» 4 / Nisâ  76:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
2. امَنُوا ( ËMNWE) = āmenū : inanan(lar)
3. يُقَاتِلُونَ (YGETLWN) = yuḳātilūne : savaşırlar
4. فِي (FY) = fī :
5. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. وَالَّذِينَ (WELZ̃YN) = velleƶīne : ve kimseler
8. كَفَرُوا (KFRWE) = keferū : inkar eden(ler)
9. يُقَاتِلُونَ (YGETLWN) = yuḳātilūne : savaşırlar
10. فِي (FY) = fī :
11. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
12. الطَّاغُوتِ (ELŦEĞWT) = T-Tāğūti : tağut
13. فَقَاتِلُوا (FGETLWE) = feḳātilū : o halde savaşın
14. أَوْلِيَاءَ (ÊWLYEÙ) = evliyā'e : dostlarıyle
15. الشَّيْطَانِ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāni : şeytanın
16. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
17. كَيْدَ (KYD̃) = keyde : hilesi
18. الشَّيْطَانِ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāni : şeytanın
19. كَانَ (KEN) = kāne :
20. ضَعِيفًا (ŽAYFE) = Deǐyfen : zayıftır
kimseler | inanan(lar) | savaşırlar | | yolunda | Allah | ve kimseler | inkar eden(ler) | savaşırlar | | yolunda | tağut | o halde savaşın | dostlarıyle | şeytanın | şüphesiz | hilesi | şeytanın | | zayıftır |

[] [EMN] [GTL] [] [SBL] [] [] [KFR] [GTL] [] [SBL] [ŦĞY] [GTL] [WLY] [ŞŦN] [] [KYD̃] [ŞŦN] [KWN] [ŽAF]
ELZ̃YN ËMNWE YGETLWN FY SBYL ELLH WELZ̃YN KFRWE YGETLWN FY SBYL ELŦEĞWT FGETLWE ÊWLYEÙ ELŞYŦEN ÎN KYD̃ ELŞYŦEN KEN ŽAYFE

elleƶīne āmenū yuḳātilūne sebīli llahi velleƶīne keferū yuḳātilūne sebīli T-Tāğūti feḳātilū evliyā'e ş-şeyTāni inne keyde ş-şeyTāni kāne Deǐyfen
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe,
يقاتلون ق ت ل | GTL YGETLWN yuḳātilūne savaşırlar they fight
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah "(of) Allah;"
والذين | WELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(ler) who disbelieve,
يقاتلون ق ت ل | GTL YGETLWN yuḳātilūne savaşırlar they fight
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الطاغوت ط غ ي | ŦĞY ELŦEĞWT T-Tāğūti tağut (of) the false deities.
فقاتلوا ق ت ل | GTL FGETLWE feḳātilū o halde savaşın So fight (against)
أولياء و ل ي | WLY ÊWLYEÙ evliyā'e dostlarıyle (the) friends
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) the Shaitaan.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
كيد ك ي د | KYD̃ KYD̃ keyde hilesi (the) strategy
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) the Shaitaan
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
ضعيفا ض ع ف | ŽAF ŽAYFE Deǐyfen zayıftır weak.

4:76 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimseler | inanan(lar) | savaşırlar | | yolunda | Allah | ve kimseler | inkar eden(ler) | savaşırlar | | yolunda | tağut | o halde savaşın | dostlarıyle | şeytanın | şüphesiz | hilesi | şeytanın | | zayıftır |

[] [EMN] [GTL] [] [SBL] [] [] [KFR] [GTL] [] [SBL] [ŦĞY] [GTL] [WLY] [ŞŦN] [] [KYD̃] [ŞŦN] [KWN] [ŽAF]
ELZ̃YN ËMNWE YGETLWN FY SBYL ELLH WELZ̃YN KFRWE YGETLWN FY SBYL ELŦEĞWT FGETLWE ÊWLYEÙ ELŞYŦEN ÎN KYD̃ ELŞYŦEN KEN ŽAYFE

elleƶīne āmenū yuḳātilūne sebīli llahi velleƶīne keferū yuḳātilūne sebīli T-Tāğūti feḳātilū evliyā'e ş-şeyTāni inne keyde ş-şeyTāni kāne Deǐyfen
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا

[] [ا م ن] [ق ت ل] [] [س ب ل] [] [] [ك ف ر] [ق ت ل] [] [س ب ل] [ط غ ي] [ق ت ل] [و ل ي] [ش ط ن] [] [ك ي د] [ش ط ن] [ك و ن] [ض ع ف]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler Those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
آمنوا ا م ن | EMN ËMNWE āmenū inanan(lar) believe,
,Mim,Nun,Vav,Elif,
,40,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يقاتلون ق ت ل | GTL YGETLWN yuḳātilūne savaşırlar they fight
Ye,Gaf,Elif,Te,Lam,Vav,Nun,
10,100,1,400,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah "(of) Allah;"
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والذين | WELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRWE keferū inkar eden(ler) who disbelieve,
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يقاتلون ق ت ل | GTL YGETLWN yuḳātilūne savaşırlar they fight
Ye,Gaf,Elif,Te,Lam,Vav,Nun,
10,100,1,400,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الطاغوت ط غ ي | ŦĞY ELŦEĞWT T-Tāğūti tağut (of) the false deities.
Elif,Lam,Tı,Elif,Ğayn,Vav,Te,
1,30,9,1,1000,6,400,
N – genitive noun
اسم مجرور
فقاتلوا ق ت ل | GTL FGETLWE feḳātilū o halde savaşın So fight (against)
Fe,Gaf,Elif,Te,Lam,Vav,Elif,
80,100,1,400,30,6,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form III) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أولياء و ل ي | WLY ÊWLYEÙ evliyā'e dostlarıyle (the) friends
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) the Shaitaan.
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Satan"
اسم علم مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
كيد ك ي د | KYD̃ KYD̃ keyde hilesi (the) strategy
Kef,Ye,Dal,
20,10,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāni şeytanın (of) the Shaitaan
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Satan"
اسم علم مجرور
كان ك و ن | KWN KEN kāne is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
ضعيفا ض ع ف | ŽAF ŽAYFE Deǐyfen zayıftır weak.
Dad,Ayn,Ye,Fe,Elif,
800,70,10,80,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |الَّذِينَ: kimseler | امَنُوا: inanan(lar) | يُقَاتِلُونَ: savaşırlar | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | وَالَّذِينَ: ve kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | يُقَاتِلُونَ: savaşırlar | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | الطَّاغُوتِ: tağut | فَقَاتِلُوا: o halde savaşın | أَوْلِيَاءَ: dostlarıyle | الشَّيْطَانِ: şeytanın | إِنَّ: şüphesiz | كَيْدَ: hilesi | الشَّيْطَانِ: şeytanın | كَانَ: | ضَعِيفًا: zayıftır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الذين ELZ̃YN kimseler | آمنوا ËMNWE inanan(lar) | يقاتلون YGETLWN savaşırlar | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | والذين WELZ̃YN ve kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | يقاتلون YGETLWN savaşırlar | في FY | سبيل SBYL yolunda | الطاغوت ELŦEĞWT tağut | فقاتلوا FGETLWE o halde savaşın | أولياء ÊWLYEÙ dostlarıyle | الشيطان ELŞYŦEN şeytanın | إن ÎN şüphesiz | كيد KYD̃ hilesi | الشيطان ELŞYŦEN şeytanın | كان KEN | ضعيفا ŽAYFE zayıftır |
Kırık Meal (Okunuş) : |elleƶīne: kimseler | āmenū: inanan(lar) | yuḳātilūne: savaşırlar | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | velleƶīne: ve kimseler | keferū: inkar eden(ler) | yuḳātilūne: savaşırlar | : | sebīli: yolunda | T-Tāğūti: tağut | feḳātilū: o halde savaşın | evliyā'e: dostlarıyle | ş-şeyTāni: şeytanın | inne: şüphesiz | keyde: hilesi | ş-şeyTāni: şeytanın | kāne: | Deǐyfen: zayıftır |
Kırık Meal (Transcript) : |ELZ̃YN: kimseler | ËMNWE: inanan(lar) | YGETLWN: savaşırlar | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | WELZ̃YN: ve kimseler | KFRWE: inkar eden(ler) | YGETLWN: savaşırlar | FY: | SBYL: yolunda | ELŦEĞWT: tağut | FGETLWE: o halde savaşın | ÊWLYEÙ: dostlarıyle | ELŞYŦEN: şeytanın | ÎN: şüphesiz | KYD̃: hilesi | ELŞYŦEN: şeytanın | KEN: | ŽAYFE: zayıftır |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnananlar, Allah yolunda savaşırlar, kâfir olanlar, Şeytan yolunda savaşırlar. Savaşın Şeytan'ın dostlarıyla ve şüphe yok ki Şeytan'ın hîlesi zayıftır.
Adem Uğur : İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut (bâtıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.
Ahmed Hulusi : İman edenler Allâh uğruna savaşırlar. Hakikati inkâr edenlere gelince, (onlar da) şeytanın güçleri uğruna savaşırlar. O hâlde siz de şeytanın velîleriyle savaşın. Muhakkak ki şeytanın tuzağı zayıftır.
Ahmet Tekin : İman edenler, Allah yolunda, İslâm uğrunda savaşırlar. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler ise putlaştırılmış, zalim, azgın diktatörlerin, idarelerin, şeytanî güçlerin, tağutun uğrunda savaşırlar. O halde siz, şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin liderlerine, koruyucularına, dostlarına karşı savaşın. Şeytanın, şeytan tıynetli ahlâksız azgınların, şeytanî güçlerin yaptığı örtülü savaş taktikleri zayıftır.
Ahmet Varol : İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise Tağut'un yolunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.
Ali Bulaç : İman edenler Allah yolunda savaşırlar; inkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.
Ali Fikri Yavuz : İman edenler, Allah yolunda savaşır; küfredenler de sapıtan şeytan yolunda cenkleşir. O halde siz şeytanın dostları ile (kâfirlerle) savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır.
Bekir Sadak : Inananlar Allah yolunda savasirlar, inkar edenler ise seytan yolunda harbederler. seytanin dostlariyla savasin, esasen seytanin hilesi zayiftir. *
Celal Yıldırım : İmân edenler, Allah yolunda savaşırlar; inkâr edenler, tâğût (azgın kâfirler, lanete hak kazanan İblîs ve Allah'tan başka ilâh edinilen bâtıl tanrı) yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki, şeytanın hilesi pek zayıftır.
Diyanet İşleri : İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O hâlde, siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.
Diyanet İşleri (eski) : İnananlar Allah yolunda savaşırlar, inkar edenler ise tağut yolunda harbederler. Şeytanın dostlarıyla savaşın, esasen şeytanın hilesi zayıftır.
Diyanet Vakfi : İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut (bâtıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.
Edip Yüksel : İnananlar ALLAH yolunda savaşırlar. Kafirler ise azgınların ve despotların yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın; şeytanın planı zayıftır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın taraftarlarına karşı savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tağut (=azgın şeytan) yolunda çarpışırlar. O halde şeytanın taraftarlarını öldürmeye bakın! Her zaman şeytanın hilesi çürüktür.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise tagut'un yolunda cenk ederler, o halde siz şeytanın yârânını öldürmeğe bakın, her halde şeytanın hilesi çürüktür.
Fizilal-il Kuran : Müminler Allah yolunda, kafirlerse Tağut (şeytan) uğrunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşınız. Çünkü şeytanın hilesi düzeni zayıftır.
Gültekin Onan : İnananlar Tanrı yolunda savaşırlar; kafirler ise tağut yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.
Hakkı Yılmaz : "İman etmiş kimseler, Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş kişiler de tâğut yolunda savaşırlar. O hâlde siz şeytanın yakınları, yardımcıları ile savaşın. Şüphesiz şeytanın tuzağı çok zayıftır. "
Hasan Basri Çantay : İman edenler Allah yolunda harb edenler, Küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise o şeytanın dostlarıyle döğüşün. Şübhesiz ki şeytanın hıylekârlığı zaifdir.
Hayrat Neşriyat : Îmân edenler, Allah yolunda cenk ederler. İnkâr edenler ise, tâğut (Allah’ın yerine tuttukları şeylerin) yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla cenk edin! Şübhesiz ki şeytanın hîlesi zayıftır.
İbni Kesir : İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfür edenler ise, Tağut yolunda harbederler. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
İskender Evrenosoğlu : Âmenû olanlar, Allah'ın yolunda savaşırlar ve kâfir olanlar ise tagutun yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır.
Muhammed Esed : İmana ermiş olanlar Allah yolunda savaşırlar, hakikati inkara şartlanmış olanlar ise şeytani güçler uğrunda. O halde Şeytanın dostlarına karşı savaşın; Şeytanın hile ve tuzakları kesinlikle zayıftır.
Ömer Nasuhi Bilmen : İmân etmiş olanlar, Allah Teâlâ'nın yolunda muharebede bulunurlar. Kâfir olanlar da şeytanın yolunda harp ederler. Artık o şeytanın dostlarını öldürünüz. Şüphe yok ki şeytanın hilekarlığı zayıftır.
Ömer Öngüt : İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler de Tâğut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostları ile savaşın! Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır.
Şaban Piriş : İman edenler, Allah yolunda savaşırlar. Küfredenler de Tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın velileri ile savaşın. Şeytanın hilesi zayıftır.
Suat Yıldırım : İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kâfirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise ey müminler haydi, şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi, cidden zayıftır.
Süleyman Ateş : İnananlar Allâh yolunda savaşırlar, inkâr edenler de tâğût yolunda savaşırlar. O halde şeytânın dostlarıyla savaşın, çünkü şeytânın hilesi zayıftır.
Tefhim-ul Kuran : İman edenler, Allah yolunda savaşırlar, küfredenler de tağutun yolunda savaşırlar; öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.
Ümit Şimşek : İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkâr edenler ise tâğutun yolunda savaşırlar. Siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Gerçekte, şeytanın hilesi pek zayıftır.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edenler Allah yolunda savaşırlar; küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}