» 4 / Nisâ  52:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أُولَٰئِكَ (ÊWLÙK) = ulāike : işte onlar
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne :
3. لَعَنَهُمُ (LANHM) = leǎnehumu : la'netlediği (insanlardır)
4. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
5. وَمَنْ (WMN) = ve men : kimi
6. يَلْعَنِ (YLAN) = yel'ǎni : la'netlerse
7. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
8. فَلَنْ (FLN) = felen :
9. تَجِدَ (TCD̃) = tecide : artık bulamazsın
10. لَهُ (LH) = lehu : onun için
11. نَصِيرًا (NṦYRE) = neSīran : (hiçbir) yardımcı
işte onlar | | la'netlediği (insanlardır) | Allah'ın | kimi | la'netlerse | Allah | | artık bulamazsın | onun için | (hiçbir) yardımcı |

[] [] [LAN] [] [] [LAN] [] [] [WCD̃] [] [NṦR]
ÊWLÙK ELZ̃YN LANHM ELLH WMN YLAN ELLH FLN TCD̃ LH NṦYRE

ulāike elleƶīne leǎnehumu llahu ve men yel'ǎni llahu felen tecide lehu neSīran
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊWLÙK ulāike işte onlar Those
الذين | ELZ̃YN elleƶīne (are) the ones
لعنهم ل ع ن | LAN LANHM leǎnehumu la'netlediği (insanlardır) (who have been) cursed
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah,
ومن | WMN ve men kimi and whoever
يلعن ل ع ن | LAN YLAN yel'ǎni la'netlerse (is) cursed
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
فلن | FLN felen then never
تجد و ج د | WCD̃ TCD̃ tecide artık bulamazsın will you find
له | LH lehu onun için for him
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran (hiçbir) yardımcı (any) helper.

4:52 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

işte onlar | | la'netlediği (insanlardır) | Allah'ın | kimi | la'netlerse | Allah | | artık bulamazsın | onun için | (hiçbir) yardımcı |

[] [] [LAN] [] [] [LAN] [] [] [WCD̃] [] [NṦR]
ÊWLÙK ELZ̃YN LANHM ELLH WMN YLAN ELLH FLN TCD̃ LH NṦYRE

ulāike elleƶīne leǎnehumu llahu ve men yel'ǎni llahu felen tecide lehu neSīran
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا

[] [] [ل ع ن] [] [] [ل ع ن] [] [] [و ج د] [] [ن ص ر]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أولئك | ÊWLÙK ulāike işte onlar Those
,Vav,Lam,,Kef,
,6,30,,20,
DEM – plural demonstrative pronoun
اسم اشارة
الذين | ELZ̃YN elleƶīne (are) the ones
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
لعنهم ل ع ن | LAN LANHM leǎnehumu la'netlediği (insanlardır) (who have been) cursed
Lam,Ayn,Nun,He,Mim,
30,70,50,5,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın (by) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ومن | WMN ve men kimi and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
يلعن ل ع ن | LAN YLAN yel'ǎni la'netlerse (is) cursed
Ye,Lam,Ayn,Nun,
10,30,70,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahu Allah (by) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فلن | FLN felen then never
Fe,Lam,Nun,
80,30,50,
RSLT – prefixed result particle
NEG – negative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نفي
تجد و ج د | WCD̃ TCD̃ tecide artık bulamazsın will you find
Te,Cim,Dal,
400,3,4,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
له | LH lehu onun için for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
نصيرا ن ص ر | NṦR NṦYRE neSīran (hiçbir) yardımcı (any) helper.
Nun,Sad,Ye,Re,Elif,
50,90,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أُولَٰئِكَ: işte onlar | الَّذِينَ: | لَعَنَهُمُ: la'netlediği (insanlardır) | اللَّهُ: Allah'ın | وَمَنْ: kimi | يَلْعَنِ: la'netlerse | اللَّهُ: Allah | فَلَنْ: | تَجِدَ: artık bulamazsın | لَهُ: onun için | نَصِيرًا: (hiçbir) yardımcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أولئك ÊWLÙK işte onlar | الذين ELZ̃YN | لعنهم LANHM la'netlediği (insanlardır) | الله ELLH Allah'ın | ومن WMN kimi | يلعن YLAN la'netlerse | الله ELLH Allah | فلن FLN | تجد TCD̃ artık bulamazsın | له LH onun için | نصيرا NṦYRE (hiçbir) yardımcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ulāike: işte onlar | elleƶīne: | leǎnehumu: la'netlediği (insanlardır) | llahu: Allah'ın | ve men: kimi | yel'ǎni: la'netlerse | llahu: Allah | felen: | tecide: artık bulamazsın | lehu: onun için | neSīran: (hiçbir) yardımcı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊWLÙK: işte onlar | ELZ̃YN: | LANHM: la'netlediği (insanlardır) | ELLH: Allah'ın | WMN: kimi | YLAN: la'netlerse | ELLH: Allah | FLN: | TCD̃: artık bulamazsın | LH: onun için | NṦYRE: (hiçbir) yardımcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, o kişilerdir ki Allah onlara lânet etmiştir ve Allah kime lânet ettiyse ona gerçekten de hiçbir yardımcı bulunmaz.
Adem Uğur : Bunlar, Allah'ın lânetlediği kimselerdir; Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın.
Ahmed Hulusi : İşte onlar Allâh'ın lânet ettiği (kendisinden uzaklaştırdığı) kimselerdir. Allâh kime lânet ederse ona yardım edecek kimse yoktur!
Ahmet Tekin : İşte onlar, Allah’ın lânetine uğrayanlardır. Kim Allah’ın lânetine uğrarsa, artık ona asla bir yardım eden bulamazsın.
Ahmet Varol : İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlemiş olduğu kimselerdir. Allah kimi lanetlerse ona bir yardımcı bulamazsın.
Ali Bulaç : İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediğidir. Allah'ın kendisini lanetlediğine hiç bir yardımcı bulamazsın.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, Allah’ın kendilerine lânet ettiği kimselerdir. Kime de Allah lânet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.
Bekir Sadak : Iste, Allah'in lanetledikleri onlardir. Allah'in lanetledigi kisiye asla yardimci bulamayacaksin.
Celal Yıldırım : İşte bunlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kimi lanetlerse artık ona bir yardımcı bulamazsın.
Diyanet İşleri : Onlar, Allah’ın lânet ettiği kimselerdir. Allah, kime lânet ederse, artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.
Diyanet İşleri (eski) : İşte, Allah'ın lanetledikleri onlardır. Allah'ın lanetlediği kişiye asla yardımcı bulamayacaksın.
Diyanet Vakfi : Bunlar, Allah'ın lânetlediği kimselerdir; Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın.
Edip Yüksel : Onlar ALLAH'ın lanetine uğradılar. ALLAH kimi lanetlerse onun için bir yardımcı bulamazsın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, Allah'ın lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Her kimi de Allah lanetlerse, artık onu kurtaracak birini bulamazsın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar Allahın lâ'netlediği kimseler, her kimi de Allah lâ'netlerse artık onu bir kurtaracak bulamazsın
Fizilal-il Kuran : Bunlar Allah'ın lânetine uğramış kimselerdir. Allah birine lânet ederse ona yardım edecek birini bulamazsın.
Gültekin Onan : İşte bunlar Tanrı'nın kendilerini lanetlediğidir. Tanrı'nın kendisini lanetlediğine hiç bir yardımcı bulamazsın.
Hakkı Yılmaz : İşte onlar, Allah'ın dışladığı kimselerdir. Allah kimi dışlayıp gözden çıkarırsa, artık ona asla bir yardımcı bulamazsın.
Hasan Basri Çantay : Bunlar Allahın kendilerine lâ'net etdiği kimselerdir. Allah kime lâ'net ederse artık ona hakıykî hiç bir yardımcı bulamazsın.
Hayrat Neşriyat : İşte onlar, Allah’ın lâ'net ettiği (rahmetinden uzaklaştırdığı) kimselerdir. Ve Allah kime lâ'net ederse, artık ona aslâ bir yardımcı bulamazsın.
İbni Kesir : Allah'ın la'netlediği; işte onlardır. Allah'ın la'netlediği kişiye sen yardımcı bulamazsın.
İskender Evrenosoğlu : İşte onlar, Allah'ın lânetledikleridir ve Allah kimi lânetlerse, artık onun için asla bir yardımcı bulamazsın.
Muhammed Esed : Allahın lanetledikleri işte bunlardır ve Allah'ın lanetine uğrayan kişi de kendisine yardım edecek kimse bulamaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar o kimselerdir ki, onlara Allah Teâlâ lânet etmiştir ve her kime ki, Allah Teâlâ lânet ederse artık onun için bir yardımcı bulamazsın.
Ömer Öngüt : Bunlar Allah'ın lânetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı (lânetli) kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın.
Şaban Piriş : İşte bunlar, Allah’ın lanetledikleridir. Allah, kime lanet ederse ona bir yardımcı bulamazsın.
Suat Yıldırım : İşte onlar, Allah’ın lânetlediği kimselerdir. Allah’ın lânetlediğini de yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın.
Süleyman Ateş : İşte onlar, Allâh'ın la'netlediği insanlardır. Allâh, kimi la'netlerse artık onun için hiçbir yardımcı bulamazsın.
Tefhim-ul Kuran : İşte bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediğidir. Allah'ın kendisini lanetlediğine hiç bir yardımcı bulamazsın.
Ümit Şimşek : Onlar, Allah'ın lânetlediği kimselerdir. Allah bir kimseyi lânetledi mi, artık ona yardım edecek birisini bulamazsın.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte bunlardır, Allah'ın kendilerine lanet ettiği. Allah'ın lanetlediği kişi için bir yardımcı asla bulamazsın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}