» 4 / Nisâ  82:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَفَلَا (ÊFLE) = efelā :
2. يَتَدَبَّرُونَ (YTD̃BRWN) = yetedebberūne : düşünmüyorlar mı?
3. الْقُرْانَ (ELGR ËN) = l-ḳurāne : Kur'an'ı
4. وَلَوْ (WLW) = velev : ve eğer
5. كَانَ (KEN) = kāne : olsaydı
6. مِنْ (MN) = min : -ından
7. عِنْدِ (AND̃) = ǐndi : taraf-
8. غَيْرِ (ĞYR) = ğayri : başkası
9. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
10. لَوَجَدُوا (LWCD̃WE) = levecedū : bulurlardı
11. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
12. اخْتِلَافًا (EḢTLEFE) = ḣtilāfen : birbirini tutmaz
13. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : çok şey
| düşünmüyorlar mı? | Kur'an'ı | ve eğer | olsaydı | -ından | taraf- | başkası | Allah'tan | bulurlardı | onda | birbirini tutmaz | çok şey |

[] [D̃BR] [GRE] [] [KWN] [] [AND̃] [ĞYR] [] [WCD̃] [] [ḢLF] [KS̃R]
ÊFLE YTD̃BRWN ELGR ËN WLW KEN MN AND̃ ĞYR ELLH LWCD̃WE FYH EḢTLEFE KS̃YRE

efelā yetedebberūne l-ḳurāne velev kāne min ǐndi ğayri llahi levecedū fīhi ḣtilāfen keṧīran
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفلا | ÊFLE efelā Then (do) not
يتدبرون د ب ر | D̃BR YTD̃BRWN yetedebberūne düşünmüyorlar mı? they ponder
القرآن ق ر ا | GRE ELGR ËN l-ḳurāne Kur'an'ı (on) the Quran?
ولو | WLW velev ve eğer And if
كان ك و ن | KWN KEN kāne olsaydı it had (been)
من | MN min -ından (of)
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi taraf- from
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayri başkası other than
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah,
لوجدوا و ج د | WCD̃ LWCD̃WE levecedū bulurlardı surely they (would have) found
فيه | FYH fīhi onda in it
اختلافا خ ل ف | ḢLF EḢTLEFE ḣtilāfen birbirini tutmaz contradiction,
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çok şey much.

4:82 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| düşünmüyorlar mı? | Kur'an'ı | ve eğer | olsaydı | -ından | taraf- | başkası | Allah'tan | bulurlardı | onda | birbirini tutmaz | çok şey |

[] [D̃BR] [GRE] [] [KWN] [] [AND̃] [ĞYR] [] [WCD̃] [] [ḢLF] [KS̃R]
ÊFLE YTD̃BRWN ELGR ËN WLW KEN MN AND̃ ĞYR ELLH LWCD̃WE FYH EḢTLEFE KS̃YRE

efelā yetedebberūne l-ḳurāne velev kāne min ǐndi ğayri llahi levecedū fīhi ḣtilāfen keṧīran
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

[] [د ب ر] [ق ر ا] [] [ك و ن] [] [ع ن د] [غ ي ر] [] [و ج د] [] [خ ل ف] [ك ث ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفلا | ÊFLE efelā Then (do) not
,Fe,Lam,Elif,
,80,30,1,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
يتدبرون د ب ر | D̃BR YTD̃BRWN yetedebberūne düşünmüyorlar mı? they ponder
Ye,Te,Dal,Be,Re,Vav,Nun,
10,400,4,2,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
القرآن ق ر ا | GRE ELGR ËN l-ḳurāne Kur'an'ı (on) the Quran?
Elif,Lam,Gaf,Re,,Nun,
1,30,100,200,,50,
"PN – accusative masculine proper noun → Quran"
اسم علم منصوب
ولو | WLW velev ve eğer And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الواو استئنافية
حرف شرط
كان ك و ن | KWN KEN kāne olsaydı it had (been)
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN min -ından (of)
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐndi taraf- from
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
N – genitive noun
اسم مجرور
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayri başkası other than
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
لوجدوا و ج د | WCD̃ LWCD̃WE levecedū bulurlardı surely they (would have) found
Lam,Vav,Cim,Dal,Vav,Elif,
30,6,3,4,6,1,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi onda in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
اختلافا خ ل ف | ḢLF EḢTLEFE ḣtilāfen birbirini tutmaz contradiction,
Elif,Hı,Te,Lam,Elif,Fe,Elif,
1,600,400,30,1,80,1,
N – accusative masculine indefinite (form VIII) verbal noun
اسم منصوب
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çok şey much.
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَفَلَا: | يَتَدَبَّرُونَ: düşünmüyorlar mı? | الْقُرْانَ: Kur'an'ı | وَلَوْ: ve eğer | كَانَ: olsaydı | مِنْ: -ından | عِنْدِ: taraf- | غَيْرِ: başkası | اللَّهِ: Allah'tan | لَوَجَدُوا: bulurlardı | فِيهِ: onda | اخْتِلَافًا: birbirini tutmaz | كَثِيرًا: çok şey |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أفلا ÊFLE | يتدبرون YTD̃BRWN düşünmüyorlar mı? | القرآن ELGR ËN Kur'an'ı | ولو WLW ve eğer | كان KEN olsaydı | من MN -ından | عند AND̃ taraf- | غير ĞYR başkası | الله ELLH Allah'tan | لوجدوا LWCD̃WE bulurlardı | فيه FYH onda | اختلافا EḢTLEFE birbirini tutmaz | كثيرا KS̃YRE çok şey |
Kırık Meal (Okunuş) : |efelā: | yetedebberūne: düşünmüyorlar mı? | l-ḳurāne: Kur'an'ı | velev: ve eğer | kāne: olsaydı | min: -ından | ǐndi: taraf- | ğayri: başkası | llahi: Allah'tan | levecedū: bulurlardı | fīhi: onda | ḣtilāfen: birbirini tutmaz | keṧīran: çok şey |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊFLE: | YTD̃BRWN: düşünmüyorlar mı? | ELGR ËN: Kur'an'ı | WLW: ve eğer | KEN: olsaydı | MN: -ından | AND̃: taraf- | ĞYR: başkası | ELLH: Allah'tan | LWCD̃WE: bulurlardı | FYH: onda | EḢTLEFE: birbirini tutmaz | KS̃YRE: çok şey |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hâlâ mı düşünmezler Kur'ân'ı Allah katından gayrı bir yerden gelseydi onda, birbirini tutmaz birçok şeyler bulurlardı.
Adem Uğur : Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
Ahmed Hulusi : Kurân'ı derinliğine düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allâh indînin gayrından olsa idi, elbette Onun içinde birçok çelişki olurdu!
Ahmet Tekin : Hâlâ Kur’ân üzerinde gerektiği gibi düşünüp kendilerine neler kazandırabileceğini hesap edemeyecekler mi? Eğer Kuran, Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, onda birçok çelişkiler, tutarsızlıklar bulurlardı.
Ahmet Varol : Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından olsaydı, onun içinde çok çelişkiler bulurlardı.
Ali Bulaç : Onlar hâlâ Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, hâlâ Kur’an’ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmiyecekler mi? Eğer o, Allah’dan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmıyan birçok söz ve ifadeler bulurlaradı.
Bekir Sadak : Kuran'i durup dusunmuyorlar mi? Eger o Allah'tan baskasindan gelseydi, onda cok aykiriliklar bulurlardi.
Celal Yıldırım : Onlar Kur'ân'a etraflıca bakıp iyice düşünmüyorlar mı ? Eğer O, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş ya da yazılmış) olsaydı herhalde içinde birbirini tutmayan birçok uyumsuzluklar, tutarsızlıklar bulurlardı.
Diyanet İşleri : Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı.
Diyanet İşleri (eski) : Kuran'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.
Diyanet Vakfi : Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
Edip Yüksel : Kuran'ı incelemiyorlar mı? ALLAH'tan başkasının olsaydı onda bir çok çelişki bulacaklardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar hâlâ Kur'ân'ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hala Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmezler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hâlâ Kur'anı teemmül etmezler mi? Eğer o Allahdan başkası tarafından olsa idi elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı
Fizilal-il Kuran : Bunlar Kur'an'ı hiç incelemiyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, içinde mutlaka birçok çelişkiler bulurlardı.
Gültekin Onan : Onlar hala Kuran'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Tanrı'dan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı.
Hakkı Yılmaz : Onlar hâlâ, Kur’ân'ı gereği gibi düşünmezler mi? Eğer ki o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, kesinlikle onun içinde birçok karışıklıklar bulurlardı.
Hasan Basri Çantay : Onlar haalâ Kur'ânı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allahdan başkası tarafından olsaydı elbet içinde birbirini tutmayan bir çok (şeyler) bulurlardı.
Hayrat Neşriyat : Kur’ân’ı hiç düşünmüyorlar mı? Hâlbuki (o,) Allah’dan başkası tarafından (gelmiş)olsaydı, elbette onda birçok çelişki bulurlardı.
İbni Kesir : Onlar hala Ku'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelseydi, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan bir çok şeyler bulurlardı.
İskender Evrenosoğlu : Onlar hâlâ Kur'ân'ı tedebbür etmezler (düşünmezler) mi? Ve eğer Allah'tan başkasının katından olsaydı, onun içinde mutlaka pekçok ihtilâf bulurlardı.
Muhammed Esed : Onlar bu Kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o, Allahtan başka birinden gelmiş olsaydı onda mutlaka birçok (tutarsızlık ve) çelişkiler bulurlardı!
Ömer Nasuhi Bilmen : Kur'an'ı teemmül etmezler mi? Ve eğer Allah Teâlâ'dan başkası tarafından olsa idi elbette onda birçok ihtilâf bulurlardı.
Ömer Öngüt : Onlar Kur'an'ı gereği gibi düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından indirilseydi, içinde birbirini tutmayan birçok şeyler bulurlardı.
Şaban Piriş : Onlar Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı? Eğer O, Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı, onun içinde pek çok çelişki bulurlardı.
Suat Yıldırım : Kur’ân’ı gereği gibi düşünmeyecekler mi?Eğer Kur’ân Allah’tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.
Süleyman Ateş : Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şey bulurlardı.
Tefhim-ul Kuran : Onlar halâ Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilâflar) bulacaklardı.
Ümit Şimşek : Onlar Kur'ân'ı okuyup düşünmezler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, içinde pek çok çelişki bulacaklardı.
Yaşar Nuri Öztürk : Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbetteki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}