize çıkaranlara? Halbuki dilediğini temize çıkaran yalnız Allah'tır. Ve kıl payı zulme uğratılmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Kendi nefslerini temize çıkaranları (tezkiye ettiklerini söyleyenleri) görmedin mi? Hayır (öyle değil). Ancak Allah, dilediği kişinin nefsini tezkiye eder. Ve onlar, hurma çekirdeğinin ince ipliği kadar (bile) zulüm olunmazlar.
Muhammed Esed : Kendilerini tertemiz sayanların farkında değil misin? Hayır, aksine Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bakmadın mı o kimselere ki, nefislerini tezkiye eder dururlar. Belki Allah Teâlâ dilediğini tezkiye eder ve kıl kadar zulüm edilmezler.
Ömer Öngüt : Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır! Allah dilediğini temize çıkarır ve hiç kimse kıl kadar zulme uğratılmaz.
Şaban Piriş : Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Oysa Allah, dilediğini arındırır ve onlar, en küçük haksızlığa uğratılmazlar.
Suat Yıldırım : Baksana o kendini temize çıkaranlara! (Onların temiz olduklarını iddia etmeleri neye yarar ki?) Ancak Allah dilediğini temize çıkarır ve onlara kıl kadar olsun haksızlık edilmez.
Süleyman Ateş : Şu kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi? Hayır, ancak Allâh dilediğini yüceltir, onlara kıl kadar zulmedilmez.
Tefhim-ul Kuran : Kendilerini (övgüyle) temize çıkaranları görmedin mi? Hayır; Allah, dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar, 'bir hurma çekirdiğindeki ipince iplik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.
Ümit Şimşek : Görmüyor musun kendilerini temize çıkaranları? Oysa Allah dilediğini temize çıkarır; hiç kimse de kıl kadar bir haksızlığa uğramış olmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Bakmaz mısın, şu benliklerini ak, berrak gösterip duranlara! Hayır! İş, sandıkları gibi değil. Ancak Allah, dilediğini temizleyip aklar. Ve bir hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}