» 4 / Nisâ  31:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in : eğer
2. تَجْتَنِبُوا (TCTNBWE) = tectenibū : kaçınırsanız
3. كَبَائِرَ (KBEÙR) = kebāira : büyük günahlardan
4. مَا (ME) = mā : ne ki
5. تُنْهَوْنَ (TNHWN) = tunhevne : size yasaklanan
6. عَنْهُ (ANH) = ǎnhu : ondan
7. نُكَفِّرْ (NKFR) = nukeffir : örteriz
8. عَنْكُمْ (ANKM) = ǎnkum : sizin
9. سَيِّئَاتِكُمْ (SYÙETKM) = seyyiātikum : küçük günahlarınızı
10. وَنُدْخِلْكُمْ (WND̃ḢLKM) = ve nudḣilkum : ve sizi sokarız
11. مُدْخَلًا (MD̃ḢLE) = mudḣalen : bir yere
12. كَرِيمًا (KRYME) = kerīmen : güzel
eğer | kaçınırsanız | büyük günahlardan | ne ki | size yasaklanan | ondan | örteriz | sizin | küçük günahlarınızı | ve sizi sokarız | bir yere | güzel |

[] [CNB] [KBR] [] [NHY] [] [KFR] [] [SWE] [D̃ḢL] [D̃ḢL] [KRM]
ÎN TCTNBWE KBEÙR ME TNHWN ANH NKFR ANKM SYÙETKM WND̃ḢLKM MD̃ḢLE KRYME

in tectenibū kebāira tunhevne ǎnhu nukeffir ǎnkum seyyiātikum ve nudḣilkum mudḣalen kerīmen
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
تجتنبوا ج ن ب | CNB TCTNBWE tectenibū kaçınırsanız you avoid
كبائر ك ب ر | KBR KBEÙR kebāira büyük günahlardan great (sins)
ما | ME ne ki (of) what
تنهون ن ه ي | NHY TNHWN tunhevne size yasaklanan you are forbidden
عنه | ANH ǎnhu ondan from [it],
نكفر ك ف ر | KFR NKFR nukeffir örteriz We will remove
عنكم | ANKM ǎnkum sizin from you
سيئاتكم س و ا | SWE SYÙETKM seyyiātikum küçük günahlarınızı your evil deeds
وندخلكم د خ ل | D̃ḢL WND̃ḢLKM ve nudḣilkum ve sizi sokarız and We will admit you
مدخلا د خ ل | D̃ḢL MD̃ḢLE mudḣalen bir yere (to) an entrance
كريما ك ر م | KRM KRYME kerīmen güzel noble.

4:31 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

eğer | kaçınırsanız | büyük günahlardan | ne ki | size yasaklanan | ondan | örteriz | sizin | küçük günahlarınızı | ve sizi sokarız | bir yere | güzel |

[] [CNB] [KBR] [] [NHY] [] [KFR] [] [SWE] [D̃ḢL] [D̃ḢL] [KRM]
ÎN TCTNBWE KBEÙR ME TNHWN ANH NKFR ANKM SYÙETKM WND̃ḢLKM MD̃ḢLE KRYME

in tectenibū kebāira tunhevne ǎnhu nukeffir ǎnkum seyyiātikum ve nudḣilkum mudḣalen kerīmen
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

[] [ج ن ب] [ك ب ر] [] [ن ه ي] [] [ك ف ر] [] [س و ا] [د خ ل] [د خ ل] [ك ر م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
تجتنبوا ج ن ب | CNB TCTNBWE tectenibū kaçınırsanız you avoid
Te,Cim,Te,Nun,Be,Vav,Elif,
400,3,400,50,2,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كبائر ك ب ر | KBR KBEÙR kebāira büyük günahlardan great (sins)
Kef,Be,Elif,,Re,
20,2,1,,200,
N – accusative feminine plural noun
اسم منصوب
ما | ME ne ki (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
تنهون ن ه ي | NHY TNHWN tunhevne size yasaklanan you are forbidden
Te,Nun,He,Vav,Nun,
400,50,5,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
عنه | ANH ǎnhu ondan from [it],
Ayn,Nun,He,
70,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
نكفر ك ف ر | KFR NKFR nukeffir örteriz We will remove
Nun,Kef,Fe,Re,
50,20,80,200,
V – 1st person plural (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عنكم | ANKM ǎnkum sizin from you
Ayn,Nun,Kef,Mim,
70,50,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
سيئاتكم س و ا | SWE SYÙETKM seyyiātikum küçük günahlarınızı your evil deeds
Sin,Ye,,Elif,Te,Kef,Mim,
60,10,,1,400,20,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وندخلكم د خ ل | D̃ḢL WND̃ḢLKM ve nudḣilkum ve sizi sokarız and We will admit you
Vav,Nun,Dal,Hı,Lam,Kef,Mim,
6,50,4,600,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع مجزوم والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
مدخلا د خ ل | D̃ḢL MD̃ḢLE mudḣalen bir yere (to) an entrance
Mim,Dal,Hı,Lam,Elif,
40,4,600,30,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) passive participle
اسم منصوب
كريما ك ر م | KRM KRYME kerīmen güzel noble.
Kef,Re,Ye,Mim,Elif,
20,200,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: eğer | تَجْتَنِبُوا: kaçınırsanız | كَبَائِرَ: büyük günahlardan | مَا: ne ki | تُنْهَوْنَ: size yasaklanan | عَنْهُ: ondan | نُكَفِّرْ: örteriz | عَنْكُمْ: sizin | سَيِّئَاتِكُمْ: küçük günahlarınızı | وَنُدْخِلْكُمْ: ve sizi sokarız | مُدْخَلًا: bir yere | كَرِيمًا: güzel |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN eğer | تجتنبوا TCTNBWE kaçınırsanız | كبائر KBEÙR büyük günahlardan | ما ME ne ki | تنهون TNHWN size yasaklanan | عنه ANH ondan | نكفر NKFR örteriz | عنكم ANKM sizin | سيئاتكم SYÙETKM küçük günahlarınızı | وندخلكم WND̃ḢLKM ve sizi sokarız | مدخلا MD̃ḢLE bir yere | كريما KRYME güzel |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: eğer | tectenibū: kaçınırsanız | kebāira: büyük günahlardan | : ne ki | tunhevne: size yasaklanan | ǎnhu: ondan | nukeffir: örteriz | ǎnkum: sizin | seyyiātikum: küçük günahlarınızı | ve nudḣilkum: ve sizi sokarız | mudḣalen: bir yere | kerīmen: güzel |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: eğer | TCTNBWE: kaçınırsanız | KBEÙR: büyük günahlardan | ME: ne ki | TNHWN: size yasaklanan | ANH: ondan | NKFR: örteriz | ANKM: sizin | SYÙETKM: küçük günahlarınızı | WND̃ḢLKM: ve sizi sokarız | MD̃ḢLE: bir yere | KRYME: güzel |
Abdulbaki Gölpınarlı : Nehyedildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız suçlarınızı örteriz ve sizi büyük ve şerefli bir mevkie ulaştırırız.
Adem Uğur : Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.
Ahmed Hulusi : Kebairden (büyük suçlardan - şirk, insan öldürmek vs. ) kaçınırsanız, küçük suçlarınızı örter, kerîm bir mekâna yerleştiririz.
Ahmet Tekin : Siz yasaklandığınız büyük günahlardan, bunların savunuculuğundan, sözcülüğünden kaçınırsanız, biz de sizin kusurlarınızı sileriz, bağışlarız. Sizi güzel, saygı gösterilen hoş bir yere koyarız.
Ahmet Varol : Eğer size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız kusurlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere sokarız.
Ali Bulaç : Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama sokarız.
Ali Fikri Yavuz : Eğer siz, yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız, sizden diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız.
Bekir Sadak : Size yasak edilen buyuk gunahlardan kacinirsaniz, kusurlarinizi orter ve sizi serefli bir yere yerlestiririz.
Celal Yıldırım : Eğer men'edildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örtüp temizleriz ve sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
Diyanet İşleri : Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.
Diyanet İşleri (eski) : Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.
Diyanet Vakfi : Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.
Edip Yüksel : Büyük yasaklardan kaçınırsanız günahlarınızı örter ve sizi onurlu bir girişle kabul ederiz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer siz, yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, diğer kusurlarınızı örter, sizi güzel bir makama koyarız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer siz, yasaklandığınız günahların büyüklerinden kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi güzel bir yere koyarız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer siz nehyedildiğiniz günahların büyüklerinden ictinab ederseniz sizden kabahatlerinizi keffaretleriz ve sizi hoş bir mesleğe koyarız
Fizilal-il Kuran : Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, küçük günahlarınızı bağışlar ve sizi onurlu bir konuta yerleştiririz.
Gültekin Onan : Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz (keffir) ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama sokarız.
Hakkı Yılmaz : Eğer siz, yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden sakınırsanız, kötülüklerinizi sizden örteriz. Ve sizi saygın giriş yerine girdiririz.
Hasan Basri Çantay : Eğer yasak edildiğiniz büyük (günâh) lardan kaçınırsanız sizin (öbür) kabahatlerinizi örteriz ve sizi şerefli bir mevkia (getirib) sokarız.
Hayrat Neşriyat : Eğer kendisinden yasaklanmakta olduğunuz (günahlar)ın büyüklerinden kaçınırsanız, (küçük) günahlarınızı sizden örteriz ve sizi çok hoş bir yere (Cennete) koyarız.
İbni Kesir : Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız; küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir mevkiye koyarız.
İskender Evrenosoğlu : Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin günahlarınızı örteriz ve sizi (şerefli bir makama) ikram olunacağınız bir yere koyarız.
Muhammed Esed : Uzak durmanız emredilen büyük günahlardan kaçınırsanız, (küçük) kusurlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir meskene yerleştiririz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer nehyedilmiş olduğunuz şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız sizden kabahatlerinizi kefaretlendirir ve sizleri bir kerîm mahalle girdirir.
Ömer Öngüt : Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlanacağınız şerefli bir yere yerleştiririz.
Şaban Piriş : Size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi onurlu ve üstün bir makama girdiririz.
Suat Yıldırım : Eğer yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz.
Süleyman Ateş : Eğer size yasaklanan büyük günâhlardan kaçınırsanz, sizin küçük günâhlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız.
Tefhim-ul Kuran : Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi 'onurlu-üstün' bir makama sokarız.
Ümit Şimşek : Eğer size yasaklanmış olan şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, kalan günahlarınızı da Biz örter ve sizi çok şerefli bir yere yerleştiririz.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak kalırsanız, diğer kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir varış yerine ulaştırırız.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}