» 4 / Nisâ  108:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَسْتَخْفُونَ (YSTḢFWN) = yesteḣfūne : gizleniyorlar
2. مِنَ (MN) = mine :
3. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
4. وَلَا (WLE) = velā :
5. يَسْتَخْفُونَ (YSTḢFWN) = yesteḣfūne : gizlenmiyorlar
6. مِنَ (MN) = mine :
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
8. وَهُوَ (WHW) = ve huve : oysa O
9. مَعَهُمْ (MAHM) = meǎhum : onlarla beraberdir
10. إِذْ (ÎZ̃) = iƶ : zaman
11. يُبَيِّتُونَ (YBYTWN) = yubeyyitūne : geceleyin söyledikleri
12. مَا (ME) = mā : şeyleri
13. لَا (LE) = lā :
14. يَرْضَىٰ (YRŽ) = yerDā : (O'nun) istemediği
15. مِنَ (MN) = mine :
16. الْقَوْلِ (ELGWL) = l-ḳavli : sözü
17. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
18. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
19. بِمَا (BME) = bimā : herşeyi
20. يَعْمَلُونَ (YAMLWN) = yeǎ'melūne : onların yaptıkları
21. مُحِيطًا (MḪYŦE) = muHīTen : kuşatmıştır
gizleniyorlar | | insanlardan | | gizlenmiyorlar | | Allah'tan | oysa O | onlarla beraberdir | zaman | geceleyin söyledikleri | şeyleri | | (O'nun) istemediği | | sözü | | Allah | herşeyi | onların yaptıkları | kuşatmıştır |

[ḢFY] [] [NWS] [] [ḢFY] [] [] [] [] [] [BYT] [] [] [RŽW] [] [GWL] [KWN] [] [] [AML] [ḪWŦ]
YSTḢFWN MN ELNES WLE YSTḢFWN MN ELLH WHW MAHM ÎZ̃ YBYTWN ME LE YRŽ MN ELGWL WKEN ELLH BME YAMLWN MḪYŦE

yesteḣfūne mine n-nāsi velā yesteḣfūne mine llahi ve huve meǎhum yubeyyitūne yerDā mine l-ḳavli ve kāne llahu bimā yeǎ'melūne muHīTen
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يستخفون خ ف ي | ḢFY YSTḢFWN yesteḣfūne gizleniyorlar They seek to hide
من | MN mine from
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanlardan the people
ولا | WLE velā but not
يستخفون خ ف ي | ḢFY YSTḢFWN yesteḣfūne gizlenmiyorlar (can) they hide
من | MN mine from
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
وهو | WHW ve huve oysa O and He
معهم | MAHM meǎhum onlarla beraberdir (is) with them
إذ | ÎZ̃ zaman when
يبيتون ب ي ت | BYT YBYTWN yubeyyitūne geceleyin söyledikleri they plot by night
ما | ME şeyleri what
لا | LE not
يرضى ر ض و | RŽW YRŽ yerDā (O'nun) istemediği (does) he approve
من | MN mine of
القول ق و ل | GWL ELGWL l-ḳavli sözü the word.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
بما | BME bimā herşeyi of what
يعملون ع م ل | AML YAMLWN yeǎ'melūne onların yaptıkları they do -
محيطا ح و ط | ḪWŦ MḪYŦE muHīTen kuşatmıştır All-Encompassing.

4:108 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

gizleniyorlar | | insanlardan | | gizlenmiyorlar | | Allah'tan | oysa O | onlarla beraberdir | zaman | geceleyin söyledikleri | şeyleri | | (O'nun) istemediği | | sözü | | Allah | herşeyi | onların yaptıkları | kuşatmıştır |

[ḢFY] [] [NWS] [] [ḢFY] [] [] [] [] [] [BYT] [] [] [RŽW] [] [GWL] [KWN] [] [] [AML] [ḪWŦ]
YSTḢFWN MN ELNES WLE YSTḢFWN MN ELLH WHW MAHM ÎZ̃ YBYTWN ME LE YRŽ MN ELGWL WKEN ELLH BME YAMLWN MḪYŦE

yesteḣfūne mine n-nāsi velā yesteḣfūne mine llahi ve huve meǎhum yubeyyitūne yerDā mine l-ḳavli ve kāne llahu bimā yeǎ'melūne muHīTen
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا

[خ ف ي] [] [ن و س] [] [خ ف ي] [] [] [] [] [] [ب ي ت] [] [] [ر ض و] [] [ق و ل] [ك و ن] [] [] [ع م ل] [ح و ط]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يستخفون خ ف ي | ḢFY YSTḢFWN yesteḣfūne gizleniyorlar They seek to hide
Ye,Sin,Te,Hı,Fe,Vav,Nun,
10,60,400,600,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN mine from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NWS ELNES n-nāsi insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولا | WLE velā but not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يستخفون خ ف ي | ḢFY YSTḢFWN yesteḣfūne gizlenmiyorlar (can) they hide
Ye,Sin,Te,Hı,Fe,Vav,Nun,
10,60,400,600,80,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN mine from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وهو | WHW ve huve oysa O and He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
معهم | MAHM meǎhum onlarla beraberdir (is) with them
Mim,Ayn,He,Mim,
40,70,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذ | ÎZ̃ zaman when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
يبيتون ب ي ت | BYT YBYTWN yubeyyitūne geceleyin söyledikleri they plot by night
Ye,Be,Ye,Te,Vav,Nun,
10,2,10,400,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME şeyleri what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يرضى ر ض و | RŽW YRŽ yerDā (O'nun) istemediği (does) he approve
Ye,Re,Dad,,
10,200,800,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
القول ق و ل | GWL ELGWL l-ḳavli sözü the word.
Elif,Lam,Gaf,Vav,Lam,
1,30,100,6,30,
N – genitive masculine verbal noun
اسم مجرور
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
بما | BME bimā herşeyi of what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يعملون ع م ل | AML YAMLWN yeǎ'melūne onların yaptıkları they do -
Ye,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
10,70,40,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
محيطا ح و ط | ḪWŦ MḪYŦE muHīTen kuşatmıştır All-Encompassing.
Mim,Ha,Ye,Tı,Elif,
40,8,10,9,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَسْتَخْفُونَ: gizleniyorlar | مِنَ: | النَّاسِ: insanlardan | وَلَا: | يَسْتَخْفُونَ: gizlenmiyorlar | مِنَ: | اللَّهِ: Allah'tan | وَهُوَ: oysa O | مَعَهُمْ: onlarla beraberdir | إِذْ: zaman | يُبَيِّتُونَ: geceleyin söyledikleri | مَا: şeyleri | لَا: | يَرْضَىٰ: (O'nun) istemediği | مِنَ: | الْقَوْلِ: sözü | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah | بِمَا: herşeyi | يَعْمَلُونَ: onların yaptıkları | مُحِيطًا: kuşatmıştır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يستخفون YSTḢFWN gizleniyorlar | من MN | الناس ELNES insanlardan | ولا WLE | يستخفون YSTḢFWN gizlenmiyorlar | من MN | الله ELLH Allah'tan | وهو WHW oysa O | معهم MAHM onlarla beraberdir | إذ ÎZ̃ zaman | يبيتون YBYTWN geceleyin söyledikleri | ما ME şeyleri | لا LE | يرضى YRŽ (O'nun) istemediği | من MN | القول ELGWL sözü | وكان WKEN | الله ELLH Allah | بما BME herşeyi | يعملون YAMLWN onların yaptıkları | محيطا MḪYŦE kuşatmıştır |
Kırık Meal (Okunuş) : |yesteḣfūne: gizleniyorlar | mine: | n-nāsi: insanlardan | velā: | yesteḣfūne: gizlenmiyorlar | mine: | llahi: Allah'tan | ve huve: oysa O | meǎhum: onlarla beraberdir | : zaman | yubeyyitūne: geceleyin söyledikleri | : şeyleri | : | yerDā: (O'nun) istemediği | mine: | l-ḳavli: sözü | ve kāne: | llahu: Allah | bimā: herşeyi | yeǎ'melūne: onların yaptıkları | muHīTen: kuşatmıştır |
Kırık Meal (Transcript) : |YSTḢFWN: gizleniyorlar | MN: | ELNES: insanlardan | WLE: | YSTḢFWN: gizlenmiyorlar | MN: | ELLH: Allah'tan | WHW: oysa O | MAHM: onlarla beraberdir | ÎZ̃: zaman | YBYTWN: geceleyin söyledikleri | ME: şeyleri | LE: | YRŽ: (O'nun) istemediği | MN: | ELGWL: sözü | WKEN: | ELLH: Allah | BME: herşeyi | YAMLWN: onların yaptıkları | MḪYŦE: kuşatmıştır |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler, halbuki Tanrının râzı olmadığı sözü geceleyin söylerler, düzenler düzerlerken de o, onlarlaydı ve Allah, onların bütün yaptıklarını kavrar.
Adem Uğur : İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla beraber idi. Allah yaptıklarını kuşatıcıdır (O'nun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler).
Ahmed Hulusi : (Münafıklar - ikiyüzlüler) insanlardan gizleyebilirler ama Allâh'tan asla! Oysa O beraberdi (tasavvufî anlayışla mâiyet sırrı - Allâh'ın, kulun her zerresini Esmâ'sıyla varetmesi hakikati) onlarla gece boyu, Allâh'ın hoşlanmadığı şeyleri kurgularlarken. Allâh yapmakta olduklarına Muhiyt'tir!
Ahmet Tekin : Münâfıklar, insanlardan çekinerek yaptıklarını gizlerler, Allah’tan gizlemezler, gizleyemezler. Onlar geceleyin, onun razı olmayacağı sözü tasarlarlarken, Allah onların konuştuklarını işitiyor. Allah onların işledikleri amelleri, ilmiyle kudretiyle abluka altına almıştır.
Ahmet Varol : Hesaplarını insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa onlar gece vakti Allah'ın hoşnut olmayacağı sözleri konuşurlarken O kendileriyle beraberdi. Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.
Ali Bulaç : Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yaptıklarını kuşatandır.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlardan utanarak hâinliği örterler de, Allah’dan gizlemezler. Halbuki Allah’ın râzı olmıyacağı sözü geceleyin uydurup düzdükleri zaman da Allah onlarla beraberdi. Allah’ın ilmi bütün yaptıklarını kuşatıcıdır.
Bekir Sadak : Allah'in razi olmadigi sozu gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'dan gizlemiyorlar. Allah islediklerinin hepsini bilmektedir.
Celal Yıldırım : İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler; halbuki Allah'ın razı olmayacağı sözü geceleyin kurup düzerlerken O, onlarla beraberdir. Hem Allah onların yapageldiklerini (ilmiyle, kudretiyle) kuşatmıştır.
Diyanet İşleri : Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da Allah’tan gizlenmezler. Hâlbuki Allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın razı olmadığı sözü gece kurarlarken, onu, insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'dan gizlemiyorlar. Allah işlediklerinin hepsini bilmektedir.
Diyanet Vakfi : İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin, O'nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken O, onlarla beraber idi. Allah yaptıklarını kuşatıcıdır (O'nun ilminden hiçbir şeyi gizleyemezler).
Edip Yüksel : Halktan gizlerler de ALLAH'ı umursamazlar. Oysa O'nun hoşlanmadığı düşünceleri kurarlarken O onlarla beraberdir. ALLAH onların tüm yaptıklarını Kuşatır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunlar, insanlardan (hainliklerini) gizlerler de, Allah'tan gizlemezler. Oysa O, geceleyin istemediği şeyi kurarlarken onların yanı başlarındadır. Allah, onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlardan hainliklerini gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki, O'nun razı olmayacağı tezviratı tertip ederlerken, o yanıbaşlarında. Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : İnsanlardan gizlemeğe çalışırlar da Allahdan gizlemeği düşünmezler, halbuki onun razı olmıyacağı tezviratı tertib ederlerken o yanı başlarında, hem Allah her ne yaparlarsa muhît bulunuyor
Fizilal-il Kuran : Bu kimseler Allah'ın razı olmadığı sözü geceleyin buluşarak karara bağlarken insanlardan saklı tutuyorlar, ama yanı başlarında olan Allah'tan saklayamazlar. Hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarını bilgisi ile kuşatacak güçtedir.
Gültekin Onan : Onlar, insanlardan gizlerler de Tanrı'dan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sizden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken', onlarla beraberdir. Tanrı, yapıklarını kuşatandır.
Hakkı Yılmaz : Onlar, insanlardan gizlemek isterler de Allah'tan gizlemek istemezler. Hâlbuki Allah, söz olarak/ karar olarak Kendisinin razı olmadığı şeyleri onlar gece plânlarlarken kendileriyle beraberdir. Ve Allah, onların yaptıklarını kuşatıcıdır.
Hasan Basri Çantay : İnsanlardan gizlerler de Allahdan gizlemezler. Halbuki onlar onun (Allahın) raazî olmayacağı sözü geceleyin konuşub düzdükleri zaman da O, beraberlerinde idi. Allah (ın ilmi) yapacakları her şey'i kuşatıcıdır.
Hayrat Neşriyat : (Onlar) insanlardan gizlemeye çalışırlar (utanırlar) da Allah’dan gizlemek istemezler (hayâ etmezler); hâlbuki (Allah’ın) râzı olmayacağı söz(ler)i geceleyin (gizlice)uydururlarken, O onlarla berâberdi. Çünki Allah, onların yapmakta olduklarını (ilim ve kudretiyle) tamâmen kuşatıcıdır.
İbni Kesir : İnsanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki Allah'ın razı olmayacağı sözü, geceleyin uydurup düzdükleri zaman da Allah onlarla beraberdir. Allah; yapacakları herşeyi kuşatıcıdır.
İskender Evrenosoğlu : Onlar insanlardan gizlerler ama Allah'tan gizleyemezler. Onlar, Allah'ın razı olmayacağı sözlerle geceleyin gizlice düzen kurarlarken O (Allah), onlarla beraberdir. Allah, onların yaptıkları şeyi (amellerini) kuşatandır.
Muhammed Esed : Onlar yaptıklarını insanlardan gizleyebildiler ama Allahtan gizleyemezler; çünkü gecenin karanlığında, Allahın tasvip etmediği düşünce ve inançları her ne zaman tasarlasalar, Allah onların yanı başındadır. Ve Allah onların bütün yaptıklarını (ilmiyle) kuşatır.
Ömer Nasuhi Bilmen : İnsanlardan gizlenirler de Allah Teâlâ'dan gizlenmezler. Halbuki Allah Teâlâ, razı olmadığı lâkırdıyı onlar geceleyin konuştukları zaman onlar ile beraberdir. Ve Allah Teâlâ onların her yaptıkları şeyi kuşatmış bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Bunlar (hâinliklerini) insanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, râzı olmayacağı sözü geceleyin uydurup düzdükleri zaman onlarla beraberdi. Onlar ne yapıyorlarsa, Allah hepsini kuşatıcıdır.
Şaban Piriş : İnsanlardan gizlerler de Allah’tan gizlemezler/utanmazlar oysa, Allah’ın razı olmadığı sözü gece planlarken Allah onlarla beraberdi. Allah, bütün yaptıklarını kuşatmıştır.
Suat Yıldırım : İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da, Allah’tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah’ın razı olmayacağı tezviratı planlarken O hep onların yanında idi. Zaten Allah, onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.
Süleyman Ateş : (Günâh işlerken) İnsanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Oysa geceleyin O'nun istemediği sözü söyle(yip plan kura)rlarken O, onlarla beraberdir. Allâh, onların yaptıkları herşeyi kuşatmıştır (hiçbir şeyi O'ndan gizleyemezler).
Tefhim-ul Kuran : Onlar, insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa O, kendileri, sözden (plan olarak) hoşnut olmayacağı şeyi 'geceleri düzenleyip kurarlarken,' onlarla beraberdir. Allah, yapmakta olduklarını kuşatandır.
Ümit Şimşek : Onlar işlediklerini halktan gizleseler de Allah'tan saklayamazlar. Çünkü onlar Allah'ın asla hoşlanmadığı iftiraları sinsice kurup dururken Allah onların yanındaydı ve onların bütün yaptıklarını kuşatmış bulunuyordu.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlardan gizleniyorlar/gizliyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar/gizlemiyorlar. Oysaki O, O'nun hoşlanmadığı sözü gece boyu sarfederlerken onlarla beraberdir. Allah, onların yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}