» 4 / Nisâ  96:

Kuran Sırası: 4
İniş Sırası: 92
Nisa Suresi = Kadinlar Suresi
Pek çok ayetinde kadinlarin haklarindan bahsedildigi için bu adi almistir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

"Kuran okuduğun zaman, taşlanmış şeytandan ALLAH'a sığın!"
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. دَرَجَاتٍ (D̃RCET) = deracātin : yüksek dereceler
2. مِنْهُ (MNH) = minhu : kendi katından
3. وَمَغْفِرَةً (WMĞFRT) = ve meğfiraten : ve bağış
4. وَرَحْمَةً (WRḪMT) = ve raHmeten : ve rahmet
5. وَكَانَ (WKEN) = ve kāne :
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
7. غَفُورًا (ĞFWRE) = ğafūran : bağışlayandır
8. رَحِيمًا (RḪYME) = raHīmen : esirgeyendir
yüksek dereceler | kendi katından | ve bağış | ve rahmet | | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[D̃RC] [] [ĞFR] [RḪM] [KWN] [] [ĞFR] [RḪM]
D̃RCET MNH WMĞFRT WRḪMT WKEN ELLH ĞFWRE RḪYME

deracātin minhu ve meğfiraten ve raHmeten ve kāne llahu ğafūran raHīmen
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
درجات د ر ج | D̃RC D̃RCET deracātin yüksek dereceler Ranks
منه | MNH minhu kendi katından from Him
ومغفرة غ ف ر | ĞFR WMĞFRT ve meğfiraten ve bağış and forgiveness,
ورحمة ر ح م | RḪM WRḪMT ve raHmeten ve rahmet and mercy.
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
الله | ELLH llahu Allah Allah
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.

4:96 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yüksek dereceler | kendi katından | ve bağış | ve rahmet | | Allah | bağışlayandır | esirgeyendir |

[D̃RC] [] [ĞFR] [RḪM] [KWN] [] [ĞFR] [RḪM]
D̃RCET MNH WMĞFRT WRḪMT WKEN ELLH ĞFWRE RḪYME

deracātin minhu ve meğfiraten ve raHmeten ve kāne llahu ğafūran raHīmen
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما

[د ر ج] [] [غ ف ر] [ر ح م] [ك و ن] [] [غ ف ر] [ر ح م]

Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
درجات د ر ج | D̃RC D̃RCET deracātin yüksek dereceler Ranks
Dal,Re,Cim,Elif,Te,
4,200,3,1,400,
N – accusative feminine plural indefinite noun
اسم منصوب
منه | MNH minhu kendi katından from Him
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ومغفرة غ ف ر | ĞFR WMĞFRT ve meğfiraten ve bağış and forgiveness,
Vav,Mim,Ğayn,Fe,Re,Te merbuta,
6,40,1000,80,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ورحمة ر ح م | RḪM WRḪMT ve raHmeten ve rahmet and mercy.
Vav,Re,Ha,Mim,Te merbuta,
6,200,8,40,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
وكان ك و ن | KWN WKEN ve kāne And is
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
غفورا غ ف ر | ĞFR ĞFWRE ğafūran bağışlayandır Oft-Forgiving,
Ğayn,Fe,Vav,Re,Elif,
1000,80,6,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
رحيما ر ح م | RḪM RḪYME raHīmen esirgeyendir Most Merciful.
Re,Ha,Ye,Mim,Elif,
200,8,10,40,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |دَرَجَاتٍ: yüksek dereceler | مِنْهُ: kendi katından | وَمَغْفِرَةً: ve bağış | وَرَحْمَةً: ve rahmet | وَكَانَ: | اللَّهُ: Allah | غَفُورًا: bağışlayandır | رَحِيمًا: esirgeyendir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |درجات D̃RCET yüksek dereceler | منه MNH kendi katından | ومغفرة WMĞFRT ve bağış | ورحمة WRḪMT ve rahmet | وكان WKEN | الله ELLH Allah | غفورا ĞFWRE bağışlayandır | رحيما RḪYME esirgeyendir |
Kırık Meal (Okunuş) : |deracātin: yüksek dereceler | minhu: kendi katından | ve meğfiraten: ve bağış | ve raHmeten: ve rahmet | ve kāne: | llahu: Allah | ğafūran: bağışlayandır | raHīmen: esirgeyendir |
Kırık Meal (Transcript) : |D̃RCET: yüksek dereceler | MNH: kendi katından | WMĞFRT: ve bağış | WRḪMT: ve rahmet | WKEN: | ELLH: Allah | ĞFWRE: bağışlayandır | RḪYME: esirgeyendir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kendi katından ihsân ettiği derecelerle, yarlıgamayla ve rahmetle ve Allah suçları örtüp yarlıgayan rahîmdir.
Adem Uğur : Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Ahmed Hulusi : Tarafından dereceler, mağfiret ve rahmet (bağışlamıştır). Allâh Ğafûr'dur, Rahıym'dir.
Ahmet Tekin : Onlara rızasının gereği, cennette derece derece yüksek makamlar vererek, bağışlama ve rahmetiyle üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol : Kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir.
Ali Bulaç : (Onlara) Kendinden dereceler, bağışlanma ve rahmet (vermiştir.) Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ali Fikri Yavuz : Mücahidler için Allah katından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
Bekir Sadak : (95-96) Inananlardan, ozursuz olarak yerlerinde oturanlar ile, mal ve canlariyle cihad edenleri, mertebece, oturanlardan ustun kilmistir. Allah hepsine de cenneti vadetmistir, ama Allah, cihad edenleri oturanlara, buyuk ecirler, dereceler, magfiret ve rahmetle ustun kilmistir. Allah bagislar ve merhamet eder. *
Celal Yıldırım : (95-96) Mü'minlerden —özür sahipleri dışında— (evlerinde) oturanlarla mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihâd edenler eşit değillerdir. Allah, mallarıyla canlarıyla cihâda katılanları derece bakımından, oturup kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah herbirine en güzel (yurt olan Cennet)i va'detmiştir. Allah cihâd edenleri oturup kalanlar üzerine büyük mükâfatlarla, kendi katından derecelerle, mağfiret ve rahmetle çok üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri : (95-96) Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah (mü’minlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti) va’detmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükâfat ile kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Diyanet İşleri (eski) : (95-96) İnananlardan, özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile, mal ve canlariyle cihad edenleri, mertebece, oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vadetmiştir, ama Allah, cihad edenleri oturanlara, büyük ecirler, dereceler, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah bağışlar ve merhamet eder.
Diyanet Vakfi : Kendinden dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
Edip Yüksel : Kendi katından derecelerle, bağışlama ve rahmet ile... ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendi katından derece derece rütbeler, bir mağfiret ve rahmet vermiştir. Öyle ya, O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (95-96) Mü'minlerden özürleri olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar eşit olamazlar. Allah mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, oturanlardan mertebece üstün kılmıştır. Gerçi Allah her ikisine de cenneti va'd etmiştir. Bununla beraber Allah savaşanları, oturanlardan büyük bir mükafat, kendi tarafından derece derece verdiği rütbeler, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Tarafından derece derece rütbeler, ve bir mağfiret ve rahmet... Öyleya; Allah bir gafur, rahîm bulunuyor
Fizilal-il Kuran : (Cihad edenlere) kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet sunmuştur. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir.
Gültekin Onan : (Onlara) Kendinden dereceler, bağışlanma ve rahmet (vermiştir). Tanrı, bağışlayandır, esirgeyendir.
Hakkı Yılmaz : (95,96) "Mü’minlerden özür sahibi olmaksızın oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla çaba harcayanlar eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla çaba harcayanları, derece itibariyle oturanlara fazlalıklı kıldı. Ve Allah, onların hepsine “en güzel”i vaat etmiştir. Ve Allah, gayret gösterenlere, oturanların üzerine büyük bir ecir; Kendi katından dereceler, bir bağışlama ve merhamet fazlalaştırmıştır. Ve Allah, çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. "
Hasan Basri Çantay : Kendi (canibi) nden dereceler, mağfiret ve esirgeme (vermîşdir). Allah çok yarlığayıcı, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat : (Onlara Allah) tarafından yüksek dereceler, bir mağfiret ve bir rahmet vardır. Ve Allah, Gafûr (çok bağışlayıcı)dır, Rahîm (çok merhamet edici)dir.
İbni Kesir : Kendisinden dereceler, mağfiret ve rahmet. Ve Allah; Gafur'dur, Rahim'dir.
İskender Evrenosoğlu : (Mücahitler için) O'ndan (Allah tarafından) dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Ve Allah, Gafur'dur (mağfiret edendir), Rahîm'dir (Rahîm esmasıyla tecelli edendir).
Muhammed Esed : (hesapsız) mertebelerle ve günahların bağışlanmasını ve rahmetini (vaat ederek); çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Târaf-ı ilâhî'den derecelerdir ve mağfiret ve rahmetir. Ve Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.
Ömer Öngüt : Kendi katından dereceler, mağfiret ve rahmet vermiştir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.
Şaban Piriş : Mücahitler için Allah katından dereceler, mağfiret ve rahmet vardır. Allah, bağışlayandır, merhamet edendir.
Suat Yıldırım : (95-96) Özür sahibi olmaksızın cihaddan geri kalan müminlerle, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canları ile mücahede edenleri, derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vâd etmiştir, ama mücahede edenleri, cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükâfatlarla, tarafından derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir (affı, merhamet ve ihsanı boldur).
Süleyman Ateş : Kendi katından yüksek dereceler, bağış ve rahmet. Allâh, bağışlayandır, esirgeyendir.
Tefhim-ul Kuran : (Onlara) Kendinden dereceler, bağışlanma ve rahmet (vermiştir.) Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.
Ümit Şimşek : Onlar için Allah katından yüksek mertebeler, bir bağışlanma ve bir rahmet vardır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah katından dereceler, bir bağışlanma, bir rahmet... Allah çok affedici çok merhametlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}