» 4 / Nisâ  22:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَا (WLE) = ve lā :
2. تَنْكِحُوا (TNKḪWE) = tenkiHū : artık evlenmeyin
3. مَا (ME) = mā :
4. نَكَحَ (NKḪ) = nekeHa : evlendiği
5. ابَاؤُكُمْ ( ËBEÙKM) = ābā'ukum : babalarınızın
6. مِنَ (MN) = mine :
7. النِّسَاءِ (ELNSEÙ) = n-nisā'i : kadınlarla
8. إِلَّا (ÎLE) = illā : hariç
9. مَا (ME) = mā : olanlar
10. قَدْ (GD̃) = ḳad :
11. سَلَفَ (SLF) = selefe : geçmişte
12. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : çünkü bu
13. كَانَ (KEN) = kāne :
14. فَاحِشَةً (FEḪŞT) = fāHişeten : edepsizliktir
15. وَمَقْتًا (WMGTE) = ve meḳten : ve (Allah'ın) hışm(ı)dır
16. وَسَاءَ (WSEÙ) = ve sā'e : ve iğrenç
17. سَبِيلًا (SBYLE) = sebīlen : bir yoldur
| artık evlenmeyin | | evlendiği | babalarınızın | | kadınlarla | hariç | olanlar | | geçmişte | çünkü bu | | edepsizliktir | ve (Allah'ın) hışm(ı)dır | ve iğrenç | bir yoldur |

[] [NKḪ] [] [NKḪ] [EBW] [] [NSW] [] [] [] [SLF] [] [KWN] [FḪŞ] [MGT] [SWE] [SBL]
WLE TNKḪWE ME NKḪ ËBEÙKM MN ELNSEÙ ÎLE ME GD̃ SLF ÎNH KEN FEḪŞT WMGTE WSEÙ SBYLE

ve lā tenkiHū nekeHa ābā'ukum mine n-nisā'i illā ḳad selefe innehu kāne fāHişeten ve meḳten ve sā'e sebīlen
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā And (do) not
تنكحوا ن ك ح | NKḪ TNKḪWE tenkiHū artık evlenmeyin marry
ما | ME whom
نكح ن ك ح | NKḪ NKḪ nekeHa evlendiği married
آباؤكم ا ب و | EBW ËBEÙKM ābā'ukum babalarınızın your fathers
من | MN mine of
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlarla the women
إلا | ÎLE illā hariç except
ما | ME olanlar what
قد | GD̃ ḳad has
سلف س ل ف | SLF SLF selefe geçmişte passed before,
إنه | ÎNH innehu çünkü bu indeed it
كان ك و ن | KWN KEN kāne was
فاحشة ف ح ش | FḪŞ FEḪŞT fāHişeten edepsizliktir an immorality
ومقتا م ق ت | MGT WMGTE ve meḳten ve (Allah'ın) hışm(ı)dır and hateful,
وساء س و ا | SWE WSEÙ ve sā'e ve iğrenç and (an) evil
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen bir yoldur way.

4:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| artık evlenmeyin | | evlendiği | babalarınızın | | kadınlarla | hariç | olanlar | | geçmişte | çünkü bu | | edepsizliktir | ve (Allah'ın) hışm(ı)dır | ve iğrenç | bir yoldur |

[] [NKḪ] [] [NKḪ] [EBW] [] [NSW] [] [] [] [SLF] [] [KWN] [FḪŞ] [MGT] [SWE] [SBL]
WLE TNKḪWE ME NKḪ ËBEÙKM MN ELNSEÙ ÎLE ME GD̃ SLF ÎNH KEN FEḪŞT WMGTE WSEÙ SBYLE

ve lā tenkiHū nekeHa ābā'ukum mine n-nisā'i illā ḳad selefe innehu kāne fāHişeten ve meḳten ve sā'e sebīlen
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا

[] [ن ك ح] [] [ن ك ح] [ا ب و] [] [ن س و] [] [] [] [س ل ف] [] [ك و ن] [ف ح ش] [م ق ت] [س و ا] [س ب ل]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولا | WLE ve lā And (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تنكحوا ن ك ح | NKḪ TNKḪWE tenkiHū artık evlenmeyin marry
Te,Nun,Kef,Ha,Vav,Elif,
400,50,20,8,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME whom
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
نكح ن ك ح | NKḪ NKḪ nekeHa evlendiği married
Nun,Kef,Ha,
50,20,8,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
آباؤكم ا ب و | EBW ËBEÙKM ābā'ukum babalarınızın your fathers
,Be,Elif,,Kef,Mim,
,2,1,,20,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
النساء ن س و | NSW ELNSEÙ n-nisā'i kadınlarla the women
Elif,Lam,Nun,Sin,Elif,,
1,30,50,60,1,,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā hariç except
,Lam,Elif,
,30,1,
EXP – exceptive particle
أداة استثناء
ما | ME olanlar what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
قد | GD̃ ḳad has
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
سلف س ل ف | SLF SLF selefe geçmişte passed before,
Sin,Lam,Fe,
60,30,80,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
إنه | ÎNH innehu çünkü bu indeed it
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كان ك و ن | KWN KEN kāne was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فاحشة ف ح ش | FḪŞ FEḪŞT fāHişeten edepsizliktir an immorality
Fe,Elif,Ha,Şın,Te merbuta,
80,1,8,300,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
ومقتا م ق ت | MGT WMGTE ve meḳten ve (Allah'ın) hışm(ı)dır and hateful,
Vav,Mim,Gaf,Te,Elif,
6,40,100,400,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وساء س و ا | SWE WSEÙ ve sā'e ve iğrenç and (an) evil
Vav,Sin,Elif,,
6,60,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
سبيلا س ب ل | SBL SBYLE sebīlen bir yoldur way.
Sin,Be,Ye,Lam,Elif,
60,2,10,30,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَا: | تَنْكِحُوا: artık evlenmeyin | مَا: | نَكَحَ: evlendiği | ابَاؤُكُمْ: babalarınızın | مِنَ: | النِّسَاءِ: kadınlarla | إِلَّا: hariç | مَا: olanlar | قَدْ: | سَلَفَ: geçmişte | إِنَّهُ: çünkü bu | كَانَ: | فَاحِشَةً: edepsizliktir | وَمَقْتًا: ve (Allah'ın) hışm(ı)dır | وَسَاءَ: ve iğrenç | سَبِيلًا: bir yoldur |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولا WLE | تنكحوا TNKḪWE artık evlenmeyin | ما ME | نكح NKḪ evlendiği | آباؤكم ËBEÙKM babalarınızın | من MN | النساء ELNSEÙ kadınlarla | إلا ÎLE hariç | ما ME olanlar | قد GD̃ | سلف SLF geçmişte | إنه ÎNH çünkü bu | كان KEN | فاحشة FEḪŞT edepsizliktir | ومقتا WMGTE ve (Allah'ın) hışm(ı)dır | وساء WSEÙ ve iğrenç | سبيلا SBYLE bir yoldur |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve lā: | tenkiHū: artık evlenmeyin | : | nekeHa: evlendiği | ābā'ukum: babalarınızın | mine: | n-nisā'i: kadınlarla | illā: hariç | : olanlar | ḳad: | selefe: geçmişte | innehu: çünkü bu | kāne: | fāHişeten: edepsizliktir | ve meḳten: ve (Allah'ın) hışm(ı)dır | ve sā'e: ve iğrenç | sebīlen: bir yoldur |
Kırık Meal (Transcript) : |WLE: | TNKḪWE: artık evlenmeyin | ME: | NKḪ: evlendiği | ËBEÙKM: babalarınızın | MN: | ELNSEÙ: kadınlarla | ÎLE: hariç | ME: olanlar | GD̃: | SLF: geçmişte | ÎNH: çünkü bu | KEN: | FEḪŞT: edepsizliktir | WMGTE: ve (Allah'ın) hışm(ı)dır | WSEÙ: ve iğrenç | SBYLE: bir yoldur |
Abdulbaki Gölpınarlı : Babalarınızın nikâhladığı kadınları almayın. Bu, ancak geçmiş bir âdettir ve geçen, geçip gitmiştir. Şüphe yok ki bu, kötü bir şeydi, iğrenç bir âdetti ve ne de kötü bir yoldu, yordamdı.
Adem Uğur : Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.
Ahmed Hulusi : Babalarınızın nikâhlayıp ayrıldığı kadınlarla evlenmeyin. Geçen geçti (onlar müstesna). Şüphe yok ki bu çok çirkin ve yanlış bir uygulamadır. Ve dahi ne kötü bir âdettir!
Ahmet Tekin : Geçmişte, İslâm’dan önce olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu en büyük günah ve hayâsızlıktır. Allah’ın gazabını, mü’minlerin öfkesini mucip bir haldir.
Ahmet Varol : Geçmişte olanlar hariç, babalarınızın nikahlamış oldukları kadınları nikahlamayın. Şüphesiz bu, bir hayasızlık ve Allah'ın hışmını gerektiren bir işti. Ne kadar da kötü bir yoldu!
Ali Bulaç : Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öfke duyulan bir iğrençliktir.' Ne kötü bir yoldu o!...
Ali Fikri Yavuz : Bir de babalarınızın nikâhladığı kadınları kendinize nikâhlamayın. Cahiliyyet devrinde geçen afvedilmiş geçmiştir. Şüphe yok ki o, pek çirkindi; Allah’ın buğzuna sebepti, o ne fena bir âdet idi!...
Bekir Sadak : Babalarinizin evlendikleri kadinlarla evlenmeyin, gecmiste olanlar artik gecmistir cunku bu bir fuhus ve igrenc bir seydi, ne kotu yoldu! *
Celal Yıldırım : Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin, ancak geçen geçti. Doğrusu bu bir fuhuş, çok çirkin bir davranış, ilâhî gazab ve ne kötü bir yoldur !
Diyanet İşleri : Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlık, öfke ve nefret gerektiren bir iştir. Bu, ne kötü bir yoldur.
Diyanet İşleri (eski) : Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin, geçmişte olanlar artık geçmiştir çünkü bu bir fuhuş ve igrenç bir şeydi, ne kötü yoldu!
Diyanet Vakfi : Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin; çünkü bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.
Edip Yüksel : Babanızın evlenmiş bulunduğu kadınlarla artık evlenmeyin. Fakat geçmişte yaptığınız bu tip evlilikleri de bozmayın. O davranış büyük bir günahtır, iğrenç ve kötü bir yoldur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Cahiliye devrinde geçenler müstesna, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyiniz. Şüphe yok ki o, pek çirkindi, iğrenç idi, o ne fena bir âdetti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin! Geçen geçti. Şüphesiz o, pek çirkin, pek iğrenç idi ve ne kötü bir adetti!
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de babalarınızın nikâhı geçmiş kadınları nikâhlamayın, geçen geçti, şüphe yok ki o pek çirkindi, iğrenç idi, o ne fena âdetti
Fizilal-il Kuran : Geçmiş uygulamalar bir yana, bundan böyle babalarınızın evlenmiş olduğu kadınlar ile evlenmeyiniz. Bu bir edepsizlik, iğrenç bir hareket ve son derece çirkin bir gelenektir.
Gültekin Onan : Kadınlardan babalarınızın nikahladıklarını nikahlamayın. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öfke duyulan bir iğrençliktir'. Ne kötü bir yoldu o!
Hakkı Yılmaz : Ve kadınlardan babalarınızın nikâhladıklarını nikâhlamayın. Ancak geçen geçmiştir. Şüphesiz bu, çirkin bir hayâsızlıktır ve öfke duyulan bir iğrençliktir. Ne kötü bir yoldu o!
Hasan Basri Çantay : Babalarınızla evlenmiş olan kadınlarla evlenmeyin. Ancak (câhiliyyet devrinde geçen) geçmişdir. Şübhe yok ki o, bir hayaasızlıkdı, (Allahın en büyük) hışmı (na bir sebeb) di. O, ne kötü bir yoldu.
Hayrat Neşriyat : Babalarınızın nikâhladığı kadınlarla da evlenmeyin; ancak artık geçmişte olanlarmüstesnâ (onlardan mes’ûl değilsiniz). Şübhesiz ki bu, pek çirkin bir iş ve nefret edilen bir şeydir ve ne kötü bir yoldur!
İbni Kesir : Babalarınızın nikahladığı kadınları nikahlamayın. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Çünkü o, çok çirkin ve iğrenç bir şeydi. Ve o, fena adetti.
İskender Evrenosoğlu : Ve babalarınızın nikâhladığı (evlendiği) kadınlarla nikâhlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o, bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.
Muhammed Esed : Babalarınızın daha önce evlenmiş olduğu kadınlarla evlenmeyin, ama geçmişte olanlar geçmişte kalmıştır. Bu, kesinlikle utanç verici bir fiildir, çirkin bir şeydir ve kötü bir yoldur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve babalarınızın nikahlamış olduğu kadınlar ile evlenmeyiniz. Ancak geçen geçmiştir. Şüphe yok ki, o pek çirkindi ve menfurdu ve ne fena bir yoldu.
Ömer Öngüt : Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlıktır, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.
Şaban Piriş : Babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Ancak geçmişte olanlar affedilmiştir. Bu, bir fuhuş ve iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur.
Suat Yıldırım : Daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikâhladığı kadınları artık nikâhlamayın. Hiç şüphe yok ki bu, Allah’ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o!
Süleyman Ateş : Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu, edepsizliktir, (Allâh'ın) hışm(ı)dır ve iğrenç bir yoldur.
Tefhim-ul Kuran : Kadınlardan babalarınızın nikâhladıklarını nikâhlamayın. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiştir. Çünkü bu, 'çirkin bir hayasızlık' ve 'öfke duyulan bir iğrençliktir'. Ne kötü bir yoldu o!...
Ümit Şimşek : Babalarınızın nikâhladığı kadınlarla evlenmeyin-ancak geçmişte kalan müstesna. Zira o bir hayâsızlıktır, iğrenç birşeydir ve pek kötü bir yoldur.
Yaşar Nuri Öztürk : Geçmişte kalanlar hariç, babalarınızın nikâhlamış olduğu kadınlarla evlenmeyin. Böyle bir şey açık bir edepsizlik, nefret gerektiren bir kötülüktür. Çirkin bir yoldur bu.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}